Наукова бібліотека Хмельницького національного університету


Станом на 05.06.2019 р.
ПОТАПЧУК ЄВГЕН МИХАЙЛОВИЧ
доктор психологічних наук, професор,
заслужений працівник освіти України
(Potapchuk Yevhen Formation of Family Psychology as afield of scientific knowledge in the nineteenth;
Students Youth' Psychological Readiness Development Towards Creating Family)
   Народився 17 червня 1968 року у селі Слобідка Ярмолинецького району Хмельницької області. Освіта – вища. У 1989 закінчив Хмельницьке вище артилерійське командне училище і отримав спеціальність інженера з експлуатації артилерійського озброєння.
   З 1989 по 1992 роки проходив військову службу командиром протитанкового взводу окремого протитанкового дивізіону у Західній групі військ в м. Ошатц (Німеччина); 1993-1994 рр. – служба на посадах заступника командира механізованої роти, заступника командира окремої роти розвідки, офіцера (психолога) групи соціально-психологічного забезпечення в механізованій бригаді (Прикарпатський ВО).
   У 1996 р. здобув другу вищу освіту, закінчивши соціально-психологічний факультет Київського військового гуманітарного інституту за спеціальністю "практична психологія". З 1996 по1997 рр. проходив службу старшим офіцером (психологом) ракетного полку.
   З 1997 р. розпочав науково-педагогічну діяльність в академії Прикордонних військ України на посадах викладача, старшого викладача кафедри педагогіки та психології Академії прикордонних військ України. У 1998 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за спеціальністю військова педагогіка та психологія на тему "Психопрофілактика міжособистісних конфліктів у сім’ях військовослужбовців-прикордонників", у 1999 р. отримав вчене звання доцента.
   З 2000 по 2001 рр. обіймав посаду заступника начальника відділу морально-психологічного забезпечення та профілактики правопорушень управління виховної роботи Державного комітету Прикордонних військ України. У 2001 р. знову повернувся до науково-педагогічної діяльності на посаду заступника начальника кафедри педагогіки та психології Національної академії Прикордонних військ України імені Богдана Хмельницького.
   З 2002 по 2004 рр. навчався в докторантурі Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького. Достроково захистив дисертацію на здобуття доктора психологічних наук зі спеціальності психологія діяльності в особливих умовах на тему "Соціально-психологічні основи збереження психічного здоров’я військовослужбовців".
   З 2004 по 2010 рр. – начальник кафедри кримінального права Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького. У 2005 р. отримав учене звання професора. У 2007 р. Указом Президента України №464 присвоєно почесне звання "Заслужений працівник освіти України".
   З липня 2010 обіймав посаду начальника відділу досліджень проблем управління людськими ресурсами Науково-дослідного інституту Державної прикордонної служби України (м. Київ), а у жовтні 2010 р. був звільнений за вислугою років в запас Збройних Сил України. З жовтня 2010 розпочав трудову діяльність у Хмельницькому національному університеті на посадах професора кафедри практичної психології та педагогіки, декана соціально-психологічного факультету. З 2013 р. по теперішній час завідувач кафедри психології та педагогіки.
   Активно займається науковою та громадською діяльністю. З лютого 2019. р. є Головою Української асоціації сімейних психологів. Керівник наукової школи "Психологічні засади підготовки молоді до сімейного життя". Наукові дослідження проводяться за кількома напрямками: становлення психології сім’ї як галузі наукових знань; формування у молоді уявлень про сімейні ролі та психологічної готовності до створення сім’ї; діагностика міжособистісної сумісності шлюбної пари; формування психологічної готовності розлучених людей до вступу у новий шлюб; підготовка майбутніх психологів до роботи з різними типами проблемних сімей. Науковцями школи захищено 1 докторська і 2 кандидатських дисертації, видано 1 монографію, опубліковано понад 50 статей, одержано 3 авторських свідоцтва. Загалом підготовив 3 докторів та більше 30 кандидатів психологічних наук. Бере активну участь у роботі міжвідомчих координаційних радах та спеціалізованих вчених радах. З 2009 – член Міжвідомчої ради з координації наукових досліджень у галузі педагогіки і психології при Національній Академії Педагогічних Наук України (м. Київ). З 2005 по 2015 – Голова спеціалізованої вченої ради К 70.705.02 Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького. З 2006 – член спеціалізованої вченої ради К 64.707.02 Національного університету цивільного захисту України (м. Харків). З 2015 – член спеціалізованої вченої ради К 26.055.04 Київського національного торговельно-економічного університету.
