Наукова бібліотека Хмельницького національного університету  ДИСТАНЦІЙНА ОСВІТА
1.

Боднарчук, А. Обзор инструментов для дистанционного обучения [Текст] / А. Боднарчук // Управление персоналом ( укр.). – 2011. – №1. – С. 64-65.

2.

Воронина, Т.С. Дистанционное обучение в современном мире [Текст] / Т. С. Воронина // Высшее образование сегодня. – 2010. – №11. – С. 62-64.

3.

Електронно-дистанційна освіта в Україні вже працюує [Текст] // Освіта України. – 2011. – №77-78. – С. 2.

4.

Захарченко, М.Г. Технічні, психологічні та педагогічні аспекти дистанційного навчання з технічних дисциплін [Текст] / М. Г. Захарченко, Т. І. Трояновська, Ю. М. Костюк // Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. – 2011. – №3. – С. 273-276.

5.

Кашуба, О.М. Дистанційні освітні послуги в системі безперервної освіти та оцінка їх економічної ефективності [Текст] / О. М. Кашуба // Інвестиції : практика та досвід. – 2011. – №12. – С. 50-56.

6.

Кашуба, О.М. Дистанційні освітні послуги в системі безперервної освіти та оцінка їх економічної ефективності [Текст] / О. М. Кашуба // Інвестиції : практика та досвід. – 2011. – №12. – С. 50-56.

7.

Костиков, А.Н. Андрагогические и психолого-педагогические условия профессиональной подготовки препо­давателя высшей школы к деятельности в системе дистанционного обучения [Текст] / А. Н. Костиков // Высшее образование сегодня. – 2011. – №6. – С. 64-67.

8.

Костиков, А.Н. Андрагогические и психолого-педагогические условия профессиональной подготовки препо­давателя высшей школы к деятельности в системе дистанционного обучения [Текст] / А. Н. Костиков // Высшее образование сегодня. – 2011. – №6. – С. 64-67.

9.

Лалазарова, Н. Деякі аспекти використання дистанційного навчання в технічному ВНЗ / Н. Лалазарова, О. Ляпгн, О. Афанасьева // Новий колегіум. – 2010. – №6. – С. 5-10.

10.

Мельник, В.Д. Виведення значень логічних параметрів в інтелектуальних системах дистанційного навчання [Текст] / В. Д. Мельник, В. І. Шекета, М. М. Демчина // Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. – 2011. – №1. – С. 118-122.

11.

Олійник, В. Відкрита освіта й освітні зміни. Дистанційна освіта на сучасному етапі [Текст] / В. Олійник // Управління освітою. – 2011. – №16. – С. 4-6.

12.

Олійник, В. Відкрита освіта й освітні зміни. Організація дистанційного навчання у ППО [Текст] / В. Олійник // Управління освітою. – 2011. – №14. – С . 4-8.

13.

Олійник, В. Відкрита освіта й освітні зміни. Дистанційна освіта на сучасному етапі / В. Олійник // Управління освітою. – 2011. – №21. – С. 6-10.

14.

Семин, М.И. Доступное и качественное непрерывное дистантное образование (утопия или реальность) [Текст] / М. И. Семин, Г. Е. Кричевский, И. В. Федотова // Текстильная промышленность. – 2011. – №1. – С. 73-75.

15.

Строганова, Т. Оптимізація економічного забезпечення системи дистанційної освіти / Т. Строганова // Держава та регіони. – 2011. – №4. – С. 9.

16.

Строганова, Т. Оптимізація економічного забезпечення системи дистанційної освіти / Т. Строганова // Держава та регіони. – 2011. – №4. – С. 9.

17.

Таппасханова, М.А. Дистанционное обучение — способ реализации образовательной траектории [Текст] / М. А. Таппасханова // Alma mater. – 2011. – №8. – С. 44-48.

18.

Шуневич, Б.І. Тенденції розвитку складових частин організації дистанційного навчання [Текст] / Б. І. Шуневич // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2009. – №18(653). – С. 231-239.


Останні зміни 16.01.2012 Наші координати: м.Хмельницький
вул. Кам'янецька 110/1
тел.: 77-30-38;
e-mail