Наукова бібліотека ХНУ: 50 років у світі науки, освіти, культури   У вересні 2012 року наукова бібліотека разом із університетом відзначає свій 50-літній ювілей. Лауреат обласної премії імені Мелетія Смотрицького в галузі бібліотечної роботи, ровесниця університету, книгозбірня пройшла не простий, але яскравий шлях свого становлення, розвитку, модернізації, стала однією з найбільших книгозбірень Подільського краю, провідною установою із запровадження сучасних інформаційних технологій. Історія бібліотеки, її минуле і сьогодення — це гідний приклад служіння потребам суспільства, сприяння розвитку науки, освіти, культури, просвіти.
   А розпочинався літопис бібліотеки з далекого 1962 року, коли в місті Хмельницькому був відкритий загальнотехнічний факультет Українського поліграфічного інституту ім. Федорова (м.Львів) з вечірньою формою навчання. Книгозбірня розмістилася в теперішньому першому корпусі університету в двох невеликих кімнатах площею 30 кв.м. В одній із них розташувався абонемент, в іншій — читальний зал на 30 місць. Першими читачами бібліотеки стали 242 студенти та 10 викладачів, перші 1185 примірників наукової, навчальної та методичної літератури для бібліотеки передав базовий інститут, а першим бібліотекарем стала привітна і оптимістична Марія Іванівна Міль (Рижук). Незабаром разом з нею в бібліотеці почали працювати активна та відповідальна Ніна Броніславівна Беднарська, енергійна та працьовита Катерина Степанівна Степанець. Саме вони закладали основи бібліотеки, сприяли її розвитку, формуванню фондів, запроваджували нові форми і методи роботи з читачами, і їхні імена назавжди залишаться в історії університету. У 1967 році К. С. Степанець стала першою завідувачкою бібліотеки і впродовж 17 років очолювала колектив книгозбірні.
   Ректорат завжди приділяв і приділяє значну увагу покращенню матеріально-технічного стану бібліотеки, поповненню її фондів, розширенню штату.
   У формуванні основного ядра бібліотечного фонду активну допомогу надавали викладачі інституту, і за перші десять років книжковий фонд книгозбірні зріс у 10 разів і складав близько 200 тисяч примірників, передплачувалось до 200 назв журналів та газет. Протягом 1972 року 5211 читачам було видано понад 365 тисяч примірників літератури.
   Інститут зростав, міцнів, виростали нові навчальні корпуси, відкривались нові спеціальності, збільшувалась кількість студентів. Друге десятиріччя для бібліотеки було роками кількісного, якісного та організаційного зростання, періодом становлення і ствердження бібліотеки в статусі вищого закладу освіти. В новозбудованих навчальних корпусах № 3 та №4 бібліотека отримала нові приміщення площею 1473 кв.м. Створюються два навчальних абонементи (молодших та старших курсів), абонемент художньої літератури, відкриваються 2 просторих читальних зали, зал каталогів, книгосховище, що дало змогу покращити обслуговування читачів та сприяло розвитку просвітницької роботи в університеті.
   У 1984 році на посаду директора бібліотеки Хмельницького національного університету запрошується Петрицька Валентина Михайлівна - бібліотекар-професіонал вищої кваліфікації із солідним стажем бібліотечної та керівної роботи, яка очолювала бібліотеку понад 20 років (1984-2005 рр.). Завдяки вмілому та мудрому керівництву книгозбірня в наступні роки активно розвивається, інтенсивно запроваджуються інновації, комп'ютерні технології, проводиться наукова робота, створюються ряд дорадчих органів та комісій з окремих проблем бібліотечної діяльності.
   Важливою сходинкою в покращенні матеріально-технічної бази книгозбірні став переїзд у 1988 році в сучасний дев'ятиповерховий корпус, який зводився силами будівельних загонів не одного покоління студентів довгих одинадцять років. Завдячуючи наполегливій праці ректора Р.І. Сіліна, проректорів С.Г. Костогриза, В.П.Кошеля, М.А.Козловського та А.Д. Фомова, в 1987 році будівництво корпусу було завершено. В лютому 1988 року розпочалося переміщення стелажів та книжкових фондів, що на той час становили близько 574 тисяч примірників, у нове приміщення площею 4656 кв.м. Робота була організована чітко і злагоджено завдяки підтримці ректорату та деканатів. За допомогою студентів усіх факультетів, особливо механічного (декан О.О.Абрамов) та кафедри фізвиховання (зав. кафедри Є. М.Свіргунець ), не припиняючи обслуговування читачів, бібліотека всього за 3,5 місяці здійснила переїзд у новий бібліотечний корпус.