   З 2005 р. являється членом редакційних колегій наукових журналів та збірників наукових праць (Збірника наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, Збірника наукових праць "Проблеми екстремальної та кризової психології" Національного університету цивільного захисту України (м. Харків), наукового журналу "Психологія і суспільство" Тернопільського національного економічного університету).
   Потапчук Є.М. нагороджений почесними грамотами Міністерства освіти і науки України (№ 117519), Хмельницької обласної та міської рад, має заохочувальні відзнаки: медаль "За сумлінну службу в Прикордонних військах України" (01.11.2001), медаль "За бездоганну службу в ПВУ" 2 ступеня (18.02.2003), медаль "За мужність в охороні державного кордону" (24.05.2004), медаль "За бездоганну службу" 1 ступеня (12.12.2005.), медаль "Ветеран Державної прикордонної служби України" (14.08.2010).

ОСНОВНІ ОПУБЛІКОВАНІ ПРАЦІ

  Монографії, навчальні посібники
1. Психологічна діагностика військовослужбовців та військового колективу : зб. тестів для військ. керівника / Є. М. Потапчук. – Хмельницький : Вид-во НАПВУ, 2000. – 76 с.
2. Морально-психологічне забезпечення службової діяльності Прикордонних військ України : підручник / С. Д. Максименко, Б. М. Олексієнко, О. Д. Сафін, Д. В. Іщенко, С. С. Костяк, І. В. Роман, В. В. Олійник, О. П. Корольов, Є. М. Потапчук. – Хмельницький : Вид-во НАПВУ, 2001. – 448 с.
3. Військова психологія : навч. посіб. / Є. М. Потапчук. – Хмельницький : Вид-во НАПВУ, 2003. – 150 с.
4. Теорія та практика збереження психічного здоров'я військовослужбовців / Є. М. Потапчук ; Нац. акад. держ. прикордон. служби України ім. Б. Хмельницького. – Хмельницький : Вид-во НАДПСУ, 2004. – 323 с. – Бібліогр.: с. 274–299.
5. Психічне здоров’я військовослужбовців : навч. посіб. / Є.М. Потапчук, В. Г. Кохан. – Хмельницький : Вид-во НАДПСУ, 2005. – 146 с.
6. Часткова методика викладання навчальної дисципліни "Судові та правоохоронні органи" : навч.-метод. посіб. / Є. М. Потапчук, С. О. Філіппов. – Хмельницький : Вид-во НАДПСУ, 2005. – 44 с.
7. Порадник молодому офіцеру Державної прикордонної служби України на етапі становлення та входження у посаду в органах охорони державного кордону : навч.-метод. посіб. / В. В. Райко, І. О. Томків, Є. М. Потапчук, В. О. Хома. – Хмельницький : Вид-во НАДПСУ, 2006. – 312 с.
8. Організація забезпечення збереження психічного здоров’я військовослужбовців : навч. посіб. / В. І. Алещенко, О. Д. Сафін, Є. М. Потапчук. – Київ, 2007. – 134 с.
9. Кваліфікаційна робота : метод. вказівки до її підгот. та захисту для студентів спец. "Практична психологія" / уклад.: О. М. Гомонюк, Р. С. Гуревич, Є. М. Потапчук. – Хмельницький : ХНУ, 2014. – 91 с.
10. Кризи сімейного життя та як їх подолати: довідник сімейного психолога / Є. М. Потапчук. – Хмельницький : ХНУ, 2014. – 35 с.
11. Психологія ревнивця: довідник сімейного психолога / Є. М. Потапчук. – Хмельницький : Поліграфіст, 2015. – 40 с.
