Наукова бібліотека Хмельницького національного університету


  ДИСТАНЦІЙНА ОСВІТА
1. Глуховська, Н. Актуальні проблеми імплементації курсу ECDL в системі підготовки майбутніх фахівців [Текст] / Н. Глуховська // Вища школа. – 2012. – №10. – С. 27-32. – [Розглядаються актуальні проблеми забезпечення підготовки майбутніх фахівців відповідно до світових стандартів у галузі ІКТ, представлено досвід створення інтернет-порталу дистанційного навчання ECDL для ВНЗ України, а також організації дистанційного курсу засобами платформи Moodle].
2. Григорьев, О.В. Дефиниция понятия "дистанционное обучение" [Текст] / О. В. Григорьев, Д. Ю. Янгольд // Инновации в образовании. – 2012. – №2. – С. 49-55.
3. Демида, Б. Системи дистанційного навчання : огляд, аналіз, вибір [Текст] / Б. Демида, С. Сагайдак, І. Копил // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2011. – №4(694). – С. 98-107.
4. ЗвонниковВ, И. Адаптивное тестирование в дистанционном обучении [Текст] / И. ЗвонниковВ, М. Б. Челышков, А. А. Малыгин // Высшее образование сегодня. – 2012. – №6. – С. 7-11.
5. Киян, И.В. Варианты моделей дистанционного образования и их интеграция [Текст] / И. В. Киян // Высшее образование сегодня. – 2012. – №1. – С. 70-74.
6. Куліков, Е.А. Формирование проектно-графической культуры студентов-дизайнеров в системе дистанционного обучения [Текст] / Е. А. Куліков // Высшее образование сегодня. – 2012. – №9. – С. 55-57.
7. Кульчицкий, В.В. Проектная практика по технологиям дистанционного интерактивно-производственного обучения инженерным профессиям [Текст] / В. В. Кульчицкий // Высшее образование сегодня. – 2011. – №12. – С. 10-13.
8. Кут, В. Математичне та програмно-алгоритмічне моделювання системи дистанційного навчання осіб з особливими потребами [Текст] / В. Кут, Ю. Нікольський, В. Пасічник // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2011. – №13(710). – С. 113-122.
9. Кухаренко, В. Масові відкриті дистанційні курси у світовому просторі [Текст] / В. Кухаренко // Освіта і управління. – 2011. – №4. – С. 18-26.
10. Петрук, В. Динаміка розвитку дистанційної освіти в межах її соціально-філософського значення [Текст] / В. Петрук // Освіта і управління. – 2012. – №2-3,Т.15. – С. 14-20.
11. Сергтенко, И.В. Особенности подготовки педагогических кадров для системы дистанционного обучения [Текст] / И. В. Сергтенко // Инновации в образовании. – 2012. – №5. – С. 61-67.
12. Федорова, Э.И. Информационные технологии в дистанционном обучении [Текст] / Э. И. Федорова // Инновации в образовании. – 2012. – №7. – С. 122-127.
13. Хазиахметов, А.Н. Дистанционное обучение в процессе организации учебно-воспитательной деятельности студентов [Текст] / А. Н. Хазиахметов, Р. Р. Насибуллов // Высшее образование сегодня. – 2011. – №12. – С. 49-53.


Останні зміни 14.01.2013 Наші координати: м.Хмельницький
вул. Кам'янецька 110/1
тел.: 77-30-38;
e-mail