ВАК

Довідка про результати громадської експертизи Вищої атестаційної комісії України// Бюлетень ВАК України.- 2005.- №12.
Доповнення до Переліку № 18 наукових фахових виданьУкраїни, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук// Бюлетень ВАК України.- 2006.- №10.- С.2-3.
Доповнення до Переліку №17 наукових фахових видань України// Бюлетень ВАК України.- 2006.- №4.- С. 5-6.
Доповнення до Переліку провідних наукових установ для експертизи дисертацій// Бюлетень ВАК України.- 2006.- №4.- С. 4-5.
Доповнення до Переліку провідних установ для експертизи дисертацій// Бюлетень ВАК України.- 2006.- №2.- С. 5-6.
Доповнення до Переліку провідних установ для експертизи дисертацій// Бюлетень ВАК України.- 2006.- №3.- С. 4.
Доповнення до Переліку провідних установ для експертизи дисертацій// Бюлетень ВАК України.- 2006.- №2.- С. 5-6.
Доповнення до Переліку провідних установ для експертизи дисертацій// Бюлетень ВАК України.- 2006.- №5.- С. 2.
Доповнення до Переліку провідних установ для експертизи дисертацій// Бюлетень ВАК України.- 2006.- №6.- С. 2-3.
Доповнення до переліку провідних установ для експетизи дисертацій// Бюлетень ВАК України.- 2006.- №1.- С. 3-4.
Норми оплати праці офіційних установ для експертизи дисертацій// Бюлетень ВАК України.- 2006.- №7.- С. 5-6.
Паспорти спеціальностей. 03.00.16 - екологія (в новій редакції)// Бюлетень ВАК України.- 2006.- №5.- С. 3.
Перелік № 17 наукових фахових видань України// Бюлетень ВАК України.- 2006.- №2.- С.2-4.
Про вилучення із переліку провідних установ для експертизи дисертацій// Бюлетень ВАК України.- 2006.- №1.- С. 4-5.
Про внесення електронних наукових видань до Перелику наукових фахових видань// Бюлетень ВАК України.- 2006.- №8.- С. 5-6.
Про внесення електронних наукових видань до Переліку наукових фахових видань// Бюлетень ВАК України.- 2006.- №2.- С.5.
Про внесення електронних наукових видань до Переліку наукових фахових видань// Бюлетень ВАК України.- 2006.- №2.- С.5.
Про внесення електронних наукових видань до Переліку наукових фахових видань// Бюлетень ВАК України.- 2006.- №4.- С. 5-6.
Про дотримання спеціалізованими вченими радами з державного управління вимог нормативно-правових актів щодо присудження наукових ступенів// Бюлетень ВАК України.- 2006.- №7.- С.2-4.
Про зарахування публікацій фаховими// Бюлетень ВАК України.- 2006.- №2.- С. 4-5.
Про зарахування публікацій фаховими// Бюлетень ВАК України.- 2006.- №8.- С. 4-5.
 Про затвердження норм оплати праці офіційних опонентів// Бюлетень ВАК України.- 2006.- №1.- С. 2-3.
Про обмеження кількості дисертацій, що опонуються однією особою// Бюлетень ВАК України.- 2006.- №3.- С. 3.
Про пропозиції щодо участі в роботі експертних рад провідних учених України// Бюлетень ВАК України.- 2006.- №5.- С. 2.
Рішення Міжвідомчої ради з координації фундаментальних досліджень// Бюлетень ВАК України.- 2006.- №3.- С. 2.
Спеціалізовані фахові видання України у світовому та європейському освітньому просторі// Бюлетень ВАК України.- 2006.- №10.- С. 3-7.
Створено спеціалізовані вчені ради// Бюлетень ВАК України.- 2006.- №3.- С. 15-28.