Наукова бібліотека Хмельницького національного університету


Станом на 27.02.2018 р.
КАНЬКОВСЬКИЙ IГOP ЄВГЕНІЙОВИЧ
доктор педагогічних наук


   Каньковський Iгop Євгенович народився 17.07.1956 року в с. Орля Щучинського району Гродненської області (Білорусь).
   У 1978 poці закінчив Український інститут інженерів водного господарства (м. Рівне) за спеціальністю "Механізація гідромеліоративних робіт", отримавши кваліфікацію інженера-механіка. Навчався старанно, успішно, то й диплом був особливим – з відзнакою.
   На Хмельниччину І. Каньковський вперше потрапив у 1975 році, коли ще студентом працював екскурсоводом. Хлопець був вражений icторією та красою цього краю. Краєзнавчі матеріали, поїздки по містах i селах Хмельниччини, зустрічі з подолянами глибоко запали в душу. Тому й вважав Iгop Євгенович своєю другою батьківщиною Поділля.
   Трудову діяльність розпочав як викладач спеціальних дисциплін у Новоселицькому СПТУ №11, що в Красилівському районі Хмельницької області. У колишньому маєтку графа Потоцького, на території розкішного парку, де було розміщено училище, пройшли перші роки самостійного трудового життя.
   З 1980-1988 pp. Каньковський I. Є. працював на посаді асистента кафедри тpaктopiв і автомобілів; на посаді старшого викладача кафедри будівельних i меліоративних машин Українського іституту інженерів водного господарства, поєднуючи роботу з навчанням в аспірантурі Київського автодорожнього інституту.
   У 1987 році захистив кандидатську дисертацію за двома спеціальностями: 05.04.02 – "Теплові двигуни" i 05.05.08 – "Автомобілі i трактори", здобувши науковий ступінь кандидата технічних наук. Тема дисертації - "Підвищення експлуатаційної паливної економності тракторного дизеля шляхом застосування універсального однорежимного – всережимного регулятора ".
   У 1988-1998 pp. I. Є. Каньковський – старший викладач, доцент, завідувач кафедри загальнотехнічних дисциплін Уманського державного педагогічного інституту iм. Павла Тичини.
   3 1989 року його робота була пов'язана виключно iз професійною педагогікою i методикою викладання. "Я занурився в педагогіку i тепер у ній iз задоволенням купаюся ", – згадував Iгop Євгенович.
   До Хмельницького університету I. Є. Каньковський прийшов доцентом кафедри машинобудування, а згодом очолив кафедру тeopii та методики трудового i професійного навчання; був завідувачем з 1999-2016 pp.
   У 2003 році Iгop Євгенович пройшов перепідготовку за програмою "Інженерна педагогіка" i захистив наукову роботу в Центрі інженерної педагогіки Міжнародного товариства з іженерної перепідготовки (Австрія-Україна). Отримав звання "Міжнародний інженер-педагог " та диплом європейського зразка iз включенням до міжнародного реєстру "ING-PAED IGIP", що дало йому право працювати викладачем у престижних європейських вишах.
   3 2004 р. Каньковський I. Є. є членом науково-методичної комісії (HMK) з інженерно-педагогічної освіти при МОН України, потім - керівником HMK з професійної ocвіти (транспорт i сервіс) сектора вищої освіти Науково-методичної ради МОН України. У 2007 р. його було обрано членом Експертної ради з освіти при ДАК України.
   У 2015 році захистив докторську дисертацію за спеціальністю 13.00.04 – "Теорія i методика професійної освіти" та здобув науковий ступінь доктора педагогічних наук. Тема дисертації – "Система професійної підготовки майбутніх інженерів-педагогів автотранспортного профілю ".
   6 грудня 2016 року на 60-му році життя Ігоря Євгеновича Каньковського не стало.
