Наукова бібліотека Хмельницького національного університету


Станом на 01.12.2015 р.
РОМАНИШИНА ЛЮДМИЛА МИХАЙЛІВНА
доктор педагогічних наук, професор

Романишина

   Народилась 2 вересня 1943 року в с. Лепехінка Комсомольського району Саратовської області (Росія).
   1965 року закінчила з відзнакою Кременецький педагогічний університет (м. Кременець, Тернопільська область).
   Упродовж 1966 - 2001 рр. та 2003 - 2005 рр. працювала в Тернопільському національному педагогічному університеті ім. В. Гнатюка спочатку асистентом, старшим викладачем кафедри хімії, а потім професором, завідувачем кафедри педагогічної майстерності та освітніх технологій.
   Кандидат біологічних наук з 8 квітня 1985 року, з 13 грудня 1990 року - доцент кафедри хімії, з 10 березня 1999 року - доктор педагогічних наук.
   21 грудня 2001 року присвоєно вчене звання професора кафедри педагогічної майстерності та освітніх технологій ( 21 грудня 2001 року, протокол № 5/16 П).
   З 2001 - 2003 рр. - професор, завідувач кафедри хіміко-фармацевтичних дисциплін Тернопільської медичної академії ім. І.Горбачевського.
   З 2005 року по сьогоднішній день - професор кафедри педагогіки і психології, старший науковий співробітник науково-дослідного відділу Національної академії Державної прикордонної служби ім. Б. Хмельницького.
   З 2011 р. по сьогоднішній день - професор кафедри соціальної роботи і соціальної педагогіки Хмельницького національного університету.
   З 28 вересня 2012 року - академік Академії міжнародного співробітництва з креативної педагогіки, м.Вінниця.
   Викладає курси "Методологія та організація наукових досліджень", "Освітні технології в вищій школі". Керує курсовими та дипломними роботами магістрів, навчальною практикою тощо.
   Має почесні звання: "Заслужений працівник освіти України" ( 20 серпня 2008 року, № 745,2008), "Соросівський доцент" ( 1995 рік, м.Київ). Нагороджена медаллю "За сумлінну службу" (від 28 лютого 2008 року, №173. Головна державна прикордонна служба України).
   Член двох спеціалізованих рад із захисту дисертацій. Вісім років очолювала спеціалізовані вчені ради із захисту кандидатських дисертацій (6 років у Національній академії Державної прикордонної служби, 2 роки – у Хмельницькому національному університеті).
   Підготувала 44 кандидати педагогічних наук та 3 доктори педагогічних наук.
   Опублікувала 465 наукових праць, має патент на два авторських винаходи (з біохімії та з проблеми підготовки водолазів-підривників).
   У Хмельницькому національному університеті не працює з 30 червня 2015 року.

ОСНОВНІ ОПУБЛІКОВАНІ ПРАЦІ

Монографії, навчальні посібники
1. Збірник задач з хімії з прикладами розв’язування. 8-11 класи / Л. М. Романишина, Т. В. Романишин, Л. П. Свідерська, А .С. Грицюк. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 1999. – 128 с.
2. Практичні роботи з хімії : навч. посіб. / А. С. Дробоцький, Л. М. Романишина. –  К. : Вища школа, 1993. –  159 с.
3. Задачі і вправи з органічної хімії : посіб. для вчителя / А. С. Дробоцький, Л. М. Романишина. – К. : Освіта, 1993. – 111 с.
4. Лабораторний практикум з органічної хімії  : навч. посіб. для студ. природничих фак. пед. ін-тів (Модульний варіант) / Л. М. Романишина ; Тернопільський держ. педагогічний ін-т. – К. : [б.в.], 1996. – 183 с.
5. Збірник задач з хімії з прикладами розв'язування. 7-11 кл. / Л. М. Романишина, Г. М. Пирог, А. С. Грицюк. - Вид. 3-тє, переробл. і допов. – Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2012. – 138 с.
6. Органічна хімія : навч. підруч. [для вищ. мед. закл. освіти I-II рівнів акредитації] / Л. М. Романишина, Р. О. Сабадишин, І. М. Хмеляр, М. М. Лукащук. – Рівне : Рівненська друкарня, 2006. – 503 с.
7. Методичні основи формування фундаментальної складової професійної компетентності фахівців будівельного профілю : монографія / О. І. Гулай ; за наук. ред. д-ра пед. наук, проф. Л. М. Романишиної ; Луц. нац. техн. ун-т. – Луцьк : РВВ Луц. НТУ, 2013. – 293 с.


   
Наші координати: м.Хмельницький,
вул. Кам'янецька 110/1,
тел.: 77-30-38,

e-mail