Наукова бібліотека Хмельницького національного університету


Станом на 01.12.2016 р.
ШИНКАРУК ОЛЕГ МИКОЛАЙОВИЧ
доктор технічних наук, професор,
заслужений працівник освіти України
   Народився 23 серпня 1970 р. у селі Шрубків Летичівського району Хмельницької області.
   1987 року закінчив Хмельницьку середню школу № 22 та вступив до Дніпропетровського вищого зенітного ракетного інженерно-командного училища військ протиповітряної оборони і 1991 р. отримав спеціальність інженера з експлуатації радіотехнічних засобів.
   З 1993 року розпочав науково-педагогічну діяльність в Інституті Прикордонних військ України м. Хмельницького на посаді викладача кафедри інженерно-технічних засобів охорони кордону.
   1996 року Олег Шинкарук захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальною закритою темою і в 1997 році отримав учене звання доцента.
   1999 року здобув другу вищу освіту, закінчивши факультет управління Національної академії Прикордонних військ України за спеціальністю "Службово-бойове застосування та управління діями частин та з’єднань Прикордонних військ України". Незабаром, 2001 року, захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальною закритою темою, а 2003 р. отримав учене звання професора. Так, упродовж 1993–2002 рр. Олег Миколайович пройшов від посади викладача, старшого викладача кафедри, провідного наукового співробітника науково-дослідного відділу Національної академії, секретаря вченої ради академії до посади професора, заступника начальника кафедри. З 2002 по 2007 рр. обіймав посаду начальника кафедри інженерного та технічного забезпечення охорони кордону Національної академії Державної прикордонної служби України (м. Хмельницький), а в грудні 2007 р. був звільнений за вислугою років у запас Збройних Сил України.
   З грудня 2007 р. обіймав посаду завідувача кафедри радіотехніки та зв’язку Хмельницького національного університету, а з січня 2010 р. виконував обов’язки проректора з організації діяльності, контролю та перспективного розвитку цього ж вишу. У вересні 2013 р. був призначений на посаду проректора Хмельницького національного університету з науково-педагогічної діяльності.
   У листопаді 2014 р., у зв’язку з подіями на Сході України, був призваний до лав Державної прикордонної служби України і призначений на посаду Першого заступника ректора Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, а в квітні 2015 р. обраний за конкурсом на посаду ректора цієї академії. Шинкарук Олег Миколайович є академіком Академії наук прикладної радіоелектроніки та дійсним членом Академії інформатизації освіти. У травні 2015 р. йому присвоєно почесне звання "Заслужений працівник освіти України".
   Основними результатами науково-педагогічної діяльності є підготовка двох докторів та 18 кандидатів наук, розробка двох монографій та восьми навчальних посібників з грифом МОН, публікації понад 140 наукових праць та отримання чотирьох патентів на корисні моделі. З 2002 року бере участь у роботі спеціалізованих вчених рад із захисту докторських та кандидатських дисертацій у галузі технічних наук (Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, Хмельницький національний університет, Національний університет "Львівська політехніка", Київський національний університет імені Тараса Шевченка). Є заступником головного редактора редколегії фахового наукового видання "Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: військові та технічні науки" (відкрите видання та видання з обмеженим доступом). Нагороджений знаком "Відмінник освіти України".
   Серед наукових інтересів – забезпечення надійності радіотехнічних систем, математичне моделювання й оптимізація прийняття рішень, когерентна обробка сигналів в імпульсній радіолокації, національна оборона та безпека державного кордону.
   За час проходження військової служби в Державній прикордонній службі України нагороджений прикордонними відомчими відзнаками.
   У Хмельницькому національному університеті не працює з 18 листопада 2014 року.

ОСНОВНІ ОПУБЛІКОВАНІ ПРАЦІ

Монографії, навчальні посібники
1. Навигационная радиолокационная станция "Наяда-5" ( устройство и эксплуатация ) : учеб. пособие / В. В. Денесюк, О. Н. Шинкарук, В. Д. Петров. – Хмельницький : АПВУ, 1996. – 118 с.
2. Основы построения радиолокационных станций ( курс лекций ) / О. Н. Шинкарук. – Хмельницкий : АПВУ, 1997. – 80 с.
3. Светотехнические средства пограничных войск. Прожекторная станция АПМ-90 : учеб. пособие / В. Д. Петров, О. Н. Шинкарук. – Хмельницький : АПВУ, 1997. – 32 с.
4. Средства сигнализационного вооружения охраны государственной границы : учеб. пособие Ч. 1. Средства сигнализационного вооружения охраны локальных участков / С. Н. Демьянюк, О. Н. Шинкарук.  – Хмельницький : АПВУ, 1997. – 64 с.
5. Прожекторная станция Б-200-4С (П) : учеб. пособие / О. Н. Шинкарук, С. Н. Демьянюк, В. В. Денесюк. – Хмельницкий : АПВУ, 1998. – 72 с.
6.  Стартерні свинцеві акумуляторні батареї : навч. посіб. / О. М. Шинкарук [та ін.]. – Хмельницький : НАДПСУ, 2002. – 190 с.
7. Обладнання парків та організація внутрішньої служби в них : навч. посіб. / О. М. Шинкарук, В. І. Лісовий, В. М. Чмир. – Хмельницький : НАДПСУ, 2003. – 190 с.
8. Основи автотехнічного забезпечення військ : навч. посіб. / О. М. Шинкарук, С. В. Коломійчук, М. А. Стрельбіцький, В. А. Стрельбіцький. – Хмельницький : НАПВУ, 2003. – 114 с.
9. Приклади і задачі загальної теорії надійності технічних пристроїв і систем : навч. посіб. / В. А. Карякін, О. М. Шинкарук, В. М. Шевчук. – Хмельницький : НАДПСУ, 2004. – 105 с.
10. Робота начальника технічної частини загону з організації технічного забеспечення у прикордонному пошуку : навч.-метод. посіб. / О. Б. Лантвойт, О. М. Шинкарук, В. І. Лісовий. – Хмельницький : НАДПСУ, 2005. – 41 с.
11. Основи функціонування багатоканальних систем передачі інформації  : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О. М. Шинкарук, Ю. М. Бойко, І. І. Чесановський. – Хмельницький : ХНУ, 2011. – 245 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 241-243.
12. Приймання та оброблення сигналів  : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О. М. Шинкарук, В. І. Правда, Ю. М. Бойко. – Хмельницький : ХНУ, 2013. – 365 с. : рис. – Бібліогр.: с. 345-346.
13. Транспортні засоби Державної прикордонної служби України. Експлуатація та надійність : навч. посіб. для слухачів, курсантів та студентів ВНЗ / [О. М. Шинкарук та ін.] ; Нац. акад. Держ. прикордон. служби України ім. Б. Хмельницького, Каф. інж. та техн. забезпечення охорони держ. кордону. – Хмельницький : Вид-во НАДПСУ, 2014. – 207 с. : рис., табл.
