Наукова бібліотека Хмельницького національного університету


Станом на 01.12.2015 р.
КОСЕНКОВ ВОЛОДИМИР ДАНИЛОВИЧ
кандидат технічних наук, професор   Народився 1 січня 1945 року в місті Валуйки Білгородської області.
   Після закінчення неповної середньої школи 1959 року вступив до Купянського автомеханічного технікуму (Харківська обл.). 1964 року за направленням працював механіком у Кіровоградській області.
   У грудні 1964 року був призваний до лав Радянської армії для проходження військової служби. Під час служби в армії вступив до Тульського політехнічного інституту на спеціальність "Автоматика і телемеханіка". 1969 року перевівся до Одеського політехнічного інституту, який закінчив 1972 року, отримавши диплом з відзнакою. Під час навчання одержав два авторських свідоцтва на винаходи.
   Упродовж 1972 - 1975 рр. навчався в аспірантурі Одеського політехнічного інституту. Кандидатську дисертацію захистив у жовтні 1975 року.
   З грудня 1975 року почав працювати в Хмельницькому технологічному інституті побутового обслуговування. Пройшов шлях від асистента кафедри електротехніки до професора (2004 р.).
   1991 року був призначений деканом факультету радіоелектроніки, який згодом був перейменований у факультет комп’ютерної інженерії та радіоелектроніки.
   2003 року був обраний директром новоствореного інституту телекомунікаційних та комп’ютерних систем та деканом факультету телекомунікаційних систем Хмельницького національного університету.
   2012 року очолив факультет програмування та комп’ютерних і телекомунікаційних систем, до складу якого увійшли три факультети: факультет програмування та комп’ютерних систем, факультет телекомунікаційних систем, факультет прикладної математики та комп’ютерних технологій.
   З 1 березня 2014 року по закінченні терміну дії контракту на посаді декана очолив кафедру фізики та електротехніки. Має понад 100 публікацій, серед яких більше 30 авторських свідоцтв та патентів, включаючи патенти Великобританії та Франції. Удостоєний звання "Відмінник освіти України". Нагороджений почесною грамотою Верховної Ради України.
   Діти: Паюк Ірина Володимирівна, 1969 року народження. Закінчила Хмельницький технологічний інститут побутового обслуговування за спеціальністю "Економіка та організація побутового обслуговування" та отримала кваліфікацію інженера – економіста. Працює в обласному управлінні статистики Хмельницької області.
   Гейдарова Олена Володимирівна, 1976 року народження. Закінчила Технологічний університет Поділля за спеціальністю "Облік та аудит". Кандидат економічних наук, доцент, з 2003 року працює на кафедрі менеджменту Хмельницького національного університету.
   Має трьох онуків, двоє навчаються в Технічному багатопрофільному ліцеї, а старший онук - студент Хмельницького національного університету (спеціальнісь "Комп’ютерна інженерія").

