Наукова бібліотека Хмельницького національного університету


  НАУКОВА РОБОТА
1.

Антонян, Ю.М. Обеспечение высшей школы научными кадрами [Текст] / Ю. М. Антонян // Высшее образование сегодня. – 2010. – №11. – С. 45-51.

2.

Аристер, Н.И. Эффективность аттестации научных кадров: опыт, проблемы, перспективы [Текст] / Н. И. Аристер, С. Д. Резник // Экономическое возрождение России. – 2011. – №2. – С. 179-193.

3.

Буркинський, Б. Науково-навчально-виробничі комплекси в інноваційному розвитку промисловості та комерціалізації результатів наукових досліджень [Текст] / Б. Буркинський, С. Філиппова // Економіст. – 2011. – №8. – С. 8-10.

4.

Гаффорова, Е.Б. Проблемы оценки эффективности научно-инновационной деятельности вуза [Текст] / Е. Б. Гаффорова, Т. И. Елисеева, Е. Я. Репина // Инновации в образовании. – 2010. – №11. – С. 47-55.

5.

Горохов, В.Г. Возможно ли управление фундаментальными исследованиями как коммерческими проектами? [Текст] / В. Г. Горохов // Высшее образование сегодня. – 2010. – №11. – С. 8-15.

6.

Гранатуров, В. Проблеми побудови визначень та класифікації об'єктів у дисертаційних дослідженнях [Текст] / В. Гранатуров // Бюлетень ВАК України. – 2011. – №7. – С. 31-34.

7.

Гуйтур, М. Правові механізми захисту наукових ідей при їх комерціалізації [Текст] / М. Гуйтур, В. Коноваленко // Вища школа. – 2011. – №7-8. – С. 64-74.

8.

Гуйтур, М. Алгоритм виявлення відкриттів у результатах наукових досліджень [Текст] / М. Гуйтур, В. Коноваленко // Вища школа. – 2011. – №2. – С. 29-39.

9.

Етичний кодекс ученого України // Бюлетень ВАК України. – 2011. – №11. – С. 7-11.

10.

Заболотский, В.С. Наращивание кадрового потенциала высшей школы на основе формирования исследовательской компетентности студентов [Текст] / В. С. Заболотский // Высшее образование сегодня. – 2011. – №5. – С. 50-53.

11.

Звєряков, М. Розвиток наукової складової в Одеському державному економічному університеті [Текст] / М. Звєряков // Вища школа. – 2011. – №4. – С. 7-25.

12.

Ильина, Н.Ф. Организация исследовательского обучения в педагогическом вузе [Текст] / Н. Ф. Ильина // Инновации в образовании. – 2010. – №11. – С. 70-78.

13.

Кирюшина, О.Н. Концепция развития научного потенциала системы образования: методологическое обеспечение [Текст] / О. Н. Кирюшина // Высшее образование сегодня. – 2011. – №9. – С. 46-49.

14.

Кіницький, Я.Т. Рейтингове оцінювання діяльності науково-педагогічних працівників університету та ефективність їхньої наукової роботи [Текст] / Я. Т. Кіницький, О. В. Головко // Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. – 2011. – №3. – С. 60-63.

15.

Ковальов, А. Перспективні напрямки наукових досліджень Одеського державного економічного університету [Текст] / А. Ковальов // Вища школа. – 2011. – №4. – С. 15-23.

16.

Корсак, К. Чи проникнуть антинауки в нашу систему освіти? [Текст] / К. Корсак // Науковий світ. – 2010. – №12. – С. 10-12.

17.

Костилєва, Н. Кому потрібні українські вчені [Текст] / Н. Костилєва // Молодь України. – 2011. – №5. – С. 2, 3. – [В Україні нині спостерігається спад інтересу до освіти. Люди прагнуть менше вчитись і більше насолоджуватись життям.].

18.

Кравченко, В.И. Аспирантура — концептуальная модель поиска соискателем научного направления посредством Интернета [Текст] / В. И. Кравченко, В. В. Кравченко // Alma mater. – 2011. – №5. – С. 69-74.

19.

Локтев, В. Без науки держава без майбутнього [Текст] / В. Локтев // Науковий світ. – 2011. – №2. – С. 2.

20.

Мынбаева, А.К. Исторические предпосылки разработки теории научной деятельности высшей школы [Текст] / А. К. Мынбаева // Alma mater. – 2011. – №4. – С. 25-31.

21.

Полохоло, В. Зубожіння вітчизняної науки / В. Полохоло // Голос України. – 2011. – №88. – С. 4-5.

22.

Попова, О.О. Вища освіта і наука: аналіз аксіологічних пріоритетів [Текст] / О. О. Попова, С. М. Смоленський // Гуманітарні науки. – 2011. – №1. – С. 27-33. – [Майбутня наукова та професійна діяльність
очима студентів)].

23.

Проблемные группы как эффективная форма организации научно-исследовательской работы студентов [Текст] / Сихимбаев, К. С, Ахмедиев, А. А // Высшее образование сегодня. – 2011. – №2. – С. 75-77.

24.

Разина, Т.В. Самосознание мотивации научной деятельности студентов вузов / Т. В. Разина // Практична психологія та соціальна робота. – 2011. – №5. – С. 62-67.

25.

Савчук, В. Вплив ефективності наукової роботи у ВНЗ на якість підготовки фахівців [Текст] / В. Савчук // Економіст. – 2011. – №7. – С. 5-8.

26.

Семиноженко, В. "Повернути науку в університети" / В. Семиноженко // Урядовий кур'єр. – 2011. – №48. – С. 6.

27.

Федулова, Л. Шляхи розвитку науки в посткризовий період / Л. Федулова // Вісник НАН України. – 2011. – №3. – С. 3-14.

28.

Харченко, С. Рейтинг наукової роботи як найважливіший засіб актуалізації університетських наукових досліджень [Текст] / С. Харченко, В. Прошкин // Шлях освіти. – 2011. – №1. – С. 33-37. – [Інтеграція науки і освіти].

29.

Хриков, Є. Педагогічні умови як складова наукових знань [Текст] / Є. Хриков // Шлях освіти. – 2011. – №2. – С.11-15.

30.

Чорний, О. Аналіз кандидатських дисертаційних досліджень в Україні за маркетинговою проблематикою [Текст] / О. Чорний // Маркетинг в Україні. – 2010. – №5. – С. 62-66.

31.

Шостак, А.В. Індекс Хірша і авторитет вченого [Текст] / А. В. Шостак // Освіта. – 2010. – №50. – С. 8-9. – [Університетська наука: проблеми і реалії].

32.

Шулікін, Д. Михайло Гончаренко: Незважаючи на труднощі, наши університети створюють наукови розробки світового рівня [Текст] / Д. Шулікін // Освіта України. – 2011. – №39-40. – С. 5.

33.

Шульга, Н. Яблука чи помаранчі, або Чому самим лише законом про вищу освіту не вирішити проблеми реформування наукової сфери? [Текст] / Н. Шульга // Дзеркало тижня. – 2011. – №34. – С. 12.

34.

Шульга, Н. Яблука чи помаранчі, або Чому самим лише законом про вищу освіту не вирішити проблеми реформування наукової сфери? [Текст] / Н. Шульга // Дзеркало тижня. – 2011. – №34. – С. 12.


Останні зміни 16.01.2012 Наші координати: м.Хмельницький
вул. Кам'янецька 110/1
тел.: 77-30-38;
e-mail