Наукова бібліотека Хмельницького національного університету


Патенти

(Повнотекстову версію вказаних нижче патентів можна переглянути за адресою:
http://www.ukrpatent.org/ua/bases2.html)


140. Пат. 103493 Україна, МПК H 03L 9/00. Синтезатор частоти / С. К. Підченко, А. А.  Таранчук, Р. П. Хоптинський ; заявник і патентовласник Хмельниц. нац. ун-т. – №    u 201501536 ; заявл. 23.02.2015 ; опубл.  25.12.2015, Бюл. .№ 24.
141. Пат. 102538 Україна, МПК A  42 B 1/00, A  42 C 3/00. Установка для формування об'ємних деталей головних уборів вібровихровим способом / М. О. Кущевський, Ю. В. Кошевко ; заявник і патентовласник Хмельниц. нац. ун-т. – № u 201502243 ; заявл.13.03.2015 ; опубл. 10.11.2015, Бюл. № 21.
142. Пат. 102539 Україна, МПК A  42 B 1/00, A  42 C 3/00. Вібровихровий спосіб формування об'ємних деталей головних уборів / М. О. Кущевський, Ю. В. Кошевко ; заявник і патентовласник Хмельниц. нац. ун-т. – № u 201502244 ; заявл. 13.03.2015 ; опубл. 10.11.2015, Бюл. №  21.
143. Пат. 102540 Україна, МПК A 42C 1/00, A 41 H 43/00, D 05 B 23/00. Гідровідцентровий спосіб формування деталей об'ємно-просторової форми / М. О. Кущевський, Ю. В. Кошевко ; заявник і патентовласник Хмельниц. нац. ун-т. – № u 201502247 ; заявл. 13.03.2015 ; опубл. 10.11.2015, Бюл. №  21.
144. Пат. 102187 Україна, МПК A 42 C 1/00, A 41 H 43/00, D 05 B 23/00. Установка для формування деталей об'ємно-просторової форми гідровідцентровим способом / М. О. Кущевський, Ю. В. Кошевко ; заявник і патентовласник Хмельниц. нац. ун-т. –  №  u 201502245 ; заявл. 13.03.2015 ; опубл. 26.10.2015, Бюл. № 20.
145. Пат. 101003 Україна, МПК C 09 K 8/524, C 11C 3/06. Композиція для ефективного видалення асфальтосмолопарафінових відкладень нафтового походження та попередження їх утворення на металевих поверхнях / О. В. Тертишна, К. В. Роєнко, В. О. Мартиненко, Л. О. Сніжко, В. І. Кириченко, В. В. Кириченко ; заявник і патентовласник Хмельниц. нац. ун-т. –  № u 201500134 ; заявл. 12.01.2015 ; опубл. 25.08.2015, Бюл. № 16.
146. Пат. 99437 Україна, МПК H 02 K 41/02. Датчик лінійних переміщень / Л. В. Пастернак ; заявник і патентовласник Хмельниц. нац. ун-т. – № u 201411134 ; заявл.13.10.2014 ; опубл. 10.06.2015, Бюл. № 11.
147. Пат. 100692 Україна, МПК B 05 C 5/04, B 29 B 7/44, B 29 B 13/02. Пристрій для нанесення клею / О. О. Нікітін, Г. Б. Параска, С. Л. Горященко, А. В. Вітюк ; заявник і патентовласник Хмельниц. нац. ун-т. –  № u 201500137 ; заявл. 12.01.2015 ; опубл. 10.08.2015, Бюл. № 15.
148. Пат. 99451 Україна, МПК H 02 K 41/02. Циліндричний електромагніт зворотно-поступального руху / В. Д. Косенков, Л. В. Скубій ; заявник і патентовласник Хмельниц. нац. ун-т. – № u 201411885 ; заявл. 03.11.2014 ; опубл. 10.06.2015, Бюл. № 11.
