ВАК
1. Доповнення до переліку № 14 наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук// Бюлетень ВАК України.- 2004.- №10.- С.5
2. Доповнення до переліку провідних установ для експертизи дисертацій. Атестаційний процес// Бюлетень ВАК України.- 2004.- №2.- С.2-3.
3. Доповнення до переліку провідних установ для експертизи дисертацій// Бюлетень ВАК України.- 2004.- №5.- С.4-5.
4. Доповнення до переліку провідних установ для експертизи дисертацій// Бюлетень ВАК України.- 2004.- №6.- С.4-6.
5. Доповнення до переліку провідних установ для експертизи дисертацій// Бюлетень ВАК України.- 2004.- №7.- С.3
6. Доповнення до переліку провідних установ для експертизи дисертацій// Бюлетень ВАК України.- 2004.- №8.- С.2.
7. Доповнення до переліку провідних установ для експертизи дисертацій// Бюлетень ВАК України.- 2004.- №11.- С.6-7.
8. Зміни і доповнення до переліку спеціальностей// Бюлетень ВАК України.- 2004.- №6.- С.2.
9. Зміни та доповнення до "Положення про спеціалізовані вчені ради"// Бюлетень ВАК України.- 2004.- №10.- С.6.
10. Зміни та доповнення до переліків і форм документів, які використовують при атестації наукових і науково-педагогічних працівників// Бюлетень ВАК України.- 2004.- №5.- С.2-4.
11. Норми оплати праці офіційних опонентів// Бюлетень ВАК України.- 2004.- №7.- С.3
12. Паспорт спеціальності 05.09.01-електричні машини й апарати// Бюлетень ВАК України.- 2004.- №3.- С.3-4.
13. Паспорти спеціальностей: 16.00.06;16.00.10;// Бюлетень ВАК України.- 2004.- №1.- С.10-11.
14. Паспорти спеціальностей:14.01.37, 05.09.03, 05.12.02, 05.27.06// Бюлетень ВАК України.- 2003.- №12.- С.4-7.
15. Перелік № 13 наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук// Бюлетень ВАК України.- 2004.- №1.- С.2-7.
16. Перелік № 14 наукових фахових видань// Бюлетень ВАК України.- 2004.- №8.- С.3.
17. Положення про електронні наукові фахові видання// Бюлетень ВАК України.- 2004.- №11.- С.2-6.
18. Положення про Наукову громадську раду при ВАК України// Бюлетень ВАК України.- 2004.- №10.- С.3-4.
19. Про визнання фахівців штатними співробітниками установ// Бюлетень ВАК України.- 2004.- №2.- С.2
20. Про вилучення з Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт// Бюлетень ВАК України.- 2004.- №1.- С.8-9.
21. Про вилучення з переліку наукових фахових видань// Бюлетень ВАК України.- 2004.- №8.- С.11.
22. Про внесення змін і доповнень до переліку спеціальностей, за якими проводяться захист дисертацій на здобуття наукових ступенів кандидата наук і доктора наук, присудження наукових ступенів// Бюлетень ВАК України.- 2004.- №6.- С.2
23. Про зарахування публікацій як фахових// Бюлетень ВАК України.- 2004.- №1.- С.7.
24. Про зарахування публікацій як фахових// Бюлетень ВАК України.- 2004.- №8.- С.3-10
25. Про затвердження норм оплати праці офіційних опонентів// Бюлетень ВАК України.- 2003.- №12.- С.3-4.
26. Про затвердження норм оплати праці офіційних опонентів// Бюлетень ВАК України.- 2004.- №7.- С.2-3.
27. Про нову форму - "Додаток до диплому кандидата наук"// Бюлетень ВАК України.- 2004.- №1.- С.12-13.
28. Про порядок захисту дисертацій на здобуття наукових ступенів кандидата і доктора наук зі спеціальностей з історії природничих, медичних, фармацевтичних і технічних наук// Бюлетень ВАК України.- 2003.- №11.- С.2-3.
29. Про порядок створення спеціалізованих учених рад// Бюлетень ВАК України.- 2004.- №3.- С.2-3.