14. Порадник молодому офіцеру Державної прикордонної служби України на етапі становлення та входження у посаду в органах охорони державного кордону / О. М. Шинкарук [та ін.]. – Хмельницький : НАДПСУ, 2015. – 480 с.
  Дисертації
15. Разработка методики нормирования технической долговечности радиолокационного вооружения Пограничных войск Украины : дис. ... канд. техн. наук : 20.02.14 / Шинкарук Олег Николаевич ; Акад. прикордон. військ України ім. Б. Хмельницького. – Хмельницький, 1996. – 165 с.
16. Методологические основы оценки и обеспечения долговечности по состоянию радиотехнических средств Пограничных войск Украины : дис. ... д-ра техн. наук : 20.02.14 / Шинкарук Олег Николаевич ; Нац. акад. Держ. прикордон. служби України ім. Б. Хмельницького. – Хмельницький, 2001. – 333 с.
  Статті в журналах та збірниках наукових праць
  1996
17. Выбор параметров статистической модели долговечности сложных технических систем / Ю. Б. Новиков, О. Н. Шинкарук // Сборник научно-методических работ / Акад. прикордон. військ України ім. Б. Хмельницького. – Хмельницкий : АПВУ, 1996. – № 2, ч. 2. – С. 166-168.
18. О долговечности в трех аспектах проблемы / О. Н. Шинкарук // Сборник научно-методических работ / Акад. прикордон. військ України ім. Б. Хмельницького. – Хмельницкий : АПВУ, 1996. – № 2, ч. 2. – С. 46-47.
19. Теоретическое обоснование метода оценивания остаточного ресурса сложных технических систем / Ю. Б. Новиков, О. Н. Шинкарук, Е. Ю. Тракало // Сборник научно-методических работ / Акад. прикордон. військ України ім. Б. Хмельницького. – Хмельницкий : АПВУ, 1996. – № 2, ч. 2. – С. 169-171.
  1997
20. Использование метода группового учета аргументов для исследования показателей ремонтопригодности автомобилей / Ю. Б. Новиков, С. В. Коломийчук, О. Н. Шинкарук // Зб. наук. пр. / Акад. прикордон. військ України ім. Б. Хмельницького. – Хмельницький : АПВУ, 1997. – № 4, ч. 2. – С. 70-74.
21. Крыжный, А. В.  Применение метода группового учета аргументов для нормирования показателей технической долговечности радиолокационного вооружения пограничных войск Украины / А. В. Крыжный, В. Г. Щука, О. Н. Шинкарук // Зб. наук. пр. / Акад. прикордон. військ України ім. Б. Хмельницького. – Хмельницький : АПВУ, 1997. – № 4, ч. 2. – С. 83-86.
22. Математичне подання процесів зміни технічного стану складних засобів за допомогою логістичної функції розвитку / О. М. Шинкарук // Зб. наук. пр. / Акад. прикордон. військ України ім. Б. Хмельницького. – Хмельницький : АПВУ, 1997. – № 5, ч. 2. – С. 77-80.
23. Щука, В. Г.  Создание современных радиолокационных станций для пограничных войск - требование времени / В. Г. Щука, О. Н. Шинкарук // Зб. наук. пр. / Акад. прикордон. військ України ім. Б. Хмельницького. – Хмельницький : АПВУ, 1997. – №  4, ч. 2. – С. 92-96.
  2000
24. Досвід роботи кафедри інженерно-технічних засобів охорони кордону у формуванні викладача, як центральної фігури / О. М. Шинкарук // Педагогічні проблеми вдосконалення професійної підготовки офіцерів-прикордонників відповідно до вимог колегії Держкомітету від 20 грудня 1999 року : матеріали наук.-метод. конф. – Хмельницький : НАПВУ, 2000. – С. 13-17.
25. Концептуальні шляхи вирішення проблеми довговічності складних систем озброєння прикордонних військ / О. М. Шинкарук // Зб. наук. пр. / Нац. акад. прикордон. військ України ім. Б. Хмельницького. – Хмельницький : НАПВУ, 2000. – № 13, ч. 2. – С. 255-261.
26. Обоснование математической модели процесса изменения технического состояния радиолокационного вооружения пограничных войск Украины в условиях реальной неопределенности / О. Н. Шинкарук // Зб. наук. пр. / Нац. акад. прикордон. військ України ім. Б. Хмельницького. – Хмельницький : НАПВУ, 2000. – № 10, ч. 2. – С. 108-115.
27. Обоснование методики оценки динамики процесса изменения технического состояния РЛВ ПВУ / О. Н. Шинкарук // Зб. наук. пр. / Нац. акад. прикордон. військ України ім. Б. Хмельницького. – Хмельницький : НАПВУ, 2000. – № 12, ч. 2. – С. 47-52.
28. Особливості побудови моделі управління технічним станом радіолокаційного озброєння при вирішенні проблеми довговічності за станом / О. М. Шинкарук // Зб. наук. пр. / Нац. акад. прикордон. військ України ім. Б. Хмельницького. – Хмельницький : НАПВУ, 2000. – № 11, ч. 2. – С. 111-118.
29. Особливості розробки та використання інформаційно-аналітичного підходу до оцінки довговічності за станом складних систем озброєння ПВУ / О. Н. Шинкарук // Зб. наук. пр. / Нац. акад. прикордон. військ України ім. Б. Хмельницького. – Хмельницький : НАПВУ, 2000. – № 14, ч. 2. – С. 123-129.
  2001
30. Методические основы исследования статистико-вероятностных закономерностей правильного функционирования РТС при оценке их долговечности по состоянию / О. Н. Шинкарук // Зб. наук. пр. / Нац. акад. прикордон. військ України ім. Б. Хмельницького. – Хмельницький : НАПВУ, 2001. – № 16, ч. 2. – С. 111-115.
31. Методичні основи розробки програми технічного обслуговування за станом з контролем рівня надійності / О. М. Шинкарук, А. В. Катковський, А. В. Стрельбіцький // Зб. наук. пр. / Нац. акад. прикордон. військ України ім. Б. Хмельницького. – Хмельницький : НАПВУ, 2001. – № 18, ч. 2. – С. 140-143.
32. Методичні особливості інформаційного забезпечення оцінювання довговічності радіолокаційного озброєння прикордонних військ України за станом / О. М. Шинкарук // Зб. наук. пр. / Нац. акад. прикордон. військ України ім. Б. Хмельницького. – Хмельницький : НАПВУ, 2001. – № 15, ч. 2. – С. 131-137.
  2002
33. Методичні підходи до побудови статистико-ймовірнісних моделей безвідмовності та довговічності автомобільної техніки / О. М. Шинкарук, В. А. Карякин, М. М. Каленик // Зб. наук. пр. / Нац. акад. прикордон. військ України ім. Б. Хмельницького. – Хмельницький : НАПВУ, 2002. – № 21, ч. 2. – С. 80-87.
