Йшлося про проблеми довкілля

   До найважливіших проблем сьогодення, що торкаються кожного жителя планети й від якого залежить майбутнє людства, належать екологічні проблеми. У зв'язку з цим, в Україні, як і у всьому світі, виникла потреба у підготовці спеціалістів-екологів. На Хмельниччині підготовкою фахівців даного профілю займається Технологічний університет Поділля.
   15 квітня в бібліотеці Технологічного університету Поділля відбулася зустріч науковців та студентів вузу, фахівців-екологів міста під назвою "Екологічний світогляд нового тисячоліття", присвячена Дню довкілля.
   Тема екологічного виховання, екологічної освіти майбутніх фахівців, формування екологічного мислення та відповідальності за збереження довкілля звучала у виступах завідувачки кафедрою екології Н.Г.Миронової, директора бібліотеки В.М.Петрицької, завідувачки відділом природничо-технічної літератури Т.К.Онищук. Питання необхідності формування нового екологічного світогляду розглядала у своїй доповіді бібліотекар С.В.Майструк. Про висвітлення екологічних проблем місцевими літераторами йшлося у промові завідувачки відділом гуманітарних знань Р.В.Драчук. Із широкими можливостями використання студентами, викладачами та іншими категоріями читачів електронних баз даних бібліотеки ознайомила завідувачка бібліографічним відділом О.М.Бичко. Студенти-екологи 4 курсу Д. Цибулько та І.Алієва зробили ґрунтовний аналіз екологічного стану нашого міста. Багато цікавого про Хмельницький дізнались присутні із докладної доповіді завідувачки відділом міськвиконкому з питань екології та раціонального природокористування Т.В.Дзюблюк. Про міжнародні природоохоронні зв'язки громадськості проінформував заступник голови Всеукраїнської громадської організації "Екологічний контроль" Ю.О.Резніков. Для учасників зустрічі була організована виставка нових літературних надходжень з питань екології.
   Бібліотека ВНЗ багато робить для того, щоб розкрити перед читачами нові наукові праці викладачів університету. Скажімо, у науковому світі завідуючий кафедрою економіки Технологічного університету Поділля (м. Хмельницький) О.Орлов добре знаний як автор багатьох цікавих і важливих публікацій, організатор щорічних міжнародних науково-практичних конференцій в Алушті. В університетській бібліотеці відбулася презентація його підручника для ВНЗ “Планування діяльності промислового підприємства”.
   Підручник професора Орлова глибоко розкриває концепцію планування на основі ринкової економіки. Це важливе питання для студентів і виробничників ще з радянських часів. Адже з розвитком науково-технічного прогресу тодішня система планування вже не відповідала реальним умовам діяльності. Ще більше погіршилася справа планування з переходом до ринкової економіки. І саме тому поява підручника викликала до себе не просто увагу — можна сказати, ажіотаж. — Підручник цінний не тільки для науковців, а й потрібен для безпосереднього практичного використання, — підкреслив генеральний директор заводу “Темп” І. Праворський.  
   — За цією книжкою, — зазначає дирекгор бібліотеки ТУПу В.Петрицька, — студентам легко буде готуватися до екзаменів, курсових і дипломних робіт, що відповідають сучасним вимогам економіки.
   В університеті досить широко було представлено навчальний посібник “Практика тотального менеджменту” академіка, колишнього ректора Технологічного університету Поділля Радомира Сіліна та професора Вашингтонського університету в Сіетлі (США) Роберга Коупа.
   Значний інтерес у студентів та викладачів викликала презентація нового навчального посібника “Організація підприємницької діяльності” проректора ТУПу Михайла Войнаренка і професора Санкт-Петербурзького державного архітектурно-будівельного університету (Росія) Анатолія Асаула.
   
Нині бібліотека готує нову презентацію книжки університетських авторів — монографії “Спільні підприємства” декана факультету бізнесу і права Лідії Торгової та асистента кафедри управління трудовими ресурсами Олени Хитрої.
Василь ГОРБАТЮК