Наукова бібліотека Хмельницького національного університету


Навчально-методичні посібники та збірники наукових праць

(Повнотекстову версію вказаних нижче навчально-методичних посібників можна переглянути за адресою:
http://lib.khnu.km.ua/asp/php_f/p1age_lib.php)


83. Автоматизація складальних процесів [Текст] : метод. вказівки до лаб. робіт для студентів напряму підгот. / уклад.: Р. І. Сілін, А. І. Гродєєв, Є. А. Урбанюк, Ю. В. Савицький. – Хмельницький : ХНУ, 2015. – 26 с.
84. Практикум перекладу [Текст] : завдання з усного послідовного перекладу для студентів галузі знань "Міжнародні відносини" / уклад.: Н. В. Бідасюк, І. М. Кучман. – Хмельницький : ХНУ, 2015. – 59 с.
85. Психологія управління [Текст] : метод. вказівки до практ. занять з курсу для студентів напряму підгот. "Практична психологія" / уклад. О. Б. Ігумнова. – Хмельницький : ХНУ, 2015. – 42 с.
86. Фінанси [Текст] : метод. вказівки до викон. курс. роботи для студентів напряму підгот. "Фінанси і кредит" / уклад.: І. В. Форкун, Т. В. Донченко. – Хмельницький : ХНУ, 2015. – 24 с.
87. Основи систем автоматизованого проектування [Текст] : лаб. практ. для студентів напряму підгот. "Інженерна механіка" / уклад. О. А. Пасічник. – Хмельницький : ХНУ, 2015. – 61 с.
88. Системне програмування [Текст] : метод. вказівки до лаб. та практ. робіт для студентів напряму підгот. "Комп'ютерна інженерія" / уклад. С. М. Лисенко. – Хмельницький : ХНУ, 2015. – 144 с.
89. Програмування [Текст] : метод. вказівки до викон. лаб. робіт для студентів напряму підгот. "Комп'ютерна інженерія" / уклад.: О. С. Савенко, Ю. П. Кльоц, С. М. Лисенко, С. В. Мостовий, С. В. Мостовий. – Хмельницький : ХНУ, 2015. – 127 с.
90. Фінанси, гроші і кредит [Текст] : метод. вказівки до самост. вивч. курсу та викон. контрол. роботи для студентів екон. спец. (друга вища освіта) / уклад.: Н. Л. Любченко,. – Хмельницький : ХНУ, 2015. – 90 с.
91. Історія економіки та економічної думки [Текст] : метод. вказівки до вивч. дисципліни для студентів екон. напрямів підгот. / уклад.: Г. А. Черешня, Т. В. Цвігун. – Хмельницький : ХНУ, 2015. – 52 с.
92. Облік у бюджетних установах [Текст] : метод. вказівки до самост. вивч. курсу та викон. контрол. роботи для студентів спец. "Облік та аудит" (друга вища освіта) / уклад. О. О. Радецька. – Хмельницький : ХНУ, 2015. – 95 с.
93. Основи теоретичної фонетики англійської мови [Текст] : метод. вказівки для студентів напрямів підгот. "Філологія. Англійська мова і література" та "Філологія. Прикладна лінгвістика" / уклад.: Г. О. Лисак, О. В. Мартинюк. – Хмельницький : ХНУ, 2015. – 47 с.
94. Навчальна, комп'ютерна та виробнича практики [Текст] : програма та метод вказівки щодо їх проведення для студентів напряму підгот. "Менеджмент" / уклад.: Є. М. Рудніченко, Н. І. Гавловська, О. А. Фомова, Н. В. Прилепа. – Хмельницький : ХНУ, 2015. – 76 с.
95. Основи біохімії і мікробіології [Текст] : метод. вказівки лаб. робіт для студентів напряму підгот. "Хімічна технологія" / уклад. А. Я. Ганзюк. – Хмельницький : ХНУ, 2015. – 34 с.
96. Міжнародне інформаційне право [Текст] : метод. вказівки до семінар. занять для студентів напряму підгот. "Міжнародна інформація" / уклад. М. П. Присяжнюк. – Хмельницький : ХНУ, 2015. – 16 с.
