Наукова бібліотека Хмельницького національного університету


Станом на 01.12.2015 р.
РОЙЗМАН ВІЛЕН ПЕТРОВИЧ
доктор технічних наук, професор,
заслужений діяч науки і техніки України



   Народився 31 березня 1935 року в смт. Летичів Кам'янець-Подільскої області (УРСР) у сім'ї службовців.
   Протягом 1944 - 1952 рр. навчався в Хмельницький школі №6. 1953 року вступив до Харківського авіаційного інституту, обравши спеціальність інженера-механіка з авіадвигунобудування.
   Після закінчення інституту 1958 року був направлений у Запорізьке дослідно-конструкторське бюро, яке займалось створенням авіаційних двигунів для військової і цивільної авіації. Спочатку працював інженером-конструктором у відділі міцності, а потім інженером-експериментатором у науково-дослідній лабораторії міцності. Приймав безпосередню участь у створенні двигунів АІ-20, АІ-20К, АІ-20М, АІ-24, АІ-25, АІ-7, АІ-8, Д-30 для літаків ІЛ-18, ІЛ-38, АН-10, АН-12, ЯК-40, ЯК-42, "Руслана" і "Мрії". Спеціалізувався в основному на дослідженні і зниженні вібрацій двигунів і літаків. Як інженер-випробувач проводив експериментальні дослідження безпосередньо в польотах на дослідницьких і серійних літаках.
   За матеріалами своїх досліджень і досліджень, проведених у Московському авіаційному інституті, підготував закриту кандидатську дисертацію, яку захистив у Московському Центральному інституті авіаційного моторобудування (ЦІАМ) 1964 року.
   1970 року повернувся в м. Хмельницький, де працював завідувачем створеної ним кафедри опору матеріалів і деталей машин Хмельницького вищого артилерійського командного училища (ХВАКУ).
   Приділяв велику увагу постановці якісної педагогічної і методичної роботи з предметів, які викладались на кафедрі. Виконував всі види учбових занять: лекції, практичні завдання, лабораторні роботи, курсові проекти. Написав підручник з опору матеріалів для курсантів ВАКУ. Започаткував серйозну науково-дослідну роботу по міцності в радіоелектроніці спочатку для Хмельницького радіозаводу "Новатор", а згодом для провідних радянських підприємств радіоелектроніки: Московського центрального науково-дослідного радіотехнічного інституту (ЦНІРТІ), Ленінградських інститутів і підприємств "Ленінець", "Авангард", "Позитрон", Мінського "Інтеграл", Київського "Комуніст" та інших.
   Поряд з дослідженнями в галузі радіоелектроніки продовжував роботу в галузі зниження вібрацій турбореактивних двигунів шляхом ідентифікації, балансування їх гнучких роторів. Досягнення в цьому напрямку вилились у докторську дисертацію, яку захистив 1979 року в Інституті Машинознавства Академії наук СРСР.
   1980 року було присвоєно звання професора, а 1987 року за конкурсом був обраний завідувачем кафедри опору матеріалів і теоретичної механіки ХТІПО. Згодом кафедра була розділена, і він очолив створену ним кафедру прикладної механіки.
   1988 року був обраний Головою Хмельницької обласної організації Союзу наукових та інженерних об'єднань (СНІО) України.
   Гідно представляв Україну з науковими доповідями на Всесвітніх з’їздах, конференціях, симпозіумах у США, Великобританії, Франції, Німеччині, Іспанії, Австрії, Канаді, Мексиці, Польщі, Швеції, Норвегії, Австралії, Китаї, Росії, Чехії, Італії, Греції, Югославії, Ізраїлі, Єгипті, Швейцарії та інших країнах. Отримував гранти Академії наук та університетів США, Німеччини, Швейцарії, Норвегії, Австралії. Запропоновані ним міжнародні дослідницькі проекти вигравали конкурси і фінансування міжнародних робіт: з Литвою – 2 рази, Росією – 2 рази, Білорусією – 2 рази.
