Наукова бібліотека Хмельницького національного університету

2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007   2006   2005   2004   2003   2002   2001   ...   1999  


Публікації викладачів університету за 2000 рік


Факультет інженерних і інформаційних технологійФакультет радіоелектронікиТехнологічний факультетІнженерно-економічний факультетГуманітарно-педагогічний факультетФакультет бізнесу і права

ФАКУЛЬТЕТ ІНЖЕНЕРНИХ І ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

1. Абрамов О.О. Аналіз впливу параметрів моделі руху автомобіля на підшипник ковзання кульової опори О.О. Абрамов, В.М. Кушнір // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Техн. науки. – 2000.- № 5, Ч.1. - С.103-105.
2. Абрамов О.О. Кафедрі прикладної механіки технологічного університету Поділля 10 років // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Техн. науки. - 2000. - № 6, Ч.3. - С. 7-10.
3. Абрамов О.О. Підвищення ресурса роботи шарової опори автoмобіля / О.О. Абрамов, В.М. Кушнір // Надійність машин та прогнозування їх ресурсу: Доп. міжнар. наук.-техн. конф. - Івано-Франківськ, 2000.
4. Абрамов О.О. САПР прес-форми для виготовлення підшипника кульової опори ВАЗ-2109 / О.О. Абрамов, В.М. Кушнір // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Техн. науки. – 2000. – № 3, Ч.2. – С.197-198.
5. Алехнович В.Е. Расчет параметров подналадки металлорежущих станков большими импульсами / В.Е. Алехнович, А.А. Прошин // Вимірюв. та обчислюв. техніка в технол. процесах. - 2000. - № 2. - С. 167-168.
6. Андрійчук А.Т. Вплив профілю дороги на довговічність деталей трансмісії автомобіля // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Техн. науки. - 2000. - № 6, Ч.3. - С. 52-55.
7. Андрійчук А.Т. Про частоти і форми крутильних коливань деталей трансмісії // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Техн. науки. - 2000. - № 6, Ч.3. - С. 56-59.
8. Бабак О.П. Лабораторные испытания по схеме "вращающийся цилиндр-плоскость" / О.П. Бабак,  А.Г. Кузьменко, А.А. Пасечник // Пробл. трибології. - 2000. - № 3-4. - С. 87-89.
9. Бельдій М.М. Кінематика звортного перетворювача напрямку руху / М.М. Бельдій, Я.Т. Кіницький, Г.П. Черменський // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Техн. науки. – 2000. – № 3, Ч.2. – С.7-13.
10. Бельдій М.М. Робочий об’єм і теоретична продуктивність гідромашин об’ємного витиснення, виконаних на основі зворотного перетворювача напрямку руху / М.М. Бельдій, Я.Т. Кіницький, Г.П. Черменський // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Техн. науки. – 2000.- № 5, Ч.1. - С. 37-42.
11. Бохонько О.П.Оздоблення в жіночому одязі / О.П. Бохонько, П.В. Блажієвський, М.О. Кущевський, А.В. Кондратюк // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Техн. науки. – 2000. - № 5, Ч.1. – С. 140-141.
12. Бочков В.М. Обладнання автоматизованого виробництва : Учб. посіб. / В.М. Бочков, Р.І. Сілін. - Львів: Львівська політехніка, 2000. - 380 с.
13. Бурлаков А.А. Зносостійкість інструментальних матеріалів у водневому газовому середовищі та фізико-хімічні особливості водневодифузійної обробки: Автореф. дис. ... / Технол. ун-т Поділля. - Хмельницький, 2000. - 19 с.
14. Василишин С.А. Кузнечно-прессовое оборудование для изготовления изделий из проволоки: Учеб. пособие / Технол. ун-т Подолья. - Хмельницкий: ТУП, 2000. - 260 с.
15. Васьков В.М. Проблеми компонування складальних систем для автоматизації процесу складання заготовок верху взуття / В.М. Васьков, Г.М. Драпак // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Техн. науки. – 2000.- № 5, Ч.1. - С. 27-28.
16. Гладкий Я.Н. Водородное изнашивание. Проблемы и реальность / Я.Н. Гладкий, А.А. Бурлаков, С.С. Бысь // Пробл. трибології.- 2000.- № 1.- С. 94-99.
17. Гладкий Я.Н. Водородное изнашивание. Проблемы и реальность. Ч.2 / Я.Н. Гладкий, А.А. Бурлаков, С.С. Бысь, Н.Д. Липский // Проблеми трибологїї. - 2000. - № 3-4. - С. 57-67.
18. Гладкий Я.Н . Износостойкость инструментальных материалов в среде газообразного водорода / Я.Н. Гладкий, А.А. Бурлаков, А.Н. Грипачевский, В.В. Тихонович // Пробл. трибології.- 2000.- № .-С. 61-66.
19. Гладкий Я.Н. Исследование особенностей разрушения конструкционных материалов под воздействием водорода с применением метода акустической эмиссии / Я.Н. Гладкий, А.А. Бурлаков, И.И. Ковтун, А.А. Пасечник // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Техн. науки. – 2000. – № 3, Ч.2. – С. 198-202.
20. Гладкий Я.Н. Моделирование процесса водорододиффузионной обработки конструкционных материалов / Я.Н. Гладкий, А.А. Ковальчук, А.А. Бурлаков // Вимірюв. та обчислюв. техніка в технол. процесах. - 2000. - № 2. - С. 170-173.
21. Гордєєв А.І. Інженерні підходи до проектування та виготовлення осиметричних насадок для устаткування гідродробоструменевого зміцнення / А.І. Гордєєв, В.В. Третько, О.Б. Лаврентьєв // Вимірюв. та обчислюв. техніка в технол. процесах. - 2000. - № 2. - С. 161-164.
22. Гордєєв А.І. Розробка пакета прикладних програм по розрахунку і генерації креслень пневмокамери /  А.І. Гордєєв, Ю.В. Савицький, О.Б. Лаврентьєв // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Техн. науки.– 2000. – № 3, Ч.2. – С. 148-150.
23. Горецкий В.Э. Базирование плоских деталей сложной формы / В.Э. Горецкий, С.В. Успаленко, Г.М. Драпак // Новое в технике и технологии текстильной и легкой промышленности: Сб. докл. междунар. науч. конф. - Витебск, 2000.
24. Двойнос І.В. Рух мокрих виробів в конічному роторі пральної машини / І.В. Двойнос, Г.П. Черменський, Г.М. Драпак // Вісн. Технол. ун-ту Поділля.Техн. науки. – 2000. - № 3, Ч.2. – С. 23-27.
25. Двойнос І.В. Фізична інтерпретація процесу “прання-полоскання-віджимання” текстильних виробів в конічному роторі / І.В. Двойнос, Г.П. Черменський, Г.М. Драпак // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Техн. науки. – 2000. - № 5, Ч.1. – С. 42-45.
26. Диха О.В. Регулярний профіль поверхні і папілярні лінії // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Техн. науки. – 2000. – № 3, Ч.2. – С. 66-68.
27. Дыха А.В. Аналитическое определение площади и объема маслоудерживающего профиля переменной глубины // Пробл. трибології.- 2000.- № 1.- С. 54-57.
28. Дорофєєв О.А. Вплив внутрішнього тертя на процеси деформування і руйнування матеріалів різних класів / О.А.Дорофєєв, В.В.Ковтун // Пробл. трибології.- 2000.- № 1.- С. 46-53.
29. Драпак Г.М. Автоматизація складання верху взуття // Вісн. Держ. ун-ту технол. та дизайну. - 2000. - № 2. - С. 86-89.
30. Драпак Г.М. Базирование плоских деталей сложной формы / Г.М. Драпак, С. Успаленко // Новое в технике текстильной и легкой промышленности: Сб. докл. междунар. конф. - Витебск, 2000. - С. 406-410.
31. Драпак Г.М. Дослідження процесу попередньої фіксації деталей взуття у пакеті / Г.М. Драпак, С.Л. Горященко // Пробл. лег. і текст. пром-ті України. - 2000. - № 3. - С.74-76.
32. Каплун В.Г. Оптимізація технологічних параметрів іонного азотування інструментальної сталі 9ХФ з метою підвищення зносостійкості / В.Г. Каплун, Є.А. Урбанюк // Вимірюв. та обчислюв. техніка в технол. процесах. - 2000. - № 2. - С. 182-184.
33. Каплун П.В. Влияние характеристик покрытия на величину и характер распределения касательных напряжений при контактном нагружении // Вимірюв. та обчислюв. техніка в технол. процесах: Зб. наук. пр./ Технол. ун-т Поділля. -Хмельницький, 2000. – Вип. № 7. – С. 246-251.
34. Каплун П.В. Вплив технології азотування на механіку руйнування, міцність і довговічність конструкційних елементів / П.В. Каплун, О.А. Донченко // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Техн. науки. – 2000. – № 3, Ч.2. – С.35-38.
35. Каплун П.В. Дослідження трибологічних характеристик та довговічності конструктивних елементів з дифузійними і комбінованими покриттями / П.В. Каплун, В.В. Люховець, Г.С. Глущак // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Техн. науки. – 2000. - № 5, Ч.1. – С. 85-87.
36. Каразей В.Д. Розробка бази даних для автоматизованого проектування верстатних пристроїв // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Техн. науки. – 2000. - № 3, Ч.2. – С. 162-164.
37. Качурик І.І. Тричленні рекурентні формули для коефіцієнтів Рака квантової алгебри Uq(SU2) // Вісн.Ужгород. держ. ун-ту. Сер.Фізика. - 2000. - Вип. 6.
38. Кириченко В.І.Метод оптимізації мастильних композицій / В.І. Кириченко, В.П. Свідерський // Міжнар. семінар по моделюванню та оптимізації композитів - МОК-39. - Одеса, 2000.
39. Кириченко В.І.Раціональний метод оптимізації нових мастильних композицій / В.І. Кириченко, В.П. Свідерський, Г.О. Сіренко // Раціональний експеримент в матеріаловеденні.- 2000. - № 12. - С. 54-56.
40. Ковтун И.И. О возможности плоскостной локации дефектов паяных соединений печатных плат радиоэлектронной техники методом акустической эмиссии / И.И.Ковтун, В.П. Ройзман, А.В. Горошко // Надежность в радиоэлектронике: Сб. тр. междунар. науч.-техн. конф. - Сочи, 2000.
41. Ковтун И.И. О возможности плоскостной локации мест расположения источников акустической эмиссии / И.И. Ковтун, В.П. Ройзман, А.В. Горошко // Надійність машин і прогнозування їх ресурсу: Зб. пр. міжнар. конф. - Івано-Франківськ, 2000.
42. Ковтун І.І. Неруйнівний контроль і прогнозування характеристик міцності і пластичності матеріалів методом акустичної емісії / І.І. Ковтун, В.П. Ройзман, А.В. Горошко // Надійність машин і прогнозування їх ресурсу: Зб. пр. міжнар. конф. - Івано-Франківськ, 2000.
43. Коротич О.О. Дослідження і удосконалення клапанного механізму побутового компресора з метою покращення його експлуатаційних характеристик / О.О. Коротич, Т.Т. Маєвська // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Техн. науки. – 2000. - № 5, Ч.1. – С. 20-22.
44. Косіюк М.М. Інформаційні ресурси та технології інтенсифікації інженерної творчості // Вимірюв. та обчислюв. техніка в технол. процесах. - 2000. - № 1. - С. 151-155.
45. Косіюк М.М. Формування творчого інженерного мислення як педагогічна проблема // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Соц.-гуманіт. науки. - 2000. - № 6, Ч.1. - С. 175-178.
46. Костогриз С.Г. Внутрішнє тертя, недосконалий гістерезис та циклічна втома конструкційних матеріалів / С.Г. Костогриз, В.В. Мисліборський, О.В. Лютий // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Техн. науки. - 2000. - №6, Ч.3. - С. 83- 85.
47. Кузьменко А.Г. Испытания на износ тканей при неравномерном изнашивании / А.Г. Кузьменко, И.В. Белькова // Пробл. трибології. – 2000. - № 2. –С. 146-153.
48. Кузьменко А.Г. Метод испытаний на износ по схеме “вращающийся цилиндр-плоскость” / А.Г. Кузьменко, О.П. Бабак // Пробл. трибології. – 2000. - № 2. – С. 116-122.
49. Кузьменко А.Г. Метод испытаний на износ со смазкой по четырехшариковой схеме (теория износа шаров в ЧШМ) / А.Г. Кузьменко, А.В. Дыха // Пробл. трибології. - 2000. - № 3-4. - С. 30-40.
50. Кузьменко А.Г. Методика испытаний на износ тканей при неравномерном изнашивании / А.Г. Кузьменко, И.В. Белькова // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Техн. науки. – 2000. - № 5, Ч.1. – С. 120-122.
51. Кузьменко А.Г. Методика лабораторных испытаний на износ по схеме “клин-плоскость” клиньев трикотажных машин / А.Г. Кузьменко, Г.А. Нассер, О.П. Бабак // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Техн. науки. – 2000. - № 5, Ч.1. – С. 73-77.
52. Кузьменко А.Г. Многофакторные мультимодели изнашивания и методы определения их параметров // Пробл. трибології. – 2000. - № 2. – С. 123-145.
53. Кузьменко А.Г. Оценка точности определения износостойкости при испытаниях на приборе ТИ-IМ / А.Г. Кузьменко, И.В. Белькова // Вимірюв. та обчислюв. техніка в технол. процесах: Зб. наук. пр./ Технол. ун-т Поділля. - Хмельницький, 2000. – Вип. № 7. – С. 228-231.
54. Кузьменко А.Г. Развитие метода алгебраических уравнений в контактной механике // Пробл. трибології. - 2000. - № 3-4. - С. 106-148.
55. Кузьменко А.Г. Расчетно-эксперементальная оценка износа одежды / А.Г.Кузьменко, И.В.Белькова // Пробл. трибології.- 2000.- № 1.- С.133-136.
56. Кузьменко А.Г. Система расчетно-экспериментальных методов оценки износа и надежности опор скольжения / А.Г. Кузьменко, А.Г Любин, Г.А. Кузьменко // Пробл. трибології.- 2000.- № 1.- С.30-45.
57. Кузьменко А.Г. Установка для модельных и полунатурных испытаний на износ шкворневого узла переднего колеса троллейбуса / А.Г. Кузьменко, А.Ю. Вусатый, В.В. Карпенко // Пробл. трибології. - 2000. - № 3-4. - С. 102-105.
58. Кузьменко А.Г. Фреттинг-усталость стали 45Х с диффузионными покрытиями / А.Г. Кузьменко, П.В. Каплун, Ю.И. Шалапко // Пробл. трибології. – 2000. - № 2. – С. 16-20.
59. Ліствін К.В. Методика проектирования шаблонов пресс-форм для формирования следа обуви / К.В. Ліствін, О.Д. Казмірчук, Л.В. Присяжний, В.М. Цимбалюк // Зб. наук. пр. / Каун. технол. ун-т. - Каунас, 2000. - С. 33-35.
60. Любин А.Г. Износоконтактная задача для сопряжения "вал-втулка" (обратная пара трения) / А.Г. Любин, А.Г. Кузьменко // Пробл. трибології. - 2000. - № 3-4. - С. 3-8.
61. Любин А.Г. К определению износоконтактных параметров цилиндрических опор скольжения в случае возвратно-вращательного движения (качательный режим) / А.Г. Любин, А.Г. Кузьменко // Пробл. трибології.- 2000. - № 3-4. - С. 149-153.
62. Мазур М.М. Про визначення сил і коефіцієнта тертя на задній поверхні різального інструмента / М.М. Мазур, Я.М. Гладкий, В.В. Милько // Пробл. трибології. - 2000. - № 3-4. - С. 9-11.
63. Мазур М.П. Приводи технологічного устаткування металообробних виробів. Гідравлічні системи приводів та гідроавтоматика: Навч. посіб. / М.П. Мазур, В.Ф. Прокопчук, І.В. Прокопчук, Г.О. Фрімерштейн; Технол. ун-т Поділля. - Хмельницький: ТУП, 2000. - Ч.2.- 253 с.
64. Мазур М.П. Про вплив загальмованого тіла-наросту на контактні процеси при різанні пластичних металів // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Техн. науки. – 2000. - № 3, Ч.2. – С. 193-196.
65. Мазур Н.П. Моделирование контактного взаимодействия и изнашивания инструмента при обработке пластических материалов / Н.П. Мазур, М.О. Остафьев // Темр НП-2000 / Cocak universiter. - Serbia.-Yugoslavia, 2000. - P. 111-116.
66. Манзюк Е.А. Особливості взаємодії елементів ротаційного човникового комплекту при формуванні петлі / Е.А. Манзюк, П.Г. Капустенський // Вісн. Технол. ун-ту Поділля.- 2000.- № 1.- С. 32-35.
67. Манзюк Е.А. Особливості механіки трибоспряжень ротаційного човникового комплекту / Е.А. Манзюк, С.Г. Костогриз, П.Г. Капустенський // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Техн. науки. – 2000. - № 5, Ч.1. – С. 100-103.
68. Марченко В.Л. Алгоритм розв’язку контактних нелінійних задач методом скінченних елементів / В.Л. Марченко, Ю.Є. Шамарін // Вимірюв. та обчислюв. техніка в технол. процесах: Зб. наук. пр./ Технол. ун-т Поділля. – Хмельницький, 2000. – Вип. № 7. – С. 243-246.
69. Марченко В.Л. Визначення оптимального тиску в гідроакумуляторі в пристрої для штампування з обертанням інструмента при зворотному русі // Наукові вісті КПІ. - 2000. - № 2. - С. 80-82.
70. Марченко В.Л. Визначення параметрів рушійного гідроакумулятора в пристрої для штампування з обертанням інструмента на кривошипному пресі / В.Л. Марченко, Ю.Є. Шамарін, С.Р. Красильников // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Техн. науки. – 2000. - № 5, Ч.1. – С. 48-52.
71. Марченко В.Л. Визначення параметрів силового гідроакумулятора із змінним тиском в пристрої для штампування з обертанням інструмента / В.Л. Марченко, Ю.Є. Шамарін // Вісн. Технол. ун-ту Поділлля. Техн. науки. - 2000. - № 6, Ч.3. - С. 60-63.
72. Марченко В.Л. Визначення ходу і робочої довжини гвинта в пристрої для штампування з обертанням інструмента // Вестник КПИ. - 2000. - № 38.
73. Марченко В.Л. Вплив параметрів пристрою для штампування інструментом, що обертається на силові умови деформуванння // Наукові вісті КПІ. - 2000. - № 5. - С. 81-87.
74. Марченко В.Л. Дослідження впливу діаграми деформування заготовки на кут повороту інструмента при штампуванні з крученням / В.Л. Марченко, Ю.Є. Шамарін // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Техн. науки. – 2000. - № 3, Ч.2. – С. 42-44.
75. Марченко В.Л. Контактна взаємодія декількох об'єктів / В.Л. Марченко, Ю.Є. Шамарін // Вимірюв. та обчислюв. техніка в технол. процесах. - 2000. - № 2. - С. 22-25.
76. Марченко В.Л. Контактна взаємодія жорсткого інструмента з лінійчатою поверхнею з пружною заготовкою / В.Л. Марченко, Ю.Є. Шамарін, К.В. Ліствін // Вимірюв. та обчислюв. техніка в технол. процесах. - 2000. - № 1. - С. 44-46.
77. Марченко В.Л. Порівняльний аналіз моделей пластичного тертя / В.Л. Марченко, Ю.Є. Шамарін // Пробл. трибології. - 2000. - № 3-4. - С. 94-96.
78. Марченко В.Л. Силовий аналіз системи заготовка-інструмент при штампуванні із крученням осесиметричних деталей / В.Л. Марченко, Ю.Є. Шамарін, С.Р.Красильников // Вісн. Технол. ун-ту Поділля.- 2000.- № 1.- С. 14-17.