12. Державна фіскальна служба України: управління кадровим потенціалом в умовах інституційних змін : монографія / О. С. Нагорічна, Е. С. Молдован, С. В. Капітанець, Ю. С. Мельник, Є. М. Потапчук, В. О. Хома, В. І. Царенко ; за заг. ред. О. С. Нагорічної ; Держ. фіск. служба України, Ун-т держ. фіск. служби, НДІ фіск. політики, Н.-д. центр мит. справи. – Ірпінь ; Хмельницький : Мельник А. А., 2017. – 318 с. : рис., табл. – (Податкова та митна справа в Україні ; т. 93). – Бібліогр.: с. 212-222.
13. Основи психолого-педагогічних досліджень : навч. посіб. / Потапчук Є. М., Василенко О. М. – Хмельницький : ХНУ, 2017. – 160 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 131–134.
14. Сім’я учасника бойових дій як суб’єкт відновлення його психічного здоров’я / Є. М. Потапчук //  Актуальні дослідження в сучасній вітчизняній екстремальній та кризовій психології : монографія / за заг. ред.: В. П. Садкового, О. В. Тімченка ; НУЦЗУ. – Харків : ФОП Мезіна В.В., 2017. – С. 403–413.
  Статті в журналах та збірниках наукових праць
15. До питання виникнення конфліктів у сім’ях військовослужбовців Прикордонних військ / Є. М. Потапчук // Вісн. Одес. ін-ту внутр. справ.  – Одеса : Вид-во "Астропринт", 1998. – № 3. – С. 149–151.
16. Кризові стани у поведінці людини / Є. М. Потапчук // Зб. наук. пр. Ін-ту психології ім. Г. С. Костюка АПН України / за ред. С. Д. Максименка. – Київ, 2001. – Т. 3, ч. 8. – С. 350–354.
17. Професіоналізм керівника як необхідна умова збереження психічного здоров’я підлеглого / Є. М. Потапчук // Зб. наук. пр. Нац. акад. прикордон. військ України. – Хмельницький : Вид-во НАПВУ, 2001. –  № 18, ч. 2. – Хмельницький : Вид-во НАПВУ, 2001. – С. 303–306.
18. Прояви гострого горя у поведінці прикордонників / Є. М. Потапчук // Психологія : зб. наук. пр. – Київ : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2001. – Вип. 14. – С. 404–407.
19. Психічне здоров’я особистості: від норми до розладу / Є. М. Потапчук // Психологія : зб. наук. пр. – Київ : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2001. – Вип. 13. – С. 59–62.
20. Психологічні аспекти психогігієни службової діяльності військовослужбовців / Є. М. Потапчук // Зб. наук. пр. Нац. акад. прикордон. військ України. – Хмельницький : Вид-во НАПВУ, 2001. – № 17, ч. 2. – С. 50–52.
21. Прояви психічних розладів у людини та їх соціальна небезпека / Є. М. Потапчук // Зб. наук. пр. Ін-ту психології ім. Г. С. Костюка АПН України / за ред. С. Д. Максименка. – Київ,  2002. –  Т. 4, ч. 7. – С. 210–214.
22. Сім’я як суб’єкт збереження психічного здоров’я особистості / Є. М. Потапчук // Зб. наук. пр. Ін-ту психології ім. Г. С. Костюка АПН України / за ред. С. Д. Максименка. – Київ,  2002. – Т. 4, ч. 6. – С. 214–218.
23. Управлінець як суб’єкт та об’єкт збереження психічного здоров’я / Є. М. Потапчук // Психологія : зб. наук. пр. – Київ : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2002. – Вип. 15. – С. 350–354.
24. Аналіз змісту Військових статутів Збройних Сил України щодо їх впливу на психічне здоров’я особистості / Є. М. Потапчук // Зб. наук. пр. Нац. акад. Держ. прикордон. служби України. – Хмельницький : НАДПСУ, 2003. – № 27, ч. 2. – С. 256–262.
25. Військовослужбовець і його вплив на своє здоров’я / Є. М. Потапчук // Зб. наук. пр. Нац. акад. Держ. прикордон. служби України. – Хмельницький : НАДПСУ, 2003. – № 26, ч. 2. С. 65–68.
