Наукова бібліотека Хмельницького національного університету


Станом на 01.12.2015 р.
СЛАВИНСЬКА АЛЛА ЛЮДВИГІВНА
доктор технічних наук, професор

Славінська

   Народилася 29 квітня 1947 року в с. Ловинь Ріпкінського р-ну Чернігівської обл.
   Закінчила Київський технологічний інститут легкої промисловості (тепер Київський національний університет технологій і дизайну). Після закінчення навчання набувала досвіду в експериментальному цеху Хмельницької фабрики "Індодяг" на посаді конструктора-модельєра.
   З 1970 року працює в Хмельницькому технологічному інституті побутового обслуговування (тепер Хмельницький національний університет) спочатку учбовим майстром, пізніше асистентом кафедри технології виробничих процесів (1970-1974 рр.) та старшим викладачем кафедри технології і конструювання швейних виробів (1974-1986 рр).
   1986 року захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук.
   З 1986 року працювала на посаді доцента кафедри технології і конструювання швейних виробів у Технологічному університеті Поділля.
   Вчене звання доцента присвоєно 1988 року.
   З 1999 - 2005 рр. займала посаду завідувача кафедри технології та конструювання швейних виробів.
   Дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.19.04 - "Технологія швейних виробів" захистила 2004 року. Вчене звання професора присвоєно 2005 року. З цього ж року обіймала посаду професора кафедри технології та конструювання швейних виробів Хмельницького національного університету.
   2013 року повернулась до виконання обов’язків завідувача кафедри технології та конструювання швейних виробів Хмельницького національного університету.
   Упродовж 1987-1990 рр. - депутат Хмельницької міської ради, виконувала обов’язки голови постійної комісії з побутового обслуговування. Неодноразово була членом жюрі Всеукраїнського конкурсу моди "Барви Поділля", а також заступником голови жюрі Всеукраїнської олімпіади зі спеціальності "Швейні вироби".
   Веде навчальні курси: "Методи типового проектування одягу", "Проектування конструкторської документації", "Проектування лекал одягу", методичне забезпечення яких підготовлено безпосередньо нею у вигляді навчальних посібників із грифом МОН.
   Підготувала 11 кандидатів наук, 35 магістрів, була офіційним опонентом 11 кандидатських дисертацій. З 2005 року - член двох спеціалізованих учених рад із захисту дисертацій - Київського національного університету технологій та дизайну та Хмельницького національного університету. З 2012 року - член експертної ради з питань проведення експертизи дисертаційних робіт МОН України з технологій харчової, легкої та хімічної промисловості.
   Є членом ученої ради Хмельницького національного університету, членом редколегії "Вісника Хмельницького національного університету" (з 2003 р.), членом науково-методичної комісії з текстильної та легкої промисловості.
   Нагороджена знаком "Відмінник освіти України" (2002 р.), Почесною грамотою Національної академії педагогічних наук України (2012 р.). 2004 року було присвоєно звання "Заслужений викладач університету".
   Науковий здобуток становить понад 270 опублікованих робіт, серед яких 50 одноосібних, 2 монографії, 8 патентів. Перелік навчально-методичних праць нараховує 50 найменувань, серед яких 6 навчальних посібників, 17 лабораторних практикумів.