79. Місяць В.П. Основи математичного моделювання технологічних процесів: Підручник / Київ. держ. ун-т технол. та дизайну.- К.: КДУТД, 2000. - 78 с.
80. Місяць В.П. Основи побудови математичних моделей процесів подрібнення матеріалів // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Техн. науки. – 2000. - № 5, Ч.1. – С. 34-37.
81. Мохорт Г.Г. Вплив температури рідини на характеристику гідродемпфера // Вісн. Технол.ун-ту Поділлля. Техн. науки. - 2000. - № 6, Ч.3. - С. 64-66.
82. Мохорт Г.Г. До питання підвищення ККД лопатевих корабельних рушіїв (гвинтів) // Вісник Технологічного університету Поділлля. Техн. науки. - 2000. - № 6, Ч.3. - С. 70-72.
83. Мохорт Г.Г. Складові максимального напору відцентрового насоса // Вісник Технологічного університету Поділлля. Техн. науки. - 2000. - № 6, Ч.3. - С. 67-69.
84. Мохорт Г.Г. Теоретичний розрахунок витратних характеристик відцентрових насосів / Г.Г. Мохорт, І.О. Сідлецький // Вісник Технологічного університету Поділлля. Техн. науки. - 2000. - № 6, Ч.3. - С. 80-83.
85. Павлов В.С. Визначення границі витривалості матеріалу при несиметричному циклі / В.С. Павлов, Є.В. Хоптинський // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Техн. науки. – 2000. – № 3, Ч.2. – С. 20-23.
86. Параска Г.Б. Наукові основи проектування пристроїв стабілізації натягу ниток основи в'язальних машин: Автореф. дис. ... / Київ. держ. ун-т технолог. та дизайну. - Хмельницький, 2000. - 33 с.
87. Параска Г.Б. Статичні дослідження комбінованих стабілізаторів натягу ниток основи в’язальних машин // Вісн. Технол. ун-ту Поділля.- 2000.- № 1.- С. 7-10.
88. Пасічник О.А. Вплив водню на зносостійкість твердого сплаву, знос різального інструмента, обробляємість сталі // Пробл. трибології. - 2000. - № 3-4. - С. 18-22.
89. Пасічник О.А. Вплив водню на стираючу властивість сталі // Пробл. трибології. – 2000. - № 2. – С. 66-71.
90. Пасічник О.А. Вплив водню на трибологічні характеристики твердого сплаву // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. – 2000. - № 1. – С.65-68.
91. Пасічник О.А. Зносостійкість швидкорізальної сталі Р6М5 після електролітичного наводнювання при терті ковзання без змащування // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Техн. науки. – 2000. - № 3, Ч.2. – С. 39-42.
92. Пасічник О.А. Підвищення працездатності швидкорізальної сталі // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Техн. науки. - 2000. - № 6, Ч.3. - С. 118-125.
93. Пасічник О.А. Покращання оброблюваності при різанні різьби // Пробл. трибології. - 2000. – № 1. – С. 73-75.
94. Пасічник О.А. Стохастична модель масштабного фактора при зношуванні: Автореф. дис. ... / Технол. ун-т Поділля. - Хмельницький, 2000. - 19 с.
95. Пастух И.М. Ионные технологии нанесения диффузионных покрытий в плазме тлеющего розряда / И.М. Пастух, В.Г., Каплун // Докл. науч.-теорет. конф.- Запорожье, 2000. - С. 78-80.
96. Пастух И.М. Плазменно-диффузионные процессы модификации поверхности: технология и оборудование: Тр. междунар. наук-практ. семинара / И.М. Пастух, В.Г. Каплун. - Харьков, 2000. - С. 145-154.
97. Пастух И.М. Повышение надежности и долговечности конструкционных элементов упрочнением поверхности дифузионным ионно-плазменным методом / И.М. Пастух, В.Г. Каплун // Доп. міжнар. наук.-теорет. конф. - Івано-Франківськ, 2000. - С. 435-444.
98. Пастух І.М. Моделювання деяких процесів електричного розряду в газі // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Техн. науки. – 2000. - № 3, Ч.2. –С. 172-177.
99. Пастух І.М. Оптимізаційні моделі проектування складених структур машин // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Техн. науки. – 2000. - № 3, Ч.2. – С. 178-180.
100. Пастух І.М. Оптимізація енергетики фази катодного розпилення процесу модифікації металевих поверхонь / І.М.Пастух, А.М. Давидов, О.С. Здибель, І.А. Лотоцька // Вимірюв. та обчислюв. техніка в технол. процесах. - 2000. - № 3. - С. 203-206.
101. Пастух І.М. Процеси вакуумно-дифузійних газорозрядних технологій модифікації поверхні металевих сплавів // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Техн. науки. - 2000. - № 6, Ч.3. - С. 126-135.
102. Поліщук Н.С. Математична модель технологічного процесу вирубування деталей взуття на електромагнітних пресах / Н.С. Поліщук, А.К. Кармаліта // Вісн. Технол. ун-ту Поділля.- 2000.- № 1.- С. 23-28.
103. Поліщук О.С. Дослідження оптимального режиму роботи електромагнітного преса, призначеного для виконання операції вирубування деталей взуття та визначення його енергетичних параметрів / О.С. Поліщук, А.К. Кармаліта // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Техн. науки. – 2000. - № 5, Ч.1. – С. 17-20.
104. Поліщук О.С. Експериментальна установка для дослідження електромагнітного привода в пресовому обладнанні // Вісн. Технол. ун-ту Поділля.Техн. науки. – 2000. – № 3, Ч.2. – С. 93-96.
105. Присяжный Л.В. Методика проектирования шаблонов пресс-форм для формирования следа обуви / Л.В. Присяжный, В.Н. Цымбалюк, К.В. Листвин, А.Д. Казмирчук // Тр. Каун. политех. ин-та. - Каунас, 2000.
106. Присяжный Л.В. Поновлення циліндричних поверхонь валів та втулок: Інформ. л. № 48 / Л.В. Присяжный, А.Є. Безносов, Є.О. Горбатюк. - Хмельницький: ЦНТЕІ, 2000.
107. Присяжный Л.В. Способ предотвращения попадания заусениц в каналы точной аппаратуры гидросистем: Информ. л. № 3-00 / Л.В. Присяжный, А.Е. Безносов, Е.А. Горбатюк. - Хмельницкий: ЦНТЭИ, 2000.
108. Рибак Л.П. До питання визначення законів функціонування штучного інтелекту, або чому до цього часу не тільки не вивчена сутність людини, а навіть не визначений алгоритм процесу її пізнавання // Вимірюв. та обчислюв. техніка в технол. процесах. - 2000. - № 2. - С. 30-35.
109. Рибак Л.П. Методика використання сучасного системного аналізу в медицині, біології, нормальній фізіології людини, молекулярній біології, генетиці, біохімії, біофізичній хімії, біофізиці // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Техн. науки. – 2000. – № 3, Ч.2. – С. 140-144.
110. Рибак Л.П. Перспективи розвитку техносфери XXI століття / Л.П. Рибак, Р.І. Сілін, В.Д. Кіптик // Машиностроение и техносфера на рубеже XXI века: Сб. тр. междунар. науч.-техн. конф., Севастополь, 11-17 сент.2000 г.– Донецк, 2000. – С. 104-109.
111. Ройзман В.П. Зниження вібрацій прально-віджимних машин методом випадково направленого пошуку збалансованості ротора / В.П. Ройзман, О.В. Малигін, Р.Г. Чоловський // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Техн. науки. - 2000. - № 6, Ч.3. - С. 44-48.
112. Ройзман В.П. Исследование проскальзывания в подшипниках качения / В.П. Ройзман Р.І. Сілін // Механіка 2000: Зб. пр.- Жешув, 2000.
113. Ройзман В.П. Комп'ютеризація лабораторної роботи № 1 з опору матеріалів "Випробування на розтягування зразка круглого перерізу. Визначення характеристик міцності і пластичності" / В.П. Ройзман, Р.Г. Чоловський, І.І. Ковтун // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Техн. науки. - 2000. - № 6, Ч.3. - С. 48-51.
114. Ройзман В.П. Об эффективности балансировки гибких роторов вдали от критических частот вращения // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Техн. науки. - 2000. - № 6, Ч.3. - С. 31-35.
115. Ройзман В.П. О некоторых вопросах автоматической балансировки / В.П. Ройзман, Р.Г. Чоловський, .В. Малигін // ROOM: Зб. пр. - Івано-Франківськ, 2000.
116. Ройзман В.П. Розробка вузла вологозахисту конденсаторів: Зб. пр./ В.П. Ройзман, А. Лебідь. - М., 2000.
117. Рудницький В.Б. Розвиток програмно-аналітичних методів в вищих освітних закладах України / В.Б. Рудницький , С.Г. Костогриз // Інформація, аналіз рогноз - стратегічні важелі ефективного державного управління. - К., 2000. - С. 93-101.
118. Рудык А.Ю. Контроль качества термодифузионных покрытий / А.Ю. Рудык, М.С. Стечишин // Повышение надежности долговечности конструкторных элементов упрочнением поверхности диффузионным ионно-плазменным методом / Хмельн. акад. прикорд. військ України. - Хмельницький, 2000. - С. 43.
119. Свідерський В.П. Вплив технології виготовлення і природи матриці на механічні характеристики і ізносостійкість антифрикційних карбопластиків / В.П. Свідерський, В.В. Ковтун, Л.М. Кириченко // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Техн. науки. – 2000. - № 5, Ч.1. – 93-95.
120. Свідерський В.П. Підвищення зносостійкості і аналіз температурного режиму підп’ятника вимкнення механізму зчеплення автомобіля “ Москвич-2140 ” / В.П. Свідерський, Л.М. Кириченко, О.А. Мельник // Вісн. Технол. ун-ту Поділля.- 2000.- № 1.- С. 70-73.
121. Свірневський М.С. Алгоритми класифікації зображень // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Техн. науки. – 2000. – № 3, Ч.2. – С. 120-122.
122. Свірневський М.С. Параметризація та моделюваннія просторового об’єкта в середовищі AUTOCAD // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Техн. науки. – 2000. - № 3, Ч.2. – . 167-170.
123. Семенюк М.Ф. Коєфіцієнт тертя в металополімерних парах / М.Ф. Семенюк, К.С. Соколан // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Техн. науки. – 2000. - № 5, Ч.1. – С. 95-97.
124. Семенюк М.Ф. Кривизна у вершинах виступів поверхонь тертя поршневих ущільнень / М.Ф. Семенюк, К.С. Соколан // Пробл. трибології. – 2000. - № 2. – С. 28-41.
125. Сероштан В.В. Моделирование процесса получения плющенной лезвийной ленты / В.В. Сероштан, И.В. Смирнов, С.Я. Пидгайчук // Пробл. трибології. – 2000. - № 2. – С. 58-59.
126. Сідлецький І.О. Теорія і розрахунок пневмогідравлічних ударних механізмів з торцевим пневмозахватом ударного поршня / І.О. Сідлецький, Г.Г. Мохорт // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Техн. науки. - 2000. - № 6, Ч.3. - С. 26-31.
127. Сідлецький І.О. Теорія та розрахунок водяних гармат // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Техн. науки. - 2000. - № 6, Ч.3. - С. 17-25.
128. Сілін Р.І. Аналіз динамічних процесів у вібраційних гідропульсаторах / Р.І. Сілін, А.І. Гордєєв, .В. Савицький, В.В. Третько // Вимірюв. та обчислюв. техніка в технол. процесах. - 2000. - № 3. - С. 44-46.
129. Сілін Р.І. Гідравлічний вібратор пульсаційного типу / Р.І. Сілін, А.І. Гордєєв, Ю.В. Савицький // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Техн. науки. – 2000. - № 5, Ч.1. – С. 77-79.
130. Сілін Р.І. Наука, бізнес, влада: перспективи співробітництва // Економіст. – 2000. - № 1. – С. 36-38.
131. Сілін Р.І. Практика тотального менеджменту: Учб. посіб./ Р.І. Сілін, Р. Коуп ; Технол. ун-т Поділля. - Хмельницький: ТУП, 2000. - 248 с.
132. Silin R.I. The Research of structural aspects of constructional materials orthogonal cutting under hydrogen snfluence with acoustic emission method use / R.I. Silin, A.A. Burlacov, P. Roisman // Надійність та прогнозування їх ресурсу: Доп. міжнар. наук.-техн. конф.- Івано-Франківськ, 2000. - Т.2.- С. 492-500.
133. Silin R.I. The structural aspects of instrumental materials hydroqen wear / R.I. Silin, A.A. Burlacov // The second international scientific conference mechanics. - Rzeszow, 2000. - P. 345-351.
134. Смутко С.В. Експериментальні дослідження універсального зубчато-важільного планетарного механізму / С.В. Смутко, Г.Б. Параска // Вісн. Технол. ун-ту Поділля.- 2000.- № 1.- C. 18-20.
135. Смутко С.В. Перспективи створення основ’язальної машини з високим ступенем уніфікації робочих органів // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Техн. науки. – 2000. – № 3, Ч.2. – С. 89-93.
136. Смутко С.В. Удосконалення зубчато-важільного механізму для робочих органів текстильних машин / С.В. Смутко, Г.Б. Параска // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Техн. науки. – 2000. - № 5, Ч.1. – С. 23-27.
137. Смутко С.В. Удосконалення механізмів приводу робочих органів в'язальних машин / С.В. Смутко, Г.Б. Параска // Вісн. Держ. ун-ту технолог. та дизайну. - 2000. - № 2. - . 84-86.
138. Соколан К.С. Розрахунок фактичної площі контакту в беззмащувальних поршневих ущільненях / К.С. Соколан, М.Ф. Семенюк // RoM 2000: Зб. пр. міжнар. конф. - Івано-Франківськ: Факел, 2000. - С. 501-509.
139. Стадник Я.Ф. Механизм автоматического действия: Информ. л. № 30 / Я.Ф. Стадник, Р.И. Силин. - Хмельницкий: ЦНТЭИ, 2000.
140. Стадник Я.Ф. Уточненные условия использования способа для измерения радиального биения в призмах: Информ. л. № 06-00 / Я.Ф. Стадник, Р.И. Силин, .Н. Войтюк - Хмельницкий: ЦНТЭИ, 2000.
141. Стечишин М.С. До вимірювання довговічності захисних покриттів при їх кавітаційному зношуванні електролітах / М.С. Стечишин, В.С. Стечишин, А.Є. Дацко // Вимірюв. та обчислюв. техніка в технол. процесах: Зб. наук. пр. / Технол. ун-т Поділля.-Хмельницький, 2000. – Вип. № 7. – С. 163-166.
142. Стечишин М.С. До електрохімічної поведінки металічних поверхонь у кислому середовищі / М.С. Стечишин, В. Лук'янюк, О.Ю. Рудик // Пробл. трибології. - 2000. - № 3-4. - С. 97-101.
143. Стечишин М.С. Кавитационная износостойкость упрочненных лазером сплавов алюминия / М.С. Стечишин, А.А. Билецкий, Я.Р. Подоляк // Пробл. трибології. – 2000. - № 2. – С. 114-115.
144. Стечишин М.С. Кавитационно-эрозионная стойкость углеродистых сталей после комплексной ХТО / М.С. Стечишин, М.В. Лукьянюк, А.Е. Дацко // Пробл. трибології. – 2000. - № 2. – С. 89-92.
145. Стечишин М.С. Поліпшення екологічної ситуації на харчових підприємствах при спалюванні мазуту / .С. Стечишин, О.А. Литвиненко, О.І. Некоз // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Техн. науки. - 2000. - № 6, Ч.3. - С. 85-87.
146. Терещенко О.П. Визначення динамічних навантажень головного вала при пускові // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Техн. науки. – 2000. - № 5, Ч.1. – С. 28-30.
147. Терещенко О.П. Динаміка голкового вала швейної машини 876 класу // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Техн. науки. – 2000. – № 3, Ч.2. – С. 27-29.
148. Тимощук О.Г. Установка для дослідження герметичності циліндро-поршневих металополімерних ущільнень /.Г. Тимощук, М.В. Лук’янюк, М.Ф. Семенюк // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Техн. науки. – 2000. - № 5, Ч.1. – С. 98-99.
149. Урбанюк Є.А. Досвід створення спеціалізованих систем автоматизованого проектування вузлів металорізальних верстатів / Є.А. Урбанюк, В.В.Муха, Р.А.Семенюк // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Техн. науки. – 2000. – № 3, Ч.2. – С. 170-172.
150. Успаленко С.В. Визначення АЗФ для кругової апроксимації контуру та прямолінійного фіксуючого елементу: Тез. докл. наук.-техн. конф./ С.В. Успаленко, Г.М. Драпак, В.Е. Горецький. - Витебск, 2000.
151. Успаленко С.В. Дослідження процесу базування сліду взуття: Тез. доп. наук.-техн. конф. / С.В. Успаленко, Г.М. Драпак, В.Е. Горецький. - Хмельницький, 2000.
152. Хиблин А.М.Определение винтовой поверхности, сопряженной с круглым цилиндром // Резание и инструмент в технологических системах: Междунар. техн. сб. / Т.П. Николаенко, В.В. Марков; Харьк. гос. политехн. ун-т. - Харьков, 2000. - Вып. № 57. .
153. Хіблін О.М. Визначення розмірів прошарку, зрізаного торцевою фрезою при виготовленні гвинтових поверхонь // Вісн. Технол. ун-ту Поділля.- 2000.- № 1.- С. 79-84. .
154. Хіблін О.М. Розмірний аналіз шарнірних вузлів механізмів / О.М. Хіблін, О.В. Столярчук // Вимірюв. та обчислюв. техніка в технол. процесах. - 2000. - № 2. -. 168-170.
155. Хіблін О.М. Розрахунок розмірного ланцюга механізму замикання ливарної машини ДЕ 125Ц1 / О.М. Хіблін,.Д. Каразей, О.В. Столярчук // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Техн. науки. – 2000. – № 3, Ч.2. – С. 165-167.
156 . Хіблін О.М. Розрахунок розмірного ланцюга механізму замикання ливарної машини ДЕ125Ц1 на підставі допусків геометричної форми деталей механізму // Вимірюв. та обчислюв. техніка в технол. процесах. - 2000. - № 1. - С.47-49.
157. Цасюк В.В. Дослідження міцності паяних з'єднань у виробах радіоелектронної техніки / В.В. Цасюк, А.В. Горошко, Л.Е. Байдич // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Техн. науки. - 2000. - № 6, Ч.3. - С. 14-17.
158. Цасюк В.В. Механіка руйнування виробів електронної техніки // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Техн. науки. - 2000. - № 6, Ч.3. - С. 73-79.
159. Черменський Г.П. Механічний фактор в класифікації факторів і способів прання / Г.П. Черменський, Г.М. Драпак // Пробл. лег. і текст. пром-сті України. - 2000. - № 3. - С. 91-94.
160 . Шалапко Ю.І. Забезпечення зносостійкості і надійності номінально-нерухомих з'єднань / Ю.І. Шалапко, В.Г. Каплун // Надійність машин і прогнозування їх ресурсу:Пр. міжнар. конф. - Івано-Франківськ, 2000. - С. 124-129.
161. Школяр М.Т. Моделирование и обработка изобретений в среде AutoCAD-2000: Учеб. пособие / М.Т. Школяр, Н.С. Свирневский;Технол. ун-т Подолья. - Хмельницкий: ТУП, 2000. - 359 с.

