Наймолодший відділ бібліотеки   Нашій бібліотеці - 45, а наймолодшому відділу - електронному - нема ще й року. Електронна бібліотека доповнює традиційний фонд наукової бібліотеки ХНУ виданнями, які існують велектронному вигляді, є універсальною і містить у собі всі види документів. Тут ви можете знайти: повнотекстові довідкові, наукові та навчальні видання, наукові журнали, методичні посібники й художні твори. Доступ Я до повнотекстових документів можна І отримати у залі електронної інформації (БД "Електронна бібліотека") та і завітавши на сторінку "Електронна бібліотека" на WEB-сайті НБ ХНУ за адресою: http://lib.khnu.km.ua/asp/php_f/plage_lib.php.
    Колекції Електронної бібліотеки ХНУ формуються на основі існуючих електронних ресурсів структурних підрозділів університету (бібліотеки, інституту дистанційної освіти, факультепв, кафедр) та електронних копій друкованих видань видавничо-поліграфічного центру університету. Наукова бібліотека ХНУ уклала угоди про співробітництво з бібліотеками Тернопільського національного педагогічного університету, Харківського національного університеїу радіоелектроніки, Національного університету кораблебудування (м. Миколаїв). За цими угодами здійснюється обмін електронними ресурсами.
    БД містить більше 600 повнотекстових версій навчальних посібників та наукових видань, 1110 методичних посібників, повнотекстові версії журналу "Вісник ХНУ"(від 2001 року).
    Працівники відділу електронної бібліотеки під керівництвом молодого спеціаліста Оксани Ьолеславівни Таланчук займаються безпосередньо формуванням фонд)' електронних документів шляхом їх сканування, комп'ютерної обробки текстової інформації, прийомом, реєстрацією електронних документів. Завідувач сектора електронної інформації Наталя Юріївна Слободннська реєструє та розподіле за галузями знань нові повнотекстові версії в Електронній бібліотеці Головний бібліотекар Олена Михайлівна Шевцова, досвідчений фахівець бібліотечної справи, реєструє електронні видання в електронний каталог наукової бібліотеки ХНУ. Дефіцит навчальної та наукової літератури вимагає створення електронних копій документів. Скануванням видань, комп'ютерною обробкою текстової інформації та обслуговуванням користувачів займаються інженер Ірина Петрівна Кравчук, молоді фахівці Марія Вікторівна Кучеренко та Юлія Юріївна Мрачко.
    У залі електронної інформації працівники відділу електронної бібліотеки надають доступ користувачам не тільки до колекцій Електронної бібліотеки, але й до повнотекстових баз даних "Ліга:3акон Еліт" та електронних журналів видавництв EBSCO, Springer, Blackvvell.
    У відділі Електронної бібліотеки працюють справжні ентузіасти, молодь нашої бібліотеки, спеціалісти високого рівня, знавці своєї справи.

В. Фоміних,
зав. відділом інформаційних технологій бібліотеки