   Під його керівництвом захистили кандидатські дисертації А. Малигін, Р. Чоловський, В. Цасюк, І. Драч, А. Горошко, І. Ковтун, С. Петращук, В. Сокол, В. Ткачук, В. Стрельбицький, Н. Нестер. Готується до захисту докторської дисертації А. Горошко та кандидатської – В. Мороз. Під егідою СНІО України і ХНУ створив Національну Раду України з машинознавства, яка увійшла у впливову міжнародну організацію – Міжнародну федерацію з машинознавства. Є віце-президентом цієї організації.
   1990 року в Хмельницькому був відкритий відділ Українського відділення Міжнародної організації "Всесвітня лабораторія", і за сумісництвом В. П. Ройзман був призначений науковим керівником цього відділу.
   З 2004 року з його ініціативи і під його керівництвом проводяться закордонні міжнародні наукові конференції "Наука та освіта", в яких приймають участь видатні вчені не тільки України, а й багатьох інших країн. Вже видано 26 збірників наукових праць учасників цих конференцій.
    На сьогоднішній день входить до спеціалізованих Рад із захисту докторських дисертацій у ХНУ та Академії прикордонної служби України і кандидатських дисертацій у ХНУ. Очолює кафедру радіотехніки та зв’язку.
   Є членом редколегії іноземних наукових журналів: Каунаського "Vibroingeneering", Московського "Машиностроение и образование" та декількох українських.
   Має понад 450 публікацій, серед яких монографії, довідники, статті, патенти на винаходи. Біля 30-ти з цих робіт опубліковані у впливових виданнях Skopys. Отримував гранти від НАТО, Єврокомісії, NASA та ін.
   2013 року був призначений завідувачем кафедри радіоелектронних апаратів та телекомунікацій, а 2014 року був обраний за конкурсом на посаду завідувача кафедри радіотехніки та зв’язку.
   За сумісництвом весь час працює в Міжнародній академії державної прикордонної служби України та з перервами - в Київському політехнічному інституті, в Івано-Франківському університеті нафти і газу, підприємствах "Новатор" і "Пригма-Прес". Бере активну участь в опонуванні докторських і кандидатських дисертацій, рецензуванні та написанні відгуків на наукові роботи.
   1991 року Президентом України Ройзману В. П. було присвоєно звання "Заслужений діяч науки і техніки України". Є дійсним членом Академії інформатизації.

ОСНОВНІ ОПУБЛІКОВАНІ ПРАЦІ

Монографії, навчальні посібники
1. Методы системного анализа вибрационной прочности изделий : монография / Ю. Н. Кофанов, В. П. Ройзман. – М. : Радио и связь, 2007. –178 с.
2. Механіка в електроніці / В. П. Ройзман. – Хмельницький : ХНУ, 2012.
3. Стислий курс опору матеріалів : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. П. Ройзман. – Хмельницький : ХНУ, 2013. – 170 с.
Статті в журналах та збірниках наукових праць
4. Investigation of dynamics of gas turbine Engine by indentification of rotor supports / V. P. Roizman // Proceeding Ninth World Cogress on the Theory of Machines and Mechanisms, Italy. – Milano,1995. – Vol. 2.
5. Investigation on slipping in Rolling Beering / V. P. Roizman // Procceedding Ninth World Congress on the Theory of Machines and Mechanisms, Italy. – Milano,1995. – Vol. 1.
6. Dynamic characteristics and disbalanses identification of flexible rotor / V. P. Roizman // Proceedings of the International Conference on Mechanical Transmissions and Mechanisms (MTM'97), July 1st-4th 1997, Tianjin, China, 1997.
7. Theory and practice of flexible rotor balancing as a dynamic inverse problem / V. P. Roizman // Proceedings of the 16 th International Modal Analysis Conference, USA, California, Santa Barbara, 1998.
8. Експериментальні дослідження роботи автобалансира / В. П. Ройзман, О. В. Малигін, Р. Г. Чоловський, І. В. Борко // Динамика роторных систем : сб. тр. 2-й Междунар. конф., 24-26 июня 1998 г., Каменец-Подольский. – Хмельницкий : ТУП, 1998. – С. 91–96.