ФАКУЛЬТЕТ РАДІОЕЛЕКТРОНІКИ

162. Андріяшин А.С. Аналіз методів розподілу каналів в інформаційних мережах на базі існуючих телефонних комунікацій // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Техн. науки. - 2000. - № 6, Ч.3. - С. 157-159.
163. Бойко Ю.М. Вимірювання параметрів конденсаторів з надвеликою ємністю на змінному струмі / Ю.М. Бойко, О.А. Вдовін, В.В. Мартинюк // Вимірюв. та обчислюв. техніка в технол. процесах. - 2000. - № 3. - С. 63-67.
164. Бородай М.В. Температурна залежність оптичних властивостей розсіюючих матеріалів із синтетичних волокон / М.В. Бородай, І.Д. Коломієць // Вимірюв. та обчислюв. техніка в технол. процесах. - 2000. - № 1. - С. 25-27.
165. Борячок Р.О. Аналіз методичних похибок методів вимірювання флуктуації частоти / Р.О. Борячок, І.В. Троцищин // Вимірюв. та обчислюв. техніка в технол. процесах: Зб. наук. пр./ Технол. ун-т Поділля. – Хмельницький, 2000. – Вип. № 7. – С. 221-227.
166. Борячок Р.О. Класифікація методів вимірювання частоти та її флуктуаційних характеристик // Вимірюв. та обчислюв. техніка в технол. процесах: Зб. наук. пр./ Технол. ун-т Поділля. – Хмельницький, 2000. – Вип. № 7. – С. 219-221.
167. Борячок Р.О. Порівняльний аналіз методів вимірювання нестабільності частоти генераторів / Р.О. Борячок, І.В. Троцишин // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Техн. науки. - 2000. - № 6, Ч.3. - С. 162-166.
168. Вдовін О.А. Комбінований метод вимірювання об’єктів з надвеликими ємностями / О.А. Вдовін, В.В. Мартинюк, Ю.М. Бойко // Вимірюв. та обчислюв. техніка в технол. процесах: Зб. наук. пр./ Технол. ун-т Поділля.– Хмельницький, 2000. – Вип. № 7. – С. 34-38.
169. Войтюк О.П. Вимірювання частоти методом послідовного наближення як спосіб покращання точності та швидкості вимірювання частоти / О.П. Войтюк,І.В. Троцишин // Вимірюв. та обчислюв. Техніка в технол. процесах: Зб. наук. пр./ Технол. ун-т Поділля. – Хмельницький, 2000. – Вип. № 7. – С. 175-177.
170. Войтюк О.П. Розгляд природи похибок у частотомірі послідовного наближення / О.П. Войтюк, Н.О. Аліфанова // Вимірюв. та обчислюв. техніка в технол. процесах. - 2000. - № 1. - С. 77-79.
171. Глущак С.В. Адаптивна система ідентифікації динамічних несправностей КМДН схем ЕОМ / С.В. Глушак, О.В. Огнєвий // Вимірюв. та обчислюв. техніка в технол. процесах: Зб. наук. пр./ Технол. ун-т Поділля. – Хмельницький, 2000. – Вип. № 7. – С. 82-85.
172. Глущак С.В. Адаптивний підхід до ідентифікації динамічних несправностей комплементарних метал-діелектрик-напівпровідників схем ЕОМ // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Техн. науки. - 2000. - № 6, Ч.3. - С. 147-149.
173. Глущак С.В. Засоби ідентифікації динамічних несправностей КМДН-пристроєв обчислювальної техники // Вимірюв. та обчислюв. техніка в технол. процесах. - 2000. - № 2. - С. 112-115.
174. Голоножка В.М. Використання кристалу CsCdCL2 для дозиметричних вимірювань слабих іонізуючих потоків / В.М. Голоножка, О.І. Єрьоменко // Вимірюв. та обчислюв. техніка в технол. процесах: Зб. наук. пр./ Технол. ун-т Поділля. – Хмельницький, 2000. – Вип. № 7. – С. 159-160.
175. Графов Р.П. Адаптивна топологічна перебудова інформаційної мережі в процесі її функціонування / Р.П. Графов, А.С. Андріяшин // Вимірюв. та обчислюв. техніка в технол. процесах. - 2000. - № 2. - С. 119-121.
176. Джулій В.М. Автоматизація методу прогнозування прибутку підприємства / В.М. Джулій, Л.В. Джулій // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Техн. науки.– 2000. – № 3, Ч.2. – С. 123-129.
177. Джулій В.М. Дослідження та аналіз питань теорії матричних ігор із нульовою сумою з використанням прямого методу / В.М. Джулій, О.С. Савенко, Л.В. Джулій // Вимірюв. та обчислюв. техніка в технол. процесах. - 2000. - № 3. - С. 121-125.
178. Евтушок В.П. Множественное решение системы линейных уравнений С неопределенностью в обеих частях // Вимірюв. та обчислюв. техніка в технол. процесах. - 2000. - № 3. - С. 183-189.
179. Калда Г.С. Исследование влияния микропластичности на фреттинкостойкость металлов / Г.С. Калда, В.В. Шевеля // Надійність машин і прогнозування їх ресурсу: Зб. пр. міжнар. конф. - Івано-Франківськ, 2000.
180. Калда Г.С. Об использовании характеристик внутреннего трения для оценки повреждений при микрофритинговании/ Г.С. Калда, В.В. Шевеля, В.А. Кирилков // Technolog, Economy, Mechanization Process, Organization in Conditions of Highland Production: Сб. тр. междунар. науч.-техн. конф. - Чачак, 2000.
181. Катричев Н.И. Избирательные фильтры и усилители / Н.И. Катричев, С.К. Пидченко, В.П. Евтушок // Вимірюв. та обчислюв. техніка в технол. процесах. - 2000. - № 3. - С. 189-192.
182. Катричев Н.И. Избирательные фильтры и усилители / Н.И. Катричев, В.В. Попов, И.Н. Пастушок // Радіоаматор. - 2000.- № 1-2. - С. 23.
183. Кирилков В.А. Об использовании характеристик внутреннего трения для оценки повреждений при микрофритинговании / В.А. Кирилков, В.В. Шевеля, Г.С. Калда // Technolog, Economy, Mechanization Process, Organization in Conditions of Highland Production: Сб. тр. междунар. науч.-техн. конф. - Чачак, 2000.
184. Кльоц Ю.П. Аналіз переваг використання безсловникових процедур діагностування цифрових пристроїв / Ю.П. Кльоц, В.М.Чешун, Ю.Г. Савенко // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Техн. науки. - 2000. - № 6, Ч.3. - С. 160-162.
185. Козлик Г.О. Представлення знань в експертній системі діагностування мікропроцесорних пристроїв / Г.О. Козлик, О.В. Поморова // Вимірюв. та обчислюв. Техніка в технол. процесах. - 2000. - № 2. - С. 116-119.
186. Колпаков Ф.Ф. Аналіз характеристик управляемого многочастотного кварцевого генератора / Ф.Ф. Колпаков, С.К.Пидченко, А.А. Акулиничев // Вимірюв. та обчислюв. техніка в технол. процесах. - 2000. - № 3. - С. 70-75.
187. Колпаков Ф.Ф. Моделирование управляемой пьезорезонансной колебательной системы с низкодобротной RC-цепью / Ф.Ф. Колпаков, С.К. Пидченко, А.А. Акулиничев // Вимірюв. та обчислюв. техніка в технол. процесах: Зб наук. пр./ Технол. ун-т Поділля. – Хмельницький, 2000. – Вип. № 7. – С. 148-151.
188. Косенков В.Д. Комбінований перетворювач лінійне переміщення / лінійна швидкість-напруга / В.Д. Косенков, Л.В. Скубій // Вимірюв. та обчислюв. техніка в технол. процесах. - 2000. - № 3. - С. 91-93.
189. Костишина Г.І. Модульно-рейтингова технологія - шлях до підвищення його якості // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Соц.-гуманіт. науки. - 2000. - № 6, Ч.1. - С. 108-110.
190. Локазюк В.М. Логіко-динамічна модель КМДН-схем ЕОМ як об'єктів діагностування з відображенням динамічних дефектів / В.М. Локазюк, С.В. Глущак // Вимірюв. та обчислюв. техніка в технол. процесах. - 2000. - № 1. - С. 84-88.
191. Локазюк В.М. Методи та алгоритми генерації тестів комбінованого діагностування мікропроцесорних пристроїв / В.М.Локазюк, В.О. Бойчук // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Техн. науки. – 2000. - № 3, Ч.2. – С. 118-120.
192. Локазюк В.М. Методи та алгоритми генерації тестів комбінованого діагностування мікропроцесорних пристроїв / В.М.Локазюк, В.О. Бойчук // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Техн. науки. – 2000. - № 6, Ч.3. – С. 167-171.
193. Локазюк В.М. Модернізація АТС як один з основних факторів підвищення надійності телефонного зв'язку / В.М. Локазюк, А.О. Домінов // Вимірюв. та обчислюв. техніка в технол. процесах. - 2000. - № 3. - С. 110-114.
194. Локазюк В.М. Підвищення ефективності телефонії на основі комплексної модернізації АТС та мереж зв'язку / В.М. Локазюк, В.О. Данілов, В.І. Харківський , А.О. Домінов // Вимірюв. та обчислюв. техніка в технол. процесах. - 2000. - № 3. - С. 136-139.
195. Локазюк В.М. Принципи побудови та структура засобів фуцці-контролю і діагностування обчислювальних пристроїв та систем / В.М. Локазюк, О.В. Поморова // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Техн. науки. - 2000. - № 6, Ч.3. - С. 139-141.
196. Локазюк В.М. Проблеми та методологія контролю і діагностування сучасних мікропроцесорних пристроїв та систем // Вимірюв. та обчислюв. техніка в технол. процесах. - 2000. - № 2. - С. 10-17.
197. Локазюк В.М. Тестове комбіноване діагностування персональних комп’ютерів / В.М. Локазюк, О.М. Заєць // Вимірюв. та обчислюв. техніка в технол. процесах: Зб. наук. пр./ Технол. ун-т Поділля. – Хмельницький, 2000. – Вип. № 7. – С. 160-163.
198. Локазюк В.Н. Многоаспектный метод генерации тестов комбинированного диагностирования микропроцессорных устройств / В.Н. Локазюк, В.А. Бойчук // Вимірюв. та обчислюв. техніка в технол. процесах: Зб. наук. пр./ Технол. ун-т Поділля. – Хмельницький, 2000. – Вип. № 7. – С. 142-147.
199. Любчик В.Р. Застосування сигналів з прямокутною обвідною спектра для вимірювання АЧХ лінійних чотириполюсників / В.Р. Любчик, І.В. Троцишин // Вимірюв. та обчислюв. техніка в технол. процесах. - 2000. - № 3. - С. 93-95.
200. Любчик В.Р. Розробка вимірювального радіосигналу з прямокутною обвідною енергетичного спектра // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Техн. науки. – 2000. – № 3, Ч.2. – С. 126-129.
201. Муляр І.В. Аналіз моделей представлення знань при тестовому комбінованому діагностуванні / І.В. Муляр, В.М. Джулій // Вимірюв. та обчислюв. техніка в технол. процесах: Зб. наук. пр./ Технол. ун-т Поділля. – Хмельницький, 2000. – Вип. № 7. – С. 215-218.
202. Муляр І.В. Процес створення гіпертексту для представлення інформації в базах діагностичних даних // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Техн. науки. - 2000. - № 6, Ч.3. - С. 154-157.
203. Нич А.А. Використання оптимізації локальних комп’ютерних мереж при їх діагностуванні // Вимірюв. та обчислюв. техніка в технол. процесах: Зб. наук. пр./ Технол. ун-т Поділля. – Хмельницький, 2000. – Вип. № 7. – С. 38-41.
204. Нич А.А. Моделі, стандарти, методи та принципи функціонування і діагностування локальних комп'ютерних мереж // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Техн. науки. - 2000. - № 6, Ч.3. - С. 150-154.
205. Огнєвий О.В. Застосування методу тестового комбінованого діагностування для дистанційного обслуговування ЕОМ / О.В. Огнєвий, А.М. Огнєва // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Техн. науки. - 2000. - № 6, Ч.3. - С. 145-147.
206. Огнєвий О.В. Проблеми автоматизації проектування структур розподілених баз даних / О.В. Огнєвий, .М. Огнєва // Вимірюв. та обчислюв. техніка в технол. процесах. - 2000. - № 3. - С. 126-128.
207. Пивовар О.С. Використання миттєвих фазометрів на базі програмованих логічних інтегральних схем для вимірювання девіації частоти фазочастотними методами // Вимірюв. та обчислюв. техніка в технол. процесах: Зб. наук. пр./ Технол. ун-т Поділля. – Хмельницький, 2000. – Вип. № 7. – С. 235-239.
208. Підченко С.К. Динамічні властивості багаточастотних п’єзорезонансних коливальних систем: концепція двох рівнів // Вимірюв. та обчислюв. техніка в технол. процесах: Зб. наук. пр./ Технол. ун-т Поділля. – Хмельницький, 2000. – Вип. № 7. – С. 152-159.
209. Підченко С.К. Прецизійний кварцовий дискримінатор з підвищеною розрізнювальною здатністю / С.К. Підченко, В.І. Стецюк // Вимірюв. та обчислюв. техніка в технол. процесах: Зб. наук. пр./ Технол. ун-т Поділля. - Хмельницький, 2000. – Вип. № 7. – С. 147-148.
210. Поморова О.В. Використання компонентів штучного інтелекту для підвищення ефективності тестового комбінованого діагностування // Вимірюв. та обчислюв. техніка в технол. процесах: Зб. наук. пр./ Технол. ун-т Поділля. – Хмельницький, 2000. – Вип. № 7. – С. 72-69.
211. Поморова О.В. Використання нечітких знань в експертній системі діагностування мікропроцесорних пристроїв // Вимірюв. та обчислюв. техніка в технол. процесах. - 2000. - № 3. - С. 117-120.
212. Савенко О.С. Метод антивірусного діагностування персональних комп'ютерів на основі матриць інцидентності / О.С. Савенко, В.М. Джулій, В.М. Стецюк // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Техн. науки. - 2000. - № 6, Ч.3. - С. 136-138.
213. Стремецький О.І. Особливості застосування напиленої фольги в електролітичних конденсаторах / О.І. Стремецький, Г.Ф. Гордієнко, Г.В. Трифонова // Технология и конструирование в электронной аппаратуре. - 2000. - № 5.
214. Таранчук А.А. Аналіз методів поліпшення температурних характеристик прецизійних кварцових генераторів // Вимірюв. та обчислюв. техніка в технол. процесах. - 2000. - № 3. - С. 196-199.
215. Таранчук А.А. Порівняльний аналіз методів покращання термодинамічних характеристик прецизійних п’єзорезонансних пристроїв / А.А. Таранчук, С.К. Підченко // Вимірюв. та обчислюв. техніка в технол. процесах: Зб. наук. пр./ Технол. ун-т Поділля.-Хмельницький, 2000. – Вип. № 7. – С. 132-134.
216. Троцишин І.В. Вимірювальні та функціональні число-імпульсні перетворенння в контрольно-вимірювальній техніці / І.В. Троцишин, Валід Халіфа, Актам Ярбух // Вимірюв. та обчислюв. техніка в технол. процесах. - 2000. - № 1. - С. 79-83.
217. Троцишин І.В. Застосування кумулятивного фазометра для ротаційного віскозиметра з торсіометричним перетворювачем / І.В. Троцишин, В.С. Петрушак // Сучасні інформаційні та енергозберігаючі технології життєзабезпечення людини: Зб. наук. пр. – К., 2000. – С. 342-345.
218. Троцишин І.В. Порівняльний аналіз частотного та фазочастотного методів вимірювання девіації частоти / І.В. Троцишин, О.С. Пивовар // Вісн. Технол. ун-ту Поділля.- 2000.- № 1.- С. 133-135.
219. Троцишин І.В. Теорія та практика фазочастотних вимірювань і перетворень радіосигналів // Вимірюв. та обчислюв. техніка в технол. процесах: Зб. наук. пр./ Технол. ун-т Поділля. – Хмельницький, 2000. – Вип. № 7. – С. 181-187.
220. Троцишин І.В. Фазочастотні вимірювання і перетворення параметрів радіосигналів і їх застосування в науці та техніці // Сучасні інформаційні та енергозберігаючі технології життєзабезпечення людини: Зб. наук. пр. – К., 2000. – Вип. № 7. – С. 227-233.
221. Trotsyshyn I.V. The radio-optical transformers methods end devaises // Вимірюв. та обчислюв. техніка в технол. процесах. - 2000. - № 2. - С. 17-22.
222. Хмельницький Ю.В. Дослідження типів та методик діагностування кабельного середовища обчислювальних мереж // Вимірюв. та обчислюв. техніка в технол. процесах. - 2000. - № 3. - С. 106-110.
223. Хмельницький Ю.В. Задачі які вирішуються при проєкутванні системи адаптивного діагностування // Вимірюв. та обчислюв. техніка в технол. процесах: Зб. наук. пр./ Технол. ун-т Поділля. – Хмельницький, 2000. – Вип. № 7. – С. 134-138.
224. Чешун В.М. Дослідження особливостей сучасних цифрових обчислювальних пристроїв як об'єктів діагностування // Вимірюв. та обчислюв. техніка в технол. процесах. - 2000. - № 3. - С. 114-117.
225. Чорненький В.І. Особливості побудови генераторів тест-векторів та ідентифікаторів несправностей на основі штучних нейронних мереж / В.І. Чорненький, В.М. Локазюк // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Техн. науки. - 2000. - № 6, Ч.3. - С. 142-144.
226. Шевеля В.В. Вивчення особливостей тертя металів в умовах фретингу / В.В. Шевеля, Г.С. Калда // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Техн. науки. – 2000. - № 5, Ч.1. – С. 89-93.
227. Шевеля В.В. Механизм разрушения металлов при фреттинг-усталости / В.В. Шевеля, Г.С. Калда // Пробл. трибології. – 2000. – № 2. – С. 72-76.
228. Яновицький С.О. Загальна характеристика методів і систем попередженя зіткнення літаків у повітрі // Вимірюв. та обчислюв. техніка в технол. процесах. - 2000. - № 3. - С. 26-33.

ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ229. Балашова Ю.В. Міграція сільської молоді України в 1960-1980-х роках / Ю.В. Балашова, В.О. Григоренко, О.П. Григоренко // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. – 2000. - № 1. – С. 163-165.
230. Баннова І.М. Оптимізація параметрів формоутворення при побудові конструкції швейних виробів / І.М. Баннова, Л.В. Краснюк, Г.М. Мандат // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Техн. науки. – 2000. - № 5, Ч.1. – С. 114-116.
231. Баннова І. Швейний кластер – перший на Поділлі, перший в Україні // Економіст. – 2000. - № 1. – С. 50-51.
232. Баран Б.А. Очистка стічних вод від іонів заліза в умовах магнітного поля / Б.А. Баран, В.Б. Дроздовський, М.О. Кондратюк, І.С. Чук // Вода и здоровье. - 2000. - Одесса: ЦНТИ, 2000. - С. 22-26.
233. Баран Б.А. Фотометрическое исследование скорости химических реакций в условиях магнитного поля // Вісн. Дніпропетров. держ. ун-ту. - 2000. - Вип. 5. - С. 91-96.
234. Баran B.А. Adsorption and ion-exchange from aqueous solution under magnetic field influense // V Ukrainien-Polish Symposium.- Odessa: SCSEIO, 2000. - P. 6-7.
235. Баркаускас Р.В.Взаимодействие роликового схвата с гибкой деталью / Р.В. Баркаускас, Ж.К. Шнираите, В.Н. Цимбалюк // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Техн. науки. – 2000. - № 5, Ч.1. – С. 9-12.
236. Блінова О.В. Аналіз ринку швейних виробів і окреслення передумов поліпшення їх виробництва / О.В. Блінова,В.С. Горобчишина // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Техн. науки. – 2000. – № 3, Ч.2. – С. 77-79.
237. Бойко Р.В. Програмне забезпечення бізнес-планування на підприємстві / Р.В. Бойко, Н.В. Мица // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки. – 2000. – № 4, Ч.3. – С. 129-130.
238. Бохонько О.П. Оздоблення в жіночому одязі / О.П. Бохонько, П.В. Блажієвський, М.О. Кущевський, А.В. Кондратюк // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Техн. науки. – 2000. - № 5, Ч.1. – С. 140-141.
239. Бубенщикова Г.Т. Вплив процесу сушіння на властивості вовняних ниток, оброблених органічними розчинниками / Г.Т. Бубенщикова, А.П. Тараканова // Вісн. Торгів. акад. - 2000. - № 1. - С. 121-123.
240. Венгржановський В.А. Адгезивні системи на основі вторинних білкових сполук / В.А. Венгржановський, .І. Ганзюк, В.І. Семенюк // Тез. IX укр. конф. з високомолекуляр. сполук. - К., 2000.
241. Венгржановський В.А. Дидактична система вивчення хімії в контексті технології створення алгоритмізованого інформаційного середовища навчання / В.А. Венгржановський, В.І. Кириченко, В.М. Хрящевський // Педагогіка і психологія професійної освіти. - 2000. - № 2. - С. 213-223.
242. Венгржановський В.А. Проблеми вдосконалення дидактичної системи вивчення хімії / В.А. Венгржановський, В.І. Кириченко, В.М. Хрящевський // Педагогіка і психологія професійної освіти. - 2000. - № 1. - С. 121-129.
243. Венгржановський В.А. Синтез 2-[2-(1-тіоціанато-2-арилетоксі) етоксіметил] оксиранів та дослідження їх антимікробних властивостей / В.А. Венгржановський, Б.Д. Грищук, П.М. Горбовий, С.І. Климнюк // Наук. записки Терноп. держ. техн. ун-ту. Сер. Хімія. - 2000. - Вип.4. - С. 10-15.
244. Войнаренко М.П. Швейний кластер: програма діяльності, каталог підприємств: Буклет / М.П. Войнаренко, І.М. Баннова, Н.В. Кос . - Хмельницький: Міська друкарня, 2000. - 24 с. .
245 . Ганзюк Л.І. Технологія шліхтування та ткацтво льняних основ ошліхтованих модифікованими м'якими парафінами / Л.І. Ганзюк, Л.Д. Семенюк, С.А. Стасюк // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Техн. науки. - 2000. - № 6, Ч.3. - С. 107- 109.
246. Гладун О.П. Психоморфологічні особливості формування іміджу споживачів одягу // Тез. доп. наук. конф. молодих вчен. та студ. / Київ. держ. ун-т технолог. та дизайну. - К., 2000.
247. Григоренко В.О. Сільська молодь України у 1960-1980 роках / В.О. Григоренко, О.П. Григоренко, К.М. Скиба // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Соц.-гуманіт. науки. - 2000. - № 6, Ч.1. - С. 71-76.
248. Домбровська О.М. Систематизація антропометричних вихідних даних для формування вузла “Пройма-окат” у жіночому одязі / О.М. Домбровська, А.Л. Славінська // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Техн. науки.– 2000. – № 3, Ч.2. – С. 69-71.
249. Домбровська О.М. Удосконалення методики контактних антропометричних вимірів досліджуваної ділянки фігури людини // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Техн. науки. – 2000. - № 5, Ч.1.- С. 110-112.
250. Казмирчук А.Д. Приспособление для определения поворота обувной колодки при ее нагружении: Информ. л. № 29-00. - Хмельницкий: ЦНТЭИ, 2000.
251. Калина В.М. Методика дослідження теплозахисних властивостей взуттєвих матеріалів / В.М. Калина, .М. Цимбалюк // Зб. наук. пр. / Каун. технол. ун-т. - Каунас, 2000.
252. Кириченко В.І. Метод оптимізації мастильних композицій / В.І. Кириченко, В.П. Свідерський // Міжнар. семінар по моделюванню та оптимізації композитів - МОК-39. - Одеса, 2000.
253. Кириченко В.І. Раціональний метод оптимізації нових мастильних композицій / В.І. Кириченко, В.П. Свідерський, Г.О. Сіренко // Раціональний експеримент в матеріаловеденні.- 2000. - № 12. - С. 54-56.
254. Кочетов О.П. Спосіб визначення інтегрального показника якості одягу / О.П. Кочетов, Л.О. Шаврова, А.Д. Макаркіна // Вимірюв. та обчислюв. техніка в технол. процесах. - 2000. - № 2. - С. 151-152.
255. Краснюк Л.В. Методика оцінки динамічної відповідності конструкції спортивного теплозахисного одягу // Вісн. Технол. ун-ту Поділля.- 2000.- № 1.- С. 30-32.
256. Кузьменко А.Г.Методика испытаний на износ тканей при неравномерном изнашивании / А.Г. Кузьменко, И.В. Белькова // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Техн. науки. – 2000. - № 5, Ч.1. – С. 120-122.
257. Кузьменко А.Г.Оценка точности определения износостойкости при испытаниях на приборе ТИ-IМ / А.Г. Кузьменко, И.В. Белькова // Вимірюв. та обчислюв. техніка в технол. процесах: Зб. наук. пр. / Технол. ун-т Поділля. – Хмельницький, 2000. – Вип. № 7. – С. 228-231.
258. Кузьменко А.Г. Расчетно-эксперементальная оценка износа одежды / А.Г. Кузьменко, И.В. Белькова // Пробл. трибології.- 2000.- № 1.- С. 133-136.
259. Мандзюк И.А. Антрификционные материалы, наполненные микрокапсулированными маслами // Пробл. трибології. - 2000. - № 3-4. - С. 85-86.
260. Мандзюк І.А. Дослідження застосування гумових відходів як добавки до хлоропренових клеїв / І.А. Мандзюк, О.Н. Осика // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Техн. науки. – 2000. - № 5, Ч.1. – С. 171-172.
261. Мандзюк І.А. Дослідження термостійкості газонаповнених теплоізоляційних матеріалів / І.А. Мандзюк, А.Б. Суровцев // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Техн. науки. - 2000. - № 6, Ч.3. - С. 105-106.
262. Мандзюк І.А. Експерементальні дослідження розробки композиційних матеріалів з використанням вториних матеріальних ресурсів. Повідомлення 2. // Вісн. Технол. ун-ту Поділля.- 2000.- № 1.- С. 68-70.
263. Мандзюк І.А. Експериментальні дослідження при розробці композиційних матеріалів з використанням вторинних матеріальних ресурсів. Повідомлення 3. Теплоізоляційні матеріали / І.А. Мандзюк., А.Б. Суровцев // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Техн. науки.– 2000. – № 3, Ч.2. – С. 110-111.
264. Марценюк В.І. Спектрофотометричні дослідження розчинів дисперсних барвників / В.І. Марценюк, Л.І. Тебляшкіна, Ю.В. Мигалина // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. – 2000. - № 1. – С. 48-51.
265. Мичко А.А. Класифікація методів дослідження проникності спеціальних текстильних матеріалів // Вісн. Технол. ун-ту Поділля.- 2000.- № 1.- С. 20-23.
266. Мица В.В. Синхронізація позначень розмірів побутового одягу для чоловіків // Тез. доп. наук. конф. молодих вчен. та студ. / Київ. держ. ун-т технолог. та дизайну. - Київ, 2000.
267. Надольний Г.В. Дослідження електризації взуттєвих матеріалів шляхом безконтактного зарядження / Г.В. Надольний, М.П. Савчук, В.М. Калина // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Техн. науки. – 2000. - № 5, Ч.1. – С. 149-151.
268. Овдій Л.І. Оцінка інвестиційної привабливості районів Тернопільської області / Л.І. Овдій, Г.П. Якимова, О.Я. Береза // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки. - 2000. - № 6, Ч.2. - С. 163-166.
269. Орловська А.О. Виробничо-побутові умови праці і життя сільського населення України. 1960-1980-ті роки / А.О.Орловська, Т.А. Гордєєва, В.О. Григоренко // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки. – 2000. - № 2. – С. 114-118.
270. Подоляник М.П. Синтез 2-(5-АРИЛФУРИЛ) бензоксазолів / М.П. Подоляник, О.І. Лесюк, М.І. Ганущак, В.А. Венгржановський // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Техн. науки. – 2000. - № 5, Ч.1. – С. 176-178.
271. Поліщук Н.С. Математична модель технологічного процесу вирубування деталей взуття на електромагнітних пресах / Н.С. Поліщук, А.К. Кармаліта // Вісн. Технол. ун-ту Поділля.- 2000.- № 1.- С. 23-28.
272. Привала В.О. Аналіз нетрадиційних методів з’єднання текстильних матеріалів / В.О. Привала, А.А. Мичко // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Техн. науки. – 2000. –№ 3, Ч.2. – . 104-106.
273. Присяжный Л.В. Методика проектирования шаблонов пресс-форм для формирования следа обуви / Л.В. Присяжный, В.Н. Цымбалюк, К.В. Листвин, А.Д. Казмирчук // Тр. Каун. политех. ин-та. - Каунас, 2000.
274. Ребрик В.Е. Семантична модель процесу художнього проектування взуття / В.Е. Ребрик, Т.Є. Корж // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Техн. науки. – 2000. - № 5, Ч.1. – С. 141-143.
275. Ребрик В.Е. Метод оценки конструктивных особенностей обуви по семантичной модели: Информ. л. № 27 / В.Е. Ребрик, Т.Е. Корж . - Хмельницкий: ЦНТЭИ, 2000.
276. Савчук М.П. Оцінка якості взуття за електропровідністю / М.П. Савчук, Г.В. Надольний // Зб. тез наук. конф. молодих вчен. та студ. / Київ. держ. ун-т технолог. та дизайну. - К., 2000. - Ч.1. - С. 76.
277. Савчук М.П. Натуральный метод оценки электризации обуви и человека: Информ. л. № 32-00. - Хмельницкий: ЦНТЭИ, 2000.
278. Савчук М.П. Порівняльна оцінка електропровідності взуттєвих матеріалів / М.П. Савчук, Р.О. Харківський // Зб. тез наук. конф. молодих вчен. та студ. / Київ. держ. ун-т технолог. та дизайну. - К., 2000. - Ч.1. - С. 17.
279. Сарана О.М. Інформаційна модель методології дослідження термозахисних властивостей матеріалів // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Техн. науки. - 2000. - № 6, Ч.3. - С. 102-105.
280. Сарана О.М. Сучасні конструктивно-технологічні рішення термозахисного одягу. Повідомлення 1. Конструктивно-технологічні рішення одягу з нерегульованим мікрокліматом / О.М. Сарана, О.М. Троян, Д.С. Подлєсовський // Вісн. Технол. ун-ту Поділля.- 2000.- № 1.- С. 28-30.
281. Сарана О.М. Сучасні конструктивно-технологічні рішення термозахисного одягу. Повідомлення 2. Конструктивно-технологічні рішення кондиційного одягу / О.М. Сарана, О.М. Троян, Д.С. Подлєсовський // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Техн. науки. - 2000.- № 3, Ч.2. – С. 74-77.
282. Семенюк В.І. До впровадження системи "CORINAIR" в Україні / В.І. Семенюк, В.Г. Камбург, В.В. Семенюк // Вимірюв. та обчислюв. техніка в технол. процесах. - 2000. - № 1. - С. 176-178.
283. Скиба К.М. Стан та розвиток виробничо-побутових умов працівників тваринництва України. 1960-1980 роки / К.М.Скиба, В.О. Григоренко, О.П. Григоренко // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки. – 2000. – № 3, Ч.1. – С. 81-85.
284. Славінська А.Л. Вибір вихідних антропометричних даних для формування каркасу верхньої опорної ділянки манекена руки / А.Л. Славінська, О.М. Домбровська // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Техн. науки. - 2000. - № 6, Ч.3. - С. 98-102.
285. Славінська А.Л. Дослідження геометричної трансформації конструкції пройми жіночої сукні прилеглого силуету в границях ПС / А.Л. Славінська, О.М. Домбровська // Проблемы лег. и текст. пром-сти. - 2000.- № 3. - С. 88-91.
286. Славінська А.Л. Побудова лекал деталей одягу різного асортименту: Навч. посіб. / Технол. ун-т Поділля. - Хмельницький: ТУП, 2000. - 116 с.
287. Славінська А.Л. Структура розмірів одягу для чоловіків в гармонізованій класифікації типових фігур // Вісн. Технол. ун-ту Поділля.- 2000.- № 1.- С. 35-40.
288. Степанова Л.С. Розробка режимів відбілювання бавовняних тканин: Інформ. л. № 17-00 / Л.С. Степанова, О.В. Зелена. - Хмельницький: ЦНТЕІ, 2000. .
289. Степанова Л.С. Розробка технологічного режиму прання білизни: Інформ. л. № 16-00 / Л.С. Степанова, .Д. Перепичка. - Хмельницький: ЦНТЕІ, 2000.
290. Стоянов І.С. Випробування взуття з метою сертифікації: Інформ. л. № 25-00. - Хмельницький: ЦНТЕІ, 2000.
291. Стоянов І.С. Сучасні підходи до сертифікації продукції / І.С. Стоянов, В.П. Олександренко // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Техн. науки. – 2000. - № 5, Ч.1. – С. 125-126.
292. Стремецький О.І. Особливості застосування напиленої фольги в електролітичних конденсаторах / О.І. Стремецький, Г.Ф. Гордієнко, Г.В. Трифонова // Технология и конструирование в электронной аппаратуре. - 2000. - № 5.
293. Тараканова Г.П. Дифузійна світлостабілізація капрону у середовищі органічних розчинників /А.П. Тараканова, С.А. Карван // Вісн. Технол. ун-ту Поділля.- 2000.- № 1.-С. 54-56.
294. Тараканова Г.П. Зміна властивостей текстильних матеріалів під впливом процесів хімічного чищення // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Техн. науки. – 2000. - № 5, Ч.1. – C. 162-170.
295. Терещенко Т.Д. Виявлення показників формостійкості трикотажних полотен методом експертних оцінок // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Техн. науки. – 2000. - № 5, Ч.1. – C.. 127-129.
296. Терещенко Т.Д. Розробка національної малоопераційної технології виготовлення жіночих ділових суконь та блуз / Т.Д. Терещенко, Н.В. Гурш, О.В. Захожа // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Техн. науки. – 2000. - № 5, Ч.1. – С. 130-131.
297. Троян О.М. Визначення оптимального складу пакета матеріалів при проектування термозахисного спецодягу / О.М. Троян, О.М. Сарана, О.С. Засорнов // Вісн. Технол. ун-ту Поділля.Техн. науки. – 2000. – № 3, Ч.2. – С. 86-89.
298 . Хрящевський В.М. Проблеми керівництва науковою роботою школярів // Хімія і біологія в школі. - 2000. - трав. - С.2.
299. Якимова Г.П. Метод нормирования расхода обувных материалов: Информ. л. № 26-00 / Г.П. Якимова, М. Вели-Улла. - Хмельницкий: ЦНТЭИ, 2000. .
300. Ярощук О.В. Сертифікація спеціального одягу та засобів індивідуального захисту // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Техн. науки. - 2000. - № 6, Ч.3. - С. 88-90.

ІНЖЕНЕРНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ301 . Бабак А.В. Системи розрахунку витрат та результатів на підприємствах Німеччини // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки. – 2000. – № 5, Ч.2. – С. 44-48.
302. Бабий И.В. Анализ изменений, произошедших в содержании труда работников // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки. – 2000. – № 3, Ч.1. – С. 49-51.
303. Бабич Л.М. Дивідендна політика акціонерного товариства в умовах ринку / Л.М. Бабич, В.В. Довбуш // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки. – 2000. – № 4, Ч.2. – С. 15-17.
304. Бабич Л.М. Стратегічне управління і стратегічні рішення у діяльності підприємств / Л.М. Бабич, Л.Ю. Здихальська // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки. – 2000. - № 4, Ч.3. – С. 56-59.
305. Бабич Л.М. Страхування - важливий економічний важіль стабілізації ринкової економіки / Л.М. Бабич, Т.В. Бойко // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки. - 2000. - № 6, Ч.2. - С. 41-45.
306. Бабич М.С. Теоретичні аспекти дослідження прибутку в умовах ринкової економіки / М.С. Бабич, В.В. Довбуш // Вісник Технологічного університетут Поділля. Екон. науки. - 2000. - № 6, Ч.2. - С. 53-56.
307. Бакай В.И. Некоторые методологические основы и правила разработки стратегии организации // Проблемы лег. и текст. пром-сти Украины. - 2000. - № 3.
308. Бакай В.І. Деякі аспекти концепції державної амортизаційної політики // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки. – 2000. – № 4, Ч.2. – С. 72-75.
309. Баранчук Т.В. Задачі і проблеми становлення менеджера в процесі освітньої підготовки / Т.В. Баранчук, .В. Михальчик // Зб. наук. пр. студ. інж.-екон. ф-у. - Хмельницький, 2000.
310. Белевский К.Э. Общая структура автоматизированной системы определения норм времени // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки. – 2000. - № 3, Ч.1. – С. 40-43.
311. Більовський К.Е. Дослідження структур трудових комплексів для побудови автоматизованих систем розробки нормативів та нормування // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки.- 2000.- № 2.- С. 69-72.
312. Бобровник В.М. Методологія формалізації управлінського процесу // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки.- 2000.- № 2.- С. 13-17.
313. Бобровник В.М. Науково-практичні засади соціально-орієнтованого реформування управління підприємницькими структурами / В.М. Бобровник, М.П. Войнаренко // Соціальна сфера в перехідній економіці: Зб. наук. пр. / НАН України. Ін-т економіки. - Київ, 2000.
314. Бобровник В.М. Організаційний механізм регулювання ринку автотранспортних послуг (на прикладі підприємств Хмельницької області) // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки. – 2000. – № 5, Ч.2. – С. 207-210.
315. Бобровник В.М. Розвиток транспортної логістики з точки зору оптимізації матеріало-потоку // Регіональні перспективи. - 2000. - № 2. - С. 13-16.
316. Бойко Л.Є. Інвестиційна політика у вирішенні проблем пожвавлення промисловості та підвищення добробуту населення / Л.Є. Бойко, В.О. Шипуліна, Т.Г. Гайворонська // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки. – 2000. – № 4, Ч.2. – С. 129-130.
317. Бойко Л.Є. Формування політики доходів і соціальний стан суспільства / Л.Є. Бойко, Ю.В. Захарова, Т. Г. Гайворонська // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки. – 2000. – № 5, Ч.2. – С. 197-199.
318. Бойко Р.В. Економічна оцінка інноваційного продукту // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки. – 2000. – № 4, Ч.2. – С. 116-122.
319. Бойко Р.В. Критерії економічної оцінки інноваційних проектів // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки.- 2000.- № 2.- С. 94-97.
320. Бойко Р.В. Програмне забезпечення бізнес-планування на підприємстві / Р.В. Бойко, Н.В. Мица // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки. – 2000. – № 4, Ч.3. – С. 129-130.
321. Бойко Т. Деякі аспекти практичного застосування мотиваційної теорії Герцберга / Т. Бойко, В.В. Стадник // Зб. наук. пр. студ. інж.-екон. ф-у. - Хмельницький, 2000.
322. Бондар О.В. Використання трудового потенціалу на підприємствах харчової промисловості, що мають сезонний характер виробництва / О.В. Бондар, О.С. Новикова // Зб. наук. пр. студ. інж.-екон. ф-ту. - Хмельницький, 2000.
323. Бондаренко М. Підготовка нової генерації фахівців / М. Бондаренко, Л.Торгова // Економіст. – 2000. - № 1. – C.  56-58.
324. Бурий В.М. Асимптотика розв'язку задачі Коші для одного класу диференціальних рівнянь / В.М. Бурий, О.Я. Кучерук // Матеріали VII міжнар. наук. конф. ім. Академіка М. Кравчука. - К., 2000. - С. 43.
325. Бурий С.А. Інтуїтивне та раціональне в процесі прийняття управлінських рішень / С.А. Бурий, Д.С. Мацьоха // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки. – 2000. - № 4, Ч.1. –С. 39-40.
326. Бут О.В. Влада та стилі керівництва в організаціях України / О.В. Бут, В.В. Стадник // Зб. наук. пр. студ. інж.-екон. ф-ту. - Хмельницький, 2000.
327. Вальков А.Б. Алгоритм поиска экономичных режимов резания // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки. – 2000. - № 3, Ч.1. – С. 57-59.
328. Вальков О.Б. Управління економічністю обробки металів різанням // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки.- 2000.- № 2.- С. 85-88.
329. Возний В.В. Проблеми дослідження методів досягнення конкурентоспроможності підприємств у постприватизаційний період / В.В. Возний, І.В. Сокирник // Зб. наук. пр. студ. інж.-екон. ф-ту. - Хмельницький, 2000.
330. Войнаренко М.П. Асоціація "Поділля-Перший". Річний звіт - 2000: Буклет / М.П. Войнаренко, М.М. Іванюк. - Хмельницький: Міська друкарня, 2000. - 20 с. .
331. Войнаренко М.П. Деякі підходи щодо реформування бухгалтерського обліку / М.П. Войнаренко, С.С. Сіліна // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки. – 2000. – № 5, Ч.2. – С. 122-124.
332. Войнаренко М.П. До нової парадигми побудови бухгалтерського обліку в Україні / М.П. Войнаренко, .К. Леонтович-Пелих // Розвиток науки про бухгалтерський облік: Матеріали міжнар. наук. конф. - Житомир, 2000.
333. Войнаренко М.П. Застосування електронних таблиць EXCEL векономічному аналізі / М.П. Войнаренко.,Н.В. Іванова // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки. – 2000. – № 4, Ч.3. – С. 129-130.
334. Войнаренко М.П. Значення аналізу платоспроможності для оптимізації діяльності підприємства / М.П. Войнаренко, О.А. Запривода // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки. – 2000. – № 5, Ч.2. – С. 148-151.
335. Войнаренко М.П. Концепція кластерів – шлях до відродження виробництва на регіональному рівні // Економіст. – 2000. - № 1. – С. 29-33.
336. Войнаренко М.П. Науково-практичні засади соціально-орієнтованого реформування управління підприємницькими структурами // Соціальна сфера в перехідній економіці: Зб. наук. пр. / НАН України. Ін-т економіки. - Київ, 2000. - С. 11-27. .
337. Войнаренко М.П. Проблеми реформування і шляхи транзиції бухгалтерського обліку до міжнародних стандартів // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки. – 2000. – № 5, Ч.2. – С. 9-13.
338. Войнаренко М.П. Проблемы и перспективы экономического роста Украины // Икономиките в прехол.: Научни изследвания. - Болгария-Свищов: Акадэмично издательство "Ценов", 2000. - С. 40-46.
339. Войнаренко М.П. Соціально-нормативні прогнози у сфері праці // Соціальні пріоритети на
ринку праці в умовах структурної модернізації економіки: Матеріали наук.-практ. конф./ НАН України. Рада по вивченню продуктив. сил України. - Київ, 2000. - С. 56-59.
340. Войнаренко М.П. Удосконалення системи менеджменту на підприємстві / М.П. Войнаренко, А.Г. Черномазюк // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки.- 2000.- № 2.- С. 7-10. .
341. Войнаренко М.П. Швейний кластер: програма діяльності, каталог підприємств: Буклет / М.П. Войнаренко, І.М. Баннова, Н.В. Кос . - Хмельницький: Міська друкарня, 2000. - 24 с. .
342. Войтков В.Г. Потужність динамічного термопружного поля в ізотропній обмеженій кусково-однорідній тонкій пластинці // Математичні проблеми механіки неоднорідних структур: Матеріали V міжнар. наук. конф. - Львів, 2000.
343. Войтков В.Г. Стохастична динамічна задача термопружності для необмеженої кусково-однорідної циліндрично-анізортропної пластини з круговим отвором // Матеріали Всеукр. конф. з нелінійних проблем математичної фізики. - Кременчуг, 2000.
344 . Гавриш В.П. Розвиток інфраструктурного комплексу - важлива складова реформування аграрного сектору України / В.П. Гавриш, Г.І. Гавриш, Т.П. Драганова // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки. - 2000. - № 6, Ч.2. - С. 203-204.
345. Гавриш В.П. Фактор праці як складова економічного зростання в перехідній економіці / В.П. Гавриш, Т.П. Драганова , Г.І. Гавриш // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки. – 2000. – № 3, Ч.1. – С. 12-16.
346. Гавриш Л.Г. Деякі проблеми аналізу факторів впливу на витрати виробництва: мікроекономічний аспект // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки. - 2000. - № 6, Ч.2. - С. 45-50.
347. Гавриш Л.Г. До питання про методи прогнозування собівартості продукції // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки. – 2000. – № 3, Ч.1. – С. 64-67.
348. Гой И.В. Об особенностях оценки и управления деятельностью в современном обществе // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки. – 2000. - № 3, Ч.1. – С. 17-19.
349. Гой І.В. Проблеми інвестування підприємницьких проектів в сучасних умовах / І.В. Гой, Т.П. Смелянська // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки.- 2000.- № 2.- С. 97-100.
350. Гончар О.І. Сегментування ринку праці і його вдосконалення на сучасному етапі // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки.- 2000.- № 2.- С. 73-76.
351. Грабовская И.В. Анализ оценок стоимости человеческих ресурсов // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки. – 2000. - № 4, Ч.1. – С. 96-99.
352. Грабовская И.В. Оценка интеллекта: анализ теорий измерения уровня интеллектуальных и творческих способностей научных работников // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки. – 2000. - № 3, Ч.1. – С. 51-54.
353. Григорук П.М. Компьютерные тесты как средство эффективного контроля знаний / П.М. Григорук, О.В. Гришпенюк // Вимірюв. та обчислюв. техніка в технол. процесах .- 2000. - № 1. - С. 114-117.
354. Григорук С.С. Вибір форм та методів викладання курсу "Основи наукових досліджень" / С.С. Григорук, П.М. Григорук // Проблеми сучасної інженерної технології: Матеріали міжвуз. наук.-теорет. конф./ Нац. акад. прикорд. військ України. - Хмельницький, 2000. - С. 61-66.
355. Грищук В.М. Приватизація як необхідна умова переходу до ринкових відносин (на прикладі Хмельницької області) / В.М. Грищук, О.В. Савчук, В.М. Шавкун // Вісн. Технолог. ун-ту Поділля. Екон. науки. - 2000. - № 6, Ч.2. - С. 38-41.
356. Данчук Л.І. Еволюційний розвиток теорії зайнятості / І. Данчук, В.Л. Співачук // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки. - 2000. - № 6, Ч.2. - С. 85-87.
357. Данчук Л.І. Нові орієнтири соціальної політики / .І. Данчук, Я.М. Мазуренко, В.Л. Співачук // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки. - 2000. - № 6, Ч.2. - С. 114-116.
358. Дарманська Г.О. До питання формування виробничих запасів на підприємствах харчової промисловості / Г.О. Дарманська, В.П. Осадчий // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки. – 2000. – № 5, Ч.2. – С. 99-102.
359. Дарманська Г.О. Проблеми формування прибутку на підприємствах України в сучасних умовах переходу до ринку / Г.О. Дарманська, О.Г. Блощинський // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки. – 2000. – № 5, Ч.2. – С. 102-104.
360. Делей В.І. Система індивідуальних завдань як складова адаптації студентів перших курсів // Матеріали міжвузів. конф. АПВ. - Хмельницький, 2000.
361. Денега О.З. Бізнес-планування – вирішальний фактор підприємницького успіху // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки. – 2000. - № 4, Ч. 3. – С. 113-117.
362. Денега О.З. Проблемы развития малых предприятий в условиях конкуренции // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки. – 2000. – № 3, Ч.1. – С. 68-71.
363. Дідик С.М. Роль процентної ставки в процесі реалізації грошово-кредитної політики держави // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки. – 2000. – № 5, Ч.2. – С. 232-235.
364. Доберчак Н.І. Основні напрями розвитку агропромислової інтеграції // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки. – 2000. - № 4, Ч.1. – С. 46-49.
365. Дуда Т.Т. Іноземна валюта як об’єкт сучасної системи обліку та звітності // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки. – 2000. – № 5, Ч.2. – С. 24-27.
366. Дуда Т.Т. Необхідність впровадження нових принципів складання балансу на підприємствах України / Т.Т. Дуда, І.В. Зозуля // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки. – 2000. – № 5, Ч.2. – С. 111-116.
367. Дуда Т.Т. Основи обліку зовнішньоекономічної діяльності підприємства / Т.Т. Дуда, В.В. Пухальський // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки. – 2000. – № 5, Ч.2. – С. 119-121.
368. Дуда Т.Т. Проблеми викладання дисципліни "Облік та аналіз зовнішньоекономічної діяльності " // Розвиток науки про бухгалтерський облік: Матеріали конф.- Житомир, 2000.
369. Дуда Т.Т. Проблеми обліку на підприємствах України в умовах його адаптації до вимог положень бухгалтерського обліку // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки.- 2000.- № 2.- С. 56-58.
370. Дуда Т.Т. Проблеми та суперечливість реформування бухгалтерського обліку в Україні / Т.Т. Дуда, А.І Руденко// Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки. – 2000. – № 5, Ч.2. – С. 128-132.
371. Дуда Т.Т. Процеси глобалізації діяльності підприємств України // Управління розвитком соціально-економічних систем: глобалізація, підприємництво, стале економічне зростання: Матеріали конф. / Донец. нац. ун-т. - Донецьк, 2000.
372. Жолобова К.С. Деякі аспекти розробки стратегії підприємства за умов розвитку ринкової економіки в Україні // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки. – 2000. -№ 2. – С. 151-153.
373. Жолобова К.С. Накопление стратегического потенциала успеха как фактор повышения эффективности деятельности фирмы // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки. – 2000. – № 4, Ч.2. – С. 138-142.
374. Жолобова К.С. Некоторые методологические основы и правила разработки стратегии организации // Проблемы лег. и текст.пром-сти Украины. - 2000. - C. 3.
375. Журба І.Є. Оцінка земельно-ресурсного потенціалу Хмельницької області та ефективність його використання // Тез. II всеукр. наук.-метод. конф. - Чернівці, 2000.
376. Журба І.Є. Структура природоохоронних витрат Хмельниччини // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки.- 2000.- № 2.- С. 91-93.
377. Журба І.Є. Сучасна концепція переходу України до сталого розвитку через призму праць академіка Рудницького // II Всеукр. конф. - Перемишль, 2000.
378. Журба І.Є. Територіальна диференціація та ефективність використання природно-ресурсного потенціалу Хмельницької області // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки. - 2000. - № 6, Ч.2. - С. 205-208.
379. Завгородня Т.П. Дослідження для визначення затрат робочого часу і трудомісткості / Т.П. Завгородня, М. Клімова // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки. – 2000. - № 3, Ч.1. – С. 43-48.
380. Завгородня Т.П. Стохастичне моделювання норм управління / Т.П. Завгородня, Т.М. Клімова // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки.- 2000.- № 2.- С. 119-123.
381. Залогіна К.І. Проблема венчурного інвестування в українські підприємства // Економіст. - 2000. - № 10. - С. 18-20.
382. Залогіна К.І. Реструктуризація як інструмент стратегічного управління підприємством в умовах кризи // існ. Технол. ун-ту Поділля. – 2000. –№ 4, Ч.3. – С. 78-82.
383. Захарченко М.М. Використання індексів в фінансово-економічному аналізі діяльності підприємств /
М.М. Захарченко, А.І. Склабінська // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки.- 2000.- № 2.- С. 44-46.
384. Захарченко М.М. Звіт про рух грошових коштів: причини виникнення, мета та концепція складання / .М. Захарченко, О.О. Мідонова // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки. – 2000. – № 5, Ч.2. – С. 125-127.
385. Захарченко М.М. Про використання показників динаміки / М.М. Захарченко, Г.Ф. Наконечна // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки. – 2000. – № 5, Ч.2. – С. 168-171.
386. Здихальська Л. Проблеми впровадження інформаційних технологій на підприємствах України / Л. Здихальська, М.А. Йохна // Зб. наук. пр. студ. інж.-екон. ф-ту. - Хмельницький, 2000.
387. Игумнов Б.Н. Кибернетика труда: раздел структурных и статистических отклонений // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки. – 2000. –№ 3, Ч.1. – С. 7-9.
388. Игумнов Б.Н. Кибернетические основы построения экономических систем для предприятий: Учеб. пособие / Б.Н. Игумнов, Т.Т. Завгородняя; Технол. ун-т Подолья. - Хмельницкий : ТУП, 2000. - 344 с.
389. Игумнов Б.Н. Уменьшение разнообразия системы снабжения, как метод снижения издержек производства / Б.Н. Игумнов, В.В. Венгржановский // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки. – 2000. – № 3, Ч.1. – С. 59-63.
390. Іванова Н.В. Облік матеріальних запасів за національними стандартами // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки.- 2000.- № 2.- С. 10-13.
391. Ігумнов Б.М. Кібернетика праці: напрямок розвитку // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки.- 2000.- № 2.- C.  61-63.
392. Йохна М. Бізнес-інкубатор на Поділлі // Економіст. – 2000. – № 1. – С. 54-55.
393. Йохна М.А. Постіндустріальне суспільство: основні риси, проблеми та перспективи запровадження його елементів в Україну // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки.- 2000.- № 2.- С. 129-132.
394. Камбург В.Г. Влияние температуры на механическую прочность электронных компонентов, герметизируемых компаундом / В.Г. Камбург, И.И. Ковтун, С.А. Григоренко // Надежность и качество: Тр. междунар. симп. - Пенза, 2000. - С. 348-351.
395. Камбург В.Г. Моделирование температурных полей в сложных микромодулях, герметизируемых компаундом / В.Г. Камбург, С.А. Григоренко, И.И. Ковтун // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Техн. науки. - 2000. - № 6, Ч.3. - C. 10-13.
396. Камбург В.Г. Оптимізація режимів роботи ТДК у розв'язанні задач очищення газів / В.Г. Камбург, Л.О. Лисова // Вісник Харківського Національного технічного університету "ХПІ". - 2000. - № 8. - С. 81-84.
397. Камбург В.Г. Физико-математическое и компьютерное моделирование сложных инженерных систем на примерах из собственной практики / В.Г. Камбург, .В. Цымбалистая, А.А. Никитин // Дисперсные системы-2000: Тр. XIX Междунар. конф. - Одесса, 2000. - С. 83-85.
398. Кантемир І.І. Про стійкість стаціонарних станів у технічних та економічних системах / І.І. Кантемир, .О. Петров, Т.І. Кантемир, В.О. Петров // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки. – 2000. – № 5, Ч.2. – С. 161-163.
399. Капінос Г.І. Використання стохастичних процесів для визначення обсягів робіт в експлуатації // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки. – 2000. - № 3, Ч.1. – С. 54-56.
400. Каразей М.В. Мотивація персоналу в умовах кризи // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки. – 2000. - № 4, Ч.1. – С. 94-95.
401. Кладницька Т.А. Аудит в Україні: його становлення, розвиток і перспективи / Т.А. Кладницька, В.В. Попик // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки. – 2000. – № 5, Ч.2. – С. 116-119.
402. Кладницька Т.А. Зміст балансу в умовах впровадження національних стандартів / Т.А. Кладницька, О.М. Букацька // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки. – 2000. – № 5, Ч.2. – С. 104-106.
403. Кладницька Т.А. Удосконалення методології досліджень в обслуговуванні цехів механічної обробки // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки. – 2000. - № 3, Ч.1. – С. 115-117.
404. Клімова Т.М. Механізм економічного регулювання для системи оперативного управління і планування // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки. – 2000. - № 4, Ч.1. – C.. 129-132.
405. Клімова Т.М. Моделювання процесів оперативного управління виробництвом на основі методів праці ( на прикладі машинобудування): Автореф. дис. ... / Технол. н-т Поділля . - Хмельницький, 2000. - 20 с.
406. Ковалевська Т.Б. Промислове виробництво та економічне зростання / Т.Б. Ковалевська, Т.Г. Гайворонська, .О. Шипуліна // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки. – 2000. - № 4, Ч.1. – С. 146-153.
407. Ковтун И.И. Влияние температуры на механическую прочность пассивных электронных компонентов, герметизируемых компаундом / И.И. Ковтун, В.Г. Камбург, С.А. Григоренко // Надежность и качество 2000: Тр. междунар. симп. - Пенза, 2000.
408. Ковтун И.И. О возможности плоскостной локации дефектов паяных соединений печатных плат радиоэлектронной техники методом акустической эмиссии / И.И.Ковтун, В.П. Ройзман, А.В. Горошко // Надежность в радиоэлектронике: Сб. тр. междунар. науч.-техн. конф. - Сочи, 2000.
409. Ковтун И.И. О возможности плоскостной локации мест расположения источников акустической эмиссии / И. Ковтун, В.П. Ройзман, А.В. Горошко // Надійність машин і прогнозування їх ресурсу: Зб. пр. міжнар. конф. - Івано-Франківськ, 2000.
410. Ковтун І.І. Неруйнівний контроль і прогнозування характеристик міцності і пластичності матеріалів методом акустичної емісії / І.І. Ковтун, В.П. Ройзман, А.В. Горошко // Надійність машин і прогнозування їх ресурсу: Зб. пр. міжнар. конф. - Івано-Франківськ, 2000.
411. Козак В.Є.Управління бюджетом рекламної діяльності / В.Є. Козак, С.М. Войнаренко, М.В. Давидчук // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки. – 2000. – № 5, Ч.2. – C.. 200-202.
412. Косенкова О.В. Передумови міжнародної стандартизації обліку та звітності // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки. – 2000. - № 2. – С. 21-24.
413. Косенкова О.В. Порівняльна характеристика принципів організації фінансового обліку // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки. – 2000. – № 5, Ч.2. – С. 57-61.
414. Косянчук Т.Ф. Соціально-економічні наслідки реформування відносин власності у сфері послуг / Т.Ф. Косянчук, Н.І. Майорова // Соціальна сфера в перехідній економіці: Зб. наук. пр. / НАН України. Ін-т економіки. - Київ, 2000.
415. Костюк О.М. Застосування методик оцінки інвестиційної привабливості для підприємств Хмельниччини // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. – 2000. – № 5, Ч.2. – С. 216-219.
