ЗАГАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ


1. Александрова В.Г. Возрождение духовных традиций гуманной педагогики// Педагогика.- 2008.- №6.- С. 42-47.
2. Андрух О. Аналіз методів визначення якості освітніх послуг// Економіка та підприємництво.Держава та регіони.- 2007.- №6.- С. 5-8.
3.Андрущенко В. Інноваційний розвиток освіти в стратегії "українського прориву"// Вища освіта України.- 2008.- №2.- С. 10-18.
4.Андрущенко В. Педагогічна освіта і наука в інформаційному суспільстві// Вища освіта України.- 2007.- №4.- С. 5-11.
5.Арцишевський Р. Світоглядна освіта в умовах переходу до інформаційного суспільства// Шлях освіти.- 2008.- №1.- С. 6-12.
6.Балакірєва О. Визначення рейтингу вищих навчальних закладів України у 2007 році/ О.Балакірєва, В.Головенько, О.Кульпінова// Маркетинговые исследования в Украине.- 2007.- №6.- С. 64-73.
7.Бермус А.Г. Гуманитарная методология в образовании: истоки, контексты, опыт// Педагогика.- 2008.- №6.- С. 15-22.
8.Бикулов Р. Зачем нужна система качества для вуза ?/ Р.Бикулов, Р.Биктимиров, И.Гараев// Высшее образование в России.- 2008.- №8.- С. 79-87.
9.Блинов А. Обучение в высшей школе: самоориентирование студентов/ А.Блинов, А.Сидорова// Проблемы теории и практики управления.- 2007.- №11.- С. 104-111.
10.Бойко А.    Конкурентоспроможність освіти як показник її ефективності та якості// Вища освіта України.- 2008.- №3.- С. 16-23.
11.Вакарчук І. Виступ міністра освіти і науки України Івана Вакарчука на нараді з участю Презедента України з питань забезпечення функціонування та розвитку освіти// Освіта України.- 2008.- №16.- С. 2-3.
12.Вакарчук І. Вища освіта України - європейський вимір: стан, проблеми, перспективи// Освіта України.- 2008.- №23.- С. 2-4.- [Доповідь міністра освіти і науки І.Вакарчука на підсумковій колегії МОН України 21 березня 2008 р.].
13.Вакарчук І. Вища освіта України - європейський вимір: стан, проблеми, перспективи// Вища школа.- 2008.- №3.- С. 3-19.
14.Вакарчук І. Вступна кампания до ВНЗ відбулася успішно// Освіта України.- 2008.- №59-60.- С. 5.
15.Вакарчук І. Вступна кампанія в цьому році буде проведена прозоро, відкрито, об'єктивно// Освіта.- 2008.- №24-25.- С. 2.
16.Вакарчук І. Пріоритетні питання державної політики . Тези виступу міністра освіти і науки України// Освіта.- 2008.- №17.- С. 2.
17.Вакарчук І. Чим вищим є рівень освіти, тим краще живуть люди: Виступ міністра освіти і науки України на нараді з питань забезпечення функціонування та розвитку освіти// Освіта.- 2008.- №8-9.- С. 2-3
18.Вакарчук І.О. Безпрецендентна підготовча робота// Освіта.- 2008.- №26-27.- С.5-6.- [Вступна кампания 2008].
19.Василюк А. До питання про парадигми освітніх реформ// Шлях освіти.- 2008.- №2.- С. 21-23.
20.Вербицкий А.А.  Кросс-культурный контекст образования и становление новой педагогической парадигмы// Высшее образование сегодня.- 2008.- №8.- С. 28-31.- [Образование в эпоху глобализации].
21.Виступ міністра освіти і науки України І.О. Вакарчука на селекторній нараді 20.06.2008 року// Освіта України.- 2008.- № 49-50.- С. 2.
22.Виткалов В.    Українська культура у системі сучасної вищої освіти/ В.Виткалов, О.Граб// Вища школа.- 2008.- №10.- С. 56-66.- [Гуманізація освіти].
23.Вища освіта України - європейський вимир: стан, проблеми, перспективи: Матеріали до підсумкової колегії. Спецвипуск// Освіта України.- 2008.- №21-22.- С.1-23.- [Державна політика в галузі вищої освіти. Реалізація положень Болонського прцесу як фактор забезпечення якості вищої освіти європейського рівня. Забезпечення відповідності мережі вищих навчальних закладів потребам економікі і суспільства, рівного доступу до вищої освіти. Забезпечення якості освіти європейського рівня. Організація навчального процесу. Розвиток наукових досліджень в університетах.].
