Наукова бібліотека Хмельницького національного університету


  НАУКОВА РОБОТА
1. Бірюкова, М. Аспірантура і докторантура як механізми формування інтелектуального потенціалу держави [Текст] / М. Бірюкова // Вища школа. – 2010. – №2. – С.52-59.
2. Гаврилюк, Л. Форми та методи науково-дослідницької діяльності студентів засобами іноземної мови та їх вплив на навчально-виховний процес / Л. Гаврилюк // Новий колегіум. – 2010. – №3. – С. 33-38.
3. Ганчеренок, И.И. Аспирантура, или третий цикл образования [Текст] / И. И. Ганчеренок // Alma mater. – 2010. – №4. – С. 24-28.
4. Гладышева, М.М. Формирование исследовательских компетенций студентов в процессе самостоятельной учебной работы в техническом вузе [Текст] / М. М. Гладышева, В. Д. Тутарова // Высшее образование сегодня. – 2010. – №3. – С. 24-27.
5. Голенок, Л.Н. Менеджмент научной продукции студентов [Текст] / Л. Н. Голенок // Alma mater. – 2010. – №4. – С. 47-51.
6. Дмитриев, А. Контроль государства подавляет развитие науки [Текст] /А.Дмитриев //Бизнес.– 2010.– №3-4.– С. 12-15.– [Подавление университетской автономии государством делает постсоветскую науку неконкурентоспособной].
7. Етичний кодекс ученого України [Текст] // Бюлетень ВАК України. – 2010. – №2. – С. 2-6.
8. Єрмакова, С.С. Рівень захищених дисертацій у показниках цитування публікацій учасників атестаційного процесу [Текст] /С.С.Єрмакова //Бюлетень ВАК України.– 2010.– №1.– С. 10-15.
9. Загірняк, М. Запровадження національного індексу цитування як важливий елемент ранжування вищих навчальних закладів на шляху до якості та їх визнання у світі / М. Загірняк, С. Сергієнко // Педагогіка і психологія. – 2010. – №2. – С. 120-129.
10. Зайцев, В. Інтеграція України у всесвітню наукову спільноту шляхом підвищення мобільності [Текст] /В.Зайцев //Вища школа.– 2009.– №9.– С. 50-59.
11. Зимовец, О.В. Роль научных организаций в системе образования [Текст] / О. В. Зимовец, Н. И. Шикина // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №3,Т.3. – С. 34-37.
12. Козлакова, Г. Наукові конференції: для чого вони потрібні та яка від них користь: / Г. Козлакова // Освіта. – 2010. – №29-30. – С. 5.
13. Коноваленко, В. Дотримання авторських прав у навчальній літературі і наукових публікаціях [Текст] /В.Коноваленко //Вища школа.– 2009.– №10.– С. 53-61.
14. Куценко, В. Аспірантура і докторантура на порозі змін: європейський вектор [Текст] /В.Куценко //Науковий світ.– 2009.– №12.– С. 2-3.
15. Медведев, Д.А. Чтобы развивать науку, надо создавать ученым привлекательные условия и для жизни, и для научных исследований [Текст] / Д. А. Медведев // Высшее образование сегодня. – 2010. – №3. – С. 2-10.
16. Никифирова, В.И. Учебный процесс как метод научного познания [Текст] / В. И. Никифирова // Alma mater. – 2010. – №3. – С. 39-43.
17. Рейзенкінд, Т. Теоретико-методичні засади моделювання сценаріїв науково-професійної мисленнєвої діяльності майбутніх фахівців у ВНЗ [Текст] / Т. Рейзенкінд, В. Александрова // Рідна школа. – 2010. – №7-8. – С.42-46.
18. Рихлівський, І.П. Інновації в дисертаційних роботах [Текст] / І. П. Рихлівський // Бюлетень ВАК України. – 2010. – №4. – С. 12-14.
19. Силивончик, В. Синергоносители. Можно стимулировать научно-практическую деятельность вузов без грантов и долгосрочных эйчаровских программ [Текст] / В. Силивончик // Бизнес. – 2010. – №24. – С. 46.
20. Силивончик, В. Синергоносители. Можно стимулировать научно-практическую деятельность вузов без грантов и долгосрочных эйчаровских программ [Текст] / В. Силивончик // Бизнес. – 2010. – №24. – С. 46.
21. Сімонов, Д. Українським гарвардам бути ? [Текст] / Д. Сімонов // Урядовий кур'єр. – 2010. – №112. – С. 10. – [Створення дослідницьких університетів].
22. Федулова, Л. Кадрове забезпечення сфери науки і технологій - стратегічне завдання економічної політики України в посткризовий період [Текст] / Л. Федулова // Економіст. – 2010. – №2. – С. 16-20.

Останні зміни 24.01.2011 Наші координати: м.Хмельницький
вул. Кам'янецька 110/1
тел.: 77-30-38;
e-mail