Наукова бібліотека Хмельницького національного університету


Станом на 01.12.2016 р.
КАРМАЛІТА АНАТОЛІЙ КОСТЯНТИНОВИЧ
кандидат технічних наук, професор   Кармаліта Анатолій Костянтинович народився 14 січня 1950 року на Черкащині в сім'ї вчителів. Після закінчення з відзнакою середньої школи вступив до Київського технологічного інституту легкої промисловості на механічний факультет.
   1973 року закінчив інститут і був направлений на роботу на Хмельницьку взуттєву фабрику. Спочатку працював старшим механіком цеху, а потім заступником головного механіка фабрики. Під час роботи неодноразово був відмічений керівництвом фабрики за сумлінну працю, був кращим раціоналізатором.
   1977 року перевівся на Хмельницький завод "ТЕМП", який тільки розпочав свою роботу і потребував інженерних кадрів. Працював інженером-конструктором у відділі механізації та автоматизації виробництва. 1979 року був визнаний кращим конструктором заводу.
   1980 року вступив до аспірантури Київського технологічного інституту легкої промисловості. Під керівництвом заслуженого діяча науки України професора Піскорського Георгія Августиновича написав дисертаційну роботу на тему «Створення пристроїв для орієнтування деталей взуття за властивостями поверхонь при подачі на обробку», яку успішно захистив 1985 року в спеціалізованій вченій раді Московського технологічного інституту легкої промисловості.
   З 1985 року працює викладачем у Хмельницькому технологічному інституті побутового обслуговування - спочатку асистентом, пізніше старшим викладачем кафедри машин і апаратів легкої промисловості, а з 1988 року доцентом цієї ж кафедри. Крім викладацької роботи працював довгий час на адміністративних посадах - заступником декана механічного факультету (з 1989 - 1997 рр.), заступником декана факультету бізнесу (з 1999 - 2005 рр.).
   2005 року був обраний деканом факультету бізнесу та успішно працював на цій посаді до 2012 року. За період його керівництва факультет бізнесу двічі займав друге місце і 5 разів перше місце за всіма показниками серед десяти факультетів Хмельницького національного університету.
   З червня 2013 року і до сьогоднішнього дня працює професором кафедри машин і апаратів і за сумісництвом завідувачем кафедри дизайну.
   Крім викладацької та адміністративної роботи активно займається методичною та науковою роботою в університеті. Кармалітою А. К. видано одинадцять методичних вказівок для виконання практичних та лабораторних робіт з різних дисциплін, створено чотири модулі для дистанційного навчання та модульного середовища, написано і видано два навчальних посібники з грифом МОН.
   Одне з пріоритетних місць у його професійній діяльності займає наукова робота. Був відповідальним виконавцем у двох госпдоговірних наукових темах, постійно бере участь в держбюджетних наукових темах. Має 85 наукових статей та дві монографії, 15 авторських свідоцтв та патентів на винаходи, веде наукове керівництво аспірантами. Підготував 4 кандидати технічних наук.
   У вересні 2012 року Кармаліта А.К. за значні досягнення у навчально-методичній та науковій роботі отримав диплом професора кафедри машин і апаратів Хмельницького національного університету.

ОСНОВНІ ОПУБЛІКОВАНІ ПРАЦІ

  Монографії, навчальні посібники
1. Методика математичного моделювання технології та механізмів легкої промисловості  : навч. посіб. / А. К. Кармаліта [та ін.] ; Ін-т змісту і методів навчання, Технол. ун-т Поділля. – Київ, 1997. – 184 с.
2. Технiка i технологiя галузi : тези лекцiй для студентів заоч. форм навчання спец. "Менеджер виробничої сфери" / уклад. А. К. Кармалiта ; вiдп. за вип. Г. М. Драпак. – Хмельницький : ТУП, 1998. – 59 с.
3. Системи технологій в харчовій промисловості : тези лекцій та завдання до викон. контрол. роботи для студентів спец. "Менеджмент організацій" і "Маркетинг" / уклад. А. К. Кармаліта. – Хмельницький : ТУП, 2001. – 63 с.
4. Сучасні технології в харчових виробництвах  : тези лекцій  / уклад. А. К. Кармаліта. – Хмельницький : ТУП, 2002. – 75 с.
5. Системи технологій в легкій промисловості :  лаборатор. практикум для студентів напряму підгот. "Економіка і підприємництво" / А. К. Кармаліта, О. М. Домбровська. – Хмельницький : ХНУ, 2005. – 49 с.
