НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ З ВИЩОЇ ОСВІТИ
1. Вища освіта і наука – пріоритети сфери розвитку суспільства у ХХI столітті: Рішення колегії МОН України// Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України.- 2003.- №8.-С. 3-14.
2. Положення про нагрудний знак "Відмінник освіти України"// Освіта України.- 2003.- №10.- С. 2.
3. Положення про почесну грамоту Міністерства освіти і науки України// Освіта України.- 2003.- №10.- С.2.
4. Про затвердження Порядку надання цільових пільгових кредитів для здобуття вищої освіти: Постанова Кабинету Міністрів України// Урядовий кур'єр.- 2003.- №119.- С.12-14.
5. Про проведення експерименту щодо запровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих навчальних закладах III - IVрівнів акредитації: Рішення колегії МОН України// Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України.- 2003.- №11.- С.13-21.
6. Про стан впровадження нових інформаційних технологій для науково-методичного забезпечення самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів:Наказ МОН України//Інф.зб.МОН України.– 2003.– №1.–С.3-6.
7. Про стан роботи щодо запобігання правопорушень, посадових зловживань, хабарництва в системі освіти: Рішення колегії МОН України// Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України.- 2003.- №6.- С.3-6.