24.Вища освіта України - європейський вимір: стан, проблеми, перспективи: Рішення колегії МОН// Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України.- 2008.- №13-14-15.- С. 3-20.
25.Вища освіта України - європейький вимір: стан, проблеми, перспективи: Матеріали до підсумкової колегії МОН України// Вища школа.- 2008.- №4.- С. 91-113.
26.Воробьев Н.Е.  К проблеме политкультурного образования в современном обществе/ Н.Е.Воробьев, И.С.Бессарабова// Alma mater.- 2008.- №6.- С. 38-43.- [Гуманизация образования].
27.Гассет Х. Миссия университета// Alma mater.- 2007.- №8.- С. 35-42.
28.Гликман И.З. Воспитание, формирование и обучение: о соотношении основных педагогических категорий// Инновации в образовании.- 2008.- №7.- С. 4-11.
29.Головань М.    Компетенція і компетентність: досвід теорії, теорія досвіду// Вища освіта України.- 2008.- №3.- С. 23-31.
30.Головій Л. До питання визначення поняття "освітня послуга"// Підприємництво, господарство і право.- 2008.- №7.- С. 43-46.
31.Головій Л. До питання визначення поняття "освітня послуга"// Підприємництво, господарство і право.- 2008.- №7.- С. 43-46.
32.Голубенко О. Стандартизація освіти: за і проти/ О.Голубенко, Т.Морозова// Вища школа.- 2008.- №7.- С. 13-24.
33.Гресь Н. Юридичний погляд на сучасні документи про вищу освіту// Освіта і управління.- 2007.- №3-4.- С. 53-61.
34.Громовий В. Рівний доступ до якісної освіти у країні нерівних можливостей, або як перестрибнути прірву у два стрибка// Управління освітою.- 2007.- №24.- С. 6-8.
35.Грудкина Т.И. Создание системы качества в университете: стратегия, опыт, проблемы// Высшее образование сегодня.- 2008.- №5.- С. 54-58.
36.Гудима А. Рівень освіти - найважлтвіший фактор у подоланні екологічної кризи на землі/ А.Гудима, А.Гончар// Актуальні проблеми гуманітарних та природничих наук.- 2007.- Т.1.- С. 8-9.
37.Даниленко С.  Ефективна організація фінансових потоків галузі освіти і науки/ С.Даниленко, О.Робак// Освіта України.- 2008.- №76.- С. 13.
38.Демченко О. Особливості державного регулювання діяльності вищих навчальних закладів// Економіка та держава.- 2008.- №7.- С. 91-93.
39.Дзвінчук Д. Суспільство знань-чергова мрія чи реальність майбутнього?// Віче.- 2008.- №7-8.- С. 16-19.
40.Драган О.А. Проектна технологія у навчально-виховному процесі еколого-натуралістичного центру// Безпека життєдіяльності.- 2007.- №11.- С. 42-44.
41.Дробноход М. Забезпечення якісної освіти - основне завдання науково-освітньої галузі України// Освіта і управління.- 2008.- №1,т.11.- С. 20-35.
42.ДСТУ-П IWF2 2:2007 Системи управління якістю. Настанови щодо застосування IS0 9001 у сферы освіти (IWF2 2:2003, IPT). Призначеність цього стандарту - подати настанови організаціям, що постачають освітянські продукти, допомогти їм запроваджувати результативну систему управління якістю, яка задовольняє вимогам IS0 9001:2000. [ Фонд НТД ]
43.Євтух М.Б. Забезпечення якості вищої освіти - важлива умова інноваційного розвитку держави і суспільства/ М.Б.Євтух, І.С.Волощук// Педагогіка і психологія.- 2008.- №1.- С. 70-75.
44.Жиляєв І. Ризики національної системи освіти у зв'язку з приєднанням до Світової організації торгівлі// Віче.- 2008.- №18.- С. 50-54.
45.Жованик В. Теоретичні підходи і практичні дії до здійснення академічної безпеки навчального закладу/ В.Жованик, Г.Жованик// Економіст.- 2007.- №11.- С. 66-69.- [Академічна безпека, її зміст, завдання і моделювання].
46.Загірняк М. Система показників оцінювання діяльності керівників ВНЗ як управлінців вищої школи/ М.Загірняк, А.Почтовюк// Вища школа.- 2007.- №5.- С. 45-55.
47.Заєць В. Поняття "управління освітою" в системі соціального управління// Вища освіта України.- 2007.- №3.- С. 57-63.
