КОМП’ЮТЕРНЕ ТЕСТУВАННЯ

37П 84 Буйняк О.Д.   Аналіз критеріїв якості тестових завдань/ О.Д.Буйняк, І.І.Герніченко// Професійне становлення особистості: проблеми і перспективи.- 2005.- С. 79-84.  
  Непомнящая С.   Компьютерное тестирование: плюсы и минусы (к вопросу о методике использовании в учебном процессе)/ С.Непомнящая, Т.Хохлова, Е.Абалихина// Alma mater.- 2006.- №6.- С. 14-18.
  Порівняльний аналіз творчого й тестового аспектів вступного іспиту на прикладі Вінницького національного технічного університету// Вища освіта України.- 2006.- №3.- С. 65-69.
37П 84 Семенюк Н.В.   Педагогічна діагностика навчального процесу за допомогою тестування/ Н.В.Семенюк, О.Б.Гуменюк, Ю.О.Дорошенко// Соціально-гуманітарні та психолого-педагогічні науки.- 2005.- С. 20-22.
  Трайзе С.Э.   Инновация в электронном тестировании// Инновации в образовании.- 2006.- №4.- С. 229-233.