34. Сучасний стан і перспективи підготовки офіцерських кадрів за напрямом "інженерна механіка" / О. М. Шинкарук // Наук. вісн. Держ. прикордон. служби України. – 2002. – № 3. – С. 31-33
  2003
35. Ймовірнісна модель правильного функціонування стаціонарної радіолокаційної техніки прикордонних військ України в режимі ненавантаженого дублювання / О. М. Шинкарук, В. А. Карякін // Зб. наук. пр. /  Нац. акад. Держ. прикордон. служби України ім. Б. Хмельницького.  – Хмельницький : НАДПСУ, 2003. – № 24, ч. 2. – С. 252-256.
36. Методика розрахунку показників готовності складних технічних систем у режимі правильного функціонування / О. М. Шинкарук // Зб. наук. пр. /  Нац. акад. Держ. прикордон. служби України ім. Б. Хмельницького. – Хмельницький : НАДПСУ, 2003. – № 25, ч. 2. – С. 352-356.
  2004
37. Визначення шляхів удосконалення методів вимірювання відстаней у радіолокації / О. М. Шинкарук, О. І. Гнатюк // Зб. наук. пр. / Нац. акад. Держ. прикордон. служби України ім. Б. Хмельницького. – Хмельницький : НАДПСУ, 2004. – № 32, ч. 2. – С. 42-44.
  2005
38. Дослідження напівпровідникових інфрачервоних фотоприймачів як перспективної елементної бази для пристроїв стеження / С. В. Лєсков, В. А. Мокрицький, А. І. Сбитнєв та ін. // Зб. наук. пр. / Нац. акад. Держ. прикордон. служби України ім. Б. Хмельницького. – Хмельницький : НАДПСУ, 2005. – № 35, ч. 2. – С. 224-233.
39. Дослідження радіаційної стійкості дослідних зразків гібридних інтегральних схем, призначених для систем управління / С. В. Лєнков, М. К. Жердєв, О. М. Шинкарук // Зб. наук. пр. / Нац. акад. Держ. прикордон. служби України ім. Б. Хмельницького. – Хмельницький : НАДПСУ, 2005. – № 34, ч. 2. – С. 173-175.
  2006
40. Визначення поточного рівня технічного стану радіотехнічних систем військового призначення із використанням їх правильного функціонування / О. М. Шинкарук //  Зб. наук. пр. Військ. ін-ту Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка. – Київ : ВІКНУ, 2006. – Вип. 2. – С. 147-149.
41. Конструювання та оцінка ефективності ТВ передавача дицеметрових хвиль заданої потужності / А. М. Костриба, О. М. Шинкарук // Вимірюв. та обчисл. техніка в технол. процесах. – 2006. – № 2. – С. 92-94.
42. Формалізоване подання кількісних характеристик людини при ергономічних дослідженнях / О. М. Шинкарук, А. М. Гаврилюк // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Техн. науки. – 2006. – № 4. – С. 192-194.
43. Формалізоване подання моделей готовності технічних систем у неоднорідних процесах / О. М. Шинкарук // Зб. наук. пр. / Нац. акад. Держ. прикордон. служби України ім. Б. Хмельницького. – Хмельницький : НАДПСУ, 2006. – № 37, ч. 2. – С. 31-34.
  2007
44. Аналітичні засоби оцінки ефективності алгоритмів цифрової обробки сигналів / О. М. Шинкарук // Зб. наук. пр. / Нац. акад. Держ. прикордон. служби України ім. Б. Хмельницького. – Хмельницький : НАДПСУ, 2007. – № 40, ч. 2. – С. 52-54.
45. Методика обгрунтування раціонального змісту організаційних і технічних заходів та тривалості зберігання інженерних боєприпасів групового використання / О. М. Шинкарук, С. В. Мальченко // Зб. наук. пр. / Нац. акад. Держ. прикордон. служби України ім. Б. Хмельницького. – Хмельницький : НАДПСУ, 2007. – № 40, ч. 2. – С. 55-57.
46. Методичні підходи до категоріювання відділів прикордонної служби та обгрунтування їх організаційно-штатних структур / М. М. Литвин, О. М. Шинкарук, М. Ю. Цибровський // Зб. наук. пр. / Нац. акад. Держ. прикордон. служби України ім. Б. Хмельницького. – Хмельницький : НАДПСУ, 2007. – № 40, ч. 2. – С. 11-14.
47. Обґрунтування вибору алгоритмів методу групового обліку аргументів в якості методичної бази створення моделей еволюції складних технічних систем / О. М. Шинкарук, Г. Є. Опольська // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Техн. науки. – 2007. – № 3, т. 1. – С. 90-93.
  2008
48. Визначення поточного рівня технічного стану радіотехнічних систем при оцінці їх довговічності за станом / В. І. Кривий, О. М. Шинкарук, В. А. Михальчук // Вимірюв. та обчисл. техніка в технол. процесах. – 2008. – № 2. – С. 48-51.
49. Використання двочастотних кварцових генераторів в системах прямого цифрового синтезу частоти / О. М. Шинкарук, А. А. Таранчук, В. Д. Косенков // Вимірюв. та обчисл. техніка в технол. процесах. – 2008. – № 1. – С. 157-160.
50. Волоконно-оптичний гіроскоп / О. М. Шинкарук, М. М. Харків // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Техн. науки. – 2008. – № 3. – С. 144-147.
51. Дослідження температурних властивостей суперконденсатора / О. М. Шинкарук, В. В. Мартинюк, А. В. Остапова // Вимірюв. та обчисл. техніка в технол. процесах. – 2008. – № 2. – С. 30-33.
52. Конверсія частотних діапазонів в галузі цифрових телекомунікаційних систем / О. М. Шинкарук // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Техн. науки. – 2008. – № 1. – С. 142-147.
53. Окремі методичні аспекти вибору перспективних зразків озброєння та військової техніки за множиною показників / О. М. Шинкарук, І. С. Катеринчук, І. І. Чесановський // Зб. наук. пр. Нац. акад. Держ. прикордон. служби України ім. Б. Хмельницького. Серія: Військ. та техн. науки. – Хмельницький : НАДПСУ, 2008. – № 46, ч. 2. – С. 55-60.
54. Окремі методичні аспекти оцінки ефективності алгоритимів цифрової обробки сигналів / О. М. Шинкарук // Вимірюв. та обчисл. техніка в технол. процесах. – 2008. – № 1. – С. 115-118.
55. Особливості реалізації методу найменших квадратів для адаптивно цифрової фільтрації / О. М. Шинкарук, Ю. М. Бойко, Ю. О. Бабій // Вимірюв. та обчисл. техніка в технол. процесах. – 2008. – № 2. – С. 163-165.
56. Проблеми програмування та застосування мікропроцесорів при цифровій обробці інформації / О. М. Шинкарук, В. В. Мартинюк, Ю. М. Бойко // Зб. наук. пр. Нац. акад. Держ. прикордон. служби України ім. Б. Хмельницького. – Хмельницький : НАДПСУ, 2008. – № 44, ч. 2. – С. 57-62.
