Інформаційна смстема бібліотеки вдосконалюється   В останні роки бібліотека університету вважає важливим пріоритетом своєї діяльності створення автоматизованих систем, впровадження нових інформаційних технологій. Виконуючи при цьому завдання звичайної бібліотеки, вона поступово бере на себе функції інформаційного центру.
   Інформаційні ресурси-це всі фонди документів (як на традиційних, так і на електронних носіях). Останні в нашій бібліотеці складаються з 650 CD та більш як з 20 ГБ інформації на серверах бібліотеки, в т.ч. 418 електронних підручників та 280 наукових монографій, 1100 методичних посібників. Електронний катают бібліотеки містить більше 202 тисячі записів.
   Сьогодні в системі зареєстровано 12885 користувачів. Функціонування системи неможливе без людей - співробітників інформаційно - бібліографічного та методичного відділів, відділу комплектування та наукової обробки літератури, відділу інформаційних технологій бібліотеки, відділу електронної бібліотеки. Впровадження нових інформаційних технологій вимагає чіткої взаємодії між структурними підрозділами.
   Для підтримки та управління великою кількістю даних у бібліотеці ХНУ встановлені 2 потужні сервери (2*Хеоп 2400/RАМ 2048 Мb/HDD 2*80G, на якому міститься електронний каталог та повнотекетові ресурси та Сеl 2400/RАМ 512 Мb/HDD 120G, який виконує функцію проксі-сервера та WEB-сервера бібліотеки), 62 персональні комп'ютери (в т.ч. 15 для користувачів в залі електронної інформації), 5 сканерів, 22 принтери. З ксерокси, сканери для зчитування штрих-кодів, мультимедійний відеопроектор, ламінатори, телевізор, відеомагнітофон, музикальний центр. Всі ПК об'єднані в локальну мережу за принципом клієнт/сервер, мають вихід в Інтернет.
   Як прикладні програмні продукти використовуються придбана система «УФД.БІбліотека» і власні розробки програмістів бібліотеки Ф.Ф. Жаркова та О.О. Костюк. Завдяки цьому в бібліотеці відсутні такі традиційні паперові форми, як читацький формуляр, прикнижкові формуляри. Законсервовані читацькі карткові каталоги іі картотеки. Обслуговування користувачів здійснюється тільки в автоматизованому режимі.
   Одним із складних завдань, що стоять перед бібліотекою, є забезпечення бібліотечного фонду документами певної тематики. Для цього відділом комплектування ведеться база даних «Книгозабезпеченість навчального процесу», яка складається з 3-х взаємопов'язаних, і в той же час автономних баз даних: навчальних дисциплін, кількості груп і студентів, бібліографії. З лютого 2007 кожен викладач може отримати інформацію про книгозабезпеченість тієї чи іншої дисципліни в реальному часі за адресою: http://lib.khnu.km.ua/asp/php_bookzabezp/page_lib.php
   Важливою складовою частиною обслуговування читачів є розміщення інформації на Web -сайті бібліотеки університету. Web-сайт книгозбірні має розгалужену структуру, а інформаційні ресурси згруповані за видами діяльності. Максимально повно представлені власні інформаційні продукти. Для зручності доступу користувачів не тільки до власних, а й до Інтернет-ресурсів в окремих розділах сайту створені точки доступу для оперативного пошуку інформації.
   Книгозбірня не зупиняється на досягнутому в запровадженні нових технологій. Планується впровадити в автоматизованому режимі замовлення користувачами документів з електронного каталогу на абонементи та читальні зали, ввести в дію модуль замовлення літератури для комплектування фондів бібліотеки на Веб-сайті кафедрами університету, перевести в автоматизований режим роботу МБА.

В. Глухенька,
заступник директора НБ ХНУ з автоматизації