97. Інформаційні системи і технології обліку [Текст] : метод. вказівки до лаб. робіт з з курсу для студентів напряму підгот. "Облік і аудит" / уклад.: А. М. Огнева, Д. Л. Кобець. – Хмельницький : ХНУ, 2015. – 57 с.
98. Психологія професійної орієнтації та професійного відбору [Текст] : метод. вказівки до практ. занять для студентів спец. "Практична психологія" / уклад. Н. М. Сиско. – Хмельницький : ХНУ, 2015. – 22 с.
99. Хімія [Текст] : зошит для лаб. робіт та метод. вказівки до їх викон. / уклад. Г. С. Ткачук. – Хмельницький : ХНУ, 2015. – 68 с.
100. Мережні інформаційні технології [Текст] : метод. вказівки до лаб. робіт для студентів спец. "Комп'ютерні системи та мережі" / уклад.: В. М. Джулій, А. В. Джулій. – Хмельницький : ХНУ, 2015. – 130 с.
101. Теорія, конструкція та розрахунок автомобілів [Текст] : метод. вказівки до лаб. робіт для студентів напрямів підгот. "Зварювання" та "Автомобільний транспорт" / уклад. О.М. Моковкін. – Хмельницький : ХНУ, 2015. – 20 с.
102. Практика перекладу з німецької мови [Текст] : метод. вказівки до практ. занять для студентів напрямів підгот. "Філологія. Переклад", "Філологія. Англійська мова та література", "Прикладна лінгвістика" / уклад.: Г. А. Дармороз, О. К. Рахімова, Н. В. Левицька. – Хмельницький : ХНУ, 2015. – 104 с.
103. Види оздоровчо-рекреаційної рухової активності (легка атлетика) [Текст] : метод. вказівки до практ. занять та самопідгот. для студентів напряму підгот. "Здоров'я людини" / уклад. О. М. Квасниця. – Хмельницький : ХНУ, 2015. – 72 с.
104. Інженерна графіка [Текст] : бланк-конспект лекцій для студентів інж.-техн. напрямів підгот. / уклад. С. В. Успаленко. – Хмельницький : ХНУ, 2015. – 40 с.
105. Основи інженерної графіки [Текст] : зошит для практ. занять / уклад.: К. В. Ліствін, С. Я.Підгайчук, С. В. Успаленко. – Хмельницький : ХНУ, 2015. – 40 с.
106. Електрика і магнетизм [Текст] : метод вказівки до лаб. робіт для студентів напрямів підгот., що вивчають загальну фізику / уклад.: В. М. Голоножка, О. І. Єрьоменко, Г. І. Костишина. – Ч. 2. – Хмельницький : ХНУ, 2015. – 42 с.
107. Метрологія, стандартизація та сертифікація [Текст] : метод. вказівки до лаб. робіт для студентів наряму підгот. "Охорона праці" / уклад. А. П. Білик. – Хмельницький : ХНУ, 2015. – 36 с.
108. Технології проектування комп'ютерних систем [Текст] : метод. вказівки до викон. лаб. робіт для студентів напряму підгот. "Комп'ютерна інженерія" / уклад.: С. Р. Красильников, А. В. Джулій. – Хмельницький : ХНУ, 2015. – 100 с.
109. Теорія і практика мерчандайзингу [Текст] : метод. вказівки до самост. роботи студентів напрімів підгот. "Маркетинг" та "Товарознавство і торговельне підприємництво" / уклад.: С. В. Ковальчук, Є. М. Забурмеха. – Хмельницький : ХНУ, 2015. – 123 с.
110. Проектна підготовка виробництва [Текст] : метод. вказівки до лаб. робіт для студентів спец. "Дизайн" (спеціалізація "Дизайн одягу") / уклад. Е. В. Базилюк. – Хмельницький : ХНУ, 2015. – 52 с.