   За свою плідну і творчу працю Каньковський І.Є. нагороджений нагрудними знаками "Відмінник освіти України", "Антон Макаренко ", "Ушинський К.Д. ", орденом "Преподобного Нестора Літописця ", Грамотою Священного Синоду Української православної церкви, Почесними грамотами Хмельницької облдержадміністрації, Міністерства освіти і науки України, Національної академії педагогічних наук України.
   Наукові дослідження Каньковського I. Є. були спрямовані на оптимізацію процесу підготовки інженерно-педагогічних кадрів для системи професійно-технічної освіти. Знаний науковець був членом редакційної колегії науково-методичного вісника "Професійна освіта ".
   Ігор Каньковський – автор понад 100 наукових праць, серед яких 2 монографії: "Проектування процесу професійного навчання у закладах професійно-технічної освіти " та "Система професійної підготовки інженерів-педагогів автотранспортного профілю ".
   Усе його життя було присвячене навчанню і вихованню студентів. Кожного з них Ігор Євгенович вважав особистістю, здатною на великі справи, кожного намагався зробити фахівцем своєї справи, у кожному шукав і знаходив талант, розвивав його. Багаточисленні вихованці завжди із вдячністю будуть пам'ятати мудрого та талановитого педагога-наставника.

ОСНОВНІ ОПУБЛІКОВАНІ ПРАЦІ

Монографії, навчальні посібники
1. Технологія плетіння / І. Є. Каньковський, І. Я. Терещук ; Уман. держ. пед. ін-т ім. П. Г. Тичини. – Київ : [б.в.], 1995. – 60 с.: іл.
2. Проектування процесу професійного навчання у закладах профтехосвіти : монографія / І. Є. Канковський [та ін.] ; за ред. дійс. чл. Н. Г. Ничкало ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих, Хмельниц. нац. ун-т. – Київ ; Хмельницький : ХНУ, 2010. – 335 с.
3. Система професійної підготовки інженерів-педагогів автотранспортного профілю : монографія / І. Є. Канковський ; за ред. дійс. чл. НАПН України Н. Г. Ничкало ; Хмельниц. нац. ун-т. – Хмельницький : Цюпак А. А. [вид.], 2014. – 561 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 476-507.
4. Теорія автомобіля. Задачник : навч. посіб. для студентів ВНЗ / І. Є. Каньковський, С. В. Псьол, Є. О. Бохонько. – Хмельницький : ХНУ, 2017. – 94 с. – Бібліогр.: с. 93.
Статті в журналах та збірниках наукових праць
5. Повышение эффективности работы трактора Т-150К за счет совершенствования САРС дизеля / И. Е. Каньковский // Повышение агротехнических показателей, технического уровня и качества сельскохозяйственных машин для зоны орошаемого земледелия : тез. докл. Всесоюз. науч.-техн. конф., 18-20 сент. 1984 г. – Ташкент, 1984. – С. 178.
6. Эффективность применения отрицательного корректирования топливоподачи на тракторных дизелях с турбонадувом / И. Е. Каньковский, Г. И. Остапенко, В. И. Романюк // Двигателестроение. – 1984. – № 7.
7. Однорежимно-всережимный регулятор частоты вращения для тракторного дизеля / И. Е. Каньковский, К. Е. Долганов, В. И. Романюк // Механизация и электрификация сельского хозяйства. – 1985. – № 8. – С. 11-15.
8. Відродження народних ремесел на базі загальноосвітньої школи / І. Є. Каньковський, І. Я. Терещук // Трудова підготовка в закладах освіти. – 1997. – № 1. – С. 22-27.
9. Про можливості розвитку вітроенергетики в Україні / І. Є. Каньковський, В. Левчук // Навчально-виховний процесс в середній та вищійшколі: проблеми, пошуки, перспективи : зб. наук. пр. УДПІ. – Умань, 1997.
10. Технічнапідготовкавчителяпраці і основ підприємництва / І. Є. Каньковський, С. В. Паршуков // Навчально-виховний процесс в середній та вищійшколі: проблеми, пошуки, перспективи : зб. наук. пр. УДПІ. – Умань, 1997.
