ШКОЛА МОЛОДИХ НАУКОВЦІВ

   "Молодий спеціаліст XXI століття" - таку програму започаткували Технологічний університет Поділля, регіональний центр перепідготовки та працевлаштування, кадрове агентство "Кар'єра" і бібліотека ТУПу. Її мета -підтримати талановиту молодь, практично допомагати в плануванні й досягненні життєвого успіху. Очолив програму професор, проректор з наукової роботи М. Войнаренко. Нині в її рамках уже завершено досить цікаву, а головне - корисну для майбутньої роботи нинішніх студентів акцію: презентацію збірника наукових праць студентів інженерно-економічного факультету "Проблеми економіки, обліку та менеджменту".
    - Презентацію проведено в рамках 30-річного ювілею інженерно-економічного факультету, - говорить декан факультету Микола Бондаренко. - Під керівництвом старшого викладача кафедри економіки Наталії Майорової її підготували й провели студенти - майбутні фахівці з маркетингу й економіки, а також група майбутніх дизайнерів вищого професійно-технічного училища № 25.
   Це була по-справжньому цікава, хвилююча подія. Працівники бібліотеки (директор - В. Петрицька), невтомні, винахідливі й доброзичливі помічники студентів і викладачів, підготували приміщення - читальний зал економічних знань книгозбірні, оформили виставку "Від перших вершин - до наукових висот", на якій представили праці студентів факультету. Художник бібліотеки Тетяна Чернишова виготовила вимпел та емблему програми "Молодий спеціаліст XXI століття", вітальні плакати.
Святковий, піднесений настрій внесли в це дійство ведучі презентації - студенти Настя Григор'єва й Ярослав Василевський Декан факультету-ювіляра Микола Бондаренко розповів присутнім про здобутки інженерно-економічного факультету, наукові пошуки, про що свідчить і черговий випуск збірника праць студентів. На факультеті створено спра- вжню школу молодих науковців.
   З виставкою "Від перших вершин - до наукових висот" ознайомила заступник декана Л. Любохинець. На стендах - публікації у збірниках факультету, в журналі "Вісник Технологічного університету Поділля", в наукових збірниках всеукраїнських та міжнародних науково-практичних студентських конференцій, симпозіумів. Показано і наукові праці випускників, нині вже докторів наук, проректорів М. Войнаренка й В. Нижника. Такі приклади активізують творчий пошук юнаків і дівчат.
    - До науки причетна велика студентська аудиторія, - зауважив проректор з наукової роботи професор В. Каплун. -У цьому чимала заслуга деканату й бібліотеки університету.
    Проректор з міжнародних зв'язків М. Йохна наголосив, що вже перші публікації відкривають багатьом студентам шлях до високих звань докторів наук, професорів у майбутньому.
    Про складний, але цікавий процес наукових досліджень розповів один з авторів презентованого збірника - студент Олег Пшечук. Наукова робота Тетяни Лісовської має назву "Економічна безпека підприємства". Студентка вирішила продовжувати працювати над темою, узяти її для захисту дипломного проекту.
Із славною датою і презентацією наукового збірника привітали ювілярів студенти і викладачі інших факультетів. Завідувач кафедри інформаційних технологій і проектування С. Ковальчук та студент Захар Чумак своє привітання супроводжували показом анімаційного фільму "Студент і наука" за сценарієм третьокурсників інженерно-економічного факультету.
Василь ГОРБАТЮК, журналіст