НАУКОВА РОБОТА
1. Артемчук Г.І.  Про формування наукового потенціалу України у галузі методики навчання іноземних мов/ Г.І.Артемчук, С.М.Назаров// Бюлетень ВАК України.- 2004.- №9.- С.8-12.
2. Артюшин Л.М.  Аналіз типових помилок під час написання та оформлення авторефератів дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук // Бюлетень ВАК України.- 2004.- №9.- С.3-8.
3. Базилевич В.  Економічна наука чекає на переможців студентських олімпіад/ В.Базилевич, І.Федоренко, В.Тропіна// Вища школа.- 2003.- №2-3.- С.79-84.- [Науково-дослідна робота студентів].
4. Бедный Б.И.  Маркетинговая подготовка молодых ученых// Инновации в образовании.- 2004.- №4.- С.131-133.- [Формирования инновационного стиля мышления молодых ученых].
5. Журавель В.А.  Підготовка наукових кадрів: поблеми сьогодення// Бюлетень ВАК України.- 2003.- №12.- С.5-7.
6. Загузов Н.И.  Основные направления диссертационных исследований по проблемам информатизации образования/ Н.И.Загузов, Е.Н.Загузова// Информатика и образование.- 2004.- №3.- С.101-112.
7.  Иванов А.  Студенческие научные общества и кружки// Alma mater.- 2004.- №4.- С.21-27.
8. Ковальчук Т.  Наукова "кухня" університету// Аудиторія.- 2004.- №30.- С.4.- [Наукова робота у Львівській політехніці].
9. Литвинюк О.  Наукові кадри: конкурентоспроможна якість, а не процес і форма// Бюлетень ВАК України.- 2004.- №2.- С.4-9.
10. Онлайновое хранение диссертаций// Телекоммуникации и информатизация образования.- 2003.- №6.- С.11-120.
11. Пєхота О.  Наукова співпраця - основа сучасного університету// Освіта України.- 2003.- №90.- С.5.- [Педагогіка і психологія професійної освіти].
12.  Пиявский С.  Вузовское молодежное Интернет-сообщество// Alma mater.- 2003.- №8.- С.24-29.- [Студенческая научная работа].
13. Шубіна С.  Студентська наукова діяльність як один із чинників підвищення якості підготовки фахівців/ С.Шубіна, Г.Азаренкова// Новий колегіум.- 2004.- №3.- С.53-57.