У Львівському методоб'єднаннi

   18 -19 жовтня 2001 року в м. Хмельницькому на базі Бібліотеки Технологічного університету Поділля відбулась науково - практична конференція "Інформаційні технології в бібліотеках вищих закладів освіти західного регіону: нові рішення, осмислення підходів та проблеми". Організаторами конференції стали Наукова бібліотека Львівського Національного університету ім. І.Франка та Бібліотека Технологічного університету Поділля.
   У конференції прийняли участь представники вузівських бібліотек західного регіону, м.Києва та м.Миколаєва. Вони поділилися досвідом, обговорили питання сучасного стану інформатизації бібліотек західного регіону, проблеми створення законодавчої бази бібліотечної діяльності.
   Учасників конференції привітав в.о. ректора Технологічного університету Поділля д.т.н., проф. Костогриз С.Г.
   У доповідях працівників бібліотеки ТУП Петрицької В.М., Глухенької В.О., Рибалко Р.М. піднімалися питання розвитку інформаційних технологій в Бібліотеці ТУП, ретроконверсії каталогів, застосування технології штрих-кодування. Зацікавлення викликали питання впровадження електронних технологій в інформаційно-бібліографічному обслуговуванні, автоматизованого обліку видачі бібліотечних документів, методичної роботи, які висвітлювалися в доповідях Бичко О.М., Чабан К.А., Фоміних В.В.
   З проблемами сучасного стану автоматизації бібліотек у світі, що обговорювалися на міжнародній конференції "Крим-2001", ознайомив директор НТБ Державного університету "Львівська політехника" Шишка О.В. Про стан законодавчої бази бібліотечної діяльності присутніх проінформувала Цвіркун І.0., заступник директора НБ НЛУ їм І.Франка.
   В рекомендаціях конференції:
   - створити творчу групу бібліотекарів зонального методичного об'єднання для вироблення регламентуючої документації і подання її на МБК з метою покращення законодавчої бази у бібліотечній справі;
   - для поліпшення стану комп'ютеризації вузівських бібліотек і привернення уваги до їх проблем, рекомендувати ректорам заслуховувати на Вчених радах про діяльність бібліотек по впровадженню новітніх інформаційних технологій;
   - бібліотекам об'єднання використовувати вітчизняний програмний продукт.
О.Б. Айвазян, член президії УБА