Наукова бібліотека Хмельницького національного університету


   ВАК 
1. Зміни до Переліку спеціальностей, за якими проводяться захист дисертацій на здобуття наукових ступенів кандидата наук і доктора наук, присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань [Текст] // Бюлетень ВАК України. – 2010. – №6. – С. 11-13.
2. Зміни до Переліку спеціальностей, за якими проводяться захист дисертацій на здобуття наукових ступенів кандидата наук і доктора наук, присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань // Бюлетень ВАК України. – 2010. – №6. – С. 11-13.
3. Інструкція з підготовки та подання матеріалів атестаційних справ та матеріалів щодо утворення спеціалізованих вчених рад і внесення до їх складу часткових змін в електронному вигляді [Текст] //Бюлетень ВАК України.– 2010.– №10.– С. 2.
4. Керівникам вищих навчальних закладів, науково-дослідних, науково-технічних установ та інших організацій, що проводять фундаментальні та прикладні наукові дослідження [Текст] // Бюлетень ВАК України. – 2010. – №5. – С. 2.
5. Манчулин, В.Ф.    Звіт про відстеження результативності спільного наказу ВАК України та НАН України «Про затвердження Порядку передавання електронних копій періодичних друкованих наукових видань на зберігання до Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського» [Текст] /В.Ф.Манчулин //Бюлетень ВАК України.– 2009.– №12.– С. 10-11.
6. Меморандум про взаєморозуміння між Міжнародною асоціацією академій наук і Міжнародною асоціацією державних органів атестації наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації // Бюлетень ВАК України. – 2010. – №8. – С. 4-5.
7. Норми оплати праці офіційних опонентів [Текст] //Бюлетень ВАК України.– 2010.– №10.– С. 13-14.
8. Перелік наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів [Текст] // Бюлетень ВАК України. – 2010. – №7. – С. 3-14.
9. Перелік наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і [Текст] //Бюлетень ВАК України.– 2009.– №11.– С.2-15.
10. Перелік наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук [Текст] // Бюлетень ВАК України. – 2010. – №3. – С. 2-16.
11. Перелік наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук [Текст] // Бюлетень ВАК України. – 2010. – №4. – С. 2.
12. Перелік наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук [Текст] // Бюлетень ВАК України. – 2010. – №5. – С. 3.
13. Перелік наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук [Текст] //Бюлетень ВАК України.– 2009.– №12.– С. 3.
14. Перелік наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук [Текст] //Бюлетень ВАК України.– 2010.– №1.– С. 2.
15. Правила оформлення посилань на архівні документи у дисертаціях [Текст] // Бюлетень ВАК України. – 2010. – №3. – С. 17-20.
16. Про внесення електронних наукових видань до Переліку наукових фахових видань України [Текст] // Бюлетень ВАК України. – 2010. – №4. – С. 11-12.
17. Про внесення електронних наукових видань до Переліку наукових фахових видань України [Текст] //Бюлетень ВАК України.– 2009.– №11.– С. 15.
18. Про внесення електронних наукових видань до Переліку наукових фахових видань України [Текст] //Бюлетень ВАК України.– 2009.– №12.– С. 9.
19. Про внесення електронного наукового видання до Переліку наукових фахових видань України [Текст] // Бюлетень ВАК України. – 2010. – №6. – С. 13-14.
20. Про внесення електронного наукового видання до Переліку наукових фахових видань України // Бюлетень ВАК України. – 2010. – №6. – С. 13-14.
21. Про внесення періодичних друкованих наукових фахових видань до нового Переліку наукових видань України [Текст] // Бюлетень ВАК України. – 2010. – №3. – С. 2.
22. Про внесення періодичних друкованих наукових фахових видань до нового Переліку наукових фахових // Бюлетень ВАК України. – 2010. – №6. – С. 2.
23. Про внесення періодичних друкованих наукових фахових видань до нового Переліку наукових фахових видань  [Текст] // Бюлетень ВАК України. – 2010. – №6. – С. 2.
24. Про внесення періодичних друкованих наукових фахових видань до нового Переліку наукових фахових видань України (із постанови президії ВАК України від 16 грудня 2009 р. № 1-05/6) [Текст] //Бюлетень ВАК України.– 2010.– №1.– С. 2.
25. Про внесення періодичних друкованих наукових фахових видань до нового Переліку наукових фахових видань України [Текст] // Бюлетень ВАК України. – 2010. – №4. – С. 2.
26. Про внесення періодичних друкованих наукових фахових видань до нового Переліку наукових фахових видань України [Текст] // Бюлетень ВАК України. – 2010. – №6. – С. 13.
27. Про внесення періодичних друкованих наукових фахових видань до нового Переліку наукових фахових видань України [Текст] // Бюлетень ВАК України. – 2010. – №7. – С. 2-3.
28. Про внесення періодичних друкованих наукових фахових видань до нового Переліку наукових фахових видань України [Текст] //Бюлетень ВАК України.– 2009.– №12.– С. 3.
29. Про внесення періодичних друкованих наукових фахових видань до нового Переліку наукових фахових видань України // Бюлетень ВАК України. – 2010. – №6. – С. 13.
30. Про доповнення пункту 4 Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника [Текст] //Бюлетень ВАК України.– 2009.– №12.– С. 2.
31. Про зарахування публікацій фаховими [Текст] //Бюлетень ВАК України.– 2009.– №12.– С.
32. Про затвердження Змін до Переліку спеціальностей, за якими проводяться захист дисертацій на здобуття наукових ступенів кандидата наук і доктора наук, присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань [Текст] // Бюлетень ВАК України. – 2010. – №6. – С. 2-11.
33. Про затвердження Змін до Переліку спеціальностей, за якими проводяться захист дисертацій на здобуття наукових ступенів кандидата наук і доктора наук, присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань // Бюлетень ВАК України. – 2010. – №6. – С. 2-11.
34. Про затвердження Змін до Положення про спеціалізовані вчені ради [Текст] // Бюлетень ВАК України. – 2010. – №9. – С.3-4.
35. Про затвердження Змін до Положення про спеціалізовані вчені ради [Текст] //Бюлетень ВАК України.– 2010.– №9.– С.3-4.
36. Про затвердження Інструкції з підготовки та подання матеріалів атестаційних справ та матеріалів щодо утворення спеціалізованих вчених рад і внесення до їх складу часткових змін  [Текст] //Бюлетень ВАК України.– 2010.– №10.– С. 2.
37. Про затвердження Норм оплати праці офіційних опонентів [Текст] // Бюлетень ВАК України. – 2010. – №9. – С.2-3.
38. Про затвердження Норм оплати праці офіційних опонентів [Текст] //Бюлетень ВАК України.– 2010.– №10.– С. 13-14. 
39. Про затвердження Переліку документів атестаційної справи, що подається до ВАК України з питань переатестації вченого, якому присуджено науковий сту­пінь в іншій державі, або нострифікації диплома науковий ступінь, виданого в іншій державі [Текст] // Бюлетень ВАК України. – 2010. – №9. – С. 4-9.
40. Рішення XI Конференції міжнародної асоці­ації державних органів атестації наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації // Бюлетень ВАК України. – 2010. – №8. – С. 2-4.
41. Список скорочень назв державних архівних установ України [Текст] // Бюлетень ВАК України. – 2010. – №3. – С. 23-25.
42. Створено спеціалізовані вчені ради [Текст] // Бюлетень ВАК України. – 2010. – №2. – С. 12-25.

Останні зміни 20.01.2011 Наші координати: м.Хмельницький
вул. Кам'янецька 110/1
тел.: 77-30-38;
e-mail