416. Косянчук Т.Ф. Прогнозування виробництва в залежності від ситуації на ринку / Т.Ф. Косянчук, Н.І. Майорова // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки. – 2000. - № 4, Ч.1. – С. 120-122.
417. Кузьменко А.Г. Система расчетно-экспериментальных методов оценки износа и надежности опор скольжения / А.Г. Кузьменко, А.Г. Любин, Г.А. Кузьменко // Пробл. трибології.- 2000.- № 1.- С. 10-45.
418. Кулинич О.А. Економічна статистика: Підручник.-Хмельницький: Поділля, 2000. - 280 с.
419. Лазаренко Л.А. Функция планирования в системе менеджмента // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки. – 2000. - № 4, Ч.1. – С. 52-55.
420. Лазаренко Л.О. Проблема оцінки управлінських кадрів // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки. – 2000. – № 3, Ч.1. – С. 85-87.
421. Лановий А.О. Визначення та оцінка конкурентоспроможності продукції / А.О. Лановий, В.М. Полозова // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки. – 2000. – № 3, Ч.1. – С. 73-77.
422. Леонтович-Пелих О.К. Об'єкти інтелектуальної власності авторського та суміжних прав в системі обліку нематеріальних активів // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки. – 2000. – №5, Ч.2. - С. 76-79.
423. Литвинчук Т.В. Методологічні засади сутності контролю як функції управління // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки.- 2000.- № 2.- С. 30-34.
424. Литвинчук Т.В. Оперативне управління як система впливу на економічні об'єкти // Регіональні перспективи. -2000. - № 2. - С. 11-13.
425 . Литвинчук Т.В. Оперативний облік в інформаційному забезпеченні процесу управління // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки. - 2000. - № 5, Ч.2. - С. 79-84.
426. Литвинчук Т.В. Проблеми обліку основних засобів за умов запровадження національних стандартів бухгалтерського обліку / Т.В. Литвинчук, І.В. Лісовський // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки. - 2000. - № 5, Ч.2. - С. 84-87.
427. Лук’янова В.В. Методи визначення собівартості ціни на невеликих підприємствах невиробничої сфери // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки. – 2000. - № 4, Ч.1. –C . 21-25.
428. Любин А.Г. Износоконтактная задача для сопряжения "вал-втулка" (обратная пара трения) / А.Г. Любин, .Г. Кузьменко // Пробл. трибології. - 2000. - № 3-4. - С. 3-8.
429. Любин А.Г. К определению износоконтактных параметров цилиндрических опор скольжения в случае возвратно-вращательного тдвижения (качательный режим) / А.Г. Любин, А.Г. Кузьменко // Пробл. трибології.- 2000. - № 3-4. - С. 149-153.
430. Любохинец Л.С. Амортизаційна політика підприємств в сучасних умовах / Л.С. Любохинец, І.Ю. Пасічник // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки. – 2000. – № 4, Ч.2. – С. 83-88.
431. Любoхинец Л.С. Аналіз економічних наслідків приватизації в Україні / П.Г. Солом'янюк, Л.П. Солом'янюк // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки. - 2000. - № 6, Ч.2. - С. 34-37.
432. Любохинець Л.С. Соціальні наслідки париватизації /Л.С. Любохинець, Л.М. Бабич // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки.- 2000.- № 2.- С. 88-91.
 433. Магдійчук П.О. Моделювання показників ефективності використання ресурсів / П.О. Магдійчук, Т.П. Руда // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки. - 2000. - № 5, Ч.2. - С. 155-158.
434. Мазарчук А.Ю. Моделювання процесів праці у плануванні виробництвом // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки.- 2000.- № 4, Ч.1. – С. 117-119.
435. Мазарчук А.Ю. Предложения по построению информационной системы университета на базе SQL и WEB технологий / А.Ю. Мазарчук, В.В. Франчук // Вимірюв. та обчислюв. техніка в технол. процесах. - 2000. - № 1. - С. 112-114.
436. Мазарчук А.Ю. Стохастичні моделі у нормуванні праці // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки. - 2000. - № 5, Ч.2. - С. 174-175.
437. Майорова Н.І. Проблеми маркетингу у сфері туризму на Поділлі // Маркетинг: теорія і практика: Зб. - Луганськ, 2000. - Т.2.
438. Майорова Н.І. Проблеми подолання структурних диспропорцій в сфері послуг // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки. - 2000. - № 6, Ч.2. - С. 176-180.
439. Майорова Н.І. Трансформація системи планування на підприємствах сфери послуг в умовах ринку // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки.- 2000.- № 4, Ч.3. – С. 98-100.
440. Марченко В.Л. Силовий аналіз системи заготовка-інструмент при штампуванні із крученням осесиметричних деталей / В.Л. Марченко, Ю.Є. Шамарін, С.Р.Красильников // Вісн. Технол. ун-ту Поділля.- 2000.- № 1.- С. 14-17.
441. Марценюк Н.М. Особливості антикризового менеджменту вітчизняних підприємств в сучасних умовах / Н.М. Марценюк, О.І. Гончар // Зб. наук. пр. студ. інж.-екон. ф-ту. - Хмельницький, 2000.
442. Мельник С.І. Проблеми реформування міжбюджетних взаємин / С.І. Мельник, С.П. Гладій // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки. - 2000. - № 5, Ч.2. - С. 192-195.
443. Михальчик С.О. Про зміну підходу до застосування технічних засобів в процесі управління / С.О. Михальчик, М.А. Йохна // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки.- 2000.- № 2.- С. 125-127.
444. Михальчик С.О. Теоретичні принципи і основи систем електронного документообігу / С.О. Михальчик, О.О. Орлов // Зб. наук. пр. студ. інж.-екон. ф-ту. - Хмельницький, 2000.
445. Михальчик Т.В. Електронна комерція – історія, реалії, перспективи / Т.В. Михальчик, С.О. Михальчик // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки.- 2000.- № 4, Ч.3.- С. 145-147.
446. Момот І.П. Чисельні методи оптимізації і стійкість положень рівноваги логістичних динамічних систем // Матеріали VII міжнар. конф. ім. Академіка М.Кравчука. - Київ, 2000. - С. 140.
447. Мороз В.С. Економетрія: Навч. посіб. / В.С. Мороз, В.В. Мороз ;Технол. ун-т Поділля. - Хмельницький: ТУП, 2000. - 170 с.
448. Наконечна Г.Ф. Використання відносних показників у аналізі фінансового стану підприємства // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки. - 2000. - № 5, Ч.2. - С. 139-142.
449. Нижник В.М. Дослідження динаміки затрат і результатів праці у циклі життя продукту // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки.- 2000.- № 4, Ч.1. – С. 106-109.
450. Нижник В.М. Економіко-екологічний стан Хмельниччини та його нормативне регулювання // Україна на порозі XXI століття: Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. - Вінниця, 2000. - С. 29-30.
451. Нижник В.М. Економічні, соціальні та демографічні особливості екологічно несприятливих районів Хмельниччини // Регіональна економіка. - 2000. - № 2. - С. 169-172.
452. Нижник В.М. Моделювання механізму нормативного регулювання затрат і результатів праці // Економіст. - 2000. - № 5. - С. 25-28.
453. Нижник В.М. Нормативна база механізму регулювання затрат і результатів праці // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки. - 2000. - № 5, Ч.2. - С. 133-139.
454. Нижник В.М. Нормативне управління соціальним розвитком в перехідній економіці // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки. – 2000. –№ 3, Ч.1. – С. 19-23.
455. Нижник В.М. Оплата праці в ринковому механізмі регулювання її затрат і результатів // Оплата праці - проблеми теорії і практики: Матеріали міжнар. наук.-практ. конф./ Волин. держ. ун-т. - Луцьк, 2000. - С. 214-217.
456. Нижник В.М. Оптимізація вибору систем за методом "затрати - результати праці"// Текстильна промисловість. - 2000. - № 3. - С. 12-14.
457. Нижник В.М. Порівняння й вибір оптимальнх соціально-економічних систем // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки.- 2000.- № 2.- С. 63-66. .
458. Нижник В.М. Проблеми й перспективи розвитку машинобудування та металообробки Хмельниччини /В.М. Нижник, М.І. Приступа // Вісн. Технол. ун-ту Поділля.- 2000.- № 1.- С. 10-14.
459. Нижник В.М. Структурна модель механізму регулювання затрат і результатів праці в транзитивній економіці // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки. - 2000. - № 6, Ч.2. - С. 120-123.
460. Новікова О.С. До питання розподілу функцій між головними офісами банків та філіями у регіонах / О.С. Новікова, Л.М. Білорусець // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки.- 2000.- № 2.- С. 100-102. .
461. Новікова О.С. Оцінка і визначення пріоритетних напрямків розвитку підприємств Хмельницької області після приватизації / О.С. Новікова, А.Б. Грушевицька // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки.- 2000.- № 4, Ч.1. – С. 44-46.
462. Новікова О.С. Порядок фінансування бюджетних підприємств та установ через територіальні органи державного казначейства / О.С. Новікова,А.Б. Грушевицька // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки. – 2000. – № 4, Ч.2. – С. 37-39.
463. Овдій Л.І. Оцінка інвестиційної привабливості районів Тернопільської області / Л.І. Овдій, Г.П. Якимова, О.Я. Береза // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки. - 2000. - № 6, Ч.2. - С. 163-166.
464. Овод Л.В. Зв’язок амортизаційної системи підприємства та основних показників його діяльності // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки. - 2000. - № 5, Ч.2. - С. 68-71.
465. Огнєва А.М. Використання нових інформаційних технологій / А.М. Огнєва, М.С. Васьковська // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки. - 2000. - № 5, Ч.2. - C. 182-183.
466. Орлов О.А.Проблемы планирования в условиях перехода к рыночной экономике // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки.- 2000.- № 4, Ч.1. – С. 7-9.
467. Орлов О.А. Проблемы управления инновационным продуктом / О.А. Орлов, Р. Бойко, С. Ковальчук // Регіональні перспективи. - 2000. - № 9-10. .
468. Орлов О.О. Експрес-діагностика банкрутства на основі даних бухгалтерської звітності за новими національними стандартами України / О.О. Орлов, К.І. Залогіна // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки.- 2000.- № 2.- С. 51-53.
469 . Орлов О.О. Система планування на основі нормативів на початок планового періоду / О.О.Орлов, А.Б. Грушевицька // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки. – 2000. – № 3, Ч.1. – С. 24-26.
470. Пасічник І.Ю. Перспективи формування української моделі менеджменту / І.Ю. Пасічник, В.В. Стадник // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки.- 2000.- № 2.- С. 127-129.
471. Пилипяк А.В.Дисконтирование чистых денежных потоков как предварительный этап оценки эффективности инвестиций // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки. – 2000. – № 4, Ч.2. – С. 122-127.
472. Полозова В.М. Оцінка ефективності праці персоналу підприємства в умовах формування ринку // Сучасні інформаційні та енергозберігаючі технології життєзабезпечення людини: Зб. наук. пр. – К., 2000. –Вип. № 7. – С. 326-328.
473. Полозова В.М. Управління продуктивністю праці // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки.- 2000.- № 4, Ч.1. – С. 99-102.
474. Пристопюк І.Ю. Проблеми економічної безпеки підприємств в сучасних умовах господарювання / І.Ю. Пристопюк, С.А. Бурий // Зб. наук. пр. студ. інж.-екон. ф-ту. - Хмельницький, 2000.
475. Проданюк В.В. Особливості обліку реалізації електроенергії відповідно до вимог національних стандартів бухгалтерського обліку / В.В. Проданюк, .Т. Дуда // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки.- 2000.- № 2.- С. 59-61.
476. Пухальська Г.В. До питань обліку втрат від браку у виробництві // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки. - 2000. - № 5, Ч.2. - С. 62-65.
477. Пухальська Г.В. Облік прямих матеріальних витрат в складі собівартості продукції за умов реформування бухгалтерського обліку // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки.- 2000.- № 2.- С. 46-48.
478. Радецька Л.П. Система директ-костинг як інструмент регулювання витрат на виробництво // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки. - 2000. - № 5, Ч.2. - С. 96-99.
479. Радецька Л.П. Управління витратами виробництва ( на прикладі підприємств машинобудування): Автореф. дис. .../ Технол. ун-т Поділля. - Хмельницький, 2000. - 19 с.
480. Радецька Л.П. Управління витратами виробництва та проблеми ціноутворення / Л.П. Радецька, І.А. Починок, В.Р. Філінюк // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки. - 2000. - № 5, Ч.2. - С. 51-53.
481. Радецька Л.П. Управління витратами виробництва у машинобудуванні // Економіст. - 2000. - № 1. - С. 69-72.
482. Рзаєва Т.Г. Менеджмент ділової активності суб’єктів господарювання та його функції // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки.- 2000.- № 2.-С. 18-20.
483. Рзаєва Т.Г. Фінансові ресурси суб’єктів господарювання та проблеми їх аналізу // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки. - 2000. - № 5, Ч.2. - С. 164-166.
484. Рудницький В.Б. Задача Фламана для пружної смуги з початковими напруженнями / В.Б. Рудницький, .М. Діхтярук // Математичне моделювання. - Херсон, 2000. - С. 85-95.
485. Рудницький В.Б. Нові напрями розв'язування контактних задач // Математика і механіка у Львівському університеті. Сучасні проблеми механіки. - Львів, 2000. - С. 128-140.
486. Рудницький В.Б. Одна задача коливання кусково-однорідної струни / В.Б. Рудницький, В.В. Мороз // Вісн. Технол. ун-ту Поділля.Техн. науки. – 2000. - № 3, Ч.2. – С. 144-148.
487. Рудницький В.Б. Практичні заняття з курсу вищої математики / В.Б. Рудницький, І.І. Кантемир ;Технол. ун-т Поділля. - Хмельницький: ТУП, 2000. - Ч. 2. - 315 с.
488. Рудницький В.Б. Розвиток програмно-аналітичних методів в вищих освітних закладах України / .Б. Рудницький , С.Г. Костогриз // Інформація, аналіз , прогноз - стратегічні важелі ефективного державного управління. - К., 2000. - С. 93-101.
489. Руснак В.В. Стратегічне планування діяльності підприємства на сучасному етапі // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки. – 2000. - № 4, Ч.3. – С. 97-98.
490. Семенюк В.І. До впровадження системи "CORINAIR" в Україні / В.І. Семенюк, В.Г. Камбург, В.В. Семенюк // Вимірюв. та обчислюв. техніка в технол. процесах. - 2000. - № 1. - С. 176-178.
491. Скальський В.В. Роль держави в регулюванні економічних відносин // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки. - 2000. - № 3, Ч.3. - С. 10-12.
492 . Скальський В.В. Становлення тваринництва на Хмельниччині // Економіка АПК. - 2000. - № 10. - С. 52-55.
493. Скоробагата Л.В. Облікова система в механізмі використання потенціалу підприємства // Розвиток науки про бухгалтерський облік: Матеріали міжнар. наук. конф.- Житомир, 2000.
494. Скоробогата Л.В. Організаційно-процедурне забезпечення вибору облікової системи // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки. - 2000. - № 5, Ч.2. - С. 35-39.
495. Скринник Н.В. Аналіз ліквідності комерційних банків України // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки. - 2000. - № 6, Ч.2. - С. 221-231.
496. Скринник Н.В. Корпоративна культура і шляхи її розвитку в Україні // Міждержав. зб. наук. пр. / Ін-т економіки ім. Ценова. - Свіштов, 2000.
497. Скринник Н.В. Реформування відносин власності і фінансовий стан приватизованих підприємств Хмельницької області // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки. – 2000. – № 4, Ч.2. – С. 25-29.
498. Скринник Н.В. Щодо концепції структурної перебудови економіки // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки. - 2000. - № 5, Ч.2. - С. 187-189.
499. Cкринник Н.В. Щодо розробки регіональної політики сприяння розвитку малого підприємництва // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки. - 2000. - № 6, Ч.2. - С. 215-220.
500. Скубій О.Л. Методи планування беззбитковості діяльності підприємства // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки.- 2000.- № 4, Ч.1. – С. 140-142.
501. Скубій О.Л. Планування безбитковості як шлях забезпечення довготривалого існування підприємства у вибраній галузі діяльності // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки.- 2000.- № 2.- С. 135-138.
502. Смагач Е.И. Позиционирование предприятий фарфоро-фаянсовой промышлености на основе среднеквадратической характеристики рыночных долей // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки.- 2000.- № 4, Ч.1. – С. 141-146.
503. Смелянська Т.П. Шляхи підвищення ефективності ремонтного виробництва машинобудівних підприємств // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки. – 2000. – № 3, Ч.1. – С. 77-79.
504. Сокирник І.В. Проблеми вибору стратегії розвитку підприємства в умовах нестабільного економічного середовища / І.В. Сокирник, Л.П. Швець, В.В. Возний // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки. – 2000. - № 4, Ч.3. – С. 50-52.
505. Співачук Л. Регулювання заробітної плати і доходів: теорія і практика / Л. Співачук, Л.І. Данчук // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки.- 2000.- № 4, Ч.1. – С.109-111.
506. Стадник В.В. Економічні методи управління: необхідність, проблеми та перспективи використання для розбудови економіки України / В.В. Стадник, Т.В. Михальчик // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки.- 2000.- № 2.- С. 123-125.
507. Стадник В.В. Особливості стратегічного планування у малому бізнесі / В.В. Стадник, М.А. Йохна // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки. – 2000. - № 4, Ч.3. – С. 86-89.
508. Стадник В.В. Умови виходу України на ринки ЕС /В.В. Стадник, М.А. Йохна // Вісн. Тероноп. акад. нар. госп-ва. - 2000. - № 15.
509. Степанюк Н.С. Ділова активність підприємців в малому бізнесі Хмельницької області // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки. – 2000. – № 3, Ч.1. – С. 71-73.
510. Степанюк Н.С. Обмеженість планування на малих підприємствах України / Н.С. Степанюк, Л.Р. Прус // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки. – 2000. - № 4, Ч.3. – С. 52-54.
511. Степанюк Н.С. Оперативно-календарне планування роботи малих робочих груп за замовленням // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки. – 2000. - № 4, Ч.3. – С. 124-126.
512. Сухораб В.П. Основи розробки облікової політики // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки.- 2000.- № 2.- С. 49-51.
513. Сухораб В.П. Управлінський облік у системі управління підприємством // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки. - 2000. - № 5, Ч.2. - С. 87-91.
514. Тюріна Н.М. Аналіз стану нормування та нормативної бази // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки. – 2000. – № 3, Ч.1. – С. 34-36.
515. Удальцова О.В. Тенденції розвитку організаційних структур та роль ресурсу інтернет у цьому процесі / О.В. Удальцова, В.В. Стадник // Зб. наук. пр. студ. інж.-екон. ф-ту. - Хмельницький, 2000.
516. Франчук В.В.Имитационное моделирование задачи управления запасами / В.В. Франчук, С.А. Франчук// Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки.- 2000.- № 4, Ч.1. – С. 77-79.
517. Franchuk V.P. Determination of tractive capacity of the drum of a mulltirope hoisting machine with due account of flexibiliti of its elastic liner / V.P.Franchuk, V.V. Franchuk // Proceedings of the 9th international symposium on mine planning and equipment selection.- Balkema, 2000.
518. Хмелевська А.В. Облік витрат за національними стандартами // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки. - 2000. - № 5, Ч.2. - С. 17-21.
519. Хмелевська А.В. Розвиток теорії бухгалтерського обліку за умов впровадження національних стандартів // Розвиток науки про бухгалтерський облік: Матеріали міжнар. конф. - Житомир, 2000.
520. Хмелевська А.В. Формування облікової інофрмації про власний капітал підприємства за умов впровадження національних стандартів обліку / А.В. Хмелевська, І.О. Забурмеха // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки. - 2000. - № 5, Ч.2. - С. 107-111.
521. Хрущ Н.А. Лізинг. Світовий та вітчизняний досвід // Управління розвитком соціально-економічних систем: глобалізація, підприємництво, стале зростання: Пр. всеукр. наук. конф. студ. та мол. вчен. - Донецьк, 2000. - Ч.1.- С. 95-97.
522. Хрущ Н.А. Лізинг як інструмент ліквідації дефіциту інвестиційних ресурсів // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки. – 2000. – № 4, Ч.2. – С. 67-69.
523. Хрущ Н.А. Методи оцінки фінансового стану та інвестиційної привабливості підприємства / Н.А. Хрущ, Т.В. Каплун // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки. - 2000. - № 5, Ч.2. - С. 219-221.
524. Хрущ Н.А. Стан інвестиційної та інноваційної діяльності на Хмельниччині та шляхи її активізації // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки. - 2000. - № 5, Ч.2. - С. 199-200.
525. Цегелик Г.Г. Апарат некласичних мажорант заданих таблично та його застосування / Г.Г. Цегелик, Н.В. Федчишин // Автоматика-2000: Матеріали міжнар. конф. з управління. - 2000. - Т. 7. - С. 284-289.
526. Цегелик Г.Г. Нова формула мажорантного типу для наближеного обчислення подвійних інтегралів / Г.Г. Цегелик, Н.В. Федчишин // Волин. математ. вісн. - 2000. - Вип. 7. - С. 159-165.
527. Цегелик Г.Г. Про збіжність інтерполяційного методу мажорантного типу розв'язування задачі Коші для звичайних диференціальних рівнянь / Г.Г. Цегелик,Н.В. Федчишин // Вісн. Львів. ун-ту. - 2000. - Вип. 2.
528. Цегелик Г.Г. Про обчислювальну стійкість інтерполяційного методу мажорантного типу розв'язування задачі Коші для звичайних диференціальних рівнянь / Г.Г. Цегелик, Н.В. Федчишин // Вісн. Львів. ун-ту. - 2000. - Вип. 3.
529. Цегелик Г.Г. Чисельний метод відшукання негладких і розривних функцій / Г.Г. Цегелик, Н.В. Федчишин // Сучасні проблеми прикладної математики та інформатики: Матеріали Всеукр. наук. конф. - Львів, 2000. - С. 84-85.
530. Шавкун В.М. Реалізація особистого економічного інтересу підприємця у сільському господарстві // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки.- 2000.- № 2.- С. 112-114.
531. Швець Л.П. Аналіз проблеми оцінки економічної ефективності діяльності підприємства / Л.П. Швець, В.В. Руснак // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки.- 2000.- № 2.- С.149-150.
532. Швид В.В. Задачі планування якості продукції в умовах ринкової економіки / В.В. Швид, Т.В. Головач // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки.- 2000.- № 4, Ч.1. – С. 83-84.
533. Шпак В.А. Проблеми діагностики банкрутства підприємств в Україні / В.А. Шпак, Н.А. Пономарьова // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки. - 2000. - № 5, Ч.2. - С. 145-148.
534. Шпак В.А. Стандартизація обліку основних засобів / В.А. Шпак, Л.В. Скоробогата // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки. - 2000. - № 5, Ч.2. - С. 91-93.
535. Ярушевская А.С. Проблемы разработки нормативов и норм времени / А.С. Ярушевская, М.С. Васьковская // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки. – 2000. – № 3, Ч.1. – С. 30-34.
536. Яцков В.А. Задачі та напрямки застосування інформаційних технологій в Україні / В.А. Яцков, В.В. Стадник // Зб. наук. пр. студ. інж.-екон. ф-ту. - Хмельницький, 2000.

