ВАК

Доповнення до Переліку провідних установ для експертизи дисертацій// Бюлетень ВАК України.- 2006.- №11.- С. 7
Доповнення до Переліку провідних установ для експертизи дисертацій// Бюлетень ВАК України.- 2006.- №12.- С.2.
Доповнення до Переліку провідних установ для експертизи дисертацій// Бюлетень ВАК України.- 2007.- №1.- С. 3-4.
Доповнення до Переліку провідних установ для експертизи дисертацій// Бюлетень ВАК України.- 2007.- №2.- С. 5.
Доповнення до Переліку провідних установ для експертизи дисертацій// Бюлетень ВАК України.- 2007.- №3.- С. 3.
Засідання Наукової громадської ради при ВАК України// Бюлетень ВАК України.- 2007.- №2.- С. 18.
Засідання Наукової громадської ради при ВАК України// Бюлетень ВАК України.- 2007.- №2.- С. 18.
Зміни до Переліку спеціальностей, за якими проводиться захист дисертацій на здобуття наукових ступенів кандидата наук і доктора наук, присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань// Бюлетень ВАК України.- 2006.- №11.- С.3.
Механізм трансформації та співвідношення спеціальностей з економічних наук// Бюлетень ВАК України.- 2006.- №11.- С. 5-7
Перелік № 19 наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук.// Бюлетень ВАК України.- 2007.- №2.- С.2-4.
Про вилучення із переліків наукових фахових видань ВАК України// Бюлетень ВАК України.- 2007.- №2.- С. 5.
Про відзначення роботи членів експертних рад (наказ Вищої атестаційної комісії України від 16.11.2006 р. №600)// Бюлетень ВАК України.- 2006.- №12.- С. 9
Про внесення електронних наукових видань до Переліку наукових фахових видань// Бюлетень ВАК України.- 2007.- №2.- С 5.
Про внесення електронних наукових видань до Переліку наукових фахових видань// Бюлетень ВАК України.- 2007.- №3.- С.4.
Про впорядкування мережі спеціалізованих учених рад// Бюлетень ВАК України.- 2007.- №1.- С. 2-3.
Про затвердження змін до Переліку спеціальностей. за якими проводиться захист дисертацій на здобуття наукових ступенів кандидата наук і доктора наук, присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань // Бюлетень ВАК України.- 2006.- №11.- С. 2-3
Про затвердження Норм оплати праці офіційних опонентів// Бюлетень ВАК України.- 2007.- №5.- С. 3 .
Про затвердження переліку паспортів у галузі педагогічних наук// Бюлетень ВАК України.- 2007.- №5.- С. 4
Про затвердження Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника: Постанова КМ України// Бюлетень ВАК України.- 2007.- №4.- С. 2.
Про затвердження складу Наукової громадської ради при ВАК України// Бюлетень ВАК України.- 2007.- №2.- С. 18.
Про зміни, внесені до Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника// Бюлетень ВАК України.- 2007.- №4.- С. 9.
Про реєстрацію в УкрІНТЕІ дисертацій з обмеженим доступом// Бюлетень ВАК України.- 2006.- №12.- С.2 .
Про роботу органів атестації наукових і науково-педагогічних кадрів в галузі технічних наук// Бюлетень ВАК України.- 2007.- №4.- С. 15-17.
Про роботу органів атестації наукових і науково-педагогічних кадрів за новою редакцією Переліку спеціальностей в галузі економічних наук// Бюлетень ВАК України.- 2006.- №11.- С. 3.
Про роботу органів атестації наукових і науково-педагогічних кадрів у галузі педагогічних наук// Бюлетень ВАК України.- 2007.- №5.- С. 4.
Про роботу органів атестації наукових та науково-педагогічних кадрів// Бюлетень ВАК України.- 2007.- №4.- С. 10-11.