Наукова бібліотека Хмельницького національного університету


  ІНФОРМАЦІЙНО-ОСВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ
1. Артемов, В.Ю. Іноземний досвід підготовки фахівців із захисту інформації з обмеженим доступом: компетентнісний підхід / В. Ю. Артемов // Педагогіка і психологія. – 2010. – №1. – С. 130-134.
2. Афанасьєв, М. Інформаційні технології в навчальному процесі [Текст] /М.Афанасьєв, Я.Ромашова //Вища школа.– 2010.– №10.– С. 49-61.
3. Базурін, В.М. Педагогічна модель розвитку дослідницьких умінь майбутніх учителів математики і фізики під час навчання інформаційно-комунікаційних технологій [Текст] /В.М.Базурін //Педагогіка і психологія.– 2009.– №4.– С. 51-56.
4. Борщов, Н.А. Превенция информацион­ного насилия: возможности и границы [Текст] / Н. А. Борщов // Высшее образование сегодня. – 2010. – №4. – С. 28-31.
5. Гаєвська, С. Читання електронних підручников / С. Гаєвська // Психолог. – 2010. – №15. – С. 7-9.
6. Добровська, Л. Організація самостійної та науково-дослідницької роботи майбутніх інженерів з комп'ютерних систем медичного профілю в технічному ВНЗ [Текст] /Л.Добровська //Освіта і управління.– 2010.– №2-3.– С. 189-197.
7. Клочко, В.І. Інформаційно-комунікаційні технології як засіб формування дослідницьких умінь студентів технічних університетів [Текст] / В. І. Клочко, З. В. Бондаренко // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2009. – №1. – С. 102-106.
8. Комар, Ю. Інформаційні концепти креативної підготовки управлінського персоналу в контексті атрибутивності [Текст] /Ю.Комар //Університетські наукові записки.– 2010.– №1.– С. 280-288.
9. Комарова, А. Информационно-образовательная среда как фактор повышения качества образования / А. Комарова, А. Ковалевская, Г. Мартиненко // Новий колегіум. – 2010. – №3. – С. 26-29.
10. Луцький, М. Умови підготовки інженерів з програмного забезпечення [Текст] /М.Луцький, М.Сидоров //Вища школа.– 2009.– №11.– С. 104-112.
11. Молдахметова, Г.З. Анализ путей повышения качества интегрированного обучения с применением электронного учебно-методического пособия [Текст] / Г. З. Молдахметова // Высшее образование сегодня. – 2010. – №1. – С. 31-33.
12. Морозова, О.І. Про досвід використання мультимедійних технологій у навчальному процесі при підготовці студентів Закарпатського державного університету на базі навчально-методичного центру ЦЗ та БЖД Закарпатської області / О. І. Морозова // Безпека життєдіяльності. – 2010. – №1. – С. 29-32.
13. Пиявский, С.А. Информатизация и компетентностный подход [Текст] / С. А. Пиявский // Alma mater. – 2010. – №2. – С. 24-29.
14. Плаксій, Я.І. Поглиблення рівня знань студентів з інформатики засобами мови Delphi у процесі роботи з системною інформацією комп'ютера [Текст] / Я. І. Плаксій // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2009. – №5. – С. 157-161.
15. Плеханов, А.А. О готовности педагога к развитию у учащихся культуры потребления медиаинформации средствами информационных технологий [Текст] / А. А. Плеханов // Высшее образование сегодня. – 2010. – №3. – С. 68-71.
16. Побережна, Н. Діагностика впровадження інформаційних технологій у процес навчання студентів [Текст] /Н.Побережна //Вища школа.– 2010.– №1.– С. 43-52.
17. Прищак, М.Д. Дискурс поняття "комунікація" в контексті формування сучасної парадигми освіти [Текст] / М. Д. Прищак // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2010. – №1. – С. 25-29.
18. Прищак, М.Д. Дискурс поняття "комунікація" в контексті формування сучасної парадигми освіти [Текст] /М.Д.Прищак //Вісник Вінницького політехнічного інституту.– 2010.– №1.– С. 25-29.
19. Савчук, Т.О. Інформаційна модель процесу оцінювання стану впровадження навчальних технологій у закладах освіти [Текст] /Т.О.Савчук, Л.В.Вечерук //Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах.– 2009.– №1.– С. 203-205.
20. Савчук, Т.О. Інформаційні технології аналізу стану навчально-методичного забезпечення підрозділу вищого навчального закладу [Текст] / Т. О. Савчук, О. В. Смирнова // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2009. – №1. – С. 121-125.
21. Седова, Н.Е. Подготовка конкурентоспособного специалиста в процессе обучения иностранному языку на основе электронной версии учебника [Текст] / Н. Е. Седова // Высшее образование сегодня. – 2010. – №1. – С. 66-68.
22. Сейдаметова, З. Викладання програмування майбутнім фахівцям галузі ІТ-технологій [Текст] / З. Сейдаметова // Вища школа. – 2010. – №3-4. – С.68-82.
23. Сейдаметова, З. Викладання програмування майбутнім фахівцям галузі ІТ-технологій / З. Сейдаметова // Вища школа. – 2010. – №3-4. – С.68-82.
24. Сопов, В. Роль мультимедийной визуализации на этапе перехода к концепции непрерывного обучения [Текст] / В. Сопов // Новий колегіум. – 2010. – №4-5. – С. 47-51.
25. Тихомирова, Н.В. Обучение персонала вуза в условиях перехода к информационному обществу [Текст] / Н. В. Тихомирова, С. А. Кочерга // Инновации в образовании. – 2010. – №7. – С. 130-143.
26. Тихомирова, Н.В. Обучение персонала вуза в условиях перехода к информационному обществу / Н. В. Тихомирова, С. А. Кочерга // Инновации в образовании. – 2010. – №7. – С. 130-143.
27. Чорний, О. Віртуальні комплекси і тренажери — технологія якісної підготовки фахівців у галузі електромеханіки, автоматизації та управління [Текст] / О. Чорний, Д. Родькін // Вища школа. – 2010. – №7-8. – С. 23-35.
28. Якусевич, Ю.Г. Моделювання та реалізація багаторівневого тестування в системі комп'ютеризованого навчання [Текст] / Ю. Г. Якусевич // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2009. – №3. – С. 80-85.
29. Яшанов, С. Інтеграція навчальних інтернет-ресурсів у процес підготовки вчителя до майбутньої професійної діяльності [Текст] / С. Яшанов // Вища школа. – 2010. – №5. – С. 47-55.
30. Яшанов, С. Інтеграція навчальних інтернет-ресурсів у процес підготовки вчителя до майбутньої професійної діяльності / С. Яшанов // Вища школа. – 2010. – №5. – С. 47-55.

Останні зміни 20.01.2011 Наші координати: м.Хмельницький
вул. Кам'янецька 110/1
тел.: 77-30-38;
e-mail