11. Актуальність формування художньо-творчих здібностей у майбутніх вчителів / І. Є. Каньковський // Сучасні технології навчання у навчальному процесі вищих освітніх закладів : матеріали Міжнар. наук.-метод. конф. – Рівне : РДТУ, 1999. – С. 58-60.
12. Актуальність формування художньо-творчих здібностей у майбутніх вчителів трудового навчання / І. Є. Каньковський // Сучасні технології навчання у навчальному процесі вищих освітніх закладів : матеріали міжнар. наук.-метод. конф., 10-12 листоп. 1999 р. – Рівне : РДТУ. – Ч. 1. – С. 58-61.
13. Особенности подготовки учителя трудового обучения в техническом вузе / І. Є. Каньковський // Шляхи та проблеми входження освіти України в світовий освітянський простір : зб. доп. міжнар. наук.-метод. конф. м. Вінниця, 8-9 черв. 1999 р. / АПН України, Вінниц. держ. техн. ун-т. – Вінниця : Універсум-Вінниця, 1999. – С. 138-142.
14. Особливості підготовки вчителя трудового навчання в технічному вузі / І. Є. Каньковський // Шляхи та проблеми входження освіти України в світовий освітянський простір : Зб. доп. Міжнар. наук.-метод. конф. – Вінниця, 1999. – С. 138-142.
15. Випускна творча робота майбутніх вчителів трудового навчаня / І. Є. Каньковський // Роль дипломних і магістерських робіт у підготовці спеціалістів і магістрів трудового навчання : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. / Полтав. обл. ін-т післядиплом. освіти пед. працівників ім. М.А. Островського. – Полтава, 2000.
16. Про підходи у розвитку художньо-творчих здібностей майбутнього вчителя трудового навчання / І. Є. Каньковський // Зб. наук. пр. Пед. науки / Херсон. держ. пед. ун-т. – Херсон, 2000. –  Вип. 18. – С. 38-41. 
17. Шляхи підготовки вчителя трудового навчання до формування в учнів практичних умінь і навичок / І. Є. Каньковський, А. А. Яковлев // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наук. пр./ Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Коцюбинського. – Вінниця, 2000.
18. Дизайн-освіта на базі спеціалізованої школи / І. Є. Каньковський, А. Б. Долинський // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Соц.-гуманіт., психол.-пед. науки. – 2001. – № 3, ч. 2. – С. 24-25.
19. Елементи народної архітектури на уроках трудового навчання як засіб формування національної свідомості учнів / І. Є. Каньковський,  І. П. Андрощук // Професійне становлення особистості: проблеми і перспективи : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 15-17 листоп. 2001 р. – Хмельницький : ТУП, 2001. – С. 67-70.
20. Формування естетичного смаку в процесі трудового навчання / І. Є. Каньковський, І. В.  Данькова // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Соц.-гуманіт., психол.-пед. науки. – 2001. – № 3, ч. 2. – С. 121-122.
21. Тьюторські заняття як засіб активізації навчальної діяльності студентів / І. Є. Каньковський // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наук. пр. / Вінниц. держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського ; редкол.: І. А. Зязюн (голова) [та ін.]. – Київ-Вінниця, 2002. – Вип. 2, ч. 2. – C. 256-264 .
22. Інформаційний колапс української держави /  І. Є. Каньковський, В. В. Третько // Інформаційна-аналітична діяльність в міжнародних відносинах : матеріали наук.-практ. конф. – Хмельницький :ТУП, 2003. – Ч. 2. – С. 26-30.
23. Особистісно-орієнтоване вивчення учнями професійно-технічних навчальних закладів будови автомобіля / І. Є. Каньковський, В. М. Приймак // Професійне становлення особистості: проблеми і перспективи : матеріали II Міжнар. науково-практ. конф., 15-16 жовт. 2003 р., м. Хмельницький. – Хмельницький : ТУП, 2003. – С.167-175.