57. Формулювання виразу показника обчислювальної складності для оцінки ефективності алгоритму цифрової обробки сигналів / О. М. Шинкарук, Г. Є. Опольська // Вимірюв. та обчисл. техніка в технол. процесах. – 2008. – № 1. – С. 160-162.
58. Частотне розділення каналів методом багатосмугової фільтрації / О. М. Шинкарук, Ю. О. Бабій // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Техн. науки. – 2008. – № 3. – С. 136-138.
  2009
59. Аналіз шляхів підвищення точності діелькометричних вимірювачів вологості / О. М. Шинкарук, І. С. Пятін, Л. В. Карпова // Зб. наук. пр. Військ. ін-ту Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка. – Київ : ВІКНУ, 2009. – Вип. 24. – С. 74-80.
60. Використання сучасних цифрових технологій обробки інформації в прикладних цілях / О. М. Шинкарук, В. В. Мартинюк, Ю. М. Бойко // Основи інноваційно-наукових напрямів діяльності Хмельницького національного університету : зб. наук. пр. – Хмельницький : ХНУ, 2009.– С. 252-259.
61. Зіставлення вейвлет-перетворенння з перетворенням Фур'є / О. М. Шинкарук, Ю. М. Бойко, Ю. О. Бабій // Вимірюв. та обчисл. техніка в технол. процесах. – 2009. – № 1. – С. 56-59.
62. Ідентифікація місцеположення правопорушника / О. М. Шинкарук, М. І. Лисий // Зб. наук. пр.  Військ. ін-ту Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка. – Київ : ВІКНУ, 2009. – Вип. 21. – С. 197–200.
63. Математична модель імпульсного радіолокаційного сигналу з урахуванням внутрішньої фазочастотної нестабільності / О. М. Шинкарук, Ю. О. Царьов, І. І. Чесановський // Зб. наук. пр. Нац. акад. Держ. прикордон. служби України ім. Б. Хмельницького. Сер. : Військ. та техн. науки. – Хмельницький : НАДПСУ, 2009. – № 51, ч. 2. – С. 69-72
64. Метод компенсації похибки вимірювання швидкості сейсмічної хвилі при визначенні місцеположення об’єкта пасивними засобами / О. М. Шинкарук, В. В. Зубарєв, М. І. Лисий // Зб. наук. пр.  Військ. ін-ту Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка. – Київ : ВІКНУ, 2009. – Вип. 23. – С. 25-26.
65. Обробка радіолокаційних сигналів з урахуванням внутрішньоімпульсних фазочастотних нестабільностей / О. М. Шинкарук, І. І. Чесановський // Зб. наук. пр. Військ. ін-ту Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка. – Київ : ВІКНУ, 2009. – Вип. 17. – С. 89-92.
66. Особливості побудови математичних моделей безвідмовності та оцінки надійності автомобільних транспортних засобів органів держаного кордону / О. М. Шинкарук, С. Й. Осташевський // Зб. наук. пр. Нац. акад. Держ. прикордон. служби України ім. Б. Хмельницького. Сер. : Військ. та техн. науки. – Хмельницький : НАДПСУ, 2009. – № 48/1, ч. 2. – С. 87-90.
67. Оцінка варіації ширини спектру імпульсного радіолокаційного сигналу при врахуванні його внутрішньої фазочастотної нестабільності / О. М. Шинкарук, Ю. Л. Барабаш, І. І. Чесановський // Зб. наук. пр. Військ. ін-ту Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка. – Київ : ВІКНУ, 2009. – С. 4-5.
68. Оцінка можливості технічної реалізації процедури аналогово-цифрового перетворення внутрішньої фазочастотної нестабільності імпульсного радіолокаційного сигналу / О. М. Шинкарук, І. І. Чесановський // Зб. наук. пр.  Військ. ін-ту Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка. – Київ : ВІКНУ, 2009. – Вип. 20. – С. 101-103.
69. Оцінювання ефективності переобладнання засобів лінії передачі на ділянці первинної мережі / О. М. Шинкарук, В. І. Лужанський, І. Г. Лепіна // Вимірюв. та обчисл. техніка в технол. процесах. – 2009. – № 2. – С. 168-174.
70. Підвищення ефективності генераторів коротких імпульсів надширокосмугових мобільних радіолокаторів / О. М. Шинкарук, В. В. Мартинюк, Д. А. Макаришкін // Зб. наук. пр. Нац. акад. Держ. прикордон. служби України ім. Б. Хмельницького. Сер. : Військ. та техн. науки. – Хмельницький : НАДПСУ, 2009. – № 48/1, ч. 2. – С. 83-86.
  2010
71. Аналіз існуючих методів спектральної обробки в аспекті обробки сигналів короткої тривалості / Ю. П. Решетнік, О. М. Шинкарук, І. І. Чесановський, І. С. Катеринчук // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Техн. науки. – 2010. – № 2. – С. 67-72.
72. Використання неортогональних базисних функцій у питаннях спекторального представлення детермінованих фінітних сигналів / О. М. Шинкарук, І. І. Чесановський // Освітньо-наукове забезпечення діяльності правоохоронних органів і військових формувань України : матеріали IIІ Всеукр. наук.-практ. конф. (Хмельницький, 19 листоп. 2010 р.). – Хмельницький : Вид-во НАДПСУ, 2010. – С. 194-195.
73. Математична модель знаходження похибок вимірювання аналітичного фазового методу вимірювання відстаней до багатьох об'єктів / О. М. Шинкарук, Г. Б. Параска, В. Р. Любчик // 3-я Междунар. науч. конф. "Функциональная компонентная база микро-, опто- и наноэлектроники", Кацивели, Крым, Украина, 28 сент. –2 окт. 2010 г. : сб. науч. тр. – Х. : ХНУРЭ, 2010. – С. 59–61.
74. Методичні аспекти використання надмірностей при вирішенні проблем підвищення показників надійності багатофункціональних технічних засобів / О. М. Шинкарук, В. А. Собченко // Освітньо-наукове забезпечення діяльності правоохоронних органів і військових формувань України : матеріали IIІ Всеукр. наук.-практ. конф. (Хмельницький, 19 листоп. 2010 р.). – Хмельницький : Вид-во НАДПСУ, 2010. – С. 190-191.
75. Методичні підходи щодо побудови математичних моделей готовності радіотехнічних систем у неоднорідних процесах / О. М. Шинкарук // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Техн. науки. – 2010. – № 4. – С. 156-160.
76. Методичні підходи щодо побудови математичних моделей процесів, що визначають рівень безвідмовності та довговічності радіотехнічних систем / О. М. Шинкарук // Вимірюв. та обчисл. техніка в технол. процесах. – 2010. – № 2. – С. 226-228.
77. Методы многоантенной связи в условиях помеховой ситуационной неопределенности / Б. Б. Поспелов, О. Н. Шинкарук, Л. В. Карпова // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Техн. науки. – 2010. – № 5. – С. 170-175.
