Електронна бібліотека: шлях до модернізації освіти
   
   
    Книгозбірня Хмельницького національного університету - одна з найбільших на Поділлі.
    Ії універсальні фонди становлять близько 600 тисяч документів. До послуг читачів -сім галузевих читальних залів, три абонементи, спеціалізовані сектори. Створена наприкінці 90-х років автоматизована бібліотечно-інформаційна система сьогодні об'єднує локальну мережу з 64 ПК, функціонує на основі програмного забезпечення га мас вихід в Інтернет. Автоматизовано всі технологічні пронеси - від комплектування документів до їх видачі в усіх підрозділах. Стали звичними для користувачів пошук та відбір необхідних матеріалів в електронному каталозі, використання електронної пошти для інформування про новинки, зв'язків бібліотеки з кафедрами університету й науковцями. Та ще більш якісний та повний сервіс бібліотека здатна надавати з допомогою електронної бібліотеки.
    У планах роботи бібліотеки- збільшення кількості годин, проведення відеопрезентацій, організація навчального центру. Використовуючи результати досліджень, бібліотека ХНУ намагається не тільки забезпечити навчальний процес, а й допомагати студентові розвинути свої творчі та комунікативні здібності, знайти своє місце у житті, пізнати його багатогранність.
    Запровадження комп'ютерних технологій висуває підвищені вимоги до професійної компетентності працівників бібліотеки. Тому підвищення кваліфікації, безперервна освіта стає одним із першорядних завдань бібліотеки. У нас діє розгалужена система навчання - від "Школи молодого бібліотекаря" до "Школи керівника". Проводяться тренінги, тестування, майстер-класи, конкурси.
    Досягнення бібліотеки неможливо уявити без постійної підтримки ректора ХНУ, професора Миколи Скиби. Компетентність, самовіддана праця, розуміння своєї високої місії та злагоджена робота всього колективу книгозбірні - основа нашої роботи.   

   
Валентина ПЕТРИЦЬКА
директор бібліотеки
Хмельницького національного
Університету