111. Технологічне обладнання мініпереробних харчових підприємств [Текст] : метод. вказівкидо лаб. робіт для студентів спец. "Обладнання переробних і харчових виробництв" / уклад.: М. В.Лук`янюк, М. С.Стичишин, В. П.Терещенко. – Хмельницький : ХНУ, 2015. – 64 с.
112. Глобальний маркетинг і управління цільовими ринками [Текст] : метод. вказівки до самост. вивч. курсу для студентів спец. "Міжнародний бізнес" / уклад. Д. М. Васильківський. – Хмельницький : ХНУ, 2015. – 18 с.
113. Формування бізнес-моделі підприємства [Текст] : завдання та метод. вказівки до проведення практ. завдань для студентів напрямку підгот. "Економіка підприємства" / уклад. С. М. Ступчук. – Хмельницький : ХНУ, 2015. – 68 с.
114. Виробнича практика [Текст] : робоча програма та метод.вказівки щодо її проведення для студентів напряму підгот. "Управління персоналом і економіка праці" / уклад.: О. А. Гарват, І. М. Кравець, О. О. Чернушкіна, Н. П. Базалійська. – Хмельницький : ХНУ, 2015. – 60 с.
115. Теорія і методика фізичного виховання [Текст] : метод. вказівки до практ. занять для студентів напрямку підгот. "Здоров`я людини" / уклад. О. В. Базильчук. – Хмельницький : ХНУ, 2015. – 16 с.
116. Фінансовий облік-ІІ [Текст] : завдання і метод. вказівки до викон. лаб. робіт для студентів напрямку підгот. "Облік і аудит" / уклад.: Н. В. Валькова, І. Ю. Фесун. – Хмельницький : ХНУ, 2015. – 35 с.
117. Соціальна робота в конфесіях [Текст] : метод. вказівки до самост. вивч. дисципліни для студентів спец. "Соціальна робота" / уклад. С. О. Рабійчук. – Хмельницький : ХНУ, 2015. – 26 с.
118. Біологія [Текст] : зб. задач та метод. вказівки з їх розв'язку для студентів напрямів підгот., що вивч. цей курс / уклад.: Л. С. Юглічек. – Хмельницький : ХНУ, 2015. – 95 с.
119. Інформаційні системи і технології в управлінні [Текст] : метод. вказівки до лаб. робіт для студентів напрямку підгот. "Економічна кібернетика" / уклад. К. Е. Більовський. – Хмельницький : ХНУ, 2015. – 46 с.
120. Бізнес- планування діяльності підприємств [Текст] : метод. вказівки до вивч. курсу для студентів спец. "Менеджмент організацій і адміністрування " та "Бізнес- адміністрування" / уклад.: Т. В. Назарчук, О. М. Косіюк. – Хмельницький : ХНУ, 2015. – 96 с.
121. Переддипломна практика [Текст] : метод. вказівки щодо її організації та проведення для студентів спец. / уклад.: І. Є. Журба, О. В. Малигін. – Хмельницький : ХНУ, 2015. – 16 с.
122. Соціальна і демографічна статистика [Текст] : метод. вказівки до самост. вивч. дисципліни для студентів напряму підгот. "Соціальна робота" / уклад. Н. В. Синюк. – Хмельницький : ХНУ, 2015. – 56 с.
123. Вступ до фаху [Текст] : лаб. практикум для студентів напрямку підгот. "Технологія виробів легкої промисловості" / уклад. І. Т. Солтик. – Хмельницький : ХНУ, 2015. – 48 с.
124. Конфліктно-керовані системи [Текст] : метод. вказівки до лаб. робіт для студентів спец. "Соціальна інформатика ", "Прикладна математика " і "Математичне та комп`ютерне моделювання" / уклад. В. В. Романюк. – Хмельницький : ХНУ, 2015. – 20 с.
125. Архітектура та проектування програмного забезпечення [Текст] : метод. вказівки до викон. курс. проекту з дисціпліни для студентів напрямку підгот. "Інженерія програмного забезпечення" / уклад.: Ю. В. Форкун, В. В. Білик. – Хмельницький : ХНУ, 2015. – 39 с.
