ВАК

1.   А чи варто Україні зміцнювати радянську систему атестації наукових і науково-педагогічних кадрів?// Бюлетень ВАК України.- 2005.- №5.- С.24-30
2.   Використання англійської термінології при оформленні авторефератів кандидатських і докторських дисертацій з медичних спеціальностей// Бюлетень ВАК України.- 2005.- №11.- С. 20-23.
3.   Доповнення до переліків і форм документів, що використовуються при атестації наукових і науково-педагогічних працівників// Бюлетень ВАК України.- 2005.- №5.- С.2
4.   Доповнення до переліку провідних установ для експертизи дисертацій// Бюлетень ВАК України.- 2004.- №12.- С.5-6.
5.   Доповнення до переліку провідних установ для експертизи дисертацій// Бюлетень ВАК України.- 2005.- №5.- С.3
6.   Доповнення до Переліку провідних установ для експертизи дисертацій// Бюлетень ВАК України.- 2005.- №7.- С.2-3.
7.   Доповнення до переліку провідних установ для експертизи дисертацій// Бюлетень ВАК України.- 2005.- №10.- С.9-10.
8.   Доповнення до Переліку провідних установ для захисту дисертацій// Бюлетень ВАК України.- 2005.- №6.- С.2
9.   Загородний А.Г.  Довідка про результати громадської експертизи Вищої атестаційної комісії України// Освіта України.- 2005.- №87.- С. 4.
10. Мачулин В.Ф. ВАК у контексті Болонського процесу// Науковий світ.- 2005.- №5.- С.2-5.- [Інтеграція України у науково-освітній простір].
11. Паспорти спеціальностей// Бюлетень ВАК України.- 2005.- №11.- С. 2-20
12.  Перелік спеціальностей, за якими проводяться захист дисертацій на здобуття наукових ступенів кандидата наук і доктора наук, присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань// Бюлетень ВАК України.- 2005.- №9.- С.2-19.
13. Про внесення доповнень до переліків і форм документів, що використовуються при атестації наукових і науково-педагогічних працівників// Бюлетень ВАК України.- 2005.- №5.- С.2.
14. Про внесення електронних наукових видань до Переліку наукових фахових видань// Бюлетень ВАК України.- 2005.- №9.- С.25-27.
15. Про дотримання спеціалізованими вченими радами вимог нормативно-правових актів з питань присудження наукового ступеня доктора і кандидата наук// Бюлетень ВАК України.- 2005.- №2.- С.2.
16. Про заходи щодо підвищення якості підготовки та атестації наукових кадрів з економічних наук// Бюлетень ВАК України.- 2005.- №10.- С.2
17. Про заходи щодо підвищення якості підготовки та атестації наукових кадрів з економічних наук// Бюлетень ВАК України.- 2005.- №10.- С.2
18. Про перевірку якості наукових публікацій у виданнях, внесених до переліків наукових фахових видань ВАК// Бюлетень ВАК України.- 2005.- №2.- С.4.
19. Пропозиції щодо змін до переліку спеціальностей, за якими проводяться захисти дисертацій на здобуття наукових ступенів кандидата наук і доктора наук у галузі економічних наук// Бюлетень ВАК України.- 2005.- №5.- С.2
20. Управління проектами та програмами.Коментар до паспорта спеціальності// Бюлетень ВАК України.- 2005.- №10.- С.3-4.