ОСНОВНІ ОПУБЛІКОВАНІ ПРАЦІ

  Монографії, навчальні посібники
1. Славінська А. Л. Основи модульного проектування одягу : монографія / А. Л. Славінська. – Хмельницький : ХНУ, 2007. – 167с.
2. Славінська, А. Л. Побудова лекал деталей одягу різного асортименту : навч. посіб. / А. Л. Славінська. – Хмельницький : ХНУ, 2011. – 222 с.
3. Славінська, А. Л. Методи типового проектування одягу : навч. посіб. / А. Л. Славінська. – Хмельницький : ХНУ, 2012. – 179 с.
4. Славінська, А. Л. Методи і способи антропометричних досліджень для проектування одягу : монографія / А. Л. Славінська. – Хмельницький : ХНУ, 2012. – 191 с.
Статті в журналах та збірниках наукових праць
5. Алгоритм антропометричної модифікації проектного поля нагрудної виточки  /О.В.Захаркевич, А.Л.Славінська //Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Техн. науки.– 2006.– № 3.– С. 195-198.
6. Дослідження взаємозв'язків прибавок у системі конструктивних відрізків асортиментного комплексу жіночого одягу /Н.А.Ющак, А.Л.Славінська, В.В.Помаранська //Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Техн. науки.– 2006.– № 4.– С. 87-91.
7. Дослідження впливу ведучих розмірних ознак на баланс конструкції чоловічих штанів / А. Л. Славінська, А. В. Либа // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Техн. науки. – 2006. – № 4. – С. 103-109.
8. Метод структурного синтезу конструктивно-уніфікованих рядів модельних конструкцій одягу / А. Л. Славінська // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Техн. науки. – 2006. – № 1. – С. 151-156.
9. Методичні основи формування ассортиментної серії швейних виробів на засадах типізації технологічних процесів / А. Л. Славінська, Ю. Б. Богар // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Техн. науки. – 2006. – № 4. – С. 77-80.
10. Дослідження наслідуваності конструкцій чоловічих класичних штанів в методиках конструювання / С. С. Матвійчук, А. Л. Славінська // Вісн. Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. – 2008. – № 5 (43). – С. 156–160.
11. Особливості ескізного проектування одягу для індивідуального споживача з урахуванням його морфологічного типу / О. П. Сиротенко, А. Л. Славінська // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Техн. науки. – 2008. – № 6. – С. 179-183.
12. Аналітичне обгрунтування функціональної типізації конструкцій жіночих поясних виробів / А. Л. Славінська, С. С. Матвійчук, К. А. Попова // Наук. вісн. Мукачів. держ. ун-ту. – 2009. – № 6 (1). – С. 16–23.
13. Оптимізація системи комплексної оцінки рівня технологічності конструкції швейних виробів / А. Л. Славінська, С. С. Матвійчук, Л. В. Готра // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Техн. науки. – 2009. – № 3. – С. 78-82.
14. Використання методів моделювання при проектуванні спеціального одягу / О. М. Лущевська, А. Л. Славінська, О. М. Троян // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Техн. науки. – 2010. – № 4. – С. 177-183.
15. Дослідження змінності параметрів основ конструкцій жіночого плечового одягу при силуетній трансформації / О. В. Міщенко, А. Л. Славінська // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Техн. науки. – 2010. – № 1. – С. 271-274.
16. Кулешова С. Г. Удосконалення методу автоматизованого проектування конкурентноспроможних моделей одягу / С. Г. Кулешова, А. Л. Славінська // Вісн. Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. – 2010. – № 6. – С. 109-113.
17. Разработка метода проектирования коллекции моделей по принципу триптиха раппортных композиций / А. Л. Славинская, О. В. Авраменкова // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Техн. науки. – 2010. – № 4. – С. 188-192.
18. Дослідження параметричних рядів конструкцій виточок жіночої спідниці / А. Л. Славінська, Ю. В. Вовк // Пробл. лег. і текстил. пром-сті України. – 2011. – № 1 (17). – С. 149-152.
19. Метод параметричної типізації конструкцій жіночого жакета з урахуванням стильової характеристики / А. Л. Славінська, О. М. Штомпіль // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Техн. науки. – 2011. – № 5. – С. 66-70.
20. Методологія типізації лекал деталей швейних виробів / А. Л. Славінська // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Техн. науки. – 2011. – № 2. – С. 72-79.
21. Механізм визначення обсягу вибірки для антропологічних обстежень населення / А. Л. Славінська // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Техн. науки. – 2011. – № 5. – С. 51-57.
22. Модель забезпечення репрезентативності вибірки для антропологічних досліджень за спеціальною програмою / А. Л. Славінська // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Техн. науки. – 2011. – № 4. – С. 161-167.
23. Вибір основних рухів дітей з відхиленням опорно-рухового апарату для удосконалення конструкції плечового одягу / О. Б. Гайдашевська, А. Л. Славінська // Вісн. Східноукр. нац. ун-ту ім. В. Даля. – 2012. – № 12 (183). – С. 57-62.
24. Ідентифікація антропометричної інформації абрису жіночої фігури та креслення конструкції поясних виробів / Ю. В. Вовк, А. Л. Славінська // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Техн. науки. – 2012. – № 4. – С. 163-166.