6. Механічна технологія та обладнання вирубних операцій у легкій промисловості : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. / А. К. Кармаліта. – Хмельницький : ХНУ, 2011. – 170 с.
  Статті в журналах та збірниках наукових праць
7. Перспективы контроля положения плоских деталей обуви по свойствам поверхностей / А. К. Кармаліта, Г. А. Пискорский // Изв. вузов. Технология лег. пром-сти. – 1984. – № 2. – С. 101-103.
8. Контроль положения плоских деталей обуви по свойствам поверхностей с помощью присосок / А. К. Кармаліта, Г. А. Пискорский // Изв. вузов. Технология лег. пром-сти. – 1984. – № 5. – С. 94-95.
9. Исследование деформаций неровностей в процессе контроля положения плоских деталей обуви по свойствам поверхносности. Сообщение 1. / А. К. Кармаліта, Г. А. Пискорский // Изв. вузов. Технология лег. пром-сти. – 1984. – № 5. – С. 99-101
10. Исследование деформаций неровностей в процес се контроля положения плоских деталей обуви по свойствам поверхносности. Сообщение 2. / А. К. Кармаліта, Г. А. Пискорский // Изв. вузов. Технология лег. пром-сти. – 1984. – № 6. – С. 116-118.
11. Перспективы применения промышленных роботов в легкой промышленности. Сообщение 1. Состояние роботизации в легкой промышленности / А. К. Кармаліта, Г. А. Пискорский // Изв. вузов. Технология лег. пром-сти. – 1985. – № 1. – С. 99-103.
12. Перспективы применения промышленных роботов в легкой промышленности. Сообщение 2. Направление роботизации в легкой промышленности / А. К. Кармаліта, Г. А. Пискорский // Изв. вузов. Технология лег. пром-сти. – 1985. – № 2. –С. 85-89.
13. Робототехническиесистемы в текстильной и легкойпромышленности / А. К. Кармаліта, Г. А. Пискорский, И. П. Бусуек, Ю. А. Ковалев // Изв. вузов. Технология лег. пром-сти. – 1985. – № 2. – С. 89.
14. Определение времени контроля положения плоских деталей обуви по свойствам поверхностей с помощью вакуумной системы / А. К. Кармаліта, Г. А. Пискорский, В. А. Слижевский // Изв. вузов. Технология лег. пром-сти. – 1988. – № 5. – С. 117-119.
15. Установка для исследования процессов измельчения резиновых отходов / А. К. Кармаліта, В. П. Мисяц, В. И. Ищук // Изв. вузов. Технология лег. пром-сти. –1989. – № 4. – С. 110-112
16. Перспективи застосування електромагнітних приводів в легкій промисловості / А. К. Кармаліта, О. С. Поліщук // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. – 1997. –  № 1, ч. 2. – С. 131-133.
17. Аналіз способів перетворення підведеної енергії в приводі електромагнітного преса / А. К. Кармаліта, О. С. Поліщук // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. – 1998. – № 2, ч. 2. – С. 60-64.
18. Експериментальне визначення швидкості якоря електромагнітного преса / О. С. Поліщук, А. К. Кармаліта, О. О. Абрамов, О. О. Нікітін // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. – 1998. – № 4, ч. 2. – С. 75-77.
19. Оптимальний режим роботи електромагнітного преса / О. С. Поліщук, А. К. Кармаліта, В. Д. Косенков // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Техн. науки. – 1999. – № 4, ч. 2. – С. 67-69.
20. Формування тягових характеристик, адекватних технологічним зусиллям, в лінійних електромагнітних двигунах / О. С. Поліщук, А. К. Кармаліта // Пробл. лег. и текстил. пром-сти Украины. – 1999. – № 2. – С. 228-230.
21. Математична модель технологічного процесу вирубування деталей взуття на електромагнітних пресах  / О. С. Поліщук, А. К. Кармаліта // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. – 2000. – № 1. – С. 23-28.
22. Дослідження оптимального режиму роботи електромагнітного пресу, призначеного для виконання операцій вирубування деталей взуття та визначення його енергетичних параметрів / О. С. Поліщук, А. К. Кармаліта // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Техн. науки. – 2000. – № 5, ч. 1. – С. 17-20.
23. Визначення впливу швидкості вирубування на технологічне зусилля та на якість лінії різу / О. С. Поліщук, А. К. Кармаліта // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Техн. науки. – 2001. – № 3, ч. 1. – С. 160-166.