9. Metod and device for providing the operation of washingmachines without increased vibrations / V. Royzman, R. Silin, А. Malygin, R. Cholovskya // FToMM '1999 – proceedings of the tenth world congress on the theory of machines and mechanisms, Finland, June 20-24, 1999 / University of Oulu . – [Oulu] : Oulu univ. press, 1999.– Vol. 5: Biomechanics, experimental methods, man-machine systems, mechatronics, vibrations. – P. 2192-2198.
10. The research into the automatic balancing process of rotors with vertical axis of rotation / V. Royzman, R. Silin, А. Malygin, I. Borko, R. Cholovskya // FToMM '1999 –proceedings of the tenth world congress on the theory of machines and mechanisms, Finland, June 20-24, 1999 / University of Oulu. – [Oulu] : Oulu univ. press, 1999. – Vol. 4 : Dynamics nonlinear oscillations rotor dynamics software development. – P. 1734-1740.
11. On Effectiveness of Balancing of Flexible Rotor for from Critical Frequencies of Rotation / V. Royzman // Proceedings of IMAG - XYIII Conference and Expositor, San Antonio, Texas, USA, Febr. 2000.
12. The research into the automatic balancing process of rotors with vertical axis of rotation / V. Royzman, А. Malygin, R. Cholovskya // ESDA 2000 : proceedings of the 5th Engineering Systems Design and Analysis Conference : presented at the 5th Biennial Conference on Engineering Systems Design and Analysis, July 10-13, 2000, Montreux, Switzerland.
13. Міцність пасивних електронних компонентів, герметизованих компаундом, при термоударах / В. П. Ройзман, С. А. Григоренко // Вісн. Нац. ун-ту "Львів. політехніка". Радіоелектроніка та телекомунікації – Л., 2000. – № 387. – С. 265–270.
14. О возможности плоскостной локации дефектов паяных соединений печатных плат радиоэлектронной техники методом акустической эмиссии / В. П. Ройзман, І. І. Ковтун, А. В. Горошко // Системные проблемы качества, математического моделирования и информационных технологий : тр. междунар. конф. – М. : НИИ Автоэлектроника, 2000. – Ч. 6. – С. 86 –89.
15. О возможности плоскостной локации мест расположения источников акустической эмиссии / В. П. Ройзман, І. І. Ковтун, А. В. Горошко // Надійність машин і прогнозування їх ресурсу : доп. міжнар. наук.-техн. конф., Івано-Франківськ-Яремча, 20-22 верес. 2000 р. – Івано-Франківськ : ІФДТУНГ, 2000. – С. 351–357.
16. Reducing of vibration of wiring boards in products of electronics / V. Royzman, R. Silin // WIT Press Southampton, Boston. – 2002. – Р. 615-625.
17. Розрахунок напружень в системі компаунд – електронний елемент при термоударах / В. П. Ройзман, І. І. Ковтун, С. А. Петращук // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. – 2002. – № 1. – С. 189-195.
18. On effectiveness of Balancing of Flexible Rotor far from Critical Frequencies of rotation / V. Royzman, R. Silin // Proceedings of the 11th Worlds Comgress in Mechanism and Machine Science, April 1-4, Tianjin, China, 2004.
19. Dynamic characteristics identification of aircraft engine by method of trial parameters / V. Royzman, A. Bohorosh // Mechanika. – 2005. – № 3 (53). – P. 34-38.
20. Improving theory for automatic balancing of rotating rotors with liquid self balancers / V. Royzman, I. Drach // Mechanika. – 2005. – № 4 (54). – P. 38-44.
21. Вибрации объединительных плат в электронных приборах / В. П. Ройзман, Н. А. Нестер, В. В. Стрельбицкий // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Техн. науки. – 2005. – № 5, ч. 1, т. 1. – С. 47-58.
22. Some Identification Problems of Rotors Stohastic Mechanical Parameters in Online Process of Diagnostics / V. Royzman, V. Sokol // Book of Abstracts of the Internetional Symposium on Stochastic Modals in Reliability, Safety Security and Logistic (SURSSLOS). – Beer-Sheva, Sami Shamon College of Engineering, Israel, 2007.
23. The influence of vibroacoustics on self-organizing of sige nanostructures onto silicon substrate / A. Bogorosh, S. Voronov, S. Larkin, V. Royzman, N.Visniakov, J. Novickij, D. Scekaturoviene, A. Bubulis // Journal of vibroengineering. 2008. – Vol. 10, Iss. 3 . – P. 383-387.
