ВАК
1. Доповнення до переліку провідних установ для експертизи дисертацій. // Бюлетень ВАК України.- 2003.- №10.- С.2-3.
2. Паспорти спеціальностей. Уточнення// Бюлетень ВАК України.- 2003.- №2.- С. 9-15.
3. Перелік № 11 наукових фахових видань// Бюлетень ВАК України.- 2003.- №2.- С.3-7
4. Перелік спеціальностей, за якими проводиться захист дисертацій на здобуття наукових ступенів// Бюлетень ВАК України.- 2003.- №9.- С.2-20.
5. Про зарахування публікацій як фахових( З постанови президії ВАК України) // Бюлетень ВАК України.- 2003.- №2.- С.7-9.
6. Про зміну профілю спеціалізованих учених рад// Бюлетень ВАК України.- 2003.- №10.-  С.33-34.
7. Про перевірку діяльності спеціалізованої вченої ради// Бюлетень ВАК України.- 2003.- №10.- С.24-25.
8. Про перевірку первинних документів атестаційної справи// Бюлетень ВАК України.- 2003.- №10.- С.25-27.
9. Про порядок захисту дисертацій на здобуття наукових ступенів кандидата і доктора наук зі спеціальностей з історії природничих, медичних, фармацевтичних і технічних наук// Бюлетень ВАК України.- 2003.- №11.- С.2-3.
10. Створено спеціалізовані вчені ради. Доповнення// Бюлетень ВАК України.- 2003.- №10.-      С.27-33.
11. Створено спеціалізовані вчені ради// Бюлетень ВАК України.- 2003.- №2.- С. 26-28.