Виховна робота

1.  Балыхин Г.А. Новые экономические механизмы в образовании. Воспитание и духовное развитие студенчества// Высшее образование сегодня.- 2005.- №2.- С.2-6.- [Установление системы отношений собственности в высшем учебном учреждении].
2.  Бех І.Д. Педагогіка успіху: виховні втрати та їх подолання// Педагогіка і психологія.- 2004.- №4.- С.5-16.- [Виховання особистості].
3.  Білецька І. Вирішення моральних завдань як метод виховання цінності іншої людини// Рідна школа.- 2005.- №1.- С.15-17.
4.  Вашкевич В. Світоглядна складова історичної свідомості сучасної студентської молоді// Людина і політика.- 2004.- №5.- С.140-144.
5.  Гамрецький І.Толерантність і духовна безпека молоді// Рідна школа.- 2005.- №4.- С.26-28.
6.  Герасимова І.Г.  Гендерні очікування студентської молоді// Вісник Вінницького політехнічного інституту.- 2005.- №2.- С. 103-108.
7.  Дмитренко Г.  Моральне оздоровлення суспільства: управлінський аспект// Вища освіта України.- 2005.- №3.- С.98-104.
8.  Долматова М.Життєвий досвід студентів у контексті особистісно орієнтованої освіти// Рідна школа.- 2005.- №4.- С.21-23
9.  Заболотська О.Формування та розвиток студента як індивідуальності// Вища освіта України.- 2005.- №2.- С.88-93.
10. Завидівська Н. Сучасні напрями формування навичок здорового способу життя у студентів вищих навчальних закладів// Рідна школа.- 2005.- №1.- С.19-20.
11. Зязун І.  Естетична регуляція ціннісної свідомості// Вища освіта України.- 2005.- №3.- С.5-11.- [Гармонійний розвиток особистості].
12. Києнко-Романюк Л.Зарубіжна і національна практика розвитку критичного мислення в учнів і студентів// Вища освіта України.- 2004.- №4.- С.109-113.- [Формування громадянського суспільства , духовний потенціал освіти].
13. Корольчук О. Про стан та основні напрями формування громадсько-патріотичної свідомості студентів/ О.Корольчук, М.Поночовний// Вісник Київського національного торговельно-економічного університету.- 2004.- №6.- С. 118-125
14. Коростелева Т. Зачем будущему математику естествознание// Alma mater.- 2004.- №8.- С.56-57.- [Гармоничное развитие личности студентов].
15. Коцур В.Найвищий педагогічний ідеал - виховання людяності// Вища освіта України.- 2005.- №2.- С.72-78.- [Виховання моральних якостей].
16. Коцур В.Професія і моральність. Найвищий педагогічний ідеал: виховання людяності// Рідна школа.- 2005.- №4.- С.3-6.
17. Курило С.В.  Проблеми студентського самоврядування у вимірі соціальної педагогіки/ С.В.Курило, С.В.Савченко// Соціальна педагогіка: теорія та практика.- 2005.- №4.- С. 4-11.
18. Литвин О.  Формування національної свідомості - пріоритетне виховне завдання// Вища освіта України.- 2005.- №3.- С.92-96.
19. Матюшкин А. Как сформировать творческую личность// Alma mater.- 2004.- №8.- С.30-35.
20. Мороз Л. До концепції морального виховання молоді/ Л.Мороз, Б.Воронкова// Вища освіта України.- 2004.- №4.- С.94-100.- [Сучасне українське молодіжне середовище, роль і місце ЗМІ у формуванні культурного рівня молоді].
21. Нікітюк Є.Виховання духовності і толерантності молоді є основою розвитку сучасної освіти// Аудиторія.- 2005.- №12.- С.6-7.
22. Подмазин С.  Сутність особистісно орієнтованої освіти/ С.Подмазин, О.Ковальчук// Управління освітою.- 2005.- №18.- С.8.
23. Рибалка В.Теорія розвитку особистості у колективі// Психолог.- 2005.- №28.- С.3-17.
24. Романова С. Роль куратора академічної групи у виховному процесі у вищих технічних закладах освіти// Рідна школа.- 2005.- №6.- С.36-39.
25. Рябов С.Г. Особливості громадянської освіти у формуванні політичної культури перехідного суспільства// Політичні науки.Наукові записки Києво-Могилянської академії.- 2004.- Т.31.- С.54-63.
26. Савченко Л.  Вивчення ціннісних орієнтацій сучасної студентської молоді// Рідна школа.- 2005.- №8.- С.39-41.
27. Сєвастьянова О. Виховання студентів як складова частина їх соціалізації// Соціальна педагогіка: теорія та практика.- 2005.- №1.- С.36-39.- [Соціальна педагогіка і соціалізація особистості.].
28. Сметанський М.Змістові характеристики виховання як педагогічної категорії// Шлях освіти.- 2005.- №3.- С. 5-9.
29. Смовженко Т. Нова генерація молоді// Вісник Національного банку України.- 2004.- №12.- С. 10-12.- [Мета статті - проаналізувати тенденції розвитку студентської молоді, знайти науково-педагогічні технології, які допоможуть їй отримати необхідні знання, практичні навички нового мислення та професійної самореалізації в нових економічних умовах ].
30. Соловей М.Удосконалення виховної системи вищого навчального закладу у світлі Болонського процесу/ М.Соловей, В.Демчук// Рідна школа.- 2005.- №6.- С.3-9.
31. Сухомлинська О.  Виховання самоцінності особи// Педагогічна газета.- 2005.- №10.- С. 3.

Вашкевич< В.  Історична свідомість сучасної молоді: до методології дослідження// Вища освіта України.- 2005.- №4.- С.74-79.

32. Терещенко Ю. Щоб людина стала Людиною ( виховання студентськоїмолоді в контексті законодавчого проекту )// Віче.- 2005.- №1.- С.67-70.
33. Шафаренко К.Формування ціннісних орієнтацій молодих сімей засобами культурно-просвітницької роботи// Рідна школа.- 2005.- №4.- С.29-32.
34. Щербань П.  Українська національна ідея і сучасні проблеми виховання учнівської та студентської молоді// Вища освіта України.- 2005.- №4.- С. 62-67.