НАУКОВА РОБОТА


1. Бедный Б. О подготовке специалистов высшей квалификации в области точных и естественных наук/ Б.Бедный, А.Миронос, Т.Серова// Alma mater.- 2007.- №8.- С. 23-27.- [Экспертные оценки деятельности аспирантуры].
2. Бродзянська А. Забезпечення наукової діяльності// Освіта України.- 2008.- № 53-54.- С. 2.- [Вдосконалення законодавчого забезпечення наукової галузі].
3. Булдаев А.    Научно-инновационная деятельность// Высшее образование в России.- 2008.- №9.- С. 48-55.
4. Вербицкий А.А. Как подготовить диссертацию к защите. Краткий самоучитель для психологов и педагогов// Высшее образование сегодня.- 2008.- №4.- С. 54-60.
5. Ильян Г. О некоторых особенностях современной науки// Alma mater.- 2007.- №8.- С. 28-34.- [Философия науки].
6. Калабин Г.А.  Инструментальная база для научного прорыва// Alma mater.- 2008.- №6.- С. 35-37.- [Оснащение лабораторий для проведения научных экспрементов].
7. Керимов М. Наука та освіта: інтеграція або гармонізація// Вісник НАН України.- 2007.- №11.- С. 28-30.
8. Кремень В. Наука продукує нові знання , освіта їх олюднює// Наука і суспільство.- 2008.- №1-2.- С. 2-6.
9. Криворученко В.К.    Диссертации - важнейший элемент инновационности России// Alma mater.- 2008.- №7.- С. 14-20.
10. Левин В. О проблеме подготовки ученых// Alma mater.- 2007.- №9.- С. 25-27.- [Образовательная программа для подготовки научных работников].
11. Луговий В.І. Модернизація підготовки наукових і науково-педагогогічних кадрів в аспірантурі та докторантурі наукових установ АПН України в контексті Болонського процесу: досвід, проблеми, перспективи/ В.І.Луговий, В.А.Семиченко, О.Л.Кононко// Педагогіка і психологія.- 2008.- №1.- С. 94-102.
12. Михайліченко М. Програмне забезпечення для створення реєстру докторів наук і професорів у системі ліцензування та акредитації/ М.Михайліченко, Г.Сисюк// Вища школа.- 2008.- №7.- С. 3-9.
13. Мокін Б.І. Математичні моделі та алгоритми для системи управління ефективністю діяльності наукових керівників, аспірантів та докторантів/ Б.І.Мокін, Ю.В.Мокіна// Вісник Вінницького політехнічного інституту.- 2007.- №5.- С. 45-52.
14. Мокін Б.І. Синтез системи управління ефективністю роботи наукових керівників, аспірантів та докторантів/ Б.І.Мокін, Ю.В.Мокіна// Вісник Вінницького політехнічного інституту.- 2007.- №4.- С. 34-39.
15. Оспіщев В. Закономірності розвитку наукових досліджень магістрів з економіки/ В.Оспіщев, В.Кривошей// Вища школа.- 2008.- №6.- С. 15-25.
16. Сергієнко С. Основи організації та перспективи розвитку студентської науки/ С.Сергієнко, В.Прус// Вища школа.- 2007.- №4.- С. 35-40.
17. Степашко В. Керівництво дослідницьким колективом у системі управління науковою діяльністю вищого навчального закладу// Рідна школа.- 2007.- №11-12.- С. 56-59.- [Методологія наукових досліджень].
18. Стріх М. Треба розбурхати саме наукове середовище// Дзеркало тижня.- 2008.- №21.- С. 13.- [Наукова робота ВНЗ, видання науково-популярних периодичних видань, ].
19. Тимирязев К. Каким требованиям должны удовлетворять диссертации на степень доктора// Alma mater.- 2008.- №3.- С. 39-42.
20. Фельдштейн Д. О состоянии и путях повышения качества диссертационных исследований по педагогике и психологии// Alma mater.- 2008.- №1.- С. 17-25.
21. Фельдштейн Д.И. Диссертационные исследования по педагогике и психологии: современное состояние и пути улучшения// Высшее образование сегодня.- 2008.- №2.- С. 59-67.
22. Фельдштейн Д.И. Диссертационные исследования: качество перерастает в количество// Профессиональное образование.- 2008.- №3.- С. 16-17.
23. Чепига М. Нова концепція навчання і виховання докторантів (РhО)// Вища школа.- 2008.- №7.- С. 9-13.
24. Яблонський В. До історії наукових ступенів та вчених звань// Освіта і управління.- 2007.- №3-4.- С. 35-44.