НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ З ВИЩОЇ ОСВІТИ
1. Підвищення ефективності вищої освіти і науки як дієвого чинника розвитку та інтеграції в європейське співтовариство:Рішення колегії МОН України// Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України.- 2004.- №7.- С.3-15. 
2.  Про виконання рішення колегії Міністерства освіти і науки України з питання " Про стан та перспективи розвитку психологічної служби системи освіти України": Наказ Міністерства освіти і науки України// Психолог.- 2004.- №20.- С.11-12. 
3. Про заходи щодо вдосконалення системи вищої освіти України: Указ Президента України// Освіта України.- 2004.- №14.- С.1. 
4. Про надання Хмельницькому державному університету статусу національного:Указ Президента України// Законодавство України [ Електрон. ресурс ]. – Спосіб доступу:     http://zakon.rada.gov.ua/. -   Загол. з екрану 
5.  Про стан забезпечення навчально-виховного процесу у вищих навчальних закладах педагогічними та науково-педагогічними кадрами :Рішення колегії МОН// Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України.- 2003.- №23.- С.3-8. 
6. Про стан і перспективи розвитку психологічної служби системи освіти України: Рішення колегії Міністерства освіти і науки України// Психолог.- 2004.- №20.- С.8-10. 
7. Про стан реалізації ступеневої вищої освіти відповідно до Закону України "Про вищу освіту": Рішення колегії МОН України// Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України.- 2004.- №9.- С.3-17.