24. Исследование процесса жидкостной автобалансировки роторов с изменяющимся дисбалансом / В.П. Ройзман, И.В. Драч // Проблемы машиностроения и автоматизации. – 2010. – № 4. – С. 79-84.
25. Acoustic emission and methods of its registration (review) / A. T. Bogorosh, S. А. Voronov, V. P. Royzman, А. Bubulis // Journal of Vibroengineering. – 2011. – Vol. 13, Iss. 2. – P. 319-327.
26. Principles for design of washing-machines with low vibro-activit / V. P. Roizman, V. P. Tkachuk, A. Bubulis, A. Pauliukas // Journal of Vibroengineering. – 2011. – Vol. 13, Iss. 2. – P. 376-385.
27. Коробко О. В. Віброобстеження пристроїв для випробування виробів радіоелектронного обладнання на віброміцність та вібростійкість / О. В. Коробко, С. А. Петращук, В. П. Ройзман // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Техн. науки. – 2011. – № 6. – С. 139-142.
28. Основные требования к компоновке роторных машин для снижения их виброактивности / В. П. Ройзман, В. П. Ткачук // Доклады израильской независимой академии развития науки. Теоретическая и прикладная механика. – Хайфа, 2011. – Т. 1, вып. 1. – С. 21-27.
29. Multiple inverse problem / V. Royzman, A. Goroshko // Journal of Vibroengineering. – 2012. – Vol. 14, Iss. 3. – P. 1417-1425.
30. Vibration and balancing of airplanes aircraft propellers by linear and nonlinear correlations / V. Royzman // Proceeding the fifth world congress "Aviation in the XXI-st century”, September 25-27, 2012. – Kyiv, 2012. – Vol. 1. – P. 115-119.
31. Горошко, А. В. Локація дефектів паяних з'єднань друкованих плат електронних систем методом акустичної емісії / А. В. Горошко, В. П. Ройзман // Современные достижения в науке и образовании : сб. тр. VI Междунар. науч. конф., 20-27 мая 2012 г., г. Венеция, Италия. – Хмельницкий : ХНУ, 2012. – С. 19-22.
32. Ройзман В. П. Теоретичні дослідження процесу автобалансування пружно-деформівного ротора з горизонтальною віссю обертання / В. П. Ройзман, В. П. Ткачук // Современные достижения в науке и образовании : сб. тр. VII Междунар. науч. конф., посвящ. 50-летию Хмельниц. нац. ун-та, 25 авг.-1 сент. 2012 г., г. Опатия (Хорватия). – Хмельницкий : ХНУ , Сторожук О. В., 2012. – С. 29-34.
33. Application of flat controlled damping constructions for vibroprotection of elements of on-board precision equipment [Електронний ресурс] / A. Bubulis, V. P. Roisman, E. V. Korobko, M. A. Zhurauski, A. O. Karabko // Vibroengineering. Vibroengineering procedia. – 2013. – Vol. 1. – P. 23-26. – Режим доступу: http://www.jve.lt/Vibro/VP-2013-1/VP00113090006.pdf.
34. Identification of physical and mechanical properties of compound by solving inverse problems / A. V. Goroshko, V. P. Royzman, A. Bubulis // Vibroengineering Procedia of International Conference "Vibroengineering – 2013", 17-19 September 2013, Druskininkai, Lithuania. – P. 81-86.
35. Methods for testing and optimizing composite ceramics-compound joints by solving inverse problems of mechanics / V. Royzman, A. Bubulis, K. Juzenas // Journal of Vibroengineering. – 2014. – Vol. 16, Iss. 5. – P. 2178-2187.
36. Solution of inverse problems of dynamics of an aircraft engine turbopump to reduce its vibration. / A. V. Goroshko, V. P. Royzman // Proceedings the sixth world congress "Aviation in the XXI-st century" " Safety in Aviation and Space Technologies", September 23-25, 2014. – Kyiv, 2014. – Vol. 1. – P. 1531-1534.
