Наукова бібліотека Хмельницького національного університету


  ВАК
1. Відомості про офіційних опонентів, призначених спе­ціалізованою вченою радою для захисту дисертації на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук [Текст] // Бюлетень ВАК України. – 2011. – №12. – С. 43.
2. Відомості про офіційних опонентів, призначених спе­ціалізованою вченою радою для захисту дисертації на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук [Текст] // Бюлетень ВАК України. – 2011. – №12. – С. 43.
3. Деякі питання експертних рад з питань проведення експертизи дисертаційних робіт Міністерства освіти [Текст] // Бюлетень ВАК України. – 2011. – №12. – С. 14.
4. Деякі питання експертних рад з питань проведення експертизи дисертаційних робіт Міністерства освіти [Текст] // Бюлетень ВАК України. – 2011. – №12. – С. 14.
5. Звіт про роботу спеціалізованої вченої ради [Текст] // Бюлетень ВАК України. – 2011. – №12. – С. 45.
6. Зміни до Положення про експертну раду з питань проведення експертизи дисертаційних робіт Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України [Текст] // Атестаційний вісник. – 2012. – №8. – С. 5-6.
7. Методика определения основных мотивов выбора профессии [Текст] // Персонал. – 2011. – №3. – С. 142-143.
8. Обкладинка атестаційної справи здобувача наукового ступеня [Текст] // Бюлетень ВАК України. – 2011. – №12. – С. 38-39.
9. Опис бланків дипломів доктора наук, кандидата наук, доктора філософії, атестата старшого наукового співробітника та обкладинки до них [Текст] // Атестаційний вісник. – 2012. – №1. – С. 3-4.
10. Опис документів атестаційної справи [Текст] // Бюлетень ВАК України. – 2011. – №12. – С. 43.
11. Перелік документів атестаційної справи здобувача наукового ступеня доктора наук, яка подається до МОНмолодьспорту [Текст] // Бюлетень ВАК України. – 2011. – №12. – С. 35-37.
12. Перелік документів атестаційної справи здобувача наукового ступеня, за результатами захисту дисер­тації якого спеціалізованою вченою радою прийнято негативне рішення [Текст] // Бюлетень ВАК України. – 2011. – №12. – С. 45-46.
13. Перелік документів атестаційної справи, які зберігаються в спеціалізованій вченій раді [Текст] // Бюлетень ВАК України. – 2011. – №12. – С. 34-35.
14. Перелік документів, які повертають здобувачу, за результатами захисту дисертації якого спеціалізованою вченою радою прийнято негативне рішення [Текст] // Бюлетень ВАК України. – 2011. – №12. – С. 44-45.
15. Перелік документів, які подає до спеціалізованої вченої ради здобувач наукового ступеня [Текст] // Бюлетень ВАК України. – 2011. – №12. – С. 32-33.
16. Перелік наказів Вищої атестаційної комісії України, що втратили чинність [Текст] // Бюлетень ВАК України. – 2011. – №12. – С. 47-49.
17. Перелік наукових спеціальностей [Текст] // Бюлетень ВАК України. – 2011. – №12. – С. 2-14.
18. Перелік спеціалізованих вчених рад [Текст] // Атестаційний вісник. – 2012. – №1. – С. 13-14.
19. Питання присвоєння вченого звання професора і доцента на підставі рішень атестаційної колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 29. 03. 2012 [Текст] // Атестаційний вісник. – 2012. – №5. – С. 8-32.
20. Положення про атестаційну колегію Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України [Текст] // Бюлетень ВАК України. – 2011. – №12. – С. 18-20.
21. Положення про експертну раду з питань проведення експертизи дисертаційних робіт Міністерства освіти [Текст] // Бюлетень ВАК України. – 2011. – №12. – С. 14-18.
22. Положення про спеціалізовану вчену раду [Текст] // Бюлетень ВАК України. – 2011. – №12. – С. 20-31.
23. Порядок присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника [Текст] // Атестаційний вісник. – 2012. – №1. – С. 4-13.
24. Права та обов'язки аспірантів [Текст] // Атестаційний вісник. – 2012. – №5. – С. 4-6.
25. Про затвердження Змін до Положення про експертну раду з питань проведення експертизи дисертаційних робіт Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України [Текст] // Атестаційний вісник. – 2012. – №8. – С. 4-5.
26. Про затвердження опису бланків дипломів доктора наук, кандидата наук, доктора філософи, атестата старшого наукового співробітника та обкладинки до них [Текст] // Атестаційний вісник. – 2012. – №1. – С. 2-3.
27. Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 17 травня 2012 року [Текст] // Атестаційний вісник. – 2012. – №7. – С. 138-135.
28. Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України щодо присудження я наукових ступенів і присвоєння вчених звань від 17.02.2012 [Текст] // Атестаційний вісник. – 2012. – №4. – С. 3-73.
29. Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 19.01.2012 року [Текст] // Атестаційний вісник. – 2012. – №3. – С. 3-5.
30. Протокол засідання лічильної комісії, обраної спеціалізованою вченою радою [Текст] // Бюлетень ВАК України. – 2011. – №12. – С. 46.
31. Реєстраційна картка присутності членів спеціалізованої вченої ради [Текст] // Бюлетень ВАК України. – 2011. – №12. – С. 33-34.
32. Рекомендації до оформлення атестаційних справ щодо присвоєння вчених звань професора і доцента [Текст] // Атестаційний вісник. – 2012. – №5. – С. 6-8.
33. Рішення щодо присудження наукового ступеня доктора (кандидата) наук [Текст] // Бюлетень ВАК України. – 2011. – №12. – С. 40-42.
34. Супровідний лист до атестаційної справи здобувача наукового ступеня [Текст] // Бюлетень ВАК України. – 2011. – №12. – С. 39-40.
35. Умови прийому до вищих навчальних закладів України в 2012 році [Текст] // Вища школа. – 2011. – №12. – С. 99-119.
36. Умови прийому до вищих навчальних закладів України в 2012 році [Текст] // Вища школа. – 2011. – №12. – С. 99-119.
37. Форма бюлетеня для таємного голосування [Текст] // Бюлетень ВАК України. – 2011. – №12. – С. 46.


Останні зміни 11.01.2013 Наші координати: м.Хмельницький
вул. Кам'янецька 110/1
тел.: 77-30-38;
e-mail