25. Концепція регулювання гнучкості конструкторсько-технологічної підготовки оновлення асортименту в умовах підприємства / А. Л. Славінська, О. М. Штомпіль // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Техн. науки. – 2012. – № 4. – С. 173-178.
26. Методика розробки структури раціонального гардеробу одягу для дівчаток молодшої шкільної групи / Л. Б. Гайдашевська, А. Л. Славінська // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Техн. науки. – 2012. – № 4. – С. 159-162.
27. Модель комбінаторного модифікування конструктивних модулів поясних виробів / А. Л. Славінська, Ю. В. Вовк // Вісн. Східноукр. нац. ун-ту ім. В. Даля. – 2012. – № 12 (183). – С. 53-57.
28. Обгрунтування структурних елементів поверхні манекена для побудови розгортки корсета побутового призначення / А. В. Селезньова, А. Л. Славінська // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Техн. науки. – 2012. – № 4. – С. 169-172.
29. Розробка класифікації ліній контурів геометричних модулів матричної конструкції корсета / А. Л. Славінська, А. В. Селезньова // Вісн. Східноукр. нац. ун-ту ім. В. Даля. – 2012. – № 12 (183). – С. 248-252.
30. Синхронізація розмірів жіночого одягу за розмірними стандартами провідних країн / А. Л. Славінська, О. М. Штомпіль // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Техн. науки. – 2012. – № 1. – С. 96-100.
31. Спосіб розрахунку потенційної енергії деформації розтягу в швах корсета / А. В. Селезньова, А. Л. Славінська // Вісн. Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. – 2012. – № 2.- С. 98-103.
32. Структурний опис нашарування графічних елементів для побудови поясних виробів / Ю. В. Вовк, А. Л. Славінська // Вісн. Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. – 2012. – № 2. – С. 64-68.
33. Improving the process of men's trousers designing with the account of manufacturability indicators of a pattern / S. Matvijchuk, A. Slavinska // 4th International Joint Conference on Environmental and Light Industry Technologies, 20-22 of November 2013, Budapest, Hungary. – Budapest, 2013. – P. 96.
34. Дослідження динамічної поведінки деталей корсета під дією тиску на лінії талії / А. В. Селезньова, А. Л. Славінська // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Техн. науки. – 2013. – № 3. – С. 237-240.
35. Дослідження конструктивної спадкоємності параметрів модельного оформлення лекал конструкції чоловічих штанів / А. Л. Славінська, С. С. Матвійчук // Технології та матеріалознавство швейних виробів : зб. наук. пр. – Луганськ : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2013. – С. 15-22.
36. Застосування асортиментної колекції у розробці сезонних комплектів одягу для дівчаток молодшого шкільного віку / О. Б. Гайдашевська, А. Л. Славінська // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Техн. науки. – 2013. – № 3. – С. 41-46.
37. Исследование комфортности материалов применительно к женским корсетам бытового назначения / А. В. Селезнева, А. Л. Славинская // Технологии и управление: проблемы, идеи, инновации : материалы междунар. заоч. науч.-практ. конф., 29 апр. 2013 г. – Тверь, 2013. – С. 60-65.
38. Модифицирование силуетных конструкций корсета методом трансформации моделирующего эффекта / А. Л. Славинская, А. В. Селезнева // Молодой ученый. – 2013. – № 10 (57). – С. 201-206.
39. Морфологическое модифицирование конструкции тазового участка юбки на разные типы фігур / Ю. В. Вовк, А. Л. Славинская // Технологии и управление: проблемы, идеи, инновации : материалы междунар. заоч. науч.-практ. конф., 29 апр. 2013 г. – Тверь, 2013. – С. 83-87.
40. Практичне використання методики створення і розміщення орнаментів вишивки на деталях швейних виробів / А. Л. Славінська, І. О. Засорнова // Технології та матеріалознавство швейних виробів : зб. наук. пр. – Луганськ : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2013. – С. 22-28.
41. Формирование опций преобразования интерактивной конструкции прямой юбки в конструкцию классических брюк / А. Л. Славинская, Ю. В. Вовк // Молодой ученый. – 2013. – № 10 (57). – С. 198-201.
42. Визначення автентичних ознак української свити для проектування жіночого демісезонного пальта / О. В. Помаранська, А. Л. Славінська // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Техн. науки. – 2014. – № 3. – С. 273-277.
43. Исследование комфортности женского корсета бытового назначения / А. В. Селезнёва, А. Л. Славинская // Дизайн. Материалы. Технология. – 2014. – № 1 (31). – С. 27-30.
44. Определение моделирующего эффекта женской фигуры, создаваемого корсетом, с учетом психофизиологического комфорта / А. В. Селезнева, А. Л. Славинская // Изв. вузов. Технология текстил. пром-сти. – 2014. –  № 2 (350). - С. 102-106.
45. Розробка методики комп'ютерної візуалізації зовнішнього вигляду споживача / С. Г. Кулешова, А. Л. Славінська // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Техн. науки. – 2014. – № 2. – С. 95-102.
46. Трансформация интерактивной конструкции женских поясных изделий в процессах модифицирования / Ю. В. Вовк, А. Л. Славинская // Дизайн. Материалы. Технология. – 2014. – № 1 (31). – С. 30-34.


   
Наші координати: м.Хмельницький,
вул. Кам'янецька 110/1,
тел.: 77-30-38,

e-mail