78. Окремі методичні аспекти використання надмірностей при вирішенні проблеми забезпечення надійності радіотехнічних систем  / О. М. Шинкарук, І. І. Чесановський // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Техн. науки. – 2010. – № 3. – С. 282-286.
79. Оптимизация параметров mimo антенных трактов в системах беспроводной связи / Б. Б. Поспелов, О. Н. Шинкарук, И. И. Чесановский // Зб. наук. пр. Нац. акад. Держ. прикордон. служби України ім. Б. Хмельницького. Серія: Військ. та техн. науки. – Хмельницький : Вид-во НАДПСУ, 2010. – № 54. – С. 94–97.
80. Організація діяльності науково-педагогічних працівників університету щодо підготовки студентів з навчальних дисциплін ЦО та БЖД / О. М. Шинкарук, К. А. Паршенко // Безпека життя і діяльності людини. – 2010. – С. 223–226.
81. Теоретичні основи фазових вимірювань відстаней до декількох об‘єктів / Г. Б. Параска, О. М. Шинкарук, В. Р. Любчик // Электроника и связь. Темат. вып. : Электроника и нанотехнологии. – 2010. – № 2. – С. 82–86.
82. Трансформація тіла невизначеності НВЧ імпульсів, що генеруються багаторезонаторними магнетронами при урахуванні їх кутової нестабільності / О. М. Шинкарук, Ю. О. Царьов, І. І. Чесановський, О. В. Карпова // Освітньо-наукове забезпечення діяльності правоохоронних органів і військових формувань України : ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (Хмельницький, 19 листоп. 2010 р.). – Хмельницький : Вид-во НАДПСУ, 2010. – С. 192-193.
83. Формалізоване подання загальних принципів розробки математичних моделей надійності резервованих систем / О. М. Шинкарук // Зб. наук. пр. Нац. акад. Держ. прикордон. служби України ім. Б. Хмельницького. Серія: Військ. та техн. науки. – Хмельницький : Вид-во НАДПСУ, 2010. – № 53. – С. 60–63.
  2011
84. Адаптація багатоантенних систем до невизначенних умов зв'язку в mesh-мережах / Б. Б. Поспєлов, О. М. Шинкарук, Ю. О. Бабій // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Техн. науки. – 2011. – №1. – С. 99-102.
85. Двохфакторна математична модель безвідмовності з урахуванням параметрів законів розподілу відмов та корельованості показників довговічності / О. М. Шинкарук, І. І. Чесановський, О. В. Боровик // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Техн. науки. – 2011. – № 4. – С. 40-44.
86. Дослідження потенційної точності та роздільної здатності фазового багаточастотного методу вимірювання відстаней / О. М. Шинкарук, В. Р. Любчик, Т. О. Дементьєв // Электроника и связь. – 2011. – № 3. – С. 78-82.
87. Класифікація нелінійних математичних моделей електрохімічних конденсаторів / О. М. Шинкарук, В. В. Мартинюк // Освітньо-наукове забезпечення діяльності правоохоронних органів і військових формувань України : ІV Всеукр. наук.-практ. конф. (Хмельницький, 18 листоп. 2011 р.). – Хмельницький : Вид-во НАДПСУ, 2011. – С. 159–161.
88. Математична модель визначення точності та розразнювальної спроможності багаточастотного фазового методу вимірювання відстаней / О.М. Шинкарук, В. Р. Любчик, О. М. Килимник // Матеріали ІV Міжнародного радіоелектронного форуму "Прикладна радіоелектроніка. Стан та перспективи розвитку" МРФ–2011 : зб. наук. пр. – Т. 1 : Інтегровані інформаційні радіоелектронні системи і технології : матеріали конф., 18-21 жовт. 2011 р. – Харків : АНПРЕ, ХНУРЕ, 2011. – Ч. 1. – С. 234-236.
89. Метод збільшення ступеня розрізнення ехо-сигналів при урахуванні кореляційних властивостей недетермінованих складових / О. М. Шинкарук, Л. В. Карпова // Тези наукових праць VIII Українсько-Польської конференції молодих науковців "Механіка та інформатика", 12–14 трав. 2011р. – Хмельницький, 2011. – С. 136-138.
90. Модель адаптивного каналу обробки ехо-сигналів в задачах активної радіолокації / О. М. Шинкарук, Ю. В. Бабій // Сучасні проблеми радіотехніки та телекомунікацій "РТ – 2011" : матеріали 7-ої міжнар. молодіж. наук.-техн. конф. (Севастополь, 11–15 квіт. 2011 р.) / Севастоп. нац. техн. ун-т. – Севастополь : [СевНТУ], 2011. – С. 42.
91. Обробка імпульсних радіолокаційних сигналів на основі амплітудно-частотних флуктуацій / О. М. Шинкарук, Л. В. Карпова, В. М. Швачій // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Техн. науки. – 2011. – № 1. – С. 153-157.
92. Оцінка впливу флуктуаційних модуляційних складових зондуючих радіолокаційних сигналів на ступінь їх розрізнення / О. М. Шинкарук, І. І. Чесановський, О. В. Карпова // Освітньо-наукове забезпечення діяльності правоохоронних органів і військових формувань України : тези доп. ІV Всеукр. наук.-практ. конф. (Хмельницький, 18 листоп. 2011 р.). – Хмельницький : Вид-во НАДПСУ, 2011. – С. 161-163.
93. Питання коерентності обробки імпульсних ехо-сигналів при адіолокації цілей некогерентними зондуючими сигналами / О. М. Шинкарук, Л. В. Карпова // Матеріали ІV Міжнародного радіоелектронного форуму "Прикладна радіоелектроніка. Стан та перспективи розвитку" МРФ–2011 : зб. наук. пр. – Т. 1 : Інтегровані інформаційні радіоелектронні системи і технології : матеріали конф., 18-21 жовт. 2011 р. – Харків : АНПРЕ, ХНУРЕ, 2011. – Ч. 1. – С. 261-264.
94. Покращення характеристик радіолокаційного спостереження шляхом використання багаточастотного фазового методу вимірювання відстаней / В. Р. Любчик, О. М. Шинкарук, В. О. Рибій // Освітньо-наукове забезпечення діяльності правоохоронних органів і військових формувань України : тези доп. ІV Всеукр. наук.-практ. конф. (Хмельницький, 18 листоп. 2011 р.). – Хмельницький : Вид-во НАДПСУ, 2011. – С. 118–119.
95. Принципи побудови нелінійних математичних моделей електрохімічних конденсаторів / О. М. Шинкарук, В. Д. Косенков, В. В. Мартинюк // Електротехн. та комп’ют. системи. – 2011. – № 03 (79). – С. 337–338.
96. Розрахунково-екпериментальне дослідження законів розподілу відмов інженерної техніки та зв'язку між напрацюванням і терміном її перебування в експлуатації / О. М. Шинкарук, О. В. Боровик // Вимірюв. та обчисл. техніка в технол. процесах. – 2011. – № 2. – С. 191-195.