37. Аналогии при создании безрезонансных конструкций, бескритических роторов и стержней, не теряющих устойчивость при сжатии / В. П. Ройзман // Проблемы машиностроения и надежности машин. – 2014. – № 2. – C. 31-36.
38. Исследование динамики и снижение виброактивности турбонасосного агрегата путем решения обратных задач / В. П. Ройзман, А. В. Горошко // Машиностроение и инженерное образование. – 2014. – № 1. – С. 29-35.
39. Механические характеристики композиционных конструкционных элементов / В. П. Ройзман, А. В. Горошко, Е. В. Коробко, З. А. Новикова, А. Н. Казак // Наука и образование : сб. тр. VI Междунар. науч. конф., 1-9 мая 2014 г. Ницца (Франция). – Хмельницкий : ХНУ, 2014. – С. 16-19.
40. Параметрическая идентификация эксцентриситетов и упруго-инерционных характериcтик турбонасосного агрегата / В. П. Ройзман, А. В. Горошко // Наука и образование : сб. тр. V Междунар. науч. конф., 3-11 янв. 2014 г., Хайдусобосло (Венгрия). – Хмельницкий : ХНУ, 2013. – С. 5-10.
41. Синтез допусків як множинна обернена задача міцності дискових конденсаторів / А. В. Горошко, В. П. Ройзман // Современные достижения в науке и образовании : сб. тр. IX Междунар. науч. конф. 22-29 сент. 2014 г., г. Нетания (Израиль). – Хмельницкий : ХНУ, 2014. – С. 28-34.
42. Уточнення методу обробки статистичних даних / А. В. Горошко, В. П. Ройзман // Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Сер. : Військові та технічні науки. – 2014. – № 1. – С. 304–313.
Патенти України
43. Пат. 55264 Україна, МПК G 01 M 1/00. Пристрій для автоматичного балансування / В. П. Ройзман, В. П. Ткачук, І. В. Драч, Р. Г. Чоловський ; заявник і патентовласник Хмельниц. нац. ун-т. – № u 201006498 ; заявл. 28.05.10 ; опубл. 10.12.10, Бюл. № 23.
Про В. П. Ройзмана
44. Ройзман Вілен Петрович[Електронний ресурс] : бібліогр. покажч. / уклад. В. В. Іваненкова. – Текст. дані. – Хмельницький : ТУП, 2000. – 37 с. – (Бібліографія праць вчених університету). – Режим доступу: http://lib.khnu.km.ua/inf_res/bibliogr/sienes/b_ROIZMAN.html. – Назва з екрана.
45. Богорош О. Зірка із сузір’я Тимашенко / О. Богорош. // Дзеркало тижня. Україна. – 2005. – 25 берез. ( № 11). – С. 16.
46. Богорош, О. Ученого з української глибинки знають у світі. До 70-річчя від дня народження Вілена Ройзмана / О. Богорош // Світ. – 2005. – № 13–14. – С. 3.
47. Григоренко А. П. Творческие высоты ученого. К 70-летнему юбилею проф. В. П. Ройзмана / А. П. Григоренко // Вібрації в техніці та технологіях. – 2005. – № 1. – С. 3.
48. Григоренко, О. Вчений, педагог, патріот : [до 70-річчя доктора технічних наук, професора, зав. кафедри прикладної механіки ХНУ Вілена Петровича Ройзмана] / О. Григоренко // Поділ. вісті. – 2005. – 21 берез. (№ 41–42). – С. 3
49. Нагорода від Нобелівського лауреата : [наукова діяльність доктора технічних наук, професора Вілен Ройзмана] // Проскурів. – 2011.– 20 жовт. (№ 42). – С. 15.
50. Мельник П. Ройзман Вілен Петрович : [д-р техн. наук, проф. ХНУ] / П. Мельник // Енциклопедія освіти Хмельниччини / Хмельниц. облрада, Хмельниц. облдержадмін., Департамент освіти і науки облдержадмін., Хмельниц. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти ; редкол: Берека В. Є. (голова) [та ін.]. – Хмельницький : ФОП Мельник А.А., 2017. – С. 348.


   
Наші координати: м.Хмельницький,
вул. Кам'янецька 110/1,
тел.: 77-30-38,

e-mail