ПРЕЗЕНТАЦІЮ - ЗА ПОВНОЮ ПРОГРАМОЮ!

    Ювілейні дати в біографіях людей, підприємств, навчальних чи інших закладів - це своєрідні часові рубежі, на яких підбиваються підсумки минулого, плануються кроки у майбутнє.Чимало здобутків, досягнень, перемог за 30 років свого існування має и інженерно-економічний факультет Технологічного університету Поділля.
   Та особливого розвитку набула тут студентська наукова діяльність Результати наукових досліджень опубліковані в матеріалах студентських конференцій різного рівня - від внутрі-універсигетських, до всеукраїнських і міжнародних. Досить широка й географія конференцій, у яких брали участь студенти факультету. Це і Московський інститут МЕСІ, і Київський національний університет імені Т. Г. Шевченка, Київський національний економічний університет, Донецький національний університет, Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", Тернопільська академія народного господарства і багато інших.
   Значними досягненнями студент в ІЕФ є перемоги у Всеукраїнських і міжнародних конкурсах, олімпіадах, конференціях.
   Але не тільки учасники конкурсів, олімпіад, конференцій одержують гідні оцінки своїх праць. Не припадають пилом у факультетських архівах багато інших наукових робіт і досліджень. Найкращі з них уже три роки виходять друком у спеціальному збірнику студентських робіт факуіьтету. А це є дієвим стимулом юнакам і дівчатам для наукової діяльності. І кількість статеи, опублікованих у збірнику, щоразу збільшується. Нинішнього навчального року вона досягла цифри 38.
   "Проблеми економіки, обліку та менеджменту" - така назва збірника наукових праць студентів інженерно-економічного факультету, що вийшов у дні відзначення ювілею ІЕФ. І якраз із ним, з цим черговим збірником, пов'язане нове високе і досить цікаве зростання активності студентів факультету.
   Адже на етапі підготовки до друку збірника вихованці ІЕФ першими включилися у реалізацію програми 'Молодий спеціаліст XXI століття", започаткованої університетом, регіональним центром перепідготовки та працевлаштування, кадровим агентством 'Кар'єра" і бібліотекою ТУПу. Очолив програму професор, доктор економічних наук, проректор з наукової роботи М. П. Войнаренко. Метою програми є підтримка талановитої молоді, практична допомога в плануванні і можливостях досягнення життєвого успіху.
    - В рамках реалізації практичного напрямку програми "Молодий спеціаліст XXI століття", - зазначає декан факультету М. І. Бондаренко, - проведено презентацію третього випуску збірника студентських наукових робіт її під керівництвом старшого викладача кафедри економіки Наталії Іванівни Маиорової підготували і провели студенти - майбутні фахівці з маркетингу и економіки університету, а також брала часть група дизайнерів вищого професійно-технічного училища № 25 під керівництвом Тетяни Степанівни Богуш. Ідея познайомити майбутніх професіиних бізнес-партнерів виявилася дуже плідною й цікавою для обох сторін.
   Здається, чого-чого, а презентацій нині проводиться скрізь чимало. Однак студенти свій захід не просто "списали", а досить детально, скрупульозно, доскіпливо, по-науковому підійшли до проведення презентації, перш ніж втілити свій задум у практику. Причому, факультету на всіх етапах допомагала в цьому бібліотека. Та й відбувалося все це в іі стінах.
   Отже, ще на початку осені минулого року в день урочистого відкриття програми "Молодий спеціаліст XXI століття" и була проведена" лекція з інформаційно-аналітичного огляду джерел інформації щодо проблем проведення ефективної презентації.
   Наступним кроком до мети стало тренінгове заняття. У цікавій формі студенти ознайомилися зі складовими заходу, різними стилями і сферами презентацій Науково-практичний семінар "Презентація - шлях до успіху" закріпив здобуті знання і навики.
   Тим часом видавничий відділ університету видрукував тираж збірника. Настав довгоочікуваний день презентації.
   Це була справді цікава, хвилююча подія. Працівники бібчютеки - невіомні, винахід іиві и доброзичливі помічники студентів і викладачів у навчальному и науковому процесі - підготували приміщення - читальний зал економічних знань книгозбірні, оформили виставку " Від перших вершин - до наукових висог", на якій представили наукові праці студентів факультету. Художник бібліотеки Тетяна Миколаївна Чернишова виготовила вимпел та емблему програми "Молодий спеціаліст XXI століття", святкові привітальні плакати до 30-річчя факультету.
   Все було добре продумано, підготовлено і, скажемо наперед, здіиснено. Свяіковий, піднесений настрій внесли у це своєрідне дійство ведучі презентації - студенти - майбутні маркетологи Настя Григор'єва і Ярослав Василевський. Вони і запросили до слова першим декана фа культету - ювіляра М. І. Бондаренка. Він розповів присутнім студентам, викладачам, гостям про здобутки ІЕФ, особливо в наукових пошуках, про що свідчить і черговий випуск збірника праць студентів, і ось ця його презентація. І взагалі, на факультеті створено справжню школу моїодих науковців.
   З виставкою "Від перших вершин - до наукових висот" присутніх ознаиомила заступник декана ІЕФ Л.С.Любохинець. Виставка зримо демонструвала ті студентськи висоти - публікації і в збірниках факультету, і в журналі "Вісник Технологічного університету Поділля", і в наукових збірниках Всеукраїнських та міжнародних науково-практичних студентських конференцій, сімпозіумів, а також показувала наукові праці колишніх студент! факультету, які досягли справжніх висот докторів економічних наук, проректорів М. П. Войнаренка і В. М. Нижника. І такі приклади наукових досягнень нинішніх учених, і включення в наукову діяльність зі студентської лави активізують творчий пошук юнаків і дівчат.
   - До науки причетна велика студентська аудиторія, - зазначив докгор технічних наук, професор, проректор з наукової роботи В. Г. Каплун. - А в цьому велика заслу га деканату факультету і бібліотеки університету, яка стала серцем науки у навчальному закладі.
   - Наукові статті сіудентів, представлені у збірнику, - підкреслив кандидат технічних наук,доцент, проректор з міжнародних зв'язків М. А. Йохна, - мають актуальний характер, високу якісіь Перші пубикації багатьом студентам починають шлях до високих звань докторів наук, професорів у майбутньому.
   Студенти викладачі інших факультетів університету привітали ювілярів і з славною рубіжною датою і з презентацією наукового збірника. При цьому своє привітання завідувач кафедрою інформаційних технологій та проектування кандидат технічних наук С. С. Ковальчук та студент Захар Чумак супроводжували показом анімаційного фільму "Студент і наука". Однак сценарій його створили все ж таки третєкурсники інженерно-економічного факультету.
   Справді, презентація мала і щиру душевну, доброзичливу атмосферу, і цікавинки, які значно пожвавлювали ії.
В. ОКІПНИЙ