97. Синтез еквівалентної схеми заміщення суперконденсатора на змінному струмі / О. М. Шинкарук, В. В. Мартинюк, В. Д. Косенков // Тези наукових праць VIII Українсько-Польської конференції молодих науковців "Механіка та інформатика", 12–14 трав. 2011 р. – Хмельницький, 2011. – С. 136-138.
98. Синтез еквівалентної схеми заміщення суперконденсатора на змінному струмі / О. М. Шинкарук, В. Д. Косенков, В. В. Мартинюк // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Техн. науки. – 2011. – № 3. – С. 161-166.
99. Системи теплоакумулюючого електротеплозабезпечення та перспективи їх впровадження / О. М. Шинкарук, В. Р. Любчик // Сучасні технології в легкій промисловості та сервісі : зб. тез доп. Всеукр. наук.-практ. конф. за участю інозем. вчен., 18–19 трав. 2011 р. – Хмельницький , 2011. – С.
100. Трансформування невизначенності імпульсних радіосигналів з урахуванням амплітудно-частотних флуктуацій / О. М. Шинкарук, Л. В. Карпова // Вісн. Вінниц. політехн. ін-ту. – 2011. – № 3. – С. 217-221.
101. Удосконалення модуляторів імпульсивних передавачів радіолокаційних засобів при застосуванні як накопичувального елемента суперконденсатора / О. М. Шинкарук, В. М. Кульчицький, А. В. Іванов // Освітньо-наукове забезпечення діяльності правоохоронних органів і військових формувань України : тези доп. ІV Всеукр. наук.-практ. конф. (Хмельницький, 18 листоп. 2011 р.). – Хмельницький : Вид-во НАДПСУ, 2011. – С. 158-159.
102. Эффективность обнаружителя на основе алгоритма Кейпона при многоканальном приёме сигналов большой длительности / О. Н. Шинкарук, Е. С. Ленков, К. М. Семибаламут // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Техн. науки. – 2011. – № 5. – С. 217-221.
  2012
103. Вплив особливостей конструкції на міцність двокільцевого динамічно настроюваного гіроскопа / О. М. Шинкарук, С. В. Кривий, І. В. Балабанов // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Техн. науки. – 2012. – № 3. – С. 79-83.
104.  Границы приемлемых показателей качества для технических систем обнаружения критических состояний опасных объектов / Б. Б. Поспелов, О. Н. Шинкарук, Р. И. Шевченко // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Техн. науки. – 2012. – №5. – С. 257-261.
105. Матеріально-технічна база університету: історія становлення, сьогодення та перспективи розвитку / С. Г. Костогриз, О. М. Шинкарук, М. П. Олійник // Матеріально-технічна база в освітній діяльності : зб. наук.-метод. пр. / за заг. ред. М. Є. Скиби, С. Г. Костогриза. – Хмельницький : ХНУ, 2012. – С. 9-29.
106. Метод визначення координат радіотехнічною системою сейсмолокаційного контролю при виключенні параметра швидкості розповсюдження сейсмохвилі з розрахунків / О. М. Шинкарук, І. В. Гурман // Прикладная радиоэлектроника. – 2012. – Т. 11, № 3. – С. 413-416.
107. Методика оценки температурных напряжений в микрохолодильных устройствах для радиоэлектронной аппаратуры / О. Н. Шинкарук, А. В. Клепиковский, А. Г. Шайко­Шайковский // Прикладная радиоэлектроника. – 2012. – Т. 11, № 1. – С. 116-119.
108. Методика оцінки вибрационной стойкости радиоэлектронной апаратури с помощью метода електродинамических аналогий / О. М. Шинкарук, А. В. Клепиковський, О. В. Шайко-Шайковський // Міжнародна науково-технічна конференція "Радіотехнічні поля, сигнали, апарати та системи" Радіотехнічні поля, сигнали, апарати та системи : матеріали конф., 22-29 лют. 2012 р. – К., 2012. – С. 47-48.
709. Методические аспекты использования избыточностей при обеспечении надежности многофункциональных радиотехнических систем / Ю. И. Шалапко, О. Н. Шинкарук, И. И. Чесановский // Теро технологія. – Кельце, 2012. – № 2. – С. 145-151
110. Особливості сучасної матеріально-технічної бази підготовки інженерів-механіків / В. Д. Косенков, О. М. Шинкарук, В. В. Мартинюк [та ін.] // Матеріально-технічна база в освітній діяльності : зб. наук.-метод. пр. / за заг. ред. М. Є. Скиби, С. Г. Костогриза. – Хмельницький : ХНУ, 2012. – С. 64-78.
111. Проблема обеспечения обработки сигналов при реализации некогерентных методов радиолокации / О. Н. Шинкарук, И. И. Чесановский, Ю. А. Бабий // 22-я Международная Крымская конференция "СВЧ-техника и телекоммуникационные технологии (КрыМиКо'2012"), 10-14 сентяб. 2012 г., Севастополь, Крым, Украина : материалы конф. / Севастоп. нац. техн. ун-т [и др.]. – Севастополь, 2012. – С. 1017.
  2013
112. Аналітичний багаточастотний фазовий метод вимірювання дальностей / О. М. Шинкарук, В. Р. Любчик, М. О. Лантвойт // Вісн. Нац. техн. ун-ту України "Київ. політехн. ін-т". Сер.: Радіотехніка. Радіоапаратобудування : зб. наук. пр. – К.,  2013. - Вип. 52. – С. 65-73.
113. Аналітичний багаточастотний фазовий метод вимірювання дальностей / О. М. Шинкарук  В. Р. Любчик, М. О. Лантвойт // Міжнародна науково-технічна конференція "Радіотехнічні поля, сигнали, апарати та системи", 11-15 берез. 2013, Київ, Україна : матеріали конф. / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Радіотехн. ф-т. – К., 2013. – С. 140-141.
114. Багатофакторна математична модель безвідмовності складних радіотехнічних систем /  Ю. О. Гунченко, О. В. Сєлюков, С. А. Шворов, О. М. Шинкарук // Радіоелектронні і комп’ютерні системи : наук.-техн. журн. / Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т". – Х., 2013. – № 1. – C. 105–111.
115. Багатофакторна математична модель безвідмовності складних радіотехнічних систем / О. М. Шинкарук, О. О. Савченко, С. О. Тараканов // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Техн. науки. – 2013. – № 2. – С. 184-187.
116. Використання смарт-карт для ідентифікації користувачів інформаційних систем / О. М. Шинкарук, О. М. Яшина // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Техн. науки. – 2013. – № 1. – С. 114-116.
117. Визначення впливу випадкових модуляційних складових імпульсних радіолокаційних сигналів на ступінь їх розрізнення / О. М. Шинкарук, І. І. Чесановський, А. В. Іванов // Зб. наук. пр. Нац. акад. Держ. прикордон. служби України ім. Б. Хмельницького. Сер. : Військ. та техн. науки. – Хмельницький : Вид-во НАДПСУ, 2013. – № 1. – С. 302-311.