   На початку 90-х років бібліотека однією із перших в Україні розпочала впровадження комп'ютерних технологій. Завдяки напруженій, невтомній, творчій роботі працівникам книгозбірні вдалося за короткий час автоматизувати всі бібліотечні технологічні процеси - від прийому, обробки і обліку літератури - до видачі книг і досягти нового рівня бібліотечного обслуговування, стати визнаним лідером за рівнем впровадження автоматизації серед бібліотек вищих закладів освіти України.
   Сьогодні наукова бібліотека - це потужний інтелектуально-інформаційний комплекс, просвітницький центр студентської молоді, методична база бібліотек вищої школи області, активний член Української бібліотечної асоціації (УБА). Очолює наукову бібліотеку високопрофесійна, креативна та енергійна Олена Борисівна Айвазян, яка особливу увагу приділяє подальшому запровадженню бібліотечних інновацій та розвитку наукової роботи бібліотеки.
   Свою головну стратегічну мету книгозбірня вбачає в створенні такої моделі бібліотеки, котра, поряд з традиційними функціями забезпечення літературою та інформацією освітньої та наукової діяльності університету, надає користувачам оперативний доступ як до власних, так і до світових інформаційних ресурсів.
   За п' ятдесят років НБ ХНУ вдалося накопичити значний потенціал інформаційних ресурсів, опанувати нові методи і форми розповсюдження інформації та обслуговування користувачів. До послуг викладачів та студентів бібліотечні фонди, які складають більше 618 тис. документів, фонд електронної бібліотеки — понад 5 тис. текстів, комфортні галузеві читальні зали, три абонементи, МБА, літературна вітальня, сектор науково-технічної документації, зал каталогів та електронної інформації.
   Web-сайт НБ ХНУ (http://lib.khnu.km.ua/), створений в 1999 році, щороку відвідує до півмільйона користувачів, активно використовуючи для задоволення своїх інформаційних запитів бази даних: "Електронний каталог", "Електронна бібліотека", "Віртуальна довідка" та додаткові сервіси: "Зведений електронний каталог бібліотек Хмельницької області", "Навігатор Інтернет-ресурсів", "Анотована повнотекстова БД наукових публікацій", "Книгозабезпеченість навчального процесу" та ін. З 2011 року читачі отримали доступ до електронного фонду дисертацій і авторефератів науковців університету. Проводиться інтенсивна робота із створення Інституційного репозитарію Хмельницького національного університету (ElarKhNU).
   В останні роки активізувалась наукова діяльність бібліотеки, скерована на дослідження її історії та історії університету, бібліографування наукового доробку викладачів, видання науково-допоміжних та біобібліографічних покажчиків "Бібліографія вчених Хмельницького національного університету". До ювілею університету наукова бібліотека створила електронний ресурс "Хмельницький національний університет у дзеркалі періодичних видань", який містить статті з державних та регіональних газет і журналів, що висвітлюють розвиток і життя університету та наукової бібліотеки за період з 2001-2011 років.
   Сьогодні бібліотека виконує високу гуманістичну місію — сприяє вихованню гармонійної особистості, утвердженню почуття патріотизму і національної свідомості. Пройшли випробування часом тематичні цикли: "Забуті побратими Кобзаря", "Абетка відомих імен", "Відкриття минулого заради майбутнього", "Жіночі голоси української літератури" та ін.
   Бібліотека співпрацює зі студентською радою, з культурно-просвітницькими клубами, кураторами студентських груп, культурними та громадськими організаціями міста. Понад 10 років в бібліотеці успішно діє довгострокова програма "Молодий спеціаліст ХХІ століття", яка спрямована на допомогу творчому розвитку сьогоднішньої перспективної молоді університету. Як повноважний член навчального та наукового процесів університету, наша книгозбірня є постійним учасником виставок Міністерства освіти, молоді та спорту та Національної академії педагогічних наук. Відзначаючи своє 50-ти річчя, бібліотека почуває себе молодою, енергійною, сповненою творчих планів і задумів. Адже абсолютна більшість читачів книгозбірні — студентська молодь, а в колективі її працівників гармонійно поєднуються такі якості, як досвід і новаторство. Тут працюють високопрофесіональні фахівці, які активно опановують нові знання, комп' ютерні технології, створюють неповторну атмосферу творчості.
Великосельська О.М.