24. Перспективи застосування магнітно-імпульсивної обробки для виконання технологічних операцій легкої промисловості / А. К. Кармаліта, Д. В. Прибега, О. С. Поліщук // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Техн. науки. – 2002. – № 1. – С. 94-96.
25. Перспективи імпульсного вирубування деталей в легкій промисловості / А. К. Кармаліта // Вісник Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. – 2003. –  № 2. – С. 108-111.
26. Застосування аналого-цифрових перетворювачів при проведенні експериментальних досліджень по визначенню параметрів вирубування взуттєвих матеріалів / Д. В. Прибега, А. К. Кармаліта, Д. В. Прибега, О. С. Поліщук // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Техн. науки. – 2004. – № 5 – С. 99-103.
27. Вплив матеріалу вирубної плити на процес вирубування та перфорації деталей взуття / Д. В. Прибега, А. К. Кармаліта, А. І. Алексієнко // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Техн. науки. – 2006. – № 1. – С. 185-187.
28. Перспективи застосування лінійних індукційно-динамічних двигунів в якості приводу пресового обладнання для виконання технологічних операцій / А. К. Кармаліта, Д. В. Прибега, А. І. Алексієнко // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. – 2006. – № 2. – С. 55-58.
29. Фізична модель процесу перфорування деталей верху взуття на індукційно-динамічній установці  / Є. Р. Пильник, А. К. Кармаліта, О. С. Поліщук, Д. В. Прибега // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Техн. науки. – 2007. – № 5. – С. 35-37.
30. Перспективи вдосконалення електрогідравлічних пресів в легкій промисловості / Д. М. Якимчук, А. К. Кармаліта, Д. В.  Прибега // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Техн. науки. – 2008. – № 2. – С. 105-107.
31. Математическая модель движения ударника в электрогидравлических врубных пресах /  А. К. Кармалита, Д. М. Якимчук // Сб. тр. Витебск. гос. ун-та. – 2009. – № 12. – С. 25-30.
32. Исследование процесса перфорации деталей обуви в динамическом режиме /  А. К. Кармалита, Е. Р. Пыльник,  Д. В.Прибега // Сб. тр. Витебск. гос. ун-та. – 2009. – № 12. – С. 46-51.
33. Дослідження умов виникнення випереджаючої тріщини / Д. В. Прибега, А. К. Кармаліта, О. В. Тесецька // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Техн. науки. – 2009. – № 2. – С. 37-42.
34. Аналітичний розрахунок процесу виконання технологічних операцій на пресовому обладнанні з лінійним індукційно-динамічним двигуном / А. К. Кармаліта, Д. В. Прибега, Є. Р. Пильник // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Техн. науки. – 2009. – № 2. – С. 42-46.
35. Іnvestigation of energetic parameters of electro-hydraulic press equipment / A. K. Karmalita, D. M. Yakymchuk // Вісн. Чернігів. держ. технол. ун-ту. Серія : Техн. науки : наук. зб. – Чернігів : Вид-во ЧДТУ, 2010. – № 42. – С. 265–269.
36. Математична модель електрогідравлічного вирубу вального пресу консольного типу / А. К. Кармаліта, Д. М. Якимчук // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Техн. науки. – 2010. – № 5. – С. 98-103.
37. Оптимізація електроприводу гідравлічних вирубних пресів / А. К. Кармаліта / / Вісн. Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. – 2010. – № 5, т. 2. – С. 52-55.
38. Дослідження силових характеристик плоского індукційно-динамічного двигуна / А. К. Кармаліта, Є. Р. Пильник, Д. В. Прибега // Вісн. Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. – 2010. – № 5, т. 2. – С. 55-62.
39. Дослідження процесу вирубування отворів під металеву фурнітуру у виробах легкої промисловості / С. В. Чумакова, О. С. Поліщук, А. К. Кармаліта // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Техн. науки. – 2011. – № 5. – С. 34-41.
40. Дослідження джерел освітлення закладів готельно-ресторанних господарств / А. К. Кармаліта, Д. М. Якимчук // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Техн. науки. – 2012. – № 4. – С. 236-242.
  Авторські свідоцтва СРСР
41. А. с. 1057000 СССР, МКИ A 43 D 1/00. Способ контроля положения плоских деталей обуви по фрикционным свойствам поверхностей / Г. А. Пискорский, А. К. Кармалита (СССР). – № 3411335 / 28-12 ; заявл. 18.03.82 ; опубл. 30.11.83, Бюл. № 44.
