“День кар'єри”— місток до працевлаштування

   Одна із основних концепцій Технологічного університету Поділля -підготовка конкурентоспроможних фахівців і виховання багатогранної особистості XXI століття. Для виконання цього завдання в університеті існує система заходів, яка допомагає студентам зайняти активну позицію на ринку праці.
    Шостий рік підряд Технологічний університет Поділля, спільно з Хмельницьким регіональним центром підготовки і працевлаштування (РЦПП), що діє при університеті, та бібліотекою університету, проводить цікавий і корисний захід -
"День кар'єри" .
    На зустрічі із студентами приходять науковці ніверситету: М.П. Войнаренко , С.Г. Костогриз, В.М.Нижник, Г.В. Красильнікова, П.В. Гнатюк. До речі, усі вони є випускниками вузу. Авторитетні роботодавці: І. Дунець, президент Хмельницького союзу промисловців і підприємців, С. Мариковський, О. Дмитрієнко. О. Потанова, Н. Фоміна,
М. Сорочинська, І. Стародуб (переважна більшість Із них - теж випускники університету), які діляться власним досвідом досягнення життєвих вершин. Студенти мають можливість отримати не тільки цікаву і корисну інформацію, але й запозичити життєвий досвід, збагнути механізм становлення кар'єри, а також отримати інформацію про те, які саме спеціалісти сьогодні потрібні, про критерії їх відбору і співставити свої можливості із вимогами до молодого спеціаліста.
    Менеджери з працевлаштування РЦПП своїм професійним умінням закладають підґрунтя дня спілкування студентів з роботодавцями, вчать студентів володіти механізмом орієнтації і самопрезентацїї на ринку праці, умінню вести пошук роботи, а саме: "Складання резюме", "Написання листів до роботодавців", "Як шукати роботу", "Як уникнути помилок під час працевлаштування"...
   Студенти мали можливість на "днях кар'єри" зустрітися і спілкуватися з представниками бізнесу - волонтерами Корпусу Миру: Вольфгангом Прайсом - США, Вольфгангом Рейсом - Германія, Майклом Фінко - США. Іх практичні поради і пропозиції щодо виходу на світовий торговельний ринок, спонукали до роздумів і спілкування як студентів, так і присутніх успішних людей. Не менш цікавими, з багаточисельними питаннями і коментарями, були зустрічі з студентами, які успішно поєднують навчання в університеті з роботою.
    "Дні кар'єри - вимога часу, і тому вони завжди збирають багато талановитої, перспективної молоді, яка бажає і вміє вчитися та працювати. Це студенти всіх спеціальностей і всіх курсів навчання.
В планах проведення "Днів кар'єри" передбачено зворотний зв'язок - анкетне опитування з тим, щоб скласти максимальний портрет і потреби студентів та роботодавців. Аналіз анкетних відповідей дав об'єктивну картину інтересів і потреб партнерів, їх ставлення до такої діяльності. Головне те, що інтереси студентів, роботодавців 1 організаторів співпадають.
    Для підтримки талановитої, перспективної молоді, яка бажає здобувати нові знання в стінах ТУПу проректором з навчальної роботи М. Войнаренком, творчою співдружністю інженерно-економічного факультету в особі старшого викладача кафедри економіки Н. Майорової та головного бібліотекаря відділу економічної літератури бібліотеки університету В. Василишиною розроблена програма "Молодий спеціаліст XXI століття". Це цілий комплекс інформаційно-тренінгових занять з набуття практичного досвіду працевлаштування, який дає можливість студентам брати участь в конкурсних проектах з бонусним заохоченням (зокрема, на кращу презентацію).
    Тренінгові заняття програми може відвідати кожен студент. Хоча переважають, звичайно, студенти-старшокурсники. Найбільше, до речі, слухачів факультетів "Бізнес і право" та "Їнженерно-економічного".
Програма спрямована на створення можливостей для студентства бути конкурентоспроможними на ринку праці і вже з 26 лютого діє у рамках акції "День кар'єри . Ії заключний етап пройде на початку травня - це "Аукціон випускників", який, сподіваються організатори, дасть студентам можливість отримати хорошу роботу, а роботодавцям - кваліфікованих молодих спеціалістів.
Я. СВАРНИК