НАУКОВА РОБОТА
1. Астахова В. Наукові дослідження у приватних ВНЗ: перши досягнення, перспективи// Вища освіта України.- 2003.- №1.- С.22-27.
2. Бабіч В. Аналіз тематики дисертаційних робіт у галузі педагогіки і психології, розглянутих Радою з координації наукових досліджень протягом 1995-2002 рр.// Педагогічна газета.- 2003.- №2.- С. 4.
3. Воронин Ю.М.  Проблемы воспроизводства отечественного научного потенциала// Педагогика.- 2003.- №7.- С.3-14.
4. Гладій В. Особливості європейської регіоналізації в сфері науково-дослідницьких і дослідно-конструкторських робіт НДДКР// Вісник ТАНГ.- 2003.- №5/1.- С.46-52.
5. Жовта І. Результати наукової діяльності вищого навчального закладу колегія МОН розглядала вперше// Освіта України.- 2003.- №9.- С.2.
6. Казаков Ю. О формулировках научной новизны и выводов в диссертационных работах// Alma mater.- 2003.- №2.- С.32-36.
7. Князян М.  Формування пізнавальної мотивації дослідницької діяльності студентів// Педагогіка і психологія професійної освіти.- 2003.- №1.- С.173-182.
8. Ковальчук А. Наука - не Схід, але все ж справа тонка// Аудиторія.- 2003.- №5.- С. 6. [Наукова робота студентів]
9. Леоненко П. Науково-дослідна робота студентів: досвід минулого і проблеми сьогодення/ П.Леоненко, С.Гасанов, М.Садовий// Вища школа.- 2002.- №2-3.- С.19-33.
10. Лутай В. Про формулювання наукових проблем дисертаційної роботи та методологію їхрозв'язання// Вища освітаУкраїни.- 2002.- №4.- С.129.
11. Маркусова В. Кто и как измеряет науку// Alma mater.- 2002.- №12.- С.42-46. [Российские публикации и их цитируемость в мировом научном сообществе]
12. Мельник А. Актуальні проблеми економічних досліджень в умовах формування єдиного наукового простору Європи/ А.Мельник, В.Мельник// Вісник ТАНГ.- 2003.- №5/1.- С.15-23.
13.

Молоді науковці передають досвід// Освіта України.- 2003.- №67.- С.1. [III-я Всеукраїнська конференція молодих учених "Крок у майбутнє"]

14. Нікітина М. Оцінка ефективності науковоїпраці/ М.Нікітина, Гришанков, В.Побірченко// Вищашкола.- 2001.- №6.–С. 52-58.
15.

Пєхота О.  Наукова співпраця - основа сучасного університету// Освіта України.- 2003.- №90.- С.5.[Педагогіка і психологія професійної освіти].

16. Розин В.М. Виды научных работ и критерии их оценки// Высшее образование сегодня.- 2003.- №3.- С. 18-23.
17. Скібіцька О. Методологічні підходи до активізації наукової творчості працівників вищої школи// Вісник ТАНГ.- 2003.- №5/1.- С.83-92.
18. Цегельська М. Модернізація методів навчання основ наукової діяльності у ВНЗ// Рідна школа.- 2003.- №1.- С.47-48.
19.

Чугін В. Подайте професорові на науку...// Голос України.- 2003.- №168.- С.8. [Фінансування вузівської та фундаментальної науки]

20. Шаронова Н. Наука у приватних закладах освіти має право на майбутнє// Новий колегіум.- 2002.- №3.- С.16-22.