ВАК

1. Аналіз впливу регуляторного акта// Бюлетень ВАК України.- 2008.- №8.- С. 16-18.
2. Бойко Р.В.    Без компіляцій і плагіату! Про юридичні аспекти попередження незаконних запозичень у дисертаційних дослідженяхь/ Р.В.Бойко, М.О.Фролова// Бюлетень ВАК України.- 2008.- №12.- С. 11-13.
3. Доповідь Голови ВАК України В.Ф. Мачуліна на нараді з питань удосконалення атестації наукових та науково-педагогічних кадрів// Бюлетень ВАК України.- 2008.- №8.- С. 10-14.
4. Доповнення до Переліку № 20 наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук// Бюлетень ВАК України.- 2008.- №1.- С. 2.
5. Доповнення до Переліку № 21 наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися дисертаційні роботи на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук// Бюлетень ВАК України.- 2008.- №6.- С. 2-4.
6. Доповнення до Переліку № 21 наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися дисертаційні роботи на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук// Бюлетень ВАК України.- 2008.- №6.- С. 2-4.
7. Доповнення до Переліку № 21 наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук// Бюлетень ВАК України.- 2008.- №8.- С. 21-23.
8. Доповнення до Переліку № 21 наукових фаховихвидань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук// Бюлетень ВАК України.- 2008.- №4.- С. 4.
9. Доповнення до Переліку № 21 наукових фаховихвидань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук// Бюлетень ВАК України.- 2008.- №4.- С. 4.
10. Захист дисертаційних робіт з використанням сучасних інформаційних технологій// Бюлетень ВАК України.- 2008.- №10.- С. 14-18.
11. Зміни, що вносяться до переліків та форм документів, що використовуються при атестації наукових та науково-педагогічних працівників// Бюлетень ВАК України.- 2008.- №3.- С. 6.
12. Інструкція про порядок підготовки та подання науковими установами, організаціями та вищими навчальними закладами електронних варіантів// Бюлетень ВАК України.- 2008.- №4.- С. 2.
13. Інструкція про порядок підготовки та подання науковими установами, організаціями та вищими навчальними закладами електронних варіантів// Бюлетень ВАК України.- 2008.- №4.- С. 2.
14. Керівникам вищих навчальних закладів, науково-дослідних установ та інших організацій, що проводять фундаментальні та прикладні науковы дослідження// Бюлетень ВАК України.- 2008.- №5.- С. 11.
15. Керівникам вищих навчальних закладів, науково-дослідних установ та інших організацій, що проводять фундаментальні та прикладні наукові дослідження// Бюлетень ВАК України.- 2008.- №5.- С. 11.
16. Керівникам вищих навчальних закладів, науково-дослідних, науково-технічних установ та інших організацій, що проводять фундаментальні та прикладні наукові дослідження// Бюлетень ВАК України.- 2008.- №8.- С. 25-26.
17. Паспорти спеціальностей. 05.13.05 - комп'ютернні системи та компоненти// Бюлетень ВАК України.- 2008.- №9.- С. 3-7.
18. Паспорти спеціальностей// Бюлетень ВАК України.- 2008.- №10.- С. 2-14.
19. Паспорти спеціальностей// Бюлетень ВАК України.- 2008.- №8.- С. 23.
20. Перелік спеціальностей, за якими проводяться захист дисертацій на здобуття наукових ступенів кандидата наук і доктора наук, присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань// Бюлетень ВАК України.- 2008.- №7.- С. 2-17.
21. Перелік спеціальностей, за якими проводяться захист дисертацій на здобуття наукових ступенів кандидата наук і доктора наук, присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань// Бюлетень ВАК України.- 2008.- №7.- С. 2-17.
22. Порядок передавання електронних копій періодичних друкованих наукових фахових видань на зберігання до Національної бібліотеки України ім В.І. Вернадського// Бюлетень ВАК України.- 2008.- №8.- С. 15.
23. Приклади оформлення бібліографічного опису у списку джерел, який наводять у дисертації, і списку опублікованих робіт, який наводять в авторефераті// Бюлетень ВАК України.- 2008.- №3.- С. 9-14.
24. Про відзначення роботи членів експертних рад// Бюлетень ВАК України.- 2008.- №12.- С. 2-4.
25. Про внесення електронного наукового видання до Переліку наукових фахових видань України// Бюлетень ВАК України.- 2008.- №8.- С. 23.
26. Про внесення змін до наказу ВАК України від 04.04.2000 № 178 "Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук та їх апробацію"// Бюлетень ВАК України.- 2008.- №8.- С. 18-19.
27. Про внесення змін до переліків та форм документів, що використовуються при атестації наукових та науково-педагогічних працівників// Бюлетень ВАК України.- 2008.- №3.- С. 6-9.
28. Про внесення змін до переліків та форм документів, що використовуються при атестації наукових та науково-педагогічних працівників// Бюлетень ВАК України.- 2008.- №4.- С. 2.
29. Про внесення змін до переліків та форм документів, що використовуються при атестації наукових та науково-педагогічних працівників// Бюлетень ВАК України.- 2008.- №4.-
30. Про деякі аспекти нормативного забезпечення формування Переліку наукових фахових видань України// Бюлетень ВАК України.- 2008.- №2.- С. 10-12.
31. Про затвердження Порядку передавання електронних копій періодичних друкованих наукових фахових видань на зберігання до Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського// Бюлетень ВАК України.- 2008.- №8.- С. 15.- [ Проект наказу Вищої атестаційної комісії України та Національної академії наук України].
32. Про контроль рівня теоретичної підготовки здобувачів наукового ступеня кандидата наук// Бюлетень ВАК України.- 2008.- №1.- С. 2.
33. Про координацію тем дисертаційних досліджень здобувачів наукових ступенів докторів і кандидатів педагогічних та психологічних наук// Бюлетень ВАК України.- 2008.- №3.- С. 2-3.
34. Удосконалення атестації наукових та науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації - спільна мета усіх науковців// Бюлетень ВАК України.- 2008.- №8.- С.2-3.