ОСНОВНІ ОПУБЛІКОВАНІ ПРАЦІ

Статті в журналах та наукових збірках
1. Комбінований перетворювач лінійне переміщення / лінійна швидкість – напруга / В. Д. Косенков, Л. В. Скубій // Вимірюв. та обчисл. техніка в технол. процесах. – 2000. – № 3. – C. 91–93.
2. До визначення часу спрацювання електромагнітів крокового двигуна / В. Д. Косенков, Л. В. Скубій // Вимірюв. та обчисл. техніка в технол. процесах. – 2002. – № 1. – C. 70–72.
3. Лінійний кроковий електродвигун / В. Д. Косенков, Л. В. Скубій // Вимірюв. та обчисл. техніка в технол. процесах. – 2004. – № 1. – С. 172–174.
4. Особливості конструкцій та процесів в електричних двигунах без гальванічного зв'язку з рухомим якорем  / В. Д. Косенков, Л. В. Скубій // Вісн. Східноукр. нац. ун-ту. – 2004 – № 12. – С. 117–120.
5. Анализ эффективности полюсообразующей системы ЛДПТ с одноименнополюсной системой возбуждения /В.Д.Косенков, Л.В.Скубій //Вимірюв. та обчисл. техніка в технол. процесах.– 2005.– № 1.– С. 84–88.
6. До вибору параметрів схеми керування секційним електромагнітом постійного струму /В.Д.Косенков, Л.В.Скубій //Вимірюв. та обчисл. техніка в технол. процесах.– 2006.– № 1.– С. 40–43.
7. До розрахунку електричних двигунів без гальванічного зв'язку з рухомим якорем /В.Д.Косенков, Л.В.Скубій //Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Техн. науки.– 2008.– № 2.– С. 109–110.
8. Тягова характеристика електромагніта з підвищеною електромагнітною силою /В.Д.Косенков, Л.В.Скубій //Вимірюв. та обчисл. техніка в технол. процесах.– 2008.– № 2.– С. 251–254.
9. Аналіз конструкції електромагнітного перетворювача з незмінною магнітною провідністю повітряного проміжку /В.Д.Косенков, Л.В.Скубій //Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Техн. науки.– 2010.– № 4.– С. 110–113.
10. До визначення втрат потужності двигуна постійного струму /В.Д.Бідюк, В.Д.Косенков, Л.В.Скубій //Вимірюв. та обчисл. техніка в технол. процесах.– 2011.– № 2.– С. 94–96.
11. Особливості застосування інтегралів Дюамеля при аналізі перехідних процесів в електричних колах /В.Д.Косенков, Л.В.Пастернак, Л.В.Скубій //Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Техн. науки.– 2011.– № 3.– С. 205–208.
12. Принципи побудови нелінійних математичних моделей електрохімічних конденсаторів / О. М. Шинкарук, В. Д. Косенков, В. В. Мартинюк // Електротехн. та комп’ют. системи. – 2011. – № 03 (79). – С. 337–338.
13. Синтез еквівалентної схеми заміщення суперконденсатора на змінному струмі /О.М.Шинкарук, В.Д.Косенков, В.В.Мартинюк //Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Техн. науки.– 2011.– № 3.– С. 161–166.
14. Особливості визначення реактивної ЕРС машин постійного струму з роздільними П-подібними магнітопроводами індуктора /В.Д.Косенков, Л.В.Скубій, Д.А.Івлєв //Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Техн. науки.– 2012.– № 1.– С. 143–147.
15. До визначення електромагнітної сили лінійної машини постійного струму з послабленою реакцією якоря /В.Д.Косенков, Л.В.Скубій //Вимірюв. та обчисл. техніка в технол. процесах.– 2013.– № 1.– С. 114–117.
Авторські свідоцтва СРСР
16. А.с. 448541 СССР, МКИ Н 02 К 3/18. Однослойная петлевая обмотка линейного электродвигателя постоянного тока / В. И. Артеменко, В. Т. Беликов, В. Д. Косенков (СССР). – № 1770879/24-7 ; заявл. 10.04.72 ; опубл. 30.10.74, Бюл. № 40.
17. А.с. 951587 СССР, МКИ Н 02 К 41/025. Линейный электрический двигатель / В. Д. Косенков, Л. В. Скубий, В. Т. Беликов, А. Д. Ивлев (СССР). – № 3005031/24-07 ; заявл. 17.11.80 ; опубл. 15.08.82, Бюл. № 30.
Патенти України
18. Пат. 56665 Україна, МПК Н 02 К 41/02 (2006.01). Безколекторний лінійний електричний двигун / В. Д. Косенков, Л. В. Скубій; заявник і патентовласник Хмельниц. нац. ун-т. – № u 201007373 ; заявл.14.06.10 ; опубл.25.01.11, Бюл. № 2.
19. Пат. 66877 Україна, МПК H 02 K 41/02 (2006.01). Лінійний електричний двигун постійного струму / В. Д. Косенков, Л. В. Скубій; заявник і патентовласник Хмельниц. нац. ун-т. – № u 201107291 ; 09.06.11 ; опубл. 25.01.12, Бюл. № 2.
20. Пат. 85121 Україна, МПК H 02 K 41/02 (2006.01). Лінійний безколекторний електричний двигун / В. Д. Косенков, Л. В. Скубій; заявник і патентовласник Хмельниц. нац. ун-т. – № u 201306092 ; заявл. 17.05.13 ; опубл. 11.11.13, Бюл. № 21.
21. Пат. 95429 Україна, МПК H 02 K 29/00, H 02 K 19/06 (2006.01). Торцева електрична машина бііндукторного типу / В. В. Булгар, А. Д. Івлєв, Д. А. Івлєв, О. В. Яковлєв, В. Д. Косенков ; заявник і патентовласник В. В. Булгар, А. Д. Івлєв, Д. А. Івлєв, О. В. Яковлев, В. Д. Косенков. – № a 201014458 ; заявл. 03.12.10 ; опубл. 25.07.11, Бюл. № 14.
22. Пат. 104943 Україна, МПК H 02 K 29/06 (2006.01).  Електрична машина бііндукторного типу / О. А. Андрющенко, В. В. Булгар, А. О. Бойко, А. Д. Івлєв, Д. А. Івлєв, О. В. Яковлєв, В. Д. Косенков ; заявник і патентовласник О. А. Андрющенко, В. В. Булгар, А. О. Бойко, Д. А. Івлєв, О. В. Яковлєв, В. Д. Косенков. – № a 201211580 ; заявл. 08.10.12 ; опубл. 25.03.14, Бюл. № 6.
  Додатково дивись: Косенков Володимир Данилович [Електронний ресурс] : бібліогр. покажч. / уклад. Ж. В. Підлісна. – Текст. дані. – Хмельницький : ТУП, 1998. – 17 с. – (Бібліографія праць вчених університету). – Режим доступу: http://lib.khnu.km.ua/inf_res/bibliogr/sienes/b_kosenkov.html – Назва з екрана.


   
Наші координати: м.Хмельницький,
вул. Кам'янецька 110/1,
тел.: 77-30-38,

e-mail