118. Дослідження лабораторного макету вимірювального приладу багаточастотного фазового методу вимірювання дальностей / О. М. Шинкарук, В. Р. Любчик, О. М. Килимник // Вимірювання, контроль та діагностика в технічних системах (ВКДТС-2013) : зб. тез доп. ІІ Міжнар. наук. конф., Вінниця, 29–30 жовт. 2013 р. – Вінниця : ВНТУ, 2013. – С. 109–110.
119. Дослідження методичної похибки аналітичного багаточастотного фазового методу вимірювання дальностей / В. Р. Любчик, О. М. Шинкрук, М. О. Лантвойт // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Техн. науки. – 2013. – № 5. – С. 149-151.
120. Математичне моделювання електронних зображень в системах відеоспостереження / О. М. Шинкарук, М. О. Лантвойт, О. Д. Круць // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Техн. науки. – 2013. – № 2. – С. 218-221.
121. Методичні основи побудови та застосування тренажерно-моделюючої системи в електронному тирі / Ю. О. Гунченко, О. В. Сєлюков, С. А. Шворов, О. М. Шинкарук // Радіоелектронні і комп’ютерні системи : наук.-техн. журн. / Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т". – Харків, 2013. – № 1. м С. 105–110.
122. Моделювання багаточастотного фазового методу вимірювання дальностей до багатьох об’єктів / В. Р. Любчик, О. М. Шинкарук, М. О. Лантвойт // Фізико-технологічні проблеми радіотехнічних пристроїв, засобів телекомунікацій, нано- та мікроелектроніки : матеріали III міжнар. наук.-практ. конф., 24-26 жовт 2013 р. -  Чернівці, 2013.
123. Науково-методичні основи управління ефективністю технічних засобів охорони кордону при вирішенні завдань інтегрованого управління кордонами / О. Шинкарук, М. Дармороз // Інтегроване управління кордоном. Теорія і практика. – Хмельницький : НАДПСУ, 2013. – С. 136-137.
124. Підвищення роздільної здатності активних радіолокаційних засобів охорони кордону з використанням алгоритму кореляційного оцінювання сигналів в приймачі / О. М. Шинкарук, І. І. Чесановський, А. В. Іванов // Зб. наук. пр. Військ. ін-ту телекомунікацій та інформатизації Нац. техн. ун-ту України "Київ. політех. ін-т". – Київ, 2013. – Вип. 1. – С. 104-108.
125. Підвищення точності визначення координат цілей багатопозиційними пасивними радіолокаційними системами / О. М. Шинкарук, І. В. Гурман, Ю. В. Курицька // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Техн. науки. – 2013. – № 2. – С. 250-253.
126. Побудова статичної моделі транзистора для енергодинамічного методу діагностування / О. М. Шинкарук, О. В. Вишнівський // Зб. наук. пр.  Військ. ін-ту Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка. – Київ : ВІКНУ, 2013. – Вип. 39. – С. 116-123.
127. Применение аналитического многочастотного фазового метода измерения дальностей для решения задач радиолокации / О. Н. Шинкарук, В. Р. Любчик // 23-я Международная Крымская конференция "СВЧ-техника и телекоммуникационные технологии (КрыМиКо'2013"), 8-13 сентяб. 2013 г., Севастополь, Крым, Украина : материалы конф. / Севастоп. нац. техн. ун-т [и др.]. – Севастополь, 2013. – С. 1202–1203.
128. Принципи побудови нелінійних математичних моделей електрохімічних конденсаторів / О. М. Шинкарук, В. Д. Косенков, В. В. Мартинюк // Електротехн. та комп’ютер. системи. – 2011. – № 3. – С. 337-338.
  2014
129. Анализ современного состояния проблемы обеспечения прочностной надежности изделий электронной техники, применяемой в госпогранслужбе и Министерстве внутренних дел Украины / В. П. Ройзман, О. Н. Шинкарук // Зб. наук. пр. Нац. акад. Держ. прикордон. служби України ім. Б. Хмельницького. Сер. : Військ. та техн. науки. – Хмельницький : Вид-во НАДПСУ, 2014. – № 1 (61). – С. 394-408.
130. Застосування сигналів з прямокутною обвідною спектра з мінімальним пік-фактором для захисту інформації / В. Р. Любчик, О. М. Шинкарук, А. В. Клепіковський // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Техн. науки.– 2014. – № 2. – С. 163-165.
131. Математическое моделирование многочастотного фазового метода измерения дальностей / О. М. Шинкарук, В. Р. Любчик, Р. Ф. Гатиятуллина // Вестн. Казан. технол. ун-та. – 2014. – Т. 17, № 5. – С. 282–286.
132. Оперативний метод балансування коліс автомобіля без його зняття з робочої осі в експлуатаційних умовах на робочих швидкостях / В. П. Ройзман, О. М. Шинкарук // Зб. наук. пр. Нац. акад. Держ. прикордон. служби України ім. Б. Хмельницького. Серія: Військ. та техн. науки. – Хмельницький : Вид-во НАДПСУ, 2014. – № 1 (61). – С. 409-415.
133. Підвищення точності визначення дальності багаточастотним фазовим методом / О. М. Шинкарук, В. Р. Любчик // Фізико-теоретичні проблеми радіотехнічних пристроїв, засобів телекомунікацій, нано- та мікроелектроніки : матеріали наук. конф., Чернівці, 23–25 жовт. 2014 р. – Чернівці, 2014. – С. 52–53.
134. Позиционные способы пространственно-распределенной концентрации СВЧ излучения в нижних слоях атмосферы / Б. Б. Поспелов, О. Н. Шинкарук // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Техн. науки. – 2014. – № 6. – С. 134-139.
135. Програмно-алгоритмічна реалізація створення експертних систем для дослідження систем експлуатації технічних засобів охорони кордону / О. В. Боровик, О. М. Шинкарук, М. М. Дармороз // Зб. наук. пр. Нац. акад. Держ. прикордон. служби України ім. Б. Хмельницького. Серія: Військ. та техн. науки. – Хмельницький : Вид-во НАДПСУ, 2014. – № 2 (62). – С. 158-175.
136. Формирование сигналов с прямоугольным спектром и минимальным пик-фактором / О. Н. Шинкарук, В. Р. Любчик // Вестн. Рязан. гос. радиотехн. ун-та. – 2014. – № 2. – С. 143–146.
137. Analytical multifrequency phase method of measuring distances to many objects / O. M. Shynkaruk, V. R. Liubchyk, O. M. Kylymnyk // European Applied Sciences. – Stuttgart, 2014. – № 3. – Р. 103–105.
138. Study of accuracy of measurement range of multifrequency phase method / О. M. Shynkaruk, V. R. Liubchyk // European Applied Sciences. – Stuttgart, 2014. – № 2. – Р. 93–96.