24. Професійне становлення особистості майбутнього інженера-педагога автомобільного профілю в умовах Технологічного університету Поділля / В. В. Третько, І. Є. Каньковський // Професійне становлення особистості: проблеми і перспективи : матеріали II Міжнар. науково-практ. конф., 15-16 жовт. 2003 р., м. Хмельницький. – Хмельницький : ТУП, 2003. –  С. 106-110.
25. Наочне представлення навчальної інформації // Дидактика професійної школи : з б. наук. пр.– Хмельницький : ХНУ, 2005. – Вип. 2. – С. 34-37.
26. Структурно смислова модель як основа формування змістових модулів навчального матеріалу дисциплін // Дидактика професійної школи : з б. наук. пр.– Хмельницький : ХНУ, 2005. – Вип. 3. – С. 113-118.
27. Акмеологические аспекты профессиональной подготовки будущих преподавателей / И. Е. Каньковский, В. Н. Гладкова // Акмеология деятельности. – 2007. – № 1. – С. 66-73.
28. Відродження народних ремесел на базі загальноосвітньої школи / І. Є. Каньковській, І. Я. Терещук, А. Л. Терещук // Трудова підготовка в закладах освіти. – 2007. – № 1. – С.22-27.
29. Когнитивно-визуальный подход к подготовке инженера-педагога // Професійне становлення особистості: проблеми і перспективи : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф., 24-26 жовт. 2007 р. – Хмельницький : ХНУ, 2007. – С.84-88.
30. Інженерно-педагогічна діяльність та її складові / І. Є. Каньковський // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : зб. наук. пр. / Укр. інж.-пед. акад. – Харків, 2008. – Вип. 21. – С. 53-62.
31. Генезис розвитку поняття "Педагогічна система "/ І.Є. Каньковський// Проблеми інженерно-педагогічної освіти : зб. наук. пр. / Укр. інж.-пед. акад. – Харків, 2009. – Вип. 24-25. – С. 25-35.
32. Інженерно-педагогічна діяльність та її структурні компоненти // Молодь і ринок : наук.-пед. журн. / Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка. – Дрогобич, 2009. – № 2. – С.29-34.
33. Проектування педагогічних систем у вітчизняній і світовій практиці / І. Каньковський // Професійне становлення особистості: проблеми і перспективи : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф., 22-24 жовт. 2009 р. – Хмельницький, 2009. – С. 140-143.
34. Модель специалиста как основа проектирования его профессиональной подготовки / И. Е. Каньковский // Особенности профессионального обучения в условиях мирового экономического кризисна : тр. ІV междунар. науч. чтений, посвящ. памяти акад. РАО Сергея Яковлевича Батышева, Россия, Москва 18-20 окт. 2010 г. / под ред. А. М. Новикова. – Москва : ЭГВЕС. 2010. – С. 99-103.
35. Педагогічна система підготовки фахівця  / І. Є. Каньковський // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : зб. наук. пр. / Укр. інж.-пед. акад. – Харків, 2010. – Вип. 28-29. – С. 215-221.
36. Підходи до проектування педагогічних систем / І. Є. Каньковський, М. Є.  Скиба //  Проектування процесу професійного навчання у закладах профтехосвіти : монографія / за ред. Н. Г. Ничкало. – Хмельницький : ХНУ, 2010. – С. 81-115.
37. Професійна компетентність інженера-педагога / І. Є. Каньковський // Зб. наук. пр. / Уман. держ. пед. ун-т ім. П. Тичини. – Умань, 2010. – Ч. 2. – С. 253–261.
38. Впровадження християнського погляду на трудове виховання в процес підготовки вчителя технологій / І. Є. Каньковський // Професійне становлення особистості: проблеми і перспективи : матеріали VI міжнар. наук.-практ. конф., 24–26 жовт. 2011 р. – Хмельницький, 2011. – С. 125-129.
39. Алгоритм проектування компетентнісно-орієнтованої освітньо-професійної програми підготовки фахівця [Текст] / І. Є. Каньковський // Університет на шляху Болонських перетворень : зб. наук.-метод. пр. / за заг. ред. М. Є. Скиби, С. Г. Костогриза. – Хмельницький : ХНУ, 2012. – С. 25-32.
