ВИДАННЯ - УНІКАЛЬНЕ

   Останнім часом бібліотека Тех­нологічного університету Поділля проводила чимало презентацій книг, авторами яких є науковці вузу. Та цього-разу студенти інже­нерно-економічного факультету, що зібралися у відділі економіч­ної літератури книгозбірні, позна­йомилися з виданням унікальним.
   — Ця подія неординарна для уні­верситету, — підкреслив ректор ТУПу професор М. Є. Скиба. — У видавництві „Наукова думка" вийшла друком колективна наукова монографія „Системи обліку в Україні:трансформація до міжнародної практики". Написала її група авторів, що об'єднує 34 творчі особистості кафедри обліку і аудиту та кафедри фінансів і банківської cправи під керівництвом професора М. П. Войнаренка. Це перша спроба всебічного науково обгрунтованого розкриття проблеми обліку. Така комплексна праця видається вперше.
   Видання монографії — це завжди свято, а колективної — вдвічі, адже вона містить колективну думку.
   — Книга відображає ріст нашого університету, — зазначив радник ректора, професор Р. І. Сілін.
   — Ми сьогодні виходимо за межі університету, міста, країни, ми можемо плекати надії, що досягнемо рівня Кембріджа, Сорбонни та інших провідних вузів світу.
   Привітання авторів, оцінки колективної монографії прозвучали з вуст викладачів, студентів, працівників бібліотеки. Особливо ж підкреслювалася важлива роль керівника авторського колективу— професора М. П. Войнаренка. Він і вручив бібліотеці вузу в дарунок п ятдесят примірників щойно виданої книги.
В.ОКІПНИЙ