26. Вплив соціально-психологічного клімату колективу на психічне здоров’я особистості / Є. М. Потапчук // Зб. наук. пр. Ін-ту психології ім. Г. С. Костюка АПН України / за ред. С. Д. Максименка. – Київ,  2003. – т. 5, ч. 2. – С. 337–342.
27. Головні ознаки суб’єктів впливу на психічне здоров’я військовослужбовців / Є. М. Потапчук // Зб. наук. пр. Ін-ту психології ім. Г. С. Костюка АПН України / за ред. С. Д. Максименка. – Київ, 2003. – Т. 6, ч. 3. – С. 273–280.
28. Душевне благополуччя та шляхи його збереження / Є. М. Потапчук // Психологія : зб. наук. пр. – Київ : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2003. – Вип. 19. – С. 3–5.
29. Потреби військовослужбовців та їх обмеження військовими статутами / Є. М. Потапчук // Зб. наук. пр. Ін-ту психології ім. Г. С. Костюка АПН України / за ред. С. Д. Максименка. – Київ,  2003. – Т. 5, ч. 7. – С. 246–252.
30. Теоретичні основи соціально-психологічної системи збереження психічного здоров’я військовослужбовців / Є. М. Потапчук // Психологія : зб. наук. пр. – Київ : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2004. – Вип. 23. – С. 253–260.
31. До питання впливу патогенного та саногенного мислення військовослужбовця на його психічне здоров’я / Є. М. Потапчук // Актуал. проблеми психології : зб. наук. пр. / Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН України / за ред. С. Д. Максименка. – Київ, 2005. – Т. 7, вип. 4. – С. 301–307.
32. Обґрунтування критеріїв та показників стабільності у сім’ях персоналу Державної прикордонної служби України / Є. М. Потапчук, Н. Д. Потапчук // Зб. наук. пр. Нац. акад. Держ. прикордон. служби України. – Хмельницький : НАДПСУ, 2005. – № 33, ч. 2. – С. 186–193.
33. Психічне здоров’я викладача як основа ефективної викладацької діяльності / Є. М. Потапчук // Зб. наук. пр. Нац. акад. Держ. прикордон. служби України. – Хмельницький : НАДПСУ, 2005. – № 34, ч. 2. – С. 224–229.
34. Типи проблемних клієнтів психолога та особливості консультативної роботи з ними / Є. М. Потапчук, Н. П. Берегова // Наук. часоп. Нац. пед. ун-ту ім. М. П. Драгоманова. Серія 12, Психол. науки : зб. наук. пр. – Київ : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2009. – Вип. 27 (51). – С. 192–199.
35.

Проблемні аспекти формування продуктивного мислення у майбутніх соціальних педагогів / Є.М. Потапчук // Зб. наук. пр. Нац. акад. Держ. прикордон. служби України. Серія: Пед. та психол. науки / Нац. акад. Держ. прикордон. служби України ім. Богдана Хмельницького / гол. ред. Л. М. Романишина. – Хмельницький : Вид-во НАДПСУ, 2010. – № 56. – С. 97–100.

36. Поведінкові реакції подружжя в ситуаціях адюльтеру та особливості надання їм психологічної допомоги / Є. М. Потапчук, Н. Д.  Потапчук // Зб. наук. пр. Нац. акад. Держ. прикордон. служби України. Серія: Пед. та психол. науки / Нац. акад. Держ. прикордон. служби України ім. Богдана Хмельницького / гол. ред. Є. М. Потапчук. – Хмельницький : Вид-во НАДПСУ, 2011. – № 62. – С. 205–208.
37. Позашлюбні стосунки подружжя та причини їх виникнення / Є. М. Потапчук, Н. Д. Потапчук // Зб. наук. пр. Нац. акад. Держ. прикордон. служби України. Серія: Пед. та психол. науки / Нац. акад. Держ. прикордон. служби України ім. Богдана Хмельницького / гол. ред. Є. М. Потапчук. – Хмельницький : Вид-во НАДПСУ, 2011. – № 61. – С. 205–209.