40. О структуре и принципах построения модели специалиста / И. Е. Каньковский // Дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания в  системе непрерывного образования : сб. статей по материалам междунар.  науч.-практ.  конф.  "Стратегии  дифференциации и индивидуализации обучения студентов в русле Болонского  процесса " (Великий Новгород, 16-17 мая 2011) и науч.-практ.  конф. с междунар. участием "Педагогическое образование: история, современность, перспективы " (Великий Новгород, 6-7 окт. 2011) /  сост. Е. В. Иванов ; Новгород.  гос.  ун-т  им. Ярослава Мудрого. – Великий Новгород, 2012. – С. 82-90.
41. Професійно необхідні якості інженера-педагога / І. Є. Каньковський// Проблеми інженерно-педагогічної освіти : зб. наук. пр. / Укр. інж.-пед. акад. – Харків, 2012. – Вип. 34-35. – С.281-287.
42. Професіоналізм педагогічного складу як одна із умов успішної підготовки інженера-педагога / І. Каньковський // Молодь і ринок : наук.-пед. журн. / Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка. – Дрогобич, 2012. – № 12. – С. 37-43.
43. Systemy pedagogiczneja koprzedmion bodan / I. Kankovski // Interdyscyplinarnosc pedagogiki i jej subdyscypliny / pod red. Z. Szaroty, F. Szloska. – PIB, Radom : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologi Eksploatacji, 2013. – S. 667–677.
44. Web-Квест як засіб активізації самостійної роботи студентів / І. Є. Каньковський // Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво : наук. журн. / Луц. нац. техн. ун-т. – Луцьк, 2013. – № 11. – С. 199-204.
45. Информационно-клиническая модель образовательной среды для подготовки инженера-педагога / И. Е. Каньковский // Отечественная и зарубежная педагогіка. – 2013. –  № 3(12). – С. 153-160.
46. Ієрархія компетенцій як основа визначення наступності змісту підготовки інженера-педагога / І. Каньковський // Нова педагогічна думка : наук.-метод. журн. / Рівнен. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти, Рівнен. держ. гуманіт. ун-т. – Рівне, 2013. – № 1.1. – С. 86-90.
47. Індивідуальні освітні траєкторії як необхідність сучасного процесу професійної підготовки фахівців / І. Є. Каньковський // Професійна освіта: проблеми і перспективи : зб. наук. пр. / Ін-т проф.-техн. освіти Нац. акад. пед. наук України, Крим. інж.-пед. ун-т. – Київ– Сімферополь, 2013. – Вип. 4. – С. 62-65.
48. Майстер-клас як сучасна форма самостійної роботи майбутніх інженерів-педагогів / І. Є. Каньковський // Педагогічний дискурс : зб. наук. пр. / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України, Хмельниц. гуманіт.-пед. акад. – Хмельницький, 2013. – Вип. 14. – С. 211-216.
49. Про необхідність застосування контекстного навчання при формування професійної компетентності майбутніх інженерів-педагогів / І. Є. Каньковський // Гуманіт. вісн. Держ. вищого навч. закладу "Переяслав-Хмельниць. держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди" : зб. наук. пр. – Київ : Гнозис, 2013. – Дод. 1 до Вип. 31, т. ІХ (51) : Темат. вип. : Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору. – С. 278-286.
50. Структура та зміст комптенцій інженера-педагога / І. Є. Каньковський // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : зб. наук. пр. / Укр. інж.-пед. акад. – Харків, 2013. – Вип. 40-41. – С. 59-68.
51. Філософські аспекти професійної підготовки інженера-педагога / І. Є. Каньковський // Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи : зб. наук. пр. / Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. – Київ, 2013. – Вип. 7. – С. 204-215.
52. Использование учебного потенциала web-квестов в процессе самостоятельной работы студентов / И. Е. Каньковский // Инклюзивное образование: проблемы и перспективы : сб. науч. тр. – Великий Новгород : НовГУ им. Ярослава Мудрого, 2014. – С. 109-115.