42. А. с. 1063378 А СССР, МКИ  A 43 D 111/00. Способ подачи деталей обуви с различной шероховатостью поверхности на технологическую обработку / поверхностей / Г. А. Пискорский, А. К. Кармалита (СССР). – № 3411334 / 28-12 ; заявл. 18.03.82 ; опубл. 30.12.83, Бюл. № 48.
43. А. с. 1120506 СССР. Устройство для контроля положення и сортировки плоских деталей обуви по шероховатости и ворсистости поверхностей / А. К. Кармалита, Н. М. Свиридов, А. Х. Юсупов. – (Для служебного пользования).
44. А. с. 1411242 СССР, МКИ B 65 G 27/00. Вибрационное устройство для   ориентирования плоских деталей / И. П. Бусуек, Г. А. Пискорский, П. Е. Тарасюк, А. К. Кармалита, В. Ф. Бардаченко, А. Л. Голотко (СССР). – № 4145613 /27-03 ; заявл. 11.10.86 ; опубл. 23.07.88, Бюл. № 27.
  Іноземні патенти
45. Пат. 2019113 РФ, МПК7 А 43 D 8 / 04, C 14 B 5/02. Пресс для вырубки деталей обуви из рулонных материалов  / А. С. Бойко, А. К. Кармалита, В. А. Кононюк ; заявитель и патентообладатель Хмельниц. технол. ин-т. – № 4884940/12 ; заявл. 26.11.90 ; опубл. 15.09.94
  Патенти України
46. Пат.9927 Україна, МПК A 43 D 8/00. Прес для вирубування деталей з листового матеріалу та натуральної шкіри / Д. В. Прибега, А. К. Кармаліта, О. С. Поліщук ; заявник і патентовласник Д. В. Прибега, А. К. Кармаліта, О. С. Поліщук. – № u 200503939 ; заявл. 25.04.05 ; опубл. 17.10.05, Бюл. № 10
47. Пат.10262 Україна, МПК A 43 D 8/00, B 21 J 7/00. Енергозберігаючий прес для вирубування деталей взуття/ Д. В. Прибега, А. К. Кармаліта, О. С. Поліщук, С. С. Шевчук ;  заявник і патентовласник Хмельниц. нац. ун-т. – № u 200503000 ; заявл. 01.04.05 ; опубл. 15.11.05, Бюл. № 11.
48. Пат. 30304 А Україна, МПК A 43 D 8/00. Пристрій для клеймування деталей верху та підкладки взуття / А. К. Кармаліта, О. С. Поліщук ;  заявник і патентовласник Технол. ун-т Поділля. – № 98020944 ;  заявл. 24.02.98 ; опубл. 15.11.00, Бюл. № 6.
49. Пат.30309 A Україна, МПК A 43 D 8/00. Електромагнітний прес / А. К. Кармаліта, О. С. Поліщук ;  заявник і патентовласник Технол. ун-т Поділля. – № 98020980 ; заявл. 25.02.98 ; опубл. 15.11.00, Бюл. № 6.
50. Пат.43005 Україна, МПК A 43 D 8/00. Електрогідравлічний вирубувальний прес з поворотним ударником / Д. М. Якимчук, А. К. Кармаліта ; заявник і патентовласник Хмельниц. нац. ун-т. – №  u 200902653 ; заявл. 23.03.09 ; опубл. 27.07.09, Бюл. № 14.
51. Пат. 47713 A Україна, МПК A 43 D 25/00. Пристрій для нанесення клею на криволінійні ділянки взуттєвих деталей / Т. О. Кравченко, А. К. Кармаліта ; заявник і патентовласник Технол. ун-т Поділля. – № 2001085584 ; заявл. 06.08.01 ; опубл. 15.07.02, Бюл. № 7.
52. Пат.68475 A Україна, МПК A 43 D 8/00. Пристрій для виконання перфорації деталей з м'якого еластичного матеріалу / Д. В. Прибега, А. К. Кармаліта,  О. С. Поліщук ; заявник і патентовласник Технол. ун-т Поділля. – № 2002042690 ; заявл. 04.04.02 ; опубл. 16.08.04, Бюл. № 8.   
Наші координати: м.Хмельницький,
вул. Кам'янецька 110/1,
тел.: 77-30-38,

e-mail