НАУКОВА РОБОТА


Астахова В. Повернення науки в університети - найважливіше завдання вищої школи// Освіта України.- 2007.- №24.- С. 9.
Ганчеренок И.И. О подготовке кадров высшей научной квалификации в контексте Болонского процесса// Высшее образование сегодня.- 2007.- №6.- С. 36-38.- [Как разрешить противоречее, когда диссертация есть, а кандидата/доктора наук -нет].
Гончарова Г. Вчені ради вищих навчальних закладів: порядок формування та повноваження у вирішенні кадрових питань// Право України.- 2006.- №12.- С. 56-59.- [Питання трудового права]
Горобець Ю.І. Змістові та організаційні аспекти розвитку наукової діяльності технічних університетів/ Ю.І.Горобець, С.М.Порев// Педагогіка і психологія.- 2006.- №4.- С. 42-54
Докторские программы для европейского общества знания// Alma mater.- 2007.- №4.- С. 44-56.
Дробноход М. Наукова сфера України в контексті реформування// Освіта і управління.- 2007.- №1.- С. 8-19.
Дробноход М. Реформування наукової сфери України// Освіта України.- 2007.- №20.- С. 10. [Наукова робота ВНЗ]
Єрмаков С.С. Інформаційне забезпечення підготовки дисертації// Теорія та методика фізичного виховання.- 2007.- №2.- С. 5-8.
Карпов А.О. Научное образование в обществе знаний// Инновации в образовании.- 2007.- №5.- С. 37-63.- [Научные исследования студентов].
Качнев В. Научность высшего образования// Alma mater.- 2007.- №5.- С. 54-.- [Научность любой вузовськой работы определяется степенью анализа образовательного процесса].
Кліменко В. Індивідуальна робота студентів в умовах реформування вищої школи// Вища школа.- 2006.- №4.- С. 42-50.- [Наукова робота студентів].
Концепція державної цільової програми інтеграції науки та освіти в університетах на 2008-2012 роки " Наука в університетах". Проект// Освіта України.- 2007.- №37.- С. 6-7.
Кравчук Т.М. Навчально-дослідна робота студентів факультетів фізичної культури вищих педагогічних закладів України: досвід та сучасність// Теорія та методика фізичного виховання.- 2007.- №5.- С. 3-7.
Краевский В. Источники методологического обеспечения научно-педагогического исследования// Alma mater.- 2007.- №3.- С. 35-39.
Криворученко В. Ни одной докторской диссертации вне признанной научной школы// Alma mater.- 2007.- №2.- С. 10-15.
Матушкин Н. НИРС как состовляющая система формирования компетенций специалиста/ Н.Матушкин, И.Столбова, Т.Ультрих// Alma mater.- 2007.- №5.- С. 3-8.
Наука і освіта: пока ще не пізно// Освіта України.- 2006.- №96.- С. 4-5.- [Міжгалузева нарада з питань науки у ВНЗ України]
Наука, образование, технологии и ИТ-бизнес// Телекоммуникации и информатизация образования.- 2007.- №2.- С. 102-118.
Науково-дослідницька робота у системі історичної освіти// Історія України.- 2007.- №19.- С. 19-21.
Ніколаєнко С. Без науки немає університету// Освіта України.- 2007.- №68.- С. 2.- [Наукова робота студентів].
Опаносюк Н. Наукова робота - невід'ємна частина навчального процесу// Освіта України.- 2007.- №8.- С. 3.
Походенко В.Д. Про діяльність НАН України щодо залучення і закріплення наукової молоді у 2001-2006 рр.// Вісник НАН України.- 2007.- №7.- С. 4-14.
Про поглиблення інтеграції науки та освіти в сучасних умовах: Рішення Колегії МОН України// Освіта України.- 2007.- №3-4.- С. 2
Ситаров В. Прямая обязанность научных руководителей// Alma mater.- 2007.- №4.- С. 13-16.- [Качество научных работ ].
Состояние научных исследований в высшем образовании// Alma mater.- 2007.- №2.- С. 31-32.
Степашко В. Державне регулювання системи наукових досліджень в Україні// Рідна школа.- 2007.- №2.- С. 64-67.
Степашко В. Матрична модель системи управління науково-дослідною роботою вищих навчальних закладів// Шлях освіти.- 2007.- №1.- С. 25-29.
Цыганкова А. Развитие идеи НИРС в отечественной дидактике высшей школы (70-80-е гг. XX в.)// Alma mater.- 2007.- №1.- С. 10-13.