53. Кейс-метод як інструмент колективної форми організації самостійної роботи студентів / І. Є. Каньковський // Вісн. Черкас. ун-ту. Серія: Пед. науки : наук. журн. / Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2014. – № 3 (296) – С. 58–62.
54. Реалізація моделі позиційного навчання в процесі професійної підготовки інженера-педагога автотранспортного профілю / І. Є. Каньковський // Молодь і ринок : наук.-пед. журн. / Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка. – Дрогобич,  2014. – № 2 (109). – С. 108-111.
55. Генезис змісту професійної підготовки інженерів-педагогів / І. Каньковський // Професійне становлення особистості : психол.-пед. наук. журн. – Хмельницький, 2015. – № 4. – С. 156-167.
56. Діагностика якості професійної підготовки інженера-педагога автомобільного профілю [Електронний ресурс] / І. Є. Каньковський, І. І. Герніченко // Вісн. Нац. акад. Держ. прикордон. служби України. Серія: Педагогіка : електрон. наук. фахове вид. – Хмельницький, 2015. – Вип. 5. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Vnadped_2015_5_8.pdf. – Назва з екрану.
57. Педагогічна практика як складова професійної підготовки інженера-педагога автомобільного профілю / І. Є. Каньковський, І. І. Герніченко // Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи : зб. наук. пр. / [редкол. Л.Б. Лукянова (голова) та ін.] ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України. – Київ ; Ніжин : ПП Лисенко М.М., 2015. – Вип. 2 (11). – С. 65-72.
58. Принципи професійного навчання фахівців у сучасній вищій школі / І. Каньковський // Молодь і ринок : наук.-пед. журн. / Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка. – Дрогобич, 2015. — № 12 (131). — С. 15-22.
59. Порівняльний аналіз підготовки майбутніх кухарів у закладах професійної освіти України та за кордоном / І. Каньковський, Г. Красильникова, І. Дрозіч // Порівняльна професійна педагогіка : наук. журн. – Київ-Хмельницький : ХНУ, 2017.  – № 7 (1). – С. 125-132.
Авторські свідоцтва
60. А.с.  1082975 СССР, МКИ  F 02 D 1/04. Регулятор частоты вращения двигателя внутреннего сгорания / К. Е. Долганов, И. Е. Каньковский, В. И. Романюк, Г. И. Остапенко, А. Ф. Головчук (СССР). – № 3553671/25-06 ; заявл. 17.02.83 ; опубл. 30.03.84, Бюл. № 12.
61. А.с. 1086196 СССР, МКИ F 02 D 1/04. Регулятор частоты вращения двигателя внутреннего сгорания / К. Е. Долганов, Г. И. Остапенко, В. И. Романюк, , И. Е. Каньковский (СССР). – № 3569792/25-06 ; заявл. 16.02.83 ; опубл. 15.04. 84, Бюл. № 14.
Про І. Є. Каньковського
62. Боднарчук, Т.  Не заради нагород, але... : [про завідувача кафедри трудового та професійного навчання І.Є. Каньковського] / Т. Боднарчук // Університет. – 2006. – № 10 (63). – С. 5.
63. Каньковський Iгop Євгенійович. Учителю! Ти є і будеш вічно! – Хмельницький : ХНУ, 2017. – 32 с. http://tmtpn.khnu.km.ua/res/BookIE.pdf
64. Ничкало Н. Особистість у психологічних теоріях та реальній життєдіяльності : [ "Симфонія життя " вченого-педагога Ігоря Каньковського] / Н. Ничкало // Професійне становлення особистості: проблеми і перспективи : тези доп. ІХ міжнар. наук.-практ. конф., 9-10 листоп. 2017 р. – Хмельницький : ХНУ, 2017. – С. 22-26.
   
Наші координати: м.Хмельницький,
вул. Кам'янецька 110/1,
тел.: 77-30-38,

e-mail