Студенти духовно збагачуються

   У бібліотеці ХДУ плідчо працює сектор просвітницької роботи, діяльність якого спрямована на сприяння підвищенню інтелектуального, духовного і творчого розвитку студентської молоді.
   З метою пропаганди культурних надбань українського народу проводимо заходи, на яких знайомимо слухачів з багатогранним світом літератури та мистецтва, використовуючи при цьому художнє оснащення приміщення, відеоматеріали, слайди та музичне оформлення.
    У квітні 2004 року студенти І-ІІ курсів мали змогу ознайомитися з давньою культурою наших прадідів на культурознавчій годині "Керамічні обереги" з циклу "Пам'ятки історії та культури".Студенти отримали знання про керамічні вироби українців, які впродовж століть для українського народу були не просто посудом, а прикрасою оселі, джерелом творчості нашого народу та його оберегом.
    У травні запрошуємо відвідати годину-екскурс "Трипільська культура" із циклу "Пам'ятки історії та культури", яка познайомить слухачів з однією з найбільш яскравих архе-ологічних культур та з одним із най-цивілізовані-ших етносів енеолітичної доби.
    З циклу мистецьких уроків "У храмі муз" пропонуємо тему "Культура епохи просвітництва". Завдяки таким урокам студенти збагачуються духовно.

Н. Лєдєньова,
головний бібліотекар сектору просвітницької роботи