ФАКУЛЬТЕТ БІЗНЕСУ І ПРАВА

537 . Байдич Н.А. Стратегія економічного розвитку України і можливі шляхи розв’язання проблеми / Н.А. Байдич, С.В. Ковальчук // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки. - 2000. - № 6, Ч.2. - С. 156-158.
538. Бондаренко М. Підготовка нової генерації фахівців / М. Бондаренко, Л.Торгова // Економіст. – 2000. - № 1. – С. 56-58.
539. Васильєв О.А. Освіта як фактор формування трудового потенціалу // Сучасні інформаційні та енергозберігаючі технології життєзабезпечення людини: Зб. наук. пр. – К., 2000. – Вип. № 8. – С. 291-293.
540. Васильєв О.А. Оцінка трудового потенціалу працівників при найманні на роботу // Підприємництво в Україні: проблеми і шляхи розвитку: Зб. тез доп. / Ін-т підприємництва та персп. технологій. - Львів, 2000. - С. 68-69.
541. Васильєв О.А. Система факторів формування трудового потенціалу // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки. - 2000. - № 6, Ч.2. - С. 80-83.
542. Ведерников М.Д. Аналитическая оценка современных форм организации и оплаты труда рабочих // Мужвузов. сб. науч. тр. - Хабаровск: ДВГУПС, 2000.
543. Ведерников М.Д. К вопросу о стоимости и цене рабочей силы // Сб. науч. тр. - Донецк: Донеччина, 2000.
544. Ведерников М.Д. Методология качественной и количественной оценки необходимых затрат труда // Вестн. Гомельского гос. техн. ун-та. - 2000.
545. Ведерников М.Д. Проблематика организации заработной платы рабочих в условиях рыночной экономики // Зб. наук. пр. / Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки. - Луцьк, 2000.
546. Ведерников М.Д. Трансформация подходов к организации, планированию и управлению оплатой труда // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки. – 2000. - № 4, Ч.1. – С. 102-106.
547. Ведерніков М.Д. Концептуальні підходи щодо визначення індивідуальної ціни робочої сили // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки. - 2000. - № 6, Ч.2. - С. 83-85.
548. Ведерніков М.Д. Мікроелементне нормування та проектування праці як науковий метод визначення необхідних витрат праці // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки.- 2000.- № 2.- С. 67-69.
549. Ведерніков М.Д. Недоліки методу хронометражних досліджень в оцінці необхідних витрат праці // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки. – 2000. - № 3, Ч.1. – . 36-39.
550. Ведерніков М.Д. Теоретико-методологічна сутність різних концептуальних підходів щодо об'єкту купівлі-продажу в угоді роботодавця з найманим робітником // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України: Зб. наук. пр. - Тернопіль: Економічна думка, 2000.
551. Горецкий В.Э. Базирование плоских деталей сложной формы / В.Э. Горецкий, С.В. Успаленко, Г.М. Драпак // Новое в технике и технологии текстильной и легкой промышленности: Сб. докл. междунар. науч. конф. - Витебск, 2000.
552. Данчук Л.І. Теоретичний підхід до сутності трудового потенціалу / Л.І. Данчук, Т.М. Федоркіна // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки. - 2000. - № 6, Ч.2. - С. 231-233.
553. Дідик С.М. Інструменти грошово-кредитної політики та проблеми їх застосування в сучасних економічних умовах /С.М. Дідик, С.Р. Красильніков // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки. – 2000. - № 4, Ч.2. – С. 75-80.
554. Емельяненко Л.М. Стратегические приоритеты в политике управления рынком труда // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки. – 2000. - № 4, Ч.3. – С. 75-78.
555. Ємельяненко Л.М. Маркетингові підходи до виявлення і реалізації трудових резервів на ринку праці / Л.М. Ємельяненко, Ж.В. Старцун // Сучасні інформаційні та енергозберігаючі технології життєзабезпечення людини: Зб. наук. пр. – К., 2000. – Вип. № 7. – С. 316-318.
556. Ємельяненко Л.М. Методологічні основи створення дієвої інформаційної технології дослідження ринку праці України // Сучасні інформаційні та енергозберігаючі технології життєзабезпечення людини: Зб. наук. пр. – К., 2000. –Вип. № 8.
557. Ємельяненко Л.М. Рівні зайнятості та доходів населення – індикатори реалізації трудової активності на ринку праці / Л.М. Ємельяненко, Г.В. Заремба // Сучасні інформаційні та енергозберігаючі технології життєзабезпечення людини: Зб. наук. пр. – К., 2000. – Вип. № 7. – С. 322-325.
558. Ємельяненко Л.М. Маркетингові підходи до виявлення та реалізації трудових резервів на ринку праці / Л.М. Ємельяненко, Ж.В. Старцун // Сучасні інформаційні та енергозберігаючі технології життєзабезпечення людини: Зб. наук. пр. – К., 2000. –Вип. № 7.
559. Ємельяненко Л.М. Рівні зайнятості та доходів населення - індикатори реалізації трудової активності на ринку праці / Л.М. Ємельяненко, Г.В. Заремба // Сучасні інформаційні та енергозберігаючі технології життєзабезпечення людини: Зб. наук. пр. – К., 2000. –Вип. № 7.
560. Ємельяненко Л.М. Теоретичні основи створення концептуальної теорії функціонування ринку праці України // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки. - 2000. - № 6, Ч.2. - С. 77-80.
561. Єрохіна Н.А. Історія розвитку національної грошової одиниці України-гривни / Н.А. Єрохіна, О.Г. Микитіна // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Соц.-гуманіт. науки. - 2000. - № 6, Ч.1. - С. 26-28.
562. Квасницька Р.С. Земельна реформа в Україні /Р.С. Квасницька, О.М. Рага // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки. – 2000. - № 5, Ч.2. – С. 229-232.
563. Квасницька Р.С. Страхування банківських депозитів / Р.С. Квасницька, Р.І. Мубаракшина // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки. – 2000. - № 5, Ч.2. – С. 235-237.
564. Ковальчук С.В. Проблеми впровадження та напрями удосконалення лізингових відносин в Україні / С.В. Ковальчук, Н.М. Валігура, В.О. Шевчук // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки. – 2000. - № 5, Ч.2. – С. 227-229.
565. Ковальчук С.В. Проблеми доцільності кредитування України міжнародними фінансовими організаціями / С.В. Ковальчук, А.В. Мазур // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки. – 2000. - № 4, Ч.2. – С. 59-63.
566. Ковальчук С.В. Проблеми організації діяльності Хмельницького обласного управління Державного казначейства України / С.В. Ковальчук, В.Б. Панчак,І.І. Панчак // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки.- 2000.- № 2.- С. 105-108.
567. Ковальчук С.В. Проблеми та шляхи вдосконалення реалізації бюджетної політики державним казначейством України / С.В. Ковальчук, В.Б. Панчак, І.І. Панчак // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки. – 2000. - № 4, Ч.2. – С. 69-72.
568. Ковальчук С.В. Фінансова політика України на сучасному етапі / С.В. Ковальчук, О.С. Дземич // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки. - 2000. - № 6, Ч.2. - С. 145-147.
569. Король В.Д. Регулююча роль (функція) податку на прибуток / В.Д. Король, Л.Д. Федорук // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки. – 2000. - № 5, Ч.2. – С. 65-67.
570. Коцур О.М. Автоматизація методики оцінки еластичності попиту на продукти в регіоні / О.М. Коцур, І.Т. Твердохліб // Сучасні економіко-математичні методи у ринковій економіці: Матеріали II Всесвіт. конф. / Київ. нац. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. - К., 2000.
571. Кравець І.М. Проблеми підготовки і використання трудових резервів // Сучасні інформаційні та енергозберігаючі технології життєзабезпечення людини: Зб. наук. пр. – К., 2000. – Вип. № 7. – С. 278-280.
572. Лавриненко С.О. Оцінка відношення робітників до праці як критерій якості // Проблемы легкой и текстильной промышленности Украины. - 2000. - № 3.
573. Лавриненко С.О. Поліпшення якісного складу персоналу підприємств // Сучасні інформаційні та енергозберігаючі технології життєзабезпечення людини: Зб. наук. пр. – К., 2000. –Вип. № 8.
574. Лавриненко С.О. Проблеми оплати праці та її вплив на якість у перехідному періоді // Зб. наук. пр. / Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки. - Луцьк, 2000.
575. Ларіонова К.Л. Зміни в організації планування та обліку витрат, пов’язані з прийняттям положень (стандартів) бухгалтерського обліку // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки. – 2000. – № 3, Ч.1. – С. 27-30.
576. Ларіонова К.Л. Проблеми класифікації витрат на змінні та постійні // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки. – 2000. - № 4, Ч.1. – С. 58-63.
577. Ларіонова К.Л. Проблеми планування постійних витрат за місцями їх виникнення та сферами відповідальності // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки.- 2000.- № 2.- . 138-142.
578. Марченко В.Л. Визначення параметрів рушійного гідроакумулятора в пристрої для штампування з обертанням інструмента на кривошипному пресі / .Л. Марченко, Ю.Є. Шамарін, С.Р. Красильников // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Техн. науки. – 2000. - № 5, Ч.1. – С. 48-52.
579. Мельник Т.Б. Підготовка підприємства до залучення інвестицій // Сучасні інформаційні та енергозберігаючі технології життєзабезпечення людини: Зб. наук. пр. – К., 2000. – Вип. № 7. – С. 338-341.
580. Микитіна О.Г. Перспективи розвитку грошового обігу в Україні // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки.- 2000.- № 2.- С. 103-105.
581. М’ясіщев О.А. Використання CGI для організації пошуку інформації в базі даних на WWW-cервері / О.А. М’ясіщев , А.Ф.Фурманюк // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Техн. науки. – 2000. – № 3, Ч.2. – С. 180-182.
582. М’ясіщев О.А. Конфігурація NETWORK ADDRESS TRANSLATION B CISCO IOS / О.А. М’ясіщев , І.А. Ігнат // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Техн. науки. – 2000. – № 3, Ч.2. – С. 152-155.
583. М'ясіщев О.А. Конфігурація проксі-серверу SQID / О.А. М'ясіщев, І.В. Білоус // Вимірюв. та обчислюв. техніка в технол. процесах. - 2000. - № 2. - С. 127-128.
584. М’ясіщев О.А. Організація доступу в комп’ютерну мережу університету(організації) за допомогою дозвону // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Техн. науки.- 2000.- № 2.- С. 153-154.
585. Ніколайчук М.В. Мотивація міграцій населення в контексті соціально-демографічної політики регіону // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки. - 2000. - № 6, Ч.2. - С. 208-213.
586. Овчиннікова О.Р. Вплив демографічного стану населення України на трудовий потенціал країни / О.Р. Овчиннікова, А.Ю. Глощанюк // Матеріали III міжнар. конф. молод. вчених-екон. - Донецьк, 2000. - Т. 1.
587. Овчиннікова О.Р. До питання управління міждержавною міграцією робочої сили на Україні в сучасних умовах // Сучасні інформаційні та енергозберігаючі технології життєзабезпечення людини: Зб. наук. пр. – К., 2000. – Вип. № 7. – С. 313-315.
588. Овчиннікова О.Р. Застосування факторного аналізу при дослідженні якісного складу міграційних потоків // Сучасні інформаційні та енергозберігаючі технології життєзабезпечення людини: Зб. наук. пр. – К., 2000. –Вип. № 8.
589. Овчиннікова О.Р. Підприємництво та трудова міграція: проблеми взаємозв'язку // Підприємництво в Україні: проблеми і шляхи розвитку: Зб. тез доп. міжнар. наук.-практ. конф. - Львів, 2000. .
590. Олексійчук О.П. Освітня політика в Україні // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Соц.-гуманіт. науки. - 2000. - № 6, Ч.1. - С. 100-103.
591. Олексійчук О.П. Проблеми вищої освіти України // Міжнар. наук.-практ. конф. - Полтава, 2000.
592. Олексійчук О.П. Проблеми вищої школи в перехідний період // Регіональні перспективи. - 2000. - № 2-3.
593. Орлов О.А. Проблемы управления инновационным продуктом / О.А. Орлов, Р. Бойко, С. Ковальчук // Регіональні перспективи. - 2000. - № 9-10. .
594. Полякова С.В. Дослідження взаємозв’язку ринку трудового резерву та доходів населення // Сучасні інформаційні та енергозберігаючі технології життєзабезпечення людини: Зб. наук. пр. – К., 2000. –Вип. № 7. – С. 319-321.
595. Полякова С.В. Особливості формування доходів сільського населення в умовах переходу до ринкових відносин // Сучасні інформаційні та енергозберігаючі технології життєзабезпечення людини: Зб. наук. пр. – К., 2000. –Вип. № 8. – С. 224-227.
596. Полякова С.В. Розвиток підприємництва в Україні - шлях до підвищення добробуту населення // Зб. наук. пр. - Львів, 2000.
597. Полякова С.В. Стратегічне планування рівня доходів населення // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки. – 2000. - № 4, Ч.3. – С. 72-75.
598. Полякова С.В. Теоретичні аспекти формування доходів населення // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки. - 2000. - № 6, Ч.2. - С. 56-59.
599. Пятін І.С. Визначення складу молочних продуктів багаточастотними вимірювачами параметрів зондуючих сигналів // Вимірюв. та обчислюв. техніка в технол. процесах. - 2000. - № 2. - С. 146-148.
600. Ревякін О.С. Оцінка основних демографічних показників Хмельницької області / О.С. Ревякін, О.М. Ковальчук, В. Сисак // Сучасні інформаційні та енергозберігаючі технології життєзабезпечення людини: Зб. наук. пр. – К., 2000. –Вип. № 8.
601. Решмидилова С.Л. Синеритический аспект управления качественной работы // Проблемы легкой и текстильной промышленности на пороге нового века: Всеукр. науч.-техн. конф. - Херсон, 2000.
602. Решміділова С.Л. До питання інноваційних технологій творчого потенціалу // Методологія та практика менеджменту на порозі XXI століття: Міжнар. наук.-практ. конф. - Полтава, 2000.
603. Решміділова С.Л. Експертний метод оцінки якості праці // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки.- 2000.- № 2.- C. 76-80.
604. Решміділова С.Л. Інтеграція людського фактору та систем управління якістю // Сучасні інформаційні та енергозберігаючі технології життєзабезпечення людини: Зб. наук. пр. – К., 2000. – Вип. № 7. – С. 351-354.
605. Рудык А.Ю. Контроль качества термодиффузионных покрытий / А.Ю. Рудык, М.С. Стечишин // Повышение надежности долговечности конструкторных элементов упрочнением поверхности диффузионным ионно-плазменным методом / Хмельн. акад. прикорд. військ України. - Хмельницький, 2000. - С. 43.
606. Рясних Є.Г. Основи фінансового менеджменту: Навч. посіб. / Е.Г. Рясних, Р.С. Квасницька. - Хмельницький: Тріада-М, 2000. - 211 с.
607. Рясних Є.Г. Про концепцію податкового кодексу // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки. – 2000. - № 4, Ч.2. – С. 7-9.
608. Стечишин М.С. До електрохімічної поведінки металічних поверхонь у кислому середовищі / М.С. Стечишин, М.В. Лук'янюк, О.Ю. Рудик // Пробл. трибології. - 2000. - № 3-4. - С. 97-101.
609. Тараненко С.М. Мотиваційні механізми стратегічного управління // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки. – 2000. - № 3, Ч.1. – С. 14-16.
610. Тельнов А.С. Взаимосвязь факторов синергетической работы в системе управления качеством труда на предприятии / А.С. Тельнов, С.Л. Решмидилова // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки. – 2000. - № 4, Ч.2. – С. 150-153.
611. Тельнов А.С. Принципи вивчення особистості в процесі психологічного тестування // Сучасні інформаційні та енергозберігаючі технології життєзабезпечення людини: Зб. наук. пр. – К., 2000. –Вип. № 7. – С. 302-304.
612. Тельнов А.С. Эргономический аспект качества средств труда // Сучасні інформаційні та енергозберігаючі технології життєзабезпечення людини: Зб. наук. пр. – К., 2000. –Вип. № 8.- С. 287-288.
613. Ткаченко І.С. Вища школа: моделювання вибору варіанту пріоритетного розвитку : Учб. посіб./ І.С. Ткаченко, А. Ткаченко. - Тернопіль: Економічна думка, 2000. - 59 с.
614. Ткаченко І.С. Математичне программування: Навч. посіб./ І.С. Ткаченко, М.І. Шинкарук, Г.І. Кармелюк. - Тернопіль: Збруч, 2000. - 73 с.
615. Ткаченко І.С. Моделювання динамікою кредитного портфеля / І.С. Ткаченко, Б.І. Луців // Вісн. НБУ. - 2000. - № 5. - С. 15-17.
616. Торгова Л.В. Информационная система регионального рынка труда / Л.В. Торгова, В. Абрамов, С. Волощук // Сб. науч. тр.- Сочи, 2000.
617. Торгова Л.В. Інформаційне забезпечення маркетингу регіонального ринку праці / Л.В. Торгова, В. Абрамов, . Волощук // Сучасні інформаційні та енергозберігаючі технології життєзабезпечення людини: Зб. наук. пр. – К., 2000. – Вип. № 7.
618. Торгова Л.В. Концептуальні підходи до ринку праці: історичний аспект // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки. - 2000. - № 6, Ч.2. - С. 73-76.
619. Торгова Л.В. Маркетинг ринку праці як основа управління та регулювання / Л.В. Торгова, Т. Вітко // Регіональні перспективи: Зб. наук. пр. міжнар. наук.-практ. конф. - Львів, 2000. - № 2-3.
620. Торгова Л.В. Регіональний ринок праці: стан, тенденції, стратегія розвитку / Л.В. Торгова, О.Л. Ступарик // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки. – 2000. - № 4, Ч.1. – C. 89-93.
621. Торгова Л.В. Специфіка формування регіонального ринку праці і політики зайнятості // Сучасні інформаційні та енергозберігаючі технології життєзабезпечення людини: Зб. наук. пр. – К., 2000. – Вип. № 8.
622. Торгова Л.В. Стан і тенденції розвитку регіонального ринку праці (Хмельницька область) / Л.В. Торгова, О.Л. Ступарик // Сучасні інформаційні та енергозберігаючі технології життєзабезпечення людини: Зб. наук. пр. – К., 2000. –Вип. № 7. – С. 305-308.
623 . Торгова Л.В. Узгодження економічних інтересів суб'єктів ринку праці в умовах роздержавлення економіки // Регіональні перспективи: Зб. наук. пр. міжнар. наук.-практ. конф. - Львів, 2000. - № 2-3.
624. Торгова Л.В. Управління соціальним розвитком регіону на основі його соціально-економічної моделі // Регіональні перспективи: Зб. наук. пр. міжнар. наук.-практ. конф. - Львів, 2000. - № 2-3.
625. Торгова Л.В. Формування кадрової політики в умовах трансформації економіки / Л.В. Торгова, Н.Я. Чемера // Сучасні інформаційні та енергозберігаючі технології життєзабезпечення людини: Зб. наук. пр. – К., 2000. –Вип. № 7. – С. 275-277.
626. Троян Г.Ф. Математическое моделирование в решении проблем осаждения ионов металлов из промышленных отходов // Информационно-компьютерные технологии в решении проблем промышленности, строительства, коммунального хозяйства и экологии: Сб. материалов науч.-практ. конф. - Пенза, 2000. - С. 30-37.
627. Тудосан А.М. Реалізація економічної політики органами управління фінансами в зарубіжних країнах / А.М. Тудосан, С.В. Ковальчук // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки. - 2000. - № 6, Ч.2. - С. 153-156.
628. Успаленко С.В.Визначення АЗФ для кругової апроксимації контуру та прямолінійного фіксуючого елементу: Тез. докл. наук.-техн. конф./ С.В. Успаленко, Г.М. Драпак, В.Е. Горецький. - Витебск, 2000.
629. Успаленко С.В. Дослідження процесу базування сліду взуття: Тез. доп. наук.-техн. конф. / С.В. Успаленко, .М. Драпак, В.Е. Горецький. - Хмельницький, 2000.
630. Федорук Л.Д. Напрями вдосконалення податкового законодавства України / Л.Д. Федорук, Ю.В. Балашова // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки. - 2000. - № 6, Ч.2. - С. 148-153.
631. Федорук Л.Д. Нова бюджетна ідеологія / Л.Д. Федорук, С.П. Гладій // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки. - 2000. - № 6, Ч.2. - С. 158-163.
632. Федорук Л.Д. Особливості податкової політики при формуванні державного бюджету України на 2000 рік / Л.С. Федорук, С.П. Гладій // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки. - 2000. - № 6, Ч.2. - С. 137-145.
633. Франко В.М. Аналіз інвестиційної привабливості Хмельницької області 2000 р. / Франко В.М., Т.Б. Мельник // Підприємництво в Україні: Проблеми і шляхи розвитку: Міжнар. наук.-практ. конф. / Держ. ун-т "Львівська політехніка". - Львів, 2000.
634. Хитра О.В. Аналіз розвитку спільних підприємств у світовому масштабі // Регіональні перспективи. - 2000. - № 2-3. - С. 332-334.
635. Хитра О.В. Дослідження сутності спільних підприємств // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки. – 2000. - № 4, Ч.3. – С. 155-159.
636. Хитра О.В. Основоположні принципи організації оцінки ефективності спільних підприємств // Економіка: Проблеми теорії та практики: Міжвуз. зб. наук. пр.-К., - 2000. - вип. 24. - С. 68-75.
637 . Хитра О.В. Роль спільних підприємств в економіці регіону (на прикладі Хмельницької області ) // Регіональні перспективи. - 2000. - № 5. - С. 101-105.

ГУМАНІТАРНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

638. Антонюк С.М. Фразеологізми як носії лінгвокультурної інформації // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Соц.-гуманіт. науки. - 2000. - № 6, Ч.1. - С. 121-123.
639. Балашова Ю.В. Міграція сільської молоді України в 1960-1980-х роках / Ю.В. Балашова, В.О. Григоренко, О.П. Григоренко // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. – 2000. - № 1. – С. 163-165.
640. Балацька Л.М. Відео та навчання англійської мови /Л.М. Балацька, В.І. Козубай // Зб. наук. пр. / Львів. держ. ун-т. - Львів, 2000. - С. 6-7.
641. Балацька Л.М. Дистанційне навчання / Л.М. Балацька, С.А. Пасічник, В.І. Козубай // Зб. наук. пр. / Львів. держ. ун-т. - Львів, 2000.
642. Балацька Л.М. Мовне спілкування як аспект пізнавальної діяльності студентів у загально-культурному контексті // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Соц.-гуманіт. науки. - 2000. - № 6, Ч.1.
643. Балацька Л.М. Інтенсифікація вивчення граматики англійської мови в технічному вузі / Л.М. Балацька, З.В. Малюська, Н.П. Кульчинська // Лінгвістичні проблеми навчання мові, як іноземній: Матеріали конф. - Полтава, 2000.
644. Балацька Л.М. Learning to Speak // Зб. наук. пр./ Укр. держ. мед. стоматолог. акад. - Полтава, 2000. .
645. Бебякова Т.В. Робота над науковими текстами // Іноземна філологія на межі тисячоліть / Харк. ун-т. - Харків, 2000. - С. 44-45.
646. Бевз М.В. Методологічні засади вітчизняної психологічноїнауки: історико-психологічний аналіз // Виховна робота у ВНЗ: симбіоз нового і традиційного: Всеукр. наук.-практ. конф.- Кам'янець-Подільський, 2000.
647. Бідюк Н.М. Освіта у Великій Британії. Education in Great Britain: Навч. посіб./ Н.М. Бідюк, Л.М. Балацька; Технол. ун-т Поділля. - Хмельницький: ТУП, 2000. - 127 с.
648. Бідюк Н.М. Teaching foregn language for students at British universities // Зб. наук. пр./ Укр. держ. мед. стоматолог. акад. - Полтава, 2000.
649. Бідюк Н.М. Тенденції розвитку вищої технічної освіти у західноєвропейських країнах // Зб. наук. пр. / Київ. держ. лінгв. ун-т. - Київ, 2000. .
650. Білецька Г.А. Екологічна хімія підземних вод Хмельницької області // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Техн. науки. - 2000. - № 6, Ч.3. - С. 114-115.
651. Боднар Р.В. Аналого-цифрові перетворювачі поодиноких і рідкоповторюваних сигналів на тунельних діодах // Вимірюв. та обчислюв. техніка в технол. процесах: Зб. наук. пр. / Технол. ун-т Поділля. - Хмельницький, 2000. - Вип. №7. - С. 119-127.
652. Боднар Р.В. Методичні аспекти перекладу реалій // Іноземна філологія на межі тисячоліть / Харк. ун-т. - Харків, 2000. - С. 140-141.
653. Бондар О.В. Неологізми і запозичення / О.В. Бондар, В.Р. Бондар // Іноземна філологія на межі тисячоліть / Харк. ун-т. - Харків, 2000. - С. 118-119.
654. Bondar О. Structural and Semantic Interdependence of  Request Forms // 5 th National TESOL Ukrain conference: Conference papers / Lviv University. - Lviv, 2000.- P. 118-119/.
655. Bondar O. Graphic and Orphoepic Peculiarities of the English International Terms // 5 th National TESOL Ukrain conference: Conference papers / Lviv University. - Lviv, 2000.- P. 118.
656. Бойко А.М. Аналіз комунікативних намірів, необхідних для написання ділових листів // Вісник Київського державного лінгвістичного університету. - 2000. - Вип. 2.
657. Бойко А.М. Уміння та навички, необхідні для написання писемних текстів // Тез. доп. міжнар. конф. / Харк. нац. ун-т. - Х., 2000.
658. Броженко В.О. Дипломатія Богдана Хмельницького / В.О. Броженко, М.П. Олійник // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Соц.-гуманіт. науки. - 2000. - № 6, Ч.1. - С. 54-56.
659. Булелик Р.І. Збільшення обсягу рухової активності - необхідна умова процесу оздоровлення майбутніх спеціалістів / Р.І. Булелик, М.І. Кравцов, А.А. Руснак // Проблеми фізичного та валеологічного виховання студенської молоді : Зб. нац. наук.-практ. конф. - Луганськ, 2000. - С. 72.
660. Вальчук Г.В. Аксіологічний аспект текстів документів та газетних статей // Вісн. Чернів. держ. ун-ту. Сер. Романо-германські мови. - 2000. - № 4. - С. 48-52.
661. Василенко Л.І. Психофизиологические особенности формирования технико-тактических действий борцов / Л.І. Василенко, В.І. Попов, М.М. Рудніченко // Зб. Всеукр. наук.-пед. конф. - Полтава, 2000. - С. 43.
662. Вишпольська В.Ф. Психолінгвістичні особливості діалогічного мовлення // Іноземна філологія на межі тисячоліть / Харк. ун-т. - Харків, 2000. - С. 232-234.
663. Вільчинська С.Б. Планування у сфері малого бізнесу-розкіш чи необхідність? // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки.- 2000.- № 2.- С. 143-144.
664. Вільчинська Т.В. Проблеми національно-громадянського виховання сучасної молоді з огляду на концепції соціального виховання В.В. Зінківського // Філософські пошуки. - 2000. - № 4. - С. 25-30.
665. Вільчинська Т.В. Роль діалектичного поєднання трудового виховання в процесі становлення спеціаліста // Вісник Технологічного університетут Поділля. Соц.-гуманіт. науки. - 2000. - № 6, Ч.1. - С. 132-134.
666. Вусатюк М.А. Визначення деяких методик в обчисленні результатів державного тестування / М.А. Вусатюк, Р.Є. Савченко, О.Б. Садовий // Проблеми фізичного та валеологічного виховання студенської молоді : Зб. нац. наук.-практ. конф. - Луганськ, 2000. - С. 93.
667. Гладкова В.М. Формування відповідальної професійної поведінки майбутнього спеціаліста // Виховна робота у ВНЗ: симбіоз нового і традиційного: Всеукр. наук.-практ. конф. - Кам'янець-Подільський, 2000.
668. Горбарчук О.О. Біотестування водних розчинів екотоксикантів // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Техн. науки. - 2000. - № 6, Ч.3. - С. 112-115.
669. Грабовський В.М. Врахування процесів самоокислення при аналітичному розрахунку аеротанків / В.М. Грабовський, А.А. Муляр, В.М. Панчук // Зб. тез доп. учасникыв конф. молод. вчен. / Київ. держ. ун-т технолог. та дизайну.- К., 2000.
670. Григоренко В.О. Сільська молодь України у 1960-1980 роках / В.О. Григоренко, О.П. Григоренко, К.М. Скиба // Вісник Технологічного університетут Поділля. Соц.-гуманіт. науки. - 2000. - № 6, Ч.1. - С. 71-76.
671. Григоренко О.П. Вода як животворне джерело очищення і загартування тіла людини / О.П. Григоренко, Я.І. Гнатчук, В.Д. Кисельов // Проблеми фізичного та валеологічного виховання студентської молоді: Зб. нац. наук.-практ. конф. - Луганськ, 2000. - С. 19.
672. Григоренко О.П. Громадська думка як важливий чинник формування здорового способу життя студентської молоді/ О.П. Григоренко, О.В. Мозолюк, О.П. Недолужко, Є.М. Свіргунець // Проблеми фізичного та валеологічного виховання студентської молоді: Зб. нац. наук.-практ. конф. - Луганськ, 2000. - С. 20.
673. Григоренко О.П. Питання фізичної культури і спорту у вузівському курсі "Історія України" / О.П. Григоренко, Є.М. Свіргунець // Університет та регіон: VII міжнар. наук.-практ. конф. - Луганськ, 2000. - С. 13.
674. Григорчук М.М. Українська держава 1917-1920 років. Міжнародні відносини // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Соц.-гуманіт. науки. - 2000. - № 6, Ч.1. - С. 52-54.
675. Григорчук М.О. Демократія і політична культура // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Соц.-гуманіт. науки. - 2000. - № 6, Ч.1. - С. 140-143.
676. Грицева А.П. Технічна термінологія у вузі // Термінологія і час: Матеріали конф./ Київ. міжнар. ун-т цив. авіації. - Київ, 2000. - С. 78-79.
677. Грицева О.Л. Переклад дієприкметників спеціальної лексики / О.Л. Грицева, А.П. Грицева // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Соц.-гуманіт. науки. - 2000. - № 6, Ч.1. - С. 119-121.
678. Гуменна Л.В. Дипломатія Київської Русі / Л.В. Гуменна, М.П. Олійник // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Соц.-гуманіт. науки. - 2000. - № 6, Ч.1. - С. 56-61.
679. Дармороз Г.А. Прийом формування та розвитку зрілого читання в курсі П. іноземної мови // Тез. доп. міжнар. конф. / Харк. нац. ун-т. - Х., 2000.
680. Демченко Н.В. До питання покращання роботи з фізичного виховання в процесі перебудови вищої школи / Н.В. Демченко, Л.М. Остапчук, В.О. Ткач // Проблеми фізичного та валеологічного виховання студенської молоді : Зб. нац. наук.-практ. конф. - Луганськ, 2000. - С. 25.
681. Дем'янюк М.Б. Виражальні функції внутрішнього монологу (на прикладі оповідання М. Коцюбинського "Дебют") // Наука і сучасність. - Київ, 2000. - Вип.1, Ч.1.
682. Дем'янюк М.Б. Від внутрішньої мови - до плину свідомості // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. - 2000. - № 1.
683. Дем’янюк М.Б. Диалектика вечного и временного в рассказе А.П. Чехова “Студент” // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Соц.-гуманіт. науки. - 2000. - № 6, Ч.1. - С. 135-137.
684. Дем'янюк М.Б. До проблеми внутрішнього монологу в модерній українській і російській літературі кінця XIX-початку XX століття // Літературознавчі обрії: Пр. молодих вчен. України. - Київ, 2000. - Вип.1.
685. Дзіковська Н.Я. Деякі аспекти діалектики культури // Вісн.Технол. ун-ту Поділлля. Соц.-гуманіт. науки. - 2000. - № 6, Ч.1. - С. 152-154.
686. Драпак О.З. Історія вивчення змін у лексиці української літературної мови 90-х років ХХ століття в українському мовознавстві // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Соц.-гуманіт. науки. - 2000. - № 6, Ч.1. - С. 128-131.
687. Дроздова В.В. Проблема підготовки майбутніх випускників економічних факультетів до ділового спілкування з зарубіжними партнерами / В.В. Дроздова, І.Т. Островська // Зб. наук. пр. / Укр. держ. мед. стоматолог. акад. - Полтава, 2000.
688. Дудар М.А. Інформатизація суспільства і гуманітарні науки на рубежі тисячоліття // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Соц.-гуманіт. науки. - 2000. - № 6, Ч.1. - С. 150-152.
689. Дудар М.А. Інформатизація України в контексті міжнародних відносин // Вісн. Технол. ун-ту Поділля.- 2000.- № 1.- С. 150-152.
690. Дячок В.В. Джерела про Устима Кармалюка та опришківство на Поділлі (1813-1835р.р.): Автореф. дис. ... К., 2000. - 20 с.
691. Дячок В.В. Устим Кармалюк і Сіверський край // Северянський літопис. - 2000. - № 4. - С. 115-118.
692. Дячок В.В. Устим Карманюк (Кармалюк) у працях дослідників 90-х р.р. ХХ ст. / В.В. Дячок, М.В. Яцкевич // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Соц.-гуманіт. науки. - 2000. - № 6, Ч.1. - С. 36-38.
693. Ємець О.В. Роль тропів у поетизації Томаса // Мова і культура. - Київ, 2000.
694. Ємець О.В. Семантика та прагматика гіперболічних та мейотичних тропів в оповіданнях Ділана Томаса // Іноземна філологія на межі тисячоліть: Тез. доп. міжнар. наук. конф. - Харків, 2000.
695. Ємець О.В. Тропеїчне поле як прояв поетичності в прозі Д. Томаса // Вісник Київ. держ. лінгв. ун-ту. - Київ, 2000. - Т. 3.
696. Ємець О.В. Фоностилістичні засоби у прозі Томаса // Вісник Київ. держ. лінгв. ун-ту. - К., 2000.
697. Жолобова Т.Д. Культурологические различия в оценке эффективности международного менеджмента // Мова і культура: Матеріали міжнар. конф. / Ін-т міжнар. відносин. - Київ, 2000.
698. Жолобова Т.Д. Научно-технические компоненты в процессе изучения терминологии по специальности экономики // Украина на пороге XXI столетия: Зб. наук. пр. / Винниц. торгово-эконом. ин-т. - Винница, 2000.
699. Жолобова Т.Д. Основні напрямки розвитку науково-технічної компетенції студентів в процесі вивчення термінології з економічних спеціальностей // Зб. наук. пр. / Вінн. торг.-екон. ін-т. - Вінниця, 2000.
700. Зазулина Л.В. Екологічна освіта: Метод. посіб. для вчителя / Л.В. Зазуліна, Л.С. Юглічек, Л.С. Мирна. - Кам'янець-Подільський, 2000. - 116 с.
701. Захарова Т.Й. Гуманістичний ідеал та особливості його реалізації в сучасній Україні / Т.Й. Захарова, О.В. Чернов // Вісник Технологічного університетут Поділля. Соц.-гуманіт. науки. - 2000. - № 6, Ч.1. - С. 138-140.
702. Земський Ю.С. Народні уявлення про життя та смерть у дослідженнях подільських краєзнавців кінця XIX - початку ХХ ст. // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Соц.-гуманіт. науки. - 2000. - № 6, Ч.1. - С. 31-35.
703. Злотенко Б.М. Вирішення задачі про плин рідини з в’язкістю, що є функцією координат / Б.М. Злотенко, М.Є. Скиба, О.М. Синюк // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Техн. науки. – 2000. - № 5, Ч.1. – С. 46-48.
704. Злотенко Б.Н. Конечно-розностный метод исследования процесса заполнения прямоугольной пресс-формы путем визуализации потока расплава / Б.Н. Злотенко, О Н. Синюк, Н.Е. Скиба // Вісник Київ. держ. ун-ту технологій та дизайну. - 2000. - № 2.
705. Калда Г.С. Исследование влияния микропластичности на фреттинкостойкость металлов / Г.С. Калда, В.В. Шевеля // Надійність машин і прогнозування їх ресурсу: Зб. пр. міжнар. конф. - Івано-Франківськ, 2000.
706. Калда Г.С. Механизм разрушения металлов при фреттинг-усталости / Г.С. Калда, В.В. Шевеля // Зносостійкість і надійність вузлів тертя машин (ЗНМ-2000): Тез. доп. міжнар. наук.-техн. конф. - Київ, 2000.
707. Калда Г.С. Об использовании характеристик внутреннего трения для оценки повреждений при микрофритинговании/ Г.С. Калда, В.В. Шевеля, В.А. Кирилков // Technolog, Economy, Mechanization Process, Organization in Conditions of Highland Production: Сб. тр. междунар. науч.-техн. конф. - Чачак, 2000.
708. Kalda G.S. New approach to the classification of the surface geometric structures / G.S. Kalda, V.E. Lubimov // Механика- 2000: Тр. междунар. науч.-техн. конф. - Жешув, 2000.
709. Камбург В.Г. Влияние температуры на механическую прочность электронных компонентов, герметизируемых компаундом / В.Г. Камбург, И.И. Ковтун, С.А. Григоренко // Надежность и качество: Тр. междунар. симп. - Пенза, 2000. - С. 348-351.
710. Камбург В.Г. Физико-математическое и компьютерное моделирование сложных инженерных систем на примерах из собственной практики / В.Г. Камбург, И.В. Цымбалистая, А.А. Никитин // Дисперсные системы-2000: Тр. XIX Междунар. конф. - Одесса, 2000. - С. 83-85.
711. Каньковський І.Є. Випускна творча робота майбутніх вчителів трудового навчаня // Роль дипломних і магістерських робіт у підготовці спеціалістів і магістрів трудового навчання: Всеукр. наук.-практ. конф. / Полтав. обл. ін-т післядипломної освіти пед. працівників ім. М.А. Островського. - Полтава, 2000.
712. Каньковський І.Є. Розвиток художньо-творчих здібностей у майбутніх вчителів трудового навчання // Зб. наук. пр. / Херсон. держ. пед. ун-т. - Херсон, 2000.
713. Каньковський І.Є. Шляхи підготовки вчителя трудового навчання до формування в учнів практичних умінь і навичок / І.Є. Каньковський, А.А. Яковлев // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми: Зб. наук. пр./ Вінниц. держ. пед. ун-т ім. . Коцюбинського. - Вінниця, 2000. .
714. Кирилков В.А. Об использовании характеристик внутреннего трения для оценки повреждений при микрофритинговании / В.А. Кирилков, В.В. Шевеля, Г.С. Калда // Technolog, Economy, Mechanization Process, Organization in Conditions of Highland Production: Сб. тр. междунар. науч.-техн. конф. - Чачак, 2000.
715. Кисельов В.Д. Організація клубів за інтересами як засіб активізації формування здорового життя студентської молоді // Проблеми фізичного та валеологічного виховання студентської молоді: Зб. нац. наук.-практ. конф. - Луганськ, 2000. - С. 44.
716. Коваль І.В. Словотвір та проблеми перекладу термінів / І.В. Коваль, Л.А. Кухар // Зб. наук. пр./ Укр. держ. мед. стоматолог. акад. - Полтава, 2000.
717. Козубай В.І. Культурологічний аспект в процесі викладання англійської мови // Міжнар. наук.-практ. конф./ Київ. ун-т міжнар. відносин. - Київ, 2000.
718. Коржик О.М. Використання земельних ресурсів в басейнах лівобережних притоків р. Дністер в межах Хмельницької області // Проблеми раціонального використання охорони і відтворення природно-ресурсного потенціалу України: Тез. доп. II Всеукр. наук.- метод. конф. - Чернівці, 2000. - С. 65.
719. Костогриз С.Г. Внутрішнє тертя, недосконалий гістерезис та циклічна втома конструкційних матеріалів / С.Г. Костогриз, В.В. Мисліборський, О.В. Лютий // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Техн. науки. - 2000. - №6, Ч.3. - С. 83- 85.
720. Коханко О.М. Про шляхи стандартизації профосвіти України // Внедрение стандартов в профессиональном техническом образовании: Междунар. семинар. - Минск, 2000.
721. Кочетов О.П. Методика визначення довговічності текстильних матеріалів для виготовлення термозахисного одягу / О.П. Кочетов, І.І. Ковтун // Вимірюв. та обчислюв. техніка в технол. процесах. - 2000. - № 1. - С. 161-162.
722. Кочетов О.П. Побудова математичної моделі добової продуктивності цукрозаводу / О.П. Кочетов, Д.В. Аляб'єв, Ю.В. Головюк // Вимірюв. та обчислюв. техніка в технол. процесах. - 2000. - № 2. - С. 149-150.
723. Красильникова Г.В. Розвиток художньо-конструкторських здібностей учнів засобами конструювання і моделювання одягу / Г.В. Красильникова, О.В. Голодинська // Особливості підготовки вчителя обслуговуючої праці в сучасних умовах: Всеукр. наук.-практ. конф. / Херсон. держ. пед. ун-т.- Херсон, 2000.
724. Красильникова Г.В. Творча особистість у системі неперервної професійної освіти / Г.В. Красильникова, О.Г. Кустова, О.В. Пащенко // Особливості підготовки вчителя обслуговуючої праці в сучасних умовах: Всеукр. наук.-практ. конф./ Херсон. держ. пед. ун-т. - Херсон, 2000.
725. Красильникова Г.В. Шляхи реалізації і системи неперервної освіти підготовки викладачів спеціальних дисциплін / Г.В. Красильникова, О.Г. Кустова, О.В. Пащенко // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми: Зб. наук. пр./ Вінниц. держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського. - Вінниця, 2000.
726. Кудлей О.П. Релігійно-національні джерела творчої спадщини Шевченка // Тарас Шевченко і українська культура XXI століття: Симпозіум. - Кам’янець-Подільський, 2000. .
727. Кулєшова О.В. Аналіз основних структурних одиниць мовленого аспекту діалогу // Виховна робота у ВНЗ: симбіоз нового і традиційного:Всеукр. наук.-практ. конф.- Кам'янець-Подільський, 2000.
728. Кустова О.Г. Структурно-логічна схема професійної підготовки як складової процесу формування особистості фахівця / О.Г. Кустова, О.В. Пащенко, Г.В. Красильникова // Творча особистість у системі неперервної професійної освіти: Міжнар. наук. конф. / Харк. держ. політех. ун-т. - Харків, 2000. - С. 225.
729. Кuts-Karpenko O. Joyce Carol Oates and Cynthia Ozick in Modern American Fiction // 5 National TESOL Ukrain conference: Conference papers / Lviv University. - Lviv, 2000.- P. 80-81.
730. Кшижинська І.І. Самостійні заняття фізичними вправами - невід'ємний засіб здорового способу життя студентської молоді / І.І. Кшижинська, Є.О. Павлюк, О.С. Філіпчук, Р.В. Романець // Університет та регіон: VII міжнар. наук.-практ. конф. - Луганськ, 2000. - С. 87.
731. Лімбах Е.Н. Структурно-семантическая характеристика окказинального слова // Русский язык в учебных заведениях Украины.- 2000. - № 2. - С. 67-70.
732. Лімбах О.М. Прагматична настанова використання оказіоналізмів у мові газети // Семантика мови і тексту / Прикарпат. ун-т. - Івано-Франківськ, 2000. - С. 62-66.
733. Ложкін Г.В. Концептуальна модель діяльності викладачів фізичного виховання / Г.В. Ложкін, О.О. Солтик // Проблеми фізичного та валеологічного виховання студенської молоді : Зб. нац. наук.-практ. конф. - Луганськ, 2000. - С. 33.