48.Заєць О. Управлінські кадри освіти: проблема підготовки// Вища освіта України.- 2007.- №4.- С. 56-63.
49.Зарівна О. Глобалізаційні виклики епохи: потреба в толерантності// Вища освіта України.- 2007.- №4.- С. 84-88.
50.Зеленько А. Перспективи вищої освіти в Україні// Вища школа.- 2008.- №7.- С. 73-77.
51.Зеленько А. Про необхідність реформування освітньої системи в Україні// Вища школа.- 2008.- №6.- С. 76-84.
52.Зернов В.А. Конкурентоспособность образования как условие развития конкурентноспособной экономики// Alma mater.- 2008.- №4.- С. 14-20.
53.Зіньковський Ю. Креативність - фрактал сучасної парадигми вищої технічної освіти (Стаття перша)/ Ю.Зіньковський, Г.Мірских// Вища освіта України.- 2007.- №3.- С. 14-21.
54.Ігнатович М.В. Проблеми викладання курсу "Безпека життєдіяльності" студентам економічних спеціальностей/ М.В.Ігнатович, В.Ю.Худолей// Безпека життєдіяльності.- 2007.- №10.- С. 42-43.
55.Каленюк І.    Вища освіта в сучасному глобальному середовищі// Вища школа.- 2008.- №9.- С. 55-62.
56.Калінічева Г.  Глобалізаційні виклики часу як детермінанта модернізаційних змін у системі вищої освіти України// Вісник Національного університету "Львівська політехніка".- 2008.- №25(607).- С. 90-97.
57.Карякин М.П. Природосообразная модель образования// Alma mater.- 2008.- №4.- С. 37-46.- [Гуманизация образования].
58.Кваша О. Особливості усвідомлення майбутніми педагогами соціальної відповідальності// Соціальна психологія.- 2007.- №6(26).- С. 111-117.
59.Киселев Л.Ю. Организация учебного процесса без отрыва от производства// Информатика и образование.- 2007.- №11.- С. 21-23.
60.Коган Е.Я. Новая организация образовательных ресурсов высшей школы: ответ на вызовы современной экономики/ Е.Я.Коган, Н.Ю.Посталюк// Высшее образование сегодня.- 2008.- №6.- С. 8-13.
61.Колот А. Трансформація чинників розвитку вищої освіти: причини, природа, змістові характеристики// Вища школа.- 2008.- №1.- С. 47- 55.- [Інновації у вищій освіті].
62.Комарницький І.Ф. Вплив глобалізації та євроінтеграції на функціонування ринку освітніх послуг/ І.Ф.Комарницький, А.А.Антохов// Регіональна економіка.- 2008.- №2.- С. 220-228.
63.Короденко М. Нові обрії вищої освіти// Освіта України.- 2008.- №20.- С. 1-2.- [Міністр освіти І.Вакарчук провів нараду з ректорами національних університетів].
64.Короденко М.    Освіта і наука повинні перебороти кризу// Освіта України.- 2008.- №86.- С. 2.
65.Королюк С.    Реальна автономія ВНЗ — основна умова розвитку вищої освіти в Україні// Вища школа.- 2008.- №9.- С. 3-12.
66.Корсак К. Про міфічні елементи у традиційному значенні терміна "якість освіти"// Управління освітою.- 2008.- №17.- С. 14-16.
67.Костишин Е. Економічний аспект впливу глобалізації на розвиток освіти// Рідна школа.- 2008.- №6.- С. 36-38.
68.Костишин Е. Економічний аспект впливу глобалізації на розвиток освіти// Рідна школа.- 2008.- №6.- С. 36-38.
69.Костров Л.П. Мультиплицитное видение культуры как тенденция развития образования// Высшее образование сегодня.- 2008.- №3.- С. 16-19.- [Политкультурность и образование].
70. Кремень В. Освіта і інтелект: роздуми про інтелігенцію// Дзеркало тижня.- 2008.- № 10.- С. 14.
71. Кузьменко Л. Роль вищої освіти в економічному зростанні України/ Л.Кузьменко, Н.Стеблюк// Вісник економічної науки України.- 2007.- №2.- С. 89-91.
72. Куклін О.  Пошук нової освітньої парадигми в умовах ринкових трансформацій// Економіка та підприємництво. Держава та регіони.- 2008.- №4.- С. 95-99.
73. Кульпін П. Горизонтальний рівень самоврядування// Управління освітою.- 2007.- №21.- С. 6-16.- [Модернізація управління освітою через освітні округи].