126. Безпека життєдіяльності [Текст] : метод. вказівки до викон. лаб. робіт для студентів всіх напрямків підгот. / уклад.: В. А. Кирилков, А. А. Нестер, В. В. Мисліборський. – Хмельницький : ХНУ, 2015. – 50 с.
127. Аналітична хімія. Фізико-хімічні методи аналізу. [Текст] : лаб. практикум для студентів напрямів підгот. "Хімія", "Хімічна технологія", "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування" / уклад. Г. С. Ткачук. – Хмельницький : ХНУ, 2015. – 59 с.
128. Шелудько, І. В.    Художня обробка матеріалів з методикою навчання [Текст] : метод. рек. для підгот. майбут. учителів технологій до навчання варіатив. модулів худож. спрямування учнів 5-9 класів / І. В. Шелудько. – Хмельницький : ХНУ, 2015. – 84 с.
  Збірники наукових праць
129. VI Ukrainian-Polish Scientific Dialogues : International Scientific Conference, 21-24 October 2015, Khmelnytsky-Yaremche : Conference Proceedings / Khmelnytsky National University = VI Українсько-Польські наукові діалоги : міжнар. наук. конф., 21-24 жовт. 2015 р., Хмельницький-Яремче : тези наук. пр./ Хмельниц. нац. ун-т. – Xмельницький, 2015. – 168 с.
http://www.ukrpoldialogs.inf.ua/text/2015/Tezy%202015.pdf
130. Актуальні проблеми економіки в умовах глобальних викликів : зб. наук. пр. Вип.10. – Хмельницький : ХНУ, 2015. – 214 с.
131. Актуальні проблеми філології та перекладознавства : зб. наук. пр. Вип. 8. – Хмельницький : ХНУ, 2015. – 291 с.
132.  Актуальні проблеми філології та перекладознавства : зб. наук. пр. Вип. 9. – Хмельницький : ХНУ, 2015. – 227 с.
133. Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах (ВОТТП -15-2015) : матеріали XV міжнар. наук.-техн. конф., 10-14 верес. 2015 р., м. Одеса (Затока). – Одеса ; Хмельницький : ХНУ, 2015. – 103 с.
134. Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах (ВОТТП-2015)  : матеріали XIV міжнар. наук.-техн. конф., 5-10 черв. 2015 р., м. Одеса (Затока). – Одеса ; Хмельницький : ХНУ, 2015. – 267 с.
135. Інструменти регулювання національної економіки в умовах сучасних глобальних викликів : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 8-10 жовт. 2015 р., Хмельницький / Хмельниц. нац. ун-т [та ін.] ; [редкол.: Бондаренко М. І. та ін.]. – Хмельницкий : ХНУ, 2015. – 91 с.
136. Наука и образование : сб. тр. VII междунар. науч. конф., 27 февр. – 6 марта 2015 г., г. Дубай, ОАЭ = Science and education : VII Intern. conf., February 27- March 06, 2015 Dubai, UAE. – Хмельницкий : ХНУ, 2015. – 130 с.
137. Розвиток України та її регіонів: реалії і перспективи : матеріали I всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф., присвяч. 50-річчю Хмельниц. торг.-екон. коледжу КНТЕУ, 10 верес. 2015 р. – Хмельницький : ХНУ, 2015. – 79 с.
138. Современные достижения в науке и образовании= Modern achievements of science and education : сб. тр. X Междунар. науч. конф., 9-16 сент. 2015 г., г. Нетания (Израиль). – Хмельницкий : ХНУ, 2015. – 135 с.
139. Соціально-економічні напрями розвитку міжнародних відносин у забезпеченні ефектів інтеграції України до ЄС : матеріали XII Міжнар. наук.-практ. конф., 25-27 верес. 2015 р., Хмельницький - Львів / Хмельниц. нац. ун-т [та ін.] ; [редкол.: Нижник В. М. та ін.]. – Хмельницький : ХНУ, 2015. – 234 с.


Наші координати: м.Хмельницький
вул. Кам'янецька 110/1
тел.: 77-30-38;

e-mail