734. Ложкін Г.В. Психология моделирования в спорте как аспект управления подготовкой спортсменов высокого класса / Г.В. Ложкін, Є.М. Свіргунець // Модельные психологические характеристики в спорте / Нац. ун-т фіз. виховання і спорту. - Київ, 2000. - С. 141-158.
735. Лук'яненко Г.І. Підготовка вчителя трудового навчання з естетичного виховання учнів під час вивчення теми "Кондитерські вироби" // Особливості підготовки вчителя обслуговуючої праці в сучасних умовах / Херсон. держ. пед.ун-т. - Херсон, 2000.
736. Лук'яненко Г.І. Формування базових знань і умінь з обробки і збереження харчових продуктів у майбутніх вчителів трудового навчання // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми: Зб. наук. пр./ Вінниц. держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського. - Вінниця, 2000.
737. Lulkun N.А. American Studies in Ukraine // TESOL Ukrain Newsletter. - Vinnytsya, 2000. - Vol.6, № 1-2. - P. 7.
738. Lulkun N.А. Assesing Progress in TESOL Events // TESOL Ukrain Newsletter. - Vinnytsya, 2000. - Vol.6, № 1-2. - P. 5.
739. Lulkun N.А. English as Foreign Language Through the Internet // Іноземна філологія на межі тисячоліть: Тез. доп. міжнар. наук. конф. / Харк. Нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. - Х., 2000. - С. 164-166.
740. Lulkun N.А. Language learning and teaching through online interaction // Лінгвістика і вербальна комунікація у 21 столітті: тенденції і перспективи: Матеріали конф. / Київ. нац. ун-т. - К., 2000. - С. 23.
741. Lulkun N.А. New URLs, New Ideas to surf the Internet// TESOL Ukrain Newsletter. - Vinnytsya, 2000. - Vol.5, № 4. - P. 6.
742. Lulkun N.А. The Internet in the EFL Clasrsroom // TESOL Ukrain Newsletter. - Vinnytsya, 2000. - Vol.5, № 3. - P. 7-8.
743. Lulkun N.А. The Internet for ELT/EFL // TESOL Ukrain Newsletter. - Vinnytsya, 2000. - Vol.6, № 1-2. - P. 12.
744. Lulkun N.А. The Future of English through the Internet // 5th National TESOL Ukrain conference: Conference papers / Lviv University. - Lviv, 2000.- P. 95-96.
745. Lulkun N.А. Current State of Training BE/ESP Teachers in Ukraine // 7 th Regional ESP Anti-Conference.- Lods( Poland), 2000.
746. Мазур Т.С. Місце і значення латинської мови у світовій культурній спадщині // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Соц.-гуманіт. науки. - 2000. - № 6, Ч.1. - С. 114-116.
747. Мазур Т.С. Явище номіналізації в англійському словотворі / Т.С. Мазур, Л.П. Статкевич // Зб. наук. пр. / Укр. держ. мед. стоматолог. акад. - Полтава, 2000. - С. 58-59.
748. Matsyuk H. Vocabulary Presentation and revision // 5th National TESOL Ukrain conference: Conference papers / Lviv University. - Lviv, 2000.- P. 21-22.
749. Mazur T.S. English in My Future Profession: Career's Prospects // 5 th National TESOL Ukrain conference: Conference papers / Lviv University. - Lviv, 2000.- P. 38-39.
750. Mazur T.S. Homony on the syntactic Level / T.S. Mazur, T.D. Golobova // 5 th National TESOL Ukrain conference: Conference papers / Lviv University. - Lviv, 2000.
751. Малюзенко В.В. Рекомендації щодо управління дозуванням навантаження в тренуваннях / В.В. Малюзенко, О.Б. Садовий, В.В. Флерчук, В.В. Яремчук // Проблеми фізичного та валеологічного виховання студенської молоді : Зб. нац. наук.-практ. конф. - Луганськ, 2000. - С. 114.
752. Малюська З.В. Введення граматичних явищ та формування граматичних навиків / З.В. Малюська, П. Кульчинська // Зб. наук. пр. / Укр. держ. мед. стоматолог. акад. - Полтава, 2000.
753. Малюська З.В. Інтенсифікація вивчення граматики англійської мови в технічному вузі / З.В. Малюська, Н.П. Кульчинська // Зб. наук. пр. / Укр. держ. мед. стоматолог. акад. - Полтава, 2000.
754. Матіїшин М.В. Періодичне пружне ковзання несучого канату по башмаку проміжної опори / М.В. Матіїшин,О.В. Снозик // Пробл. трибології.- 2000.- № 1.- С. 114-116.
755. Мацько Т.В. Лексико-стилістична характеристика сталих словосполучень в німецькій мові // Іноземна філологія на межі тисячоліть / Харк. ун-т. - Харків, 2000. - С. 98-99.
756. Мацько Т.В. Мовностилістичні особливості німецьких критичних статей на детектив в Інтернеті // Семантика мови і тексту / Прикарпат. ун-т. - Івано-Франківськ, 2000. - С. 70-73.
757. Мацько Т.В. Стилістичні особливості німецької рецензії на детектив в Інтернеті // Функциональная лингвистика: Материалы конф. - Ялта, 2000. - С. 224-226.
758. Мацьоха Ю.П. Вивчення функціонального стилю статистичними методами // Вісн. Чернів. держ.ун-ту. Сер. Романо-германські мови. - 2000. - № 4. - С. 65-70.
759. Мацьоха Ю.П. Застосування квантитативних методів у лінгвістиці // Семантика мови і тексту / Прикарпат. ун-т. - Івано-Франківськ, 2000. - С. 68-71.
760. Мацьоха Ю.П. Способи синтаксичного зв'язку в англійській мові // Іноземна філологія на межі тисячоліть / Харк. ун-т. - Харків, 2000. - С. 160-162.
761. Мацьоха Ю.П. Функціонально-стилістична варіантність як основних параметрів індивідуального стилю письменника // Функциональная лингвистика: Материалы конф. - Ялта, 2000. - С. 226-228.
762. Matsyokha Yu. More about Clauses / Yu. Matsyokha. K. Svyatchyk // 5 th National TESOL Ukrain conference: Conference papers / Lviv University. - Lviv, 2000.- P. 138.
763. Мацюк І.Д. Деякі проблеми національного і інтернаціонального у взаєминах особистості і суспільства на сучасному етапі // Вісн. Технол. ун-ту Поділля.- 2000.- № 1.- С. 152-156.
764. Мацюк І.Д. Деякі проблеми особистості в сфері міжнаціональних відносин на сучасному етапі // Вісник Технологічного університету Поділлля. Соц.-гуманіт. науки. - 2000. - № 6, Ч.1. - С. 154-157.
765. Мельник В.В. Науково-дослідницька робота в освітньому закладі // Педагогічний вісник. - 2000. - № 3. - С. 11-15.
766. Мельник В.В. Теорія і практика аналізу уроку: Наук.-метод. посіб. - Кам'янець-Подільський: Астрая, 2000.- 68 с.
767. Мельник Л.М. Соціалізація і культура навчально-виховного процесу // Педагогічний вісник. - 2000. - № 3. - С. 25-27.
768. Миронова Н.Г. Влияние конструкций экструдеров на изменение углеводного комплекса и микроструктуры экструдатов / Н.Г. Миронова, В.Н. Ковбаса, .В. Кобылинская // Хранение и переработка сельхозсырья. - 2000. - № 9. - С. 66-69.
769. Миронова Н.Г. Деякі аспекти екологічної безпеки харчових продуктів // Проблеми сучасної екології: Зб. тез міжнар. конф./ Запоріз. держ. ун-т. - Запоріжжя, 2000. - С. 81.
770. Миронова Н.Г. Исследование влияния добавок-обогатителей на процесс экструзии при производстве сухих завтраков повышенной пищевой ценности / Н.Г. Миронова, В.Н. Ковбаса, Е.В. Кобылинская // Хранение и переработка сельхозсырья. - 2000. - № 8. - С. 67-69.
771. Мручко Є.Є. Зовнішня політика України: Історичні уроки // Вісн. Технол. ун-ту Поділлля. Соц.-гуманіт. науки. - 2000. - № 6, Ч.1. - С. 38-40.
772. Нестер А.А. Аналіз процесів металізації плат та шляхів її прискорення / А.А. Нестер, О.В. Романішина // Вимірюв. та обчислюв. техніка в технол. процесах. - 2000. - № 2. - С. 45-46.
773. Нікітін О.О. Застосування швидкісної кінозйомки для дослідження взаємодії деталей герметичного ротаційного компресора в процесі роботи // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Техн. науки. – 2000. - № 5, Ч.1. – С. 67-68.
774. Олійник М.П. Альтернативи виходу із світової економічної кризи 1929-1933 років: досвід і уроки // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Соц.-гуманіт. науки. - 2000. - № 6, Ч.1. - С. 18-21.
775. Островський К.С. До проблеми особистості у юнацькому віці // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Соц.-гуманіт. науки. - 2000. - № 6, Ч.1. - С. 180-182.
776. Палюк Л.Г. Проблема обучения деловому общению будущих специалистов // Вісн. Київ. держав. лінгвістич. ун-ту. - 2000. - Вип. 2.
777. Парфенюк В.А. Особливості формування мотивації при виховних впливах за допомогою вербальної комунікації // Виховна робота у ВНЗ: симбіоз нового і традиційного:Всеукр. наук.-практ. конф.- Кам'янець-Подільський, 2000.
778. Пасинкова І.В. Компартивний аналіз демократичних та гуманістичних тенденцій в різних моделях освіти // Філософські пошуки. - 2000. - № 4. - С. 64-69.
779. Пасинкова І.В. Особливості організації навчально-виховного процесу в університеті США // Вісн. Чернів. держ. ун-ту. Сер. Педагогіка і психологія. - 2000. - № 3. -. 52-55.
780. Пасинкова І.В. Принципи розвитку університетської освіти // Матеріали конф. - Вінниця, 2000. - С. 118-119.
781. Пасічник С.А. Атрибутивный компонент в субстативном словосочетании (сравнительный аспект) // Зб. наук. пр. - Ялта, 2000.
782. Пащенко О.В. Рівнева диференціація професійно-практичної підготовки фахівців спеціальності 7.010104 "Професійне навчання" / О.В. Пащенко, О.Г. Кустова, Г.В. Красильникова // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми: Зб. наук. пр./ Вінниц. держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського. - Вінниця, 2000.
783. Первушина А.В. Розвиток художньо-образного мислення в процесі формування риторичних умінь студентів // Вісник лінгвістичного університету. - 2000. - № 11.
784. Первушина А.В. Специфіка формування риторичних умінь у студентів технічного профілю університету // Вісник лінгвістичного університету. - 2000. - № 10.
785. Петренко Т.Ф. Використання методів біотестування в учбовому курсі по токсикології / Т.Ф. Петренко, О.О. Горбачук // Проблеми сучасної екології: Зб. тез міжнар. конф./ Запоріз. держ. ун-т. - Запоріжжя, 2000. - С. 9.
786. Петренко Т.Ф. Підбір тест-об'єктів для визначення парсульфанолу / Т.Ф. Петренко, О.О. Горбарчук // Екологія. Людина. Суспільство: Зб. тез доп. учасників II всеукр. наук.-практ. конф. / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". - Київ, 2000.
787. Петренко Т.Ф. Порівняльна характеристика тест-об'єктів по виявленню токсичності сульфанолу / Т.Ф. Петренко, О.О. Горбарчук // Зб. тез доп. учасників конф. молодих вчен. та студ./ Київ. держ. ун-т технолог. та дизайну. - К., 2000.
788. Петрук Н.К. Міжособистісне спілкування і формування ціннісних орієнтацій молоді // Вісню Технол. ун-ту Поділлля. Соц.-гуманіт. науки. - 2000. - № 6, Ч.1. - С. 110-112.
789. Пісоцький С.І. Особливості прояву аналітико-синтетичної діяльності центральної нервової системи спортсменів / С.І. Пісоцький, М.М. Рудніченко, Є.М. Свіргунець // Університет та регіон: VII міжнар. наук.-практ. конф. - Луганськ, 2000. - С. 69.
790. Пісоцький С.І. Про деякі питання негативного впливу занять з фізвиховання / С.І. Пісоцький, М.М. Рудніченко, Є.М. Свіргунець // Проблеми фізичного та валеологічного виховання студенської молоді : Зб. нац. наук.-практ. конф. - Луганськ, 2000. - С. 31.
791. Попов В.И. Методика развития силы в учебно-тренировочном процессе студентов / В.И. Попов, М.М. Рудниченко // Актуальная проблема организации физического воспитания и спорта студентов области: Зб. регіон. наук.-метод. конф./ Донец. держ. ун-т. - Донецьк, 2000. - С. 45.
792. Попов В.И. Обоснование програмы физической подготовки при самостоятельных занятиях методами единоборств и атлетизма / В.И. Попов, М.М. Рудниченко // Здоров'я та освіта: проблеми та перспективи: I Всеукр. наук.-практ. конф. - Донецьк, 2000. - С. 13.
793. Предборська І.М. Проблема суб' єкта соціальної зміни в новій парадигмі // Зб. наук. пр. - Харків, 2000.
794. Предборська І.М. Трансформаційні проблеми сучасного українського суспільства // Грані. - 2000. - № 5.
795. Присяжнюк М.П. Правове регулювання захисту національного товаровиробника // Вісн. Технол. ун-ту Поділля.- 2000.- № 1.- С. 160-162.
796. Ребрик В.Е. Метод оценки конструктивных особенностей обуви по семантичной модели: Информ. л. № 27 / В.Е. Ребрик, Т.Е. Корж . - Хмельницкий: ЦНТЭИ, 2000.
797. Ребрик В.Є. Семантична модель процесу художнього проектування взуття / В.Є. Ребрик, Т.Є. Корж // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Техн. науки. – 2000. - № 5, Ч.1. – С. 141-143.
798. Ройзман В.П.Зниження вібрацій прально-віджимних машин методом випадково направленого пошуку збалансованості ротора / В.П. Ройзман, О.В. Малигін, Р.Г. Чоловський // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Техн. науки. - 2000. - № 6, Ч.3. - С. 44-48.
799. Ройзман В.П. Комп'ютеризація лабораторної роботи № 1 з опору матеріалів "Випробування на розтягування зразка круглого перерізу. Визначення характеристик міцності і пластичності" / В.П. Ройзман, Р.Г. Чоловський, І.І. Ковтун // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Техн. науки. - 2000. - № 6, Ч.3. - С. 48-51.
800. Ройзман В.П. О некоторых вопросах автоматической балансировки / В.П. Ройзман, Р.Г. Чоловський, О.В. Малигін // ROOM 2000: Зб. пр. - Івано-Франківськ, 2000.
801. Rozova Q. Communication. Basic Units // 5 th National TESOL Ukrain conference: Conference papers / Lviv University. - Lviv, 2000.- P. 145.
802. Руда Н.С. Рольова гра у викладанні ділової іноземної мови // Тез. доп. міжнар. конф. / Харк. нац. ун-т. - Х., 2000.
803. Руденко С.Ф. Екологічна свідомість - нова філософія життя III тисячоліття // Вісник Технологічного університету Поділлля. Соц.-гуманіт. науки. - 2000. - № 6, Ч.1. - С. 76-78.
804. Рудніченко М.М. Медико-біологічні основи валеології / М.М. Рудніченко, П.Д. Плахтій // Матеріали конф. / Кам'янець-Подільський держ. педаг. ін-т. - Кам'янець-Подільський, 2000. - С. 23-47.
805. Сагач Г.М.Формування духовно-інтелектуальної культури студентів засобами риторики / Г.М. Сагач, А.В. Первушина // Вісник Київського університету ім. Т. Шевченка.-2000. - Вип. 32. - С. 76.
806. Садикова О.К. Пісенний матеріал на заняттях з іноземної мови // Тез. доп. міжнар. конф. / Харк. нац. ун-т. - Х., 2000.
807. Святчик К.В. Особливості перекладу термінв у науково-технічних текстах // Проблеми української термінології. - Львів: Львівська політехніка, 2000. - № 402. - С. 140-142.
808. Святчик К.В. Экспрессивное высказывание в газетной коммуникации // Функциональная лингвистика: Материалы конф. - Ялта, 2000. - С. 315-318.
809. Svyatchyk K. Grammar Structures in Language Teaching / K. Svyatchyk, Yu. Matsyokha // 5 th National TESOL Ukrain conference: Conference papers / Lviv University. - Lviv, 2000.- P. 21.
810. Семенова С.В. Проблема перевода фразеологизмов // Іноземна філологія на межі тисячоліть / Харк. ун-т. - Харків, 2000. - С. 28-30.
811. Семенюк Н.В. Джерела екологічної кризи та вплив забруднюючих факторів на здоров'я людини та біосферу // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Техн. науки. - 2000. - № 6, Ч.3. - С. 94-98.
812. Семенюк Н.В. Екологічно-чисте майбутнє – за альтернативними джерелами енергії // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Техн. науки. – 2000. - № 5, Ч.1. – С. 105-107.
813. Сергеєва Л.С. Відео із субтитрами: за і проти // Тез. доп. міжнар. конф. / Харк. нац. ун-т. - Х., 2000.
814. Sidorenko О.L. Mother tongue and target language in the classroom // Тез. доп. міжнар. конф. / Харк. нац. н-т. - Х., 2000.
815. Скиба К.М.Стан та розвиток виробничо-побутових умовпрацівників тваринництва України. 1960-1980 роки / К.М.Скиба, В.О. Григоренко, О.П. Григоренко // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки. – 2000. – № 3, Ч.1. – С. 81-85.
816. Сметанський М.І. Діалог з опонентами // Педагогіка і психологія. - 2000. - № 1.
817. Сметанський М.И. Оценка эффективности организации труда учителя // Человек и общество на рубеже тысячелетий. - Воронеж, 2000.
818. Cметанський М.І. Методологічні засади активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів // Шлях освіти. - 2000. - № 4. - С. 9-13.
819. Сметанський М.І. Організація педагогічної практики студентів // Оновлення змісту освіти. - 2000. - № 12.
820. Соболь Н.М. Сучасні англійські прислів’я способи їх перекладу на українську мову // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Соц.-гуманіт. науки. - 2000. - № 6, Ч.1. - С. 116-118.
821. Станіславова Л.Л. Курс сучасної української літератури у технічному вузі // Термінологія і час: Матеріали конф./ Київ. міжнар. ун-т цив. авіації. - Київ, 2000. - С. 143-144.
822. Ткач В.О. Перекладацька діяльність Володимира Жили // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Соц.-гуманіт. науки. - 2000. - № 6, Ч.1. - С. 125-127.
823. Ткачук І.Х. Універсальна локальність. До питання використання принципу партійності історичної науки: нове бачення // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Соц.-гуманіт. науки. - 2000. - № 6, Ч.1. - С. 15-18.
824. Трубнікова О.Ю. Пісенний матеріал на заняттях з іноземної мови // Тез. доп. міжнар. конф. / Харк. нац. ун-т. - Х., 2000.
825. Федосьєв С.М. Я залишився би тут назавжди (принц Шарль Нассау-Зіген і Масандра) // Зб. наук. пр. - К., 2000. - Вип. 2. - С. 201-203.
826. Феодосьєв С.М. "Подорожі до Турції і Єгипту" в контексті сучасного сприйняття на Заході історії українсько-польських відносин // Матеріали X-ї Подільської історико-крвєзнавч. конф. - Кам'янець-Подільський, 2000.
827. Феодосьев С.Н. Малоизвестная дружба Никос Казандзакис и Григор Робакидзе // Зб. наук. пр. / Софиев. ун-т . - София, 2000. - С. 137-146.
828. Феодосьев С.Н. Une amitie peuconnue - Nikos Kazantzaki ot Grigor Rabikidze // Зб. наук. пр. / Тбіл. ун-т, 2000.
829. Хворостовська Н.В. Розвиток педагогічних здібностей як наукова проблема // Виховна робота у ВНЗ: симбіоз нового і традиційного: Всеукр. наук.-практ. конф.- Кам'янець-Подільський, 2000.
830. Цимбалістий В.Ф. Міжнародні відносини в історії соціально-політичної думки // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Соц.-гуманіт. науки. - 2000. - № 6, Ч.1. - С. 178-180.
831. Чепелєва Н.В. Психологічна характеристика діалогічного тексту // Зб. наук. пр. / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова.- К., 2000. - Вип. I. - С. 3-8. .
832. Чепелєва Н.В. Розвиток особистості психолога-практика в процесі навчання у вузі // Українська еліта та роль в державотворенні: Наук. записки / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПН України. - К., 2000. - С. 224-229.
833. Чепелєва Н.В. Спогади про вчителя // Творча спадщина Г.С. Костюка та сучасна психологія: Матеріали III з'їзду Т-ва психологів України. - К., 2000. - С. 298-299.
834. Чепелєва Н.В. Теоретичні засади психологічної герменевтики // Творча спадщина Г.С. Костюка: Матеріали II з'їзду Т-ва психологів України. - К., 2000. - С. 202-203.
835 . Шаран Р.В. Лексико-фонетичні особливості аналізу наукового тексту // Гуманітар. вісн. ЧІГІ.- Черкаси, 2000.
836. Шевеля В.В. Вивчення особливостей тертя металів в умовах фретингу / В.В. Шевеля, Г.С. Калда // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Техн. науки. – 2000. - № 5, Ч.1. – С. 89-93.
837. Шевеля В.В. Механизм разрушения металлов при фреттинг-усталости / В.В. Шевеля, Г.С. Калда // Пробл. трибології. – 2000. – № 2. – С. 72-76.
838. Shepel V.P. Casstudies as a source for development of communication activities // Тез. доп. міжнар. конф. / Харк. нац. ун-т. - Х., 2000.
839. Щербатий С.П. Особливості припинення діяльності страхових організацій // Вісн. Технол. ун-ту Поділля.- 2000.- № 1.- С. 158-160.
840. Якимчук Ю.В. І. Франко як перекладач на українську мову творів давньоримських митців // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Соц.-гуманіт. науки. - 2000. - № 6, Ч.1. - С. 123-125.
841. Янцеловський В.В. Практичні аспекти формування дизайнерського мислення в межах профільного навчання / В.В. Янцеловський, В.Є. Ребрик // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми: Зб. наук. пр./ Вінниц. держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського. - Вінниця, 2000.

.
 
.
Наші координати: м.Хмельницький
вул. Кам'янецька 110/1
тел.: 77-30-38;
e-mail.
.
.