БІБЛІОТЕКА ЯК ЛІДЕР ІНФОРМАЦІЇ

   Книгозбірня Технологічного університету Поділля посідає перше місце в області за кількістю як працівників, так і читачів, є важливою ланкою у навчальному процесі університету. Вона перетворилася, справді, в інформаційний і науковий центр, майже за 40 років свого існування виросла у найбільшу в області науково-технічну бібліотеку і накопичила багатий досвід роботи. Сьогодні фонд складає близько 600 тисяч видань вітчизняної та зарубіжної літератури. Тут представлена суспільно-політична, науково-технічна та література з багатьох галузей знань, унікальні енциклопедичні й довідкові видання, скажімо, енциклопедія «Британіка», галузеві словники, нормативні та законодавчі документи, художня література, книги іноземними мовами
   Щорічно бібліотека поповнюється новою літературою, отримує понад 300 назв наукових журналів.
   Просторі читальні зали і абонементи, заповнені з ранку до вечора студентами, аспірантами й викладачами, доводять щоденно, що книги дійсно є джерелом знань для багатотисячної читацької аудиторії. Понад 40 тисяч читачів мають змогу отримувати літературу на 8 абонементах та в 5 читальних залах, в 5 бібліотеках на кафедрах. В залі дипломного проектування спеціальне обладнання та довідкова література дають можливість студентам працювати над курсовими, дипломними проектами.
   У читальних залах бібліотеки часто працюють студенти інших навчальних закладів — політехнічного коледжу, університету «Україна». До нас звертаються і отримують необхідну інформацію спеціалісти господарств міста і області.
   Тісна співпраця з кафедрами, систематичний аналіз використання фонду дозволяє бібліотеці виконувати основні завдання — забезпечувати літературою навчальний та науковий процес. Ввійшли у практику роботи такі інформаційні комплексні заходи для читацької аудиторії, як дні спеціаліста, дні інформації, дні кафедри, дні дипломника, свята книги, в яких беруть участь усі підрозділи бібліотеки та університету.
   Метою Дня кар єри є, наприклад, допомога студентам визначити своє місце в житті, виробити відчуття впевненості у вирішенні проблем працевлаштування, дати відповіді на запитання «З чого починати створення власної кар'єри?».
   Бібліотека активно і цілеспрямовано працює в режимі освоєння сучасних інформаційних технологій, має доступ до світових інформаційних ресурсів. Ми запровадили повний комплекс робіт з обслуговуванням читачів — замовлення літератури та її наукової обробки до реєстрації читачів і пошуку через Інтернет. Сьогодні локальна мережа бібліотеки налічує 33 комп'ютери, в тому числі 6 автоматизованих робочих місць для читачів, а електронний каталог сягнув помад 20 тис. записів.
   Запровадження автоматизації полегшує не лише виконання внутрішніх технологічних процесів — завдяки їй значно розширились інформаційні можливості бібліотеки. Читачі мають доступ до електронного каталогу» повнотекстових баз даних, навчальної літератури. Активно запроваджуються нові технології в інформаційно-бібліографічному відділі. Це аналітичний розпис періодики — основна база для роботи над контрольними, курсовими, дипломними роботами, пошук інформації в мережі Інтернет, видавнича діяльність. В комп'ютерному залі бібліотеки читачі користуються повнотекстовою базою «Законодавство України», «Бібліографія праць вчених університету», фондом СД, бібліографічними електронними покажчиками, тематичними списками літератури. Створення власної веб-сторінки _ дає змогу інформувати про свої можливості й послуги. Отож, маючи вдома підключений до Інтернет комп'ютер, користувач з будь-якого куточка земної кулі може довідатись про бібліотеку ТУПу та її електронні ресурси. Так що перед бібліотекою і ЇЇ читачами відкриваються нові перспективи.
   Бібліотека формує світогляд студента, його художній смак, культуру, різнобічні інтереси. Відділ гуманітарних знань накопичив чималий досвід проведення просвітницьких заходів. Тематика їх різноманітна. Це, в першу чергу, популяризація зразків вітчизняної культури. Цікавими виявилися для читачів години поезії за творчістю сучасних поетів, вікторини, усні журнали за творчістю Шевченка, «Сторінками відомих романів», огляди й бесіди за творчістю І. Франка, Лесі Українки та І. Котляревського, П. Загребельного, К. Білокур, народознавчі читання за українським календарем та години філософських роздумів за творчістю Г. Сковороди, читацькі крнференції та усні журнали. Багато років працює літературна вітальня, де читачі зустрічаються з вченими, письменниками, художниками. При вітальні діє «Клуб любителів поезії». Тут відбуваються презентації книг молодих поетів, бесіди за творчістю українських й світових класиків.
   Виховуючи у молоді гордість і шану до національного, бібліотека не залишає поза увагою світову спадщину. Добре зарекомендували себе Декади культур, де читачі знайомляться з культурами Італії, Франції, Польщі та Росії. Декади включали години цікавих повідомлень й огляди літератури, перегляди, вечори, де звучали художнє слово й музика, демонструвались репродукції картин митців цих країн.
   У книгозбірні накопичено величезний наукових досліджень, що впливає не лише на асортимент і якість послуг бібліотеки, але й на ресурсне забезпечення важливих технологічних ділянок роботи. Впровадження інновацій сприяє проведенню наукових конференцій як в стінах бібліотеки, так і участь у Всеукраїнських та міжнародних.
   Успішна робота бібліотеки була б неможлива без співпраці з усіма кафедрами і підрозділами вузу, без допомоги з боку ректорату, деканатів. Ректор університету Р. І. Сілін, проректори професори С. Г. Костогриз, М. Є. Скиба підтримують усі наші ініціативи, допомагають вирішувати найскладніші поточні питання.
   Ефективна робота бібліотеки залежить від узгоджених дій всього колективу, розуміння і підтримки кожним співробітником нових ідей та проектів. Адже найбільшою цінністю бібліотеки є людина. Тут працюють справжні ентузіасти і подвижники, які свої знання і майстерність віддають читачам. Це Т. К. Онищук, О. М. Великосельська, Р. В. Драчук, З.Й. Бабак, Л. В. Яковлєва, Н, 3. Беймук, Т. Ф. Марчак, С.В. Луцюк, Значний внесок у розвиток бібліотеки роблять О.Б. Айвазян, В. О. Глухенька, Р. М. Рибалко, П. Р. Стадник, Л. І. Іщенко.
   Прекрасно проявляє себе молодь: Л. О. Сергієва, О. М. Бичко, Ж. В. Підлісна, К. В. Кошуба, Н. Ю. Слободинська та ін.
   Наступного року бібліотеці ТУПу виповниться 40 років. До свого ювілею книгозбірня як навчално-методичний інформаційний центр вузу із великим гютенціалом, від якого значною мірою залежить якість підготовки майбутніх спеціалістів.

В. ПЕТРИЦЬКА, директор бібліотеки