149. Пат. 99525 Україна, МПК F 24 D 11/00, F 24 D 15/02. Теплоакумулятор з теплоізолюючою перетинкою / Г. Б. Параска, С. Л. Горященко, А. В. Вітюк, В. Р. Любчик ; заявник і патентовласник Хмельниц. нац. ун-т. – № u 201413796 ; заявл. 22.12.2014 ; опубл. 10.06.2015, Бюл. № 11.
150. Пат. 99526 Україна, МПК G 01 N 3/56. Спосіб випробувань і оцінки зносу пар тертя з урахуванням температури / О. В. Диха, В. П. Вельбой, Т. В. Гедзюк ; заявник і патентовласник Хмельниц. нац. ун-т. – № u 201413797 ; заявл. 22.12.2014 ; опубл. 10.06.2015, Бюл. № 11.
151. Пат. 98745 Україна, МПК A 47 B 97/00, A 47 B 13/00. Конструкція модульного стола / Г. С. Олійник, І. С. Романюк ; заявник і патентовласник Хмельниц. нац. ун-т. –  № u 201411123 ; заявл. 13.10.2014 ; опубл. 12.05.2015, Бюл. № 9.
152. Пат. 98747 Україна, МПК A 41 H 41/00, B 29 C 53/00. Установка для віброформування об'ємних деталей головних уборів у горизонтальній площині / Г. М. Химич, М. О. Кущевський ; заявник і патентовласник Хмельниц. нац. ун-т. – № u 201411130 ; заявл. 13.10.2014 ; опубл. 12.05.2015, Бюл. №  9.
153. Пат. 98748 Україна, МПК D 06 F 73/00. Спосіб формування об'ємних деталей головних уборів у горизонтальній площині / М. О. Кущевський, Г. М. Химич ; заявник і патентовласник Хмельниц. нац. ун-т. – № u 201411131 ; заявл. 13.10.2014 ; опубл. 12.05.2015, Бюл. №  9.
154. Пат. 98746 Україна, МПК F 16 H 25/00, F 16 H 25/16. Спосіб використання шатунних кривих для проектування двокривошипних важільних механізмів з регульованою амплітудою коливання кутової швидкості вихідної ланки / Я. Т. Кіницький, О. В.Головко ; заявник і патентовласник Хмельниц. нац. ун-т. – № u 201411129 ; заявл. 13.10.2014 ; опубл. 12.05.2015, Бюл. №  9.
155. Пат. 98777 Україна, МПК G 01 N 25/16. Спосіб визначення коефіцієнта лінійного теплового розширення твердих тіл / В. П. Свідерський, В. С. Яремчук ; заявник і патентовласник Хмельниц. нац. ун-т. – № u 201411517 ; заявл. 23.10.2014 ; опубл. 12.05.2015, Бюл. №  9.
156. Пат. 98835 Україна, МПК G 01 N 25/16. Установка для визначення коефіцієнта лінійного теплового розширення твердих тіл / В. П. Свідерський, В. С. Яремчук ; заявник і патентовласник Хмельниц. нац. ун-т. – №  u 201412299; заявл. 14.11.2014 ; опубл. 12.05.2015, Бюл. № 9.
157. Пат. 95785 Україна, МПК A 61 K 47/02, B 05 C 5/04. Спосіб одержання сорбенту на основі природних мінералів методом впорскування / С. Л. Горященко, С. А. Карван, Г. М. Сокол, О. А. Параска ; заявник і патентовласник Хмельниц. нац. ун-т. – № u 201407063 ; заявл. 23.06.2014 ; опубл. 12.01.2015, Бюл. № 1.
158. Пат. № 101373 Україна, МПК A41B 9/02. Труси лікувально-профілактичні / О. М. Троян, О. Й. Янцаловський, О. М. Лущевська, Л. В. Краснюк ; заявники і власники патенту О. М. Троян, О. Й. Янцаловський, О. М. Лущевська, Л. В. Краснюк. – № u 201502183 ; заявл. 12.03.2015 ; опубл. 10.09.2015, Бюл. № 17. – 4 с.
http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/4992Наші координати: м.Хмельницький
вул. Кам'янецька 110/1
тел.: 77-30-38;

e-mail