74. Курносова О.А.    Управление качеством образовательных услуг в Украине/ О.А.Курносова, В.В.Власенко// Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки.- 2008.- №4, Т.2.- С. 103-107.
75. Лебедева Е. Инновационное развитие и образование// Мировая экономика и международные отношения.- 2007.- №12.- С. 45-54.
76. Левківський К. Освіта для сталого розвитку/ К.Левківський, С.Степаненко, Н.Тимошенко// Вища школа.- 2007.- №5.- С. 17-27.- [Освіта і суспільство. Напрями удосконалення освіти для сталого розвитку].
77. Леонова О.А. Понятие "образовательное пространство" и его региональная интерпретация// Педагогика.- 2008.- №6.- С. 36-41.- [Гуманизация образования].
78. Ліпський П.Ю.    Про реалізацію проекту з підготовки фахівців для переходу України на засади сталого розвитку// Безпека життєдіяльності.- 2008.- № 9 - 10.- С. 32-35.
79. Ломоносов А. Оцінка ступеню реалізації функцій відокремлених структурних підрозділів вищих навчальних закладів// Економіст.- 2007.- №11.- С. 48-51.
80. Мазур Ю. Організаційно-методичні засади моніторингу якості вищої освіти// Статистика України.- 2007.- №4.- С. 20-24.
81. Малахов В. Ярмарок Кар'єри університету як ефективний засіб спріяння у працевлаштуванні випускників/ В.Малахов, Ю.Ямпольский, О.Павлов// Вища школа.- 2007.- №4.- С. 40-47.
82. Малахов В.  Вища освіта має бути доступнішою// Вища школа.- 2008.- №8.- С. 3-12.
83. Малик Г. Розвиток іншомовної компетенції документознавця як імператив інтернаціоналізації освіти// Рідна школа.- 2007.- №11-12.- С. 40-43.
84. Мамаев В.В.  Система менеджмента качества профессионального образования для факультета вуза// Высшее образование сегодня.- 2008.- №8.- С. 16-20.- [Рынок образовательных услуг и система управления факультетом].
85. Маркст Д.  Смысл базового высшего образования в контексте конкуренции на рынке образовательных услуг// Высшее образование сегодня.- 2008.- №9.- С. 4-11.
86. Матвєєнко Н.    Кадрова політика ВНЗ щодо підбору персоналу// Економіка та держава.- 2008.- №10.- С. 107-108.
87. Мацуура К.  Глобализация и ключевые проблемы высшего образования// Высшее образование сегодня.- 2008.- №8.- С. 6-8.
88. Міністр Вакарчук чистить освіту від корупції// Українська газета.- 2007.- №4.- С. 4.
89. Монаєнко А. Суб'єкти та правові засоби, за допомогою яких здійснюється фінансування освіти та науки// Підприємництво, господарство і право.- 2007.- №12.- С. 103-106.- [Теорія управління].
90. Морин Э. Образование для будущего: семь уроков прошлого// Alma mater.- 2008.- №3.- С. 44-50.
91. Москвин В. Рейтенги университетов как инструмент управления конкурентоспособностью// Alma mater.- 2008.- №2.- С. 22-25.
92. Назарко С.О. Фінансове та інвестиційне забезпечення діяльності закладів освіти на регіональному рівні// Актуальні проблеми економіки.- 2008.- №7.- С. 198-203.
93. Назарко С.О. Фінансове та інвестиційне забезпечення діяльності закладів освіти на регіональному рівні// Актуальні проблеми економіки.- 2008.- №7.- С. 198-203.
94. Николаєнко С. Хто збирає врожай, мусить пам'ятати, хто сіяв хліб// Дзеркало тижня.- 2008.- №22.- С. 13.- [Нові завдання перед освітою].
95. Носков В.И.  Гуманизация учебного процесса// Практична психологія та соціальна робота.- 2008.- №7.- С. 47-50.- [Гуманизация труда и отдыха студентов в аспекте укрепления состояния здоровья обучающихся].
96. Орлов В.Н. Качество образования и его достижение/ В.Н.Орлов, Н.Е.Пикина// Информатика и образование.- 2008.- №1.- С. 109-110.
97. Основні заходи управління ліцензування, акредитації та нострифікації, спрямовані на підвищення рівня якості вищої освіти// Освіта України.- 2008.- №12.- С. 1-2.
98. Пазиніч С. Науково-технічна еліта, інноваційний розвиток і консолідація нації/ С.Пазиніч, О.Пономарьов// Вища освіта України.- 2008.- №2.- С. 27-34.
99. Пастухова Н. Рівень сформованості компетентностей як новий освітній результат// Управління освітою.- 2008.- №14.- С. 7.- [Якість освіти].
