ФІЛОСОФІЯ ОСВІТИ

1. Бакіров В. Місія вищої освіти в сучасному світі/ В.Бакіров, О.Мінаєв// Освіта України.- 2008.- №57-58.- С. 5.
2. Горохов В. Инновационно-ориентированная социальная оценка техники как вид социотехнического проектирования// Alma mater.- 2007.- №9.- С. 18-25.- [Философия образования].
3. Завгородня О. Майєвтика сьогодення// Вища школа.- 2008.- №7.- С. 24-32.- [Філософія освіти].
4. Зіньковський Ю. Креативність - фрактал сучасної парадигми вищої технічної освіти// Вища освіта України.- 2007.- №4.- С. 11-18.
5. Карпенко М. Новая роль высшего образования в эпоху развития инновационной экономики, глобализации и депопуляции// Alma mater.- 2007.- №9.- С. 12-17.
6. Мироненко В. Проблема формування цілісного світогляду у вищій школі/ В.Мироненко, І.Саєвич// Освіта і управління.- 2008.- №1,т.11.- С. 67-71.
7. Михайлов В. Социальные ограничения в образовании и науке или возможна ли устойчивость без развития?// Alma mater.- 2008.- №3.- С. 14-18.- [Философия образования].
8. Саєнко Т. Нова парадигма розвитку української освіти у XXI столітті/ Т.Саєнко, О.Познанська// Вища освіта України.- 2008.- №2.- С. 18-27.- [Філософія, зміст і прогнозування освіти].
9. Самчук З. Конкретизація понятійного інструментарію, покликаного витлумачувати суспільну дійсність: розуміння, інтерпретація, герменевтика, екзегетика// Вища освіта України.- 2007.- №4.- С. 25-32.
10. Урсул А. Принцип темпоральной целостности и образования// Alma mater.- 2008.- №3.- С. 28-35.- [Философия образования: законы, доктрины, принципы].