ЯКІСТЬ ОСВІТИ


Взаємодія шкіл нового типу з ВНЗ. Результати моніторингу// Управління освітою.- 2007.- №16.- С. 12-20.- [Моніторинг якості освіти].
Гришанова Н. О новой парадигме развития высшего профессионального образования// Alma mater.- 2007.- №4.- С. 8-13.- [Качество подготовки специалистов].
Жук Ю. Системний підхід в організації моніторингу якості освіти// Управління освітою.- 2007.- №14.- С. 14-22.
Кравченко Ю. Качество образования - фактор повышения качества жизни// Стандарты и качество.- 2007.- №6.- С. 20-22.
Кремень В. Суспільство знань і якісна освіта// Освіта.- 2007.- №13-14.- С. 2-3.
Лебедев О.Е. Что такое качество образования?// Высшее образование сегодня.- 2007.- №2.- С. 34-39.- [От нового качества общего образования к новым перспективам развития высшей школы].
Локшина О. Порівняльні дослідження як інструмент діагностики якості освітніх систем// Управління освітою.- 2007.- №6.- С. 2-8.
Лукіна Т.О. Загальні принципи та організаційні засади моніторингу як засобу управління якістю освіти на різних рівнях// Педагогіка і психологія.- 2007.- №2.- С. 52-60.
Ляшенко О.В. Організаційно-методичні засади моніторингу якості освіти// Педагогіка і психологія.- 2007.- №2.- С. 34-40.
Мотова Г. О международном сотрудничестве в системе гарантии качества образования/ Г.Мотова, Ф.Гарифуллина// Alma mater.- 2007.- №1.- С. 45-48.
Ніколаєнко С. Якісна освіта - запорука самореалізації особистості: тези доповіді Міністра освіти і науки на підсумкової колегії МОН// Освіта України.- 2007.- №59.- С. 1-31.
Слюсаревський М.М. Соціально-психологічний контекст питання якості освіти// Педагогіка і психологія.- 2007.- №2.- С. 40-52.
Яновский Б.Г. Управление качеством: В чем смысл этого понятия// Высшее образование сегодня.- 2007.- №3.- С. 18-21.