100. Петров Т.    Рейтинг ВНЗ: погляд роботодавців// Вища школа.- 2008.- №9.- С. 29-45.
101. Петросян А. Инновации в организации: понятие, структура, механизмы// Alma mater.- 2008.- №1.- С. 35-40.
102. Пігош В.А. Обліково-аналітичне забезпечення управління діяльністю вищих навчальних закладів// Актуальні проблеми економіки.- 2008.- №7.- С. 204-211.
103. Пігош В.А. Обліково-аналітичне забезпечення управління діяльністю вищих навчальних закладів// Актуальні проблеми економіки.- 2008.- №7.- С. 204-211.
104. Подготовка предпринимательской деятельности в высшей школе// Alma mater.- 2008.- №5.- С. 52-55.
105. Положення про Всеукраїнський конкурс засобів масової інформації "Вища школа"// Освіта України.- 2008.- №51-52.- С. 4.
106. Приходько В. Ранжування ВНЗ як інструмент державно-громадського управління якістю вищої освіти/ В.Приходько, С.Шевченко// Вища школа.- 2008.- №7.- С.33-43.
107. Проблемы количественного оценивания качества в высшем образовании/ А.Краснов, А.Воробьева, Ю.Кузнецова, М.Ананьев// Стандарты и качество.- 2007.- №11.- С. 50-53.
108. Садлак Я. Університетські рейтинги та їхній вплив на якість вищої освіти// Дзеркало тижня.- 2008.- № 16-17.- С. 18-19.- [200 кращих ВНЗ України].
109. Саєнко С. Удосконалення організаційної структури управління державним вищим навчальним закладом// Освіта і управління.- 2007.- №3-4.- С. 61-68.
110. Скубашевська О.    Моніторинг якості освіти: поняття та реальність здійснення// Вища освіта України.- 2008.- №3.- С. 37-42.
111. Слюсаревський М. Соціально-психологічний контекст проблеми якості освіти// Управління освітою.- 2008.- №8.- С. 2
112. Старовойт І. Політика і стратегія оновлення вищої освіти в Україні/ І.Старовойт, Г.Миленька// Вища школа.- 2008.- №3.- С.19-24
113. Терно С.    Полікультурна освіта: чи потрібна вона Україні?// Історія України.- 2008.- №35.- С. 19-23.
114. Титова В.А. Современные аспекты управления инновационной деятельностью высшего учебного заведения/ В.А.Титова, О.А.Латуха// Менеджмент в России и за рубежом.- 2007.- №6.- С. 42-53.
115. Удосконалення законодавства про вищу освіту-вимога часу (Доповідь міністра освіти і науки Вакарчука І.О. на слуханнях комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти 18 червня 2008 року)// Освіта України.- 2008.- №51-52.- С. 2.
116. Фусенко А.А.  Нашему университетскому образованию должен быть возвращен изначальный смысл - неразрывная связь профессиональной подготовки с конкурентноспособными исследованиями// Высшее образование сегодня.- 2008.- №8.- С. 4-5.
117. Цой В.И.  Модель управленческого образования рыночного типа// Высшее образование сегодня.- 2008.- №9.- С. 12-13.
118. Чехун В.О. Оцінювання діяльності вищих навчальних закладів України// Проблеми науки.- 2008.- №3.- С. 36-42.- [Рейтинг українських ВНЗ].
119. Шашкевич О. Вдосконалення планування видатків на оплату праці у вищих навчальних закладах державної форми власності// Світ фінансів.- 2008.- №1.- С. 118-124.
120. Шашкевич О. Вдосконалення планування видатків на оплату праці у вищих навчальних закладах державної форми власності// Світ фінансів.- 2008.- №1.- С. 118-124.
121. Шинкарук В.    Системний підхід до дослідження інтеграційних процесів у вищій освіті України/ В.Шинкарук, Х.Раковский, К.Метешкин// Вища школа.- 2008.- №9.- С.12-29.- [Основні напрями модернізації вищої освіти України].
122. Шулкін Д. Вища освіта - національний пріоритет// Освіта України.- 2008.- №71.- С. 2.
123. Ющенко В. Ми повинні найближчим часом сформулювати основні засади нової освітньої політики// Освіта України.- 2008.- №16.- С. 1-2
124. Ющенко В. Освітні перспективи України// Голос України.- 2008.- №183.- С. 4.
125. Ющенко В.    Освітні перспективи України// Вища школа.- 2008.- №10.- С. 3-8.