38. Мовленнєва поведінка подружжя в ситуаціях адюльтеру як психологічна проблема / Є. М. Потапчук // Психолінгвістика : зб. наук. пр.  / ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" / гол. ред. Л. О. Калмикова. – Переяслав-Хмельницький : ФОП Лукашевич О.М., 2013. – Вип. 15. – С. 126–137.
39. Керівник як суб’єкт збереження душевного благополуччя підлеглих суб’єктів праці / Є. М. Потапчук // Вісн. Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. Військ.-спец. науки / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 1 (32). – С. 32–36.
40. Надзвичайна ситуація як чинник виникнення чуток серед населення / Є. М. Потапчук, Н. Д. Потапчук // Психологія і суспільство : укр. теорет.-метод. соціогуманіт. часоп. / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2015. – № 4 (62). – С. 12–18.
41. Особливості психологічного консультування ревнивців / Є. М. Потапчук, Н. Д. Потапчук // Наук. часоп. Нац. пед. ун-ту ім. М. П. Драгоманова. Серія 12, Психол. науки : зб. наук. пр. – Київ : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2015. – № 2 (47). – С. 233–239.
42. Теоретичні аспекти професіографії діяльності психолога як суб’єкта праці [Електронний ресурс] / Є. М. Потапчук, Б. М. Олексієнко // Вісн. Нац. акад. Держ. прикордон. служби України.  Серія: Психологія : електрон. наук. фахове вид. – Хмельницький, 2015. – Вип. 1. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу:  http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Vnadpn_2015_1_10.pdf. – Назва з екрана.
43. Вплив постмодернізму на психологічні підходи до вивчення сім’ї / Є. М. Потапчук, О. А. Посвістак // Наук. вісн. Херсон. держ. ун-ту. Серія: Психол. науки : зб. наук. пр. – Херсон, 2016. – Вип. 1, т. 2. – С. 90–95.
44. Психоемоційні стани учасників бойових дій та особливості їх діагностики і корегування / Є. Потапчук, О. Янцаловський // Зб. наук. пр. Нац. акад. Держ. прикордон. служби України. Серія: Психол. науки / Нац. акад. Держ. прикордон. служби України ім. Богдана Хмельницького ; гол. ред. О. Ф. Волобуєва. – Хмельницький : Вид-во НАДПСУ, 2016. – № 3 (5). – С. 170–181.
45. Особливості діагностики та корегування психоемоційних станів учасників бойових дій / Є. М. Потапчук // Наук. вісн. Херсон. держ. ун-ту. Серія: Психол. науки : зб. наук. пр. – Херсон, 2017. – Вип. 2, т. 2. – С. 76–80.
46. Особливості формування продуктивного мислення у майбутніх сімейних психологів / Є. Потапчук // Зб. наук. пр. Нац. акад. Держ. прикордон. служби України. Серія: Психол. науки / Нац. акад. Держ. прикордон. служби України ім. Богдана Хмельницького ; гол. ред. О. Ф. Волобуєва. – Хмельницький : Вид-во НАДПСУ, 2017. – № 3 (8). – С. 170–181.
47. Позитивний імідж фахівця як результат сумлінної праці та успішної самопрезентації / Є. Потапчук, Н. Потапчук // Зб. наук. пр. Нац. акад. Держ. прикордон. служби України. Серія: Психол. науки / Нац. акад. Держ. прикордон. служби України ім. Богдана Хмельницького ; гол. ред. О. Ф. Волобуєва. – Хмельницький : Вид-во НАДПСУ, 2018. – № 2 (10). – С. 218–231.
  Про Є. М. Потапчука
48. Педагог, психолог, особистість : [про д-ра психол. наук Є. М. Потапчука] / О. Бурий // Проскурів. – 2005. – 6 жовт. (№ 77-78). – С. 13.
49. Наука на кожний день, або Знання, потрібні і на службі, і в житті : [розмова з д-ром психол. наук, проф. Є. М. Потапчуком] / розмовляла Л. Андрєєва // Прикордонник України. – 2009. – 25 верес. (№  36). – С. 4.


   
Наші координати: м.Хмельницький,
вул. Кам'янецька 110/1,
тел.: 77-30-38,

e-mail