МІЖНАРОДНА ІНТЕГРАЦІЯ В ГАЛУЗІ ВИЩОЇ ОСВІТИ. БОЛОНСЬКИЙ ПРОЦЕС

1. Андрущенко В. Вища освіта в пост-Болонському просторі:спроба прогностичного аналізу// Філософія освіти.- 2005.- №2.- С. 6-20
2. Антонюк Н. Болонська система: Іноземні мови та переклад// Вища школа.- 2008.- №4.- С. 12-18.
3. Богиня Л.П. Мотивація підготовки конкурентоспроможних спеціалістів в контексті інтеграції України до ЄС/ Л.П.Богиня, А.О.Чернишова// Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки.- 2007.- №5,Т.1.- С. 237-240.
4. Брага д.К.М. Современные вызовы европейской университетской культуре// Высшее образование сегодня.- 2008.- №2.- С. 22-25.
5. Брага д.К.М. Современные вызовы европейской университетской культуре// Высшее образование сегодня.- 2008.- №2.- С. 22-25.
6. Вербик Л. Международная мобильность студентов: паттерны и тренды/ Л.Вербик, В.Лазановски// Alma mater.- 2007.- №9.- С. 32-36.
7. Веретенникова А.Е. Развитие иноязычной письменной коммуникативной компетентности у студентов в соответствии с Болонским процессом// Высшее образование сегодня.- 2008.- №5.- С. 26-30.
8. Вища освіта України - європейський вимір: стан, проблеми, перспективи// Освіта України.- 2008.- №25.- С. 2-3.- [Виступи учасників підсумкової колегії МОН України 21.03. 2008р.].
9. Вища освіта України - європейський вимір: стан, проблеми, перспективи// Освіта України.- 2008.- №25.- С. 2-3.- [Виступи учасників підсумкової колегії МОН України 21.03. 2008р.].
10. Влох Р. Щодо участі України в Болонському процесі// Світогляд.- 2006.- №2.- С. 57-57.
11. Грамота Фридриха Барбароссы ученикам и учителям Болонских школ (1158). Порядок диспутов в Сорбонне// Alma mater.- 2007.- №9.- С. 45-46.
12. Гузик Р.  Реалізація принципів і завдань Болонського процесу/ Р.Гузик, Л.Діхарь// Вища школа.- 2008.- №8.- С. 12-29.
13. Карсовська Г.В. Перебудова методики вивчення іноземних мов у відповідності з європейськими критеріями (ЕСТS)// Рідна школа.- 2007.- №11-12.- С. 45-46.- [Кредитно-трансферная система].
14. Комар Ю.М. Інноваційні механізми державного впливу на інтегрування національної системи контролю знань студентів-управлінців в Болонський процес// Університетські наукові записки.- 2007.- №1.- С. 245-251.
15. Креативность в высшем образовании . Проект Ассоциации европейских универ ситетов// Alma mater.- 2007.- №10.- С. 48-54.
16. Креативность в высшем образовании. Проект Ассоциациации европейских университетов// Alma mater.- 2007.- №11.- С. 48-56.
17. Креативность в высшем образовании. Проект Ассоциации европейских университетов// Alma mater.- 2007.- №11.- С. 48-56.
18. Левківський К. Підготовка сучасного вчителя згідно з вимогами Болонського процесу// Освіта України.- 2008.- №15.- С. 3.
19. Лещинський О. Міжнародні моделі оцінки якості інженерної освіти// Вища освіта України.- 2007.- №4.- С. 32-36.- [Болонський процес і Україна].
20. Мазаракі А. Єврофахівець, чи потрібно це Україні?// Освіта.- 2008.- №12.- С. 2.- [Вивчення європейського досвіду управління університетом у контексті створення Європейського освітнього простору].
21. Мазаракі А. Єврофахівець, чи потрібно це Україні?// Освіта.- 2008.- №12.- С. 2.- [Вивчення європейського досвіду управління університетом у контексті створення Європейського освітнього простору].
22. Мазаракі А. Єврофахівець, чи потрібно це Україні?// Освіта.- 2008.- №12.- С. 2.- [Вивчення європейського досвіду управління університетом у контексті створення Європейського освітнього простору].
23. Мельник А.О. Особливості впровадження Болонської системи в Україні та її вплив на рівень освіти випускників/ А.О.Мельник, І.Уварова// Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки.- 2007.- №5,Т.1.- С. 243-247.
24. Методологічні аспекти викладання дисциплін на кафедрі безпеки життєдіяльності та охорони здоров'я людини згідно з вимогами кредитно-модульної системи/. О.Ф.Гавриленко, Л.Д.Олешко, Г.А.Кремечек, І.В.Гончаренко// Безпека життєдіяльності.- 2007.- №12.- С. 37-39.
25. Мир посмотреть, себя показать. Обзор популярных образовательных программ// Заграница.- 2008.- №2.- С. 14-15.
26. Міжнародні освітні програми та проекти в Україні// Вища школа.- 2007.- №4.- С. 88-110.
27. Одушкин О. Сократ, корупція і Болонський процес// Дзеркало тижня.- 2008.- №21.- С. 12.- [Розглянути чинники, які поглиблюють розквіт корупції у вищої освіті].
28. Пелагеша Н. "Еразмус": привести студентів до Європи// Дзеркало тижня.- 2008.- №22.- С. 13.- ["Еразмус"- програма студентської та викладацької мобільності].
29. Сашак Н.  Гуманітаризація вищої технічної освіти в Україні у контексті Болонського процесу/ Н.Сашак, Н.Соломчак// Рідна школа.- 2008.- №9.- С. 56-58.
30. Степанко А.В. Викладання дисципліни"Фізичне виховання"для студентів факультету підготовки вчителів початкових класів в умовах кредитно-трансферної системи організаціії навчального процесу// Теорія та методика фізичного виховання.- 2008.- №1.- С. 13-18.
31. Ципко В. Сучасні тенденції розвитку вищої освіти в країнах Європейського Cоюзу// Рідна школа.- 2008.- №1-2.- С. 78-80.- [Болонський процес].
32. Ципко В. Сучасні тенденції розвитку вищої освіти в країнах Європейського Союзу// Рідна школа.- 2008.- №1-2.- С. 78-80.- [Болонський процес].
33. Чернишова Є. Актуальні питання здійснення міжнародної діяльності в системі післядипломної освіти// Вища школа.- 2008.- №9.- С. 46-54.
34. Шаповалова Л. Україна і Франція в Болонському процесі// Шлях освіти.- 2008.- №2.- С. 24-29.
35. Швець В. Болонський процес і стратегія обліково-аналітичної освіти в класичних університетах// Бухгалтерський облік і аудит.- 2008.- №6.- С. 7-14.
36. Шилова В. Мотиваційна основа управління в кредитно-модульній системі навчання// Економіка та держава.- 2008.- №10.- С. 99-100.
37. Ярская В. Международные образовательные программы в области социальной работы/ В.Ярская, Е.Ярская-Смирнова// Высшее образование в России.- 2008.- №8.- С. 128-135