МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ

37
С 69
Бондар О.В.   Методи пожвавлення бесіди на заняттях з англійської мови// Соціально-гуманітарні та психолого-педагогічні науки.- 2005.- С. 54-56.
37
С 69
Волчелюк О.І.   Цілі навчання англійської мови на початковому етапі в загальноосвітніх навчальних закладах// Соціально-гуманітарні та психолого-педагогічні науки.- 2005.- С. 45-46.
37
С 69
Воронецька Н.П.   Проблеми навчання студентів англійської мови як другої іноземної та шляхи їх вирішення// Соціально-гуманітарні та психолого-педагогічні науки.- 2005.- С. 47-48.
378
А43
Гринчишин О.М.   Успішність розвитку комунікативної мотивації за допомогою сприятливого психологічного клімату під час засвоєння іноземної мови студентами вищого навчального закладу// Актуальні проблеми гуманітарних та природничих наук.- 2005.- С. 111-113.
37
С 69
Єгорова В.В.   Метод випадків і ситуацій як засіб активізації самоістійної навчальної діяльності студентів-економістів (на прикладі вивчення іноземної мови)// Соціально-гуманітарні та психолого-педагогічні науки.- 2005.- С. 39-40.
378
А43
Коваль І.В.   Психолого-методичний аспект формування іншомовних граматичних навичок при навчанні говорінню// Актуальні проблеми гуманітарних та природничих наук.- 2005.- С. 120-122.
37
С 69
Козубай В.І.   Використання новітніх технологій у формуванні мовленнєвих навичок та комунікативної компетенції/ В.І.Козубай, Л.М.Морська// Соціально-гуманітарні та психолого-педагогічні науки.- 2005.- С. 40-42.
378
А43
Козубай В.І.   Вплив білінгвізма на вивчення та засвоєння іноземної мови// Актуальні проблеми гуманітарних та природничих наук.- 2005.- С. 122-123.
37
П84
Король С.В.   Аналіз традиційних та сучасних форм роботи на занятті з іноземної мови// Професійне становлення особистості: проблеми і перспективи.- 2005.- С. 107-113.
378
А43
Кравчина Т.В.   До питання про формування готовності студентів технічного профілю до іншомовного спілкування// Актуальні проблеми гуманітарних та природничих наук.- 2005.- С. 123-124.
37
С 69
Мазур Т.С.   Алгоритмізація та програмування у процесі вивчення V+ING форм граматики англійської мови// Соціально-гуманітарні та психолого-педагогічні науки.- 2005.- С. 70-72.
37
С 69
Мазур Т.С.   Алгоритмізація та програмування у процесі вивчення V+ING форм граматики англійської мови// Соціально-гуманітарні та психолого-педагогічні науки.- 2005.- С. 70-72.
37
С 69
Майстер Т.А.   Методи та прийоми вивчення німецької мови// Соціально-гуманітарні та психолого-педагогічні науки.- 2005.- С. 58-59.
37
С 69
Малюська З.В.   Інтенсифікація навчання граматики англійської мови в технічному вузі// Соціально-гуманітарні та психолого-педагогічні науки.- 2005.- С. 49-50.
378
А43
Матвійчук Л.О.   Групова робота як один із методів інтерактивного навчання// Актуальні проблеми гуманітарних та природничих наук.- 2005.- С. 117-119.
37
С 69
Мисечко О.Е.   Формування рефлективного підходу до професійної діяльності в ході підготовки майбутнього вчителя іноземних мов// Професійне становлення особистості: проблеми і перспективи.- 2005.- С. 35-41.
37
С 69
Молотай Л.А.   Навчання читанню іноземною мовою як етап професійного становлення майбутніх інженерів// Соціально-гуманітарні та психолого-педагогічні науки.- 2005.- С. 59-60.
  Никитина О.А.   Иностранный язык в неязыковом вузе: материалы национально-культурного содержания в подготовке будущих специалистов// Высшее образование сегодня.- 2006.- №10.- С. 53-55.
378
А43
Островська І.Т.   Застосування рольових ігор у вивченні іноземної мови// Актуальні проблеми гуманітарних та природничих наук.- 2005.- С. 128-130.
37
С 69
Пасічник О.С.   Формування фонетичних навичок спілкування// Соціально-гуманітарні та психолого-педагогічні науки.- 2005.- С. 56-57.
37
С 69
Святчик К.В.   Організація учбово-комунікативної діяльності при навчанні іноземної мови// Соціально-гуманітарні та психолого-педагогічні науки.- 2005.- С. 19-20.
378
А43
Святчик К.В.   Основні види вправ для організації роботи з англомовними газетними текстами// Актуальні проблеми гуманітарних та природничих наук.- 2005.- С. 113-115.
37
С 69
Селезньова О.О.   Психологічні особливості аудіювання як типу мовної діяльності// Соціально-гуманітарні та психолого-педагогічні науки.- 2005.- С. 37-38.
378
А43
Семенюк О.В.   Актуальність методу аудіювання на сучасному етапі розвитку методики викладання іноземної мови// Актуальні проблеми гуманітарних та природничих наук.- 2005.- С. 133-134.
37
С 69
Ткач В.В.   Вплив колективу на процес розвитку діалогічного та монологічного мовлення іноземною мовою// Соціально-гуманітарні та психолого-педагогічні науки.- 2005.- С. 61-62.
  Черенкова Н.   Инновационные технологии в преподовании английского языка для "нефилологов"// Инновации.- 2006.- №2.- С. 86-92.
378
А43
Школяр Н.В.   Взаємодія викладача зі студентами при навчанні іноземній мові за використанням комунікативного методу// Актуальні проблеми гуманітарних та природничих наук.- 2005.- С. 139-140.
37
С 69
Шлапак О.О.   Навчання спілкуванню у групах на уроках англійської мови// Соціально-гуманітарні та психолого-педагогічні науки.- 2005.- С. 35-36.
37
П 84
Шупта О.В.   До питання організації процесу підготовки майбутніх перекладачів у вищому навчальному закладі// Професійне становлення особистості: проблеми і перспективи.- 2005.- С. 48-54.