Готовність бібліотек до інновацій


   Поряд із традиційними напрямами роботи у практику бібліотек широко входять новітні інформаційні технології, менеджмент, маркетинг, фандрейзинг, модераторство.
   З метою виявлення реального стану інноваційної діяльності книгозбірень вищих навчальних закладів освіти Хмельницького обласного методичного об'єднання та визначення рівня готовності бібліотекарів до майбутніх інноваційних змін, на базі наукової бібліотеки Хмельницького національного університету (НБ ХНУ) в квітні 2010 року відбувся науково-практичний семінар "Основи бібліотечної інноватики".
   Вітаючи присутніх, голова Хмельницького обласного методичного об'єднання, директор наукової бібліотеки ХНУ, відмінник освіти України Айвазян О.Б. наголосила: "Сьогодні кожна книгозбірня навчального закладу ставить перед собою мету подальшого розвитку та використовує для цього бібліотечні нововведення. Інформація про шляхи розвитку бібліотеки повинна складати систематизований інноваційний фонд ідей, розробок, технологій".
   Під час проведення семінару бібліотекарі презентували присутнім інновації, які вже запроваджені у роботу їхніх книгозбірень. Так заступник директора НБ ХНУ з питань автоматизації Глухенька В.О. розповіла про інноваційний проект "Анотована повнотекстова база даних наукових публікацій".
   Наукова бібліотека Кам'янець-Подільського національного університету (НБ КПНУ) познайомила учасників семінару з останніми науковими доробками викладачів КПНУ, серед яких фахове видання "Наукові праці Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія: Бібліотекознавство. Книгознавство" та наукове видання "Бібліотека Кам'янець-Подільського національного університету: роки становлення й розквіту: історичний нарис/ B.C. Прокопчук, Л.Ф.Філінюк; Кам'янець-Подільський національний університет, Наукова бібліотека. - Кам'янець-Подільський, 2009. - 284 с."
   Під час обговорення перспектив впровадження нововведень у бібліотеках методичного об'єднання найбільшу зацікавленість в учасників семінару викликали інновації, запропоновані науковими бібліотеками Хмельницького та Кам'янець-Подільского національних університетів. Фахівці НБ ХНУ констатували, що на часі - розробка на умовах договорів спільного проекту і об'єднання інформаційних ресурсів бібліотек вищих навчальних закладів Подільського краю та створення на базі електронного каталогу наукової книгозбірні ХНУ "Зведенного електронного каталогу бібліотек вищих навчальних закладів Хмельниччини", а НБ КПНУ розпочне роботу зі створення "Зведенного краєзнавчого каталогу НБ КПНУ на допомогу авторам видання "Історія міст і сіл України".
   Присутні також ознайомилися з матеріалами розгорнутої книжкової виставки "Взаємодія бібліотечних традицій та інновацій у книгозбірнях вищих закладів освіти". Учасники науково-практичного семінару підсумували, що інноваційний розвиток бібліотечної справи - не мода, а стійкий тренд. Підвищення своєї соціальної ролі бібліотека може досягти лише за умови систематичного цілеспрямованого інноваційного поступу, націленого на пошук можливостей для впровадження нових інформаційних технологій, продуктів та послуг, освоєння нових форм організації бібліотечного виробництва.

О. М. Великосельська