139. Synthesis Many Scales Method in case of Multifrequency Phase-ranging Objects / O. M. Shynkaruk, O. М. Kylymnyk // Сучасні проблеми радіоелектроніки, телекомунікацій та комп’ютерної інженерії (TCSET-2014) : ХІІ Міжнар. наук.-техн. конф., Львів-Славсько, 2014 р. – Львів, 2014. – С. 782.
140. The research of the application of signals with the rectangular enveloping of the amplitude spectrum in the radar / O. M. Shynkaruk, V. R. Liubchyk // 15th International Radar Symposium (Gdansk, June 16–18 2014). – Poland, Gdansk, 2014. – P. 250–253.
  2015
141. Аналіз досвіду створення та використання інтегрованих телекомунікацій системи "Гарт" в Державній прикордонній службі України / О. М. Шинкарук, А. В. Федорченко // Зб. наук. пр. Нац. акад. Держ. прикордон. служби України ім. Б. Хмельницького. Серія: Військ. та техн. науки. – Хмельницький : Вид-во НАДПСУ, 2015. – № 2 (64). – С. 221–233.
142. Класифікація методів оцінювання фазового дрижання сигналів у цифрових трактах / О. М. Шинкарук, М. В. Васильківський, Б.В. Наточьєв // Зб. наук. пр. Нац. акад. Держ. прикордон. служби України ім. Б. Хмельницького. Серія: Військ. та техн. науки. – Хмельницький : Вид-во НАДПСУ, 2015. – № 1 (63). – С. 319-327.
  Патенти України
143. Пат. 9894 Україна, МПК G 09 B 9/00. Тренажер оператора радіолокаційної станції / О. І. Гнатюк,  М. І. Лисий, О. М.  Шинкарук ; заявник і патентовласник Нац. акад. Держ. прикордон. служби України. – № u 2005 03634 ; заявл. 18.04.05 ; опубл. 17.10.05, Бюл. № 10.
144. Пат. 17485 Україна, МПК G 08 B 13/02. Сигналізаційний прилад обривного типу / Б. М. Міхєєв, М. І. Лисий, О. М.  Шинкарук ; заявник і патентовласник Нац. акад. Держ. прикордон. служби України. – № u 2006 04829 ; заявл. 03.05.06 ; опубл.  15.09.06, Бюл. № 9.
145. Пат. 32100 Україна, МПК G 08 B 13/02. Спосіб визначення протяжності та географічних координат рубежу прикриття об'єкта охорони / Д. А. Купрієнко, М. І.  Лисий,  Б. М. Міхєєв, О. М.  Шинкарук ; заявник і патентовласник Нац. акад. Держ. прикордон. служби України. – № u 2007 11205 ; заявл. 10.10.07 ; опубл.  12.05.08, Бюл. № 9.
146. Пат. 45178 Україна, МПК G 08 В 13/00, G 01 J 11/00. Спосіб двочастотної рефлектометрії волоконного світловоду / М. І. Лисий, О. С. Андрощук, Д. А. Купрієнко, О. М. Шинкарук ; заявник і патентовласник Нац. акад. Держ. прикордон. служби України. – № u 2009 05734 ; заявл. 04.06.09 ; опубл. 26.10.09, Бюл. № 20.
147. Пат. 45179 Україна, МПК G 08 В 13/00, G 01 S 5/00. Спосіб однозначного визначення місцеположення об'єкта на площині /  М. І. Лисий, В. Г. Солонніков, В. А.  Сівак, О. М. Шинкарук ; заявник і патентовласник Нац. акад. Держ. прикордон. служби України. – № u 2009 05735 ; заявл. 04.06.09 ; опубл. 26.10.09, Бюл. № 20.
148. Пат. 69152 Україна, МПК G 01 B 7/00. Спосіб вимірювання електричних параметрів суперконденсатора / О. М. Шинкарук, В. В. Мартинюк, М. В. Федула ; заявник і патентовласник Хмельниц. нац. ун-т. – № u 201110820 ; заявл. 09.09.11 ; опубл. 25.04.12, Бюл. № 8.
149. Пат. 77449 Україна, МПК G 01 V 1/28, G 08 B 13/18. Спосіб реєстрації сейсмічного сигналу волоконно-оптичним датчиком /   М. І. Лисий, О. М. Шинкарук ; заявник і патентовласник Нац. акад. Держ. прикордон. служби України. – № 2004 0503300 ; заявл. 05.05.04 ; опубл. 15.12.06, Бюл. № 12.
150. Пат. 92365 Україна, МПК G 08 B 13/12. Спосіб визначення дальності сигналізаційним приладом обривного типу /А. Б. Добровольський, І. С. Катеринчук, М. І. Лисий, О. М. Шинкарук ; заявник і патентовласник Лисий Микола Іванович. – № u 2014 02982 ; заявл. 24.03.14 ; опубл. 11.08.14, Бюл. № 15.
151. Пат. 106715 Україна, МПК G 01 V 3/12, G 01 S 13/95.  Спосіб підповерхневого радіолокаційного зондування / О. М. Шинкарук, В. Р. Любчик, О. М. Килимник, А. В. Клепіковський ; заявник і патентовласник Буков. держ. мед. ун-т МОЗ України. – № a 2014 00912 ; заявл. 31.01.14 ; опубл. 25.09.14, Бюл. № 18.
152. Пат. 107543 Україна, МПК A 61 B 5/00, H 05 K 7/20, G 05 D 23/19. Пристрій термостатування п'єзорезонансних коливальних систем напівпровідниковими термостатуючими елементами  / А. В. Клепіковський, Ю. М. Бойко, В. Р. Любчик,  О. М. Шинкарук, О. Г. Шайко-Шайковський ; заявник і патентовласник Буков. держ. мед. ун-т МОЗ України. – № a 2014 00914 ; заявл. 31.01.14 ; опубл. 12.01.15, Бюл. № 1.
153.  Пат. 108172 Україна, МПК G 01 S 13/00. Багаточастотний фазовий спосіб вимірювання дальностей об'єктів у радіодіапазоні / О. М. Шинкарук, В. Р.  Любчик, М. О.  Лантвойт, А. В. Клепіковський ; заявник і патентовласник Буков. держ. мед. ун-т МОЗ України. – № a 2014 00909 ; заявл. 31.01.14 ; опубл. 25.03.15, Бюл. № 6.
  Про О. М. Шинкарука
154. Андрощук О. Шинкарук Олег Миколайович : [2007-2014 рр. – зав. каф., проректор ХНУ, д-р техн. наук, проф.] / О. Андрощук // Енциклопедія освіти Хмельниччини / Хмельниц. облрада, Хмельниц. облдержадмін., Департамент освіти і науки облдержадмін., Хмельниц. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти ; редкол: Берека В. Є. (голова) [та ін.]. – Хмельницький : ФОП Мельник А.А., 2017. – С. 398.


   
Наші координати: м.Хмельницький,
вул. Кам'